Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

NGRIJIRI PALEATIVE

Anul de studiu

IV

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
Total ore din planul
70
Total ore de studiu individual
de nvmnt
Titularul disciplinei

E2

Ob

Numrul de credite

100

Total ore pe semestru

42

Conf. Univ. Dr. Ileana Antohe; asist.dr. Poroch Vladimir

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicin

Departament

Medicale II

Profilul

Medicin

Specializarea

Asisten Medical
General

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
42

C**

14

28

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
-nelegerea conceptului de ngrijire paliativ
-Cunoaterea principiilor ngrijirilor paliative i modul de aplicare a acestora
-Familiarizarea cu diagnosticele, obiectivele i interveniile specifice nursingului n ngrijirile paliative
-Abordarea multidimensional a durerii

Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor


Medicin intern
Chirurgie
Anatomie
Fiziopatologie
Farmacologie
Coninutul cursului - programa analitic
Evaluarea n ngrijirea paliativ i algoritmul de abordare al pacientului II (2ore)
Algoritmul de management al pacientului n ngrijiri paliative; Modul de monitorizare al
pacientului din ngrijiri paliative.

Managementul altor simptome n ngrijirea paliativ 4 ore


Simptome gastrointestinale, respiratorii, neuro-psihice ntlnite la pacieni n ngrijiri paliative;
Intervenii implementate pentru controlul simptomelor; Planul de ngrijire pentru simptomele cele
mai frecvente
ngrijirea terminal: asistarea pacientului n ultimele zile de via 2 ore
Semnele fazei terminale; ngrijirea n faza terminal
Aspecte psihosociale n ngrijirea paliativ 4 ore
Impactul pierderii asupra pacientului i familiei; Factorii de risc pentru doliu patologic i jelirea
anticipatorie; Mecanisme de adaptarare pe care le dezvolt pacientul i familia; Genograma;
Modul de formare al imaginii corporale/imaginii de sine; Modalitile de adaptare la imaginea
corporala alterat
ngrijirea spiritual 2 ore
Spiritualitatea; Importana acordrii de sprijin spiritual n ngrijirea paliativ; Istoricul spiritual
(FICA); Nevoile spirituale ale pacientului; Modaliti de oferire a sprijinului spiritual
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitic
Simularea situaiilor pentru introspecie i descoperirea propriilor emoii i reacii la ntlnirea cu
pacieni cu multiple probleme, discuii casete video, ntlnirea cu familia (familly meeting) 2
ore
Joc de rol, studii de caz, materiale video pentru observarea i identificarea reaciilor la pierdere ale
pacientului i membrilor familiei 2 ore
Prezentarea principalelor urgene n ngrijiri paliative i msurile de prim intenie conform
diferitelor protocoale 4 ore
Studii de caz pentru simptome gastro-intestinale (grea, vrsturi, constipaie, diaree) i neuro
psihice (delir, insomnie, anxietate i depresie) 4 ore
ngrijirea tegumentului: escare, tumori exulcerate, tipuri de pansamente 2 ore
ngrijirea cavitii bucale: halen, xerostomie, candidoz, stomatit. ntocmirea planului de
ngrijire 2 ore
Evaluarea i managementul limfedemului 2 ore
ngrijirea pacienilor cu stome i fistule 2 ore
Mobilizarea i poziionarea pacientului; Rolul asistentului medical n evaluarea, monitorizarea i
educarea pacientului i familiei 2 ore
Studii de caz cu aplicarea protocolului de stare terminal; Prezentri video, cazuri stare teminal,
acvariu temeri legate de sfritul vieii 4 ore
Planul de ngrijire. Lucrul n echipa interdisciplinar 2 ore
Bibliografie
1. R.Twycross, A.Wilcock: Controlul simptomelor n cancerul avansat
2. D. Mooiu: ABC-ul Medicinei Paliative

Abiliti practice (Skills)


-Monitorizarea pacientului din ngrijiri paliative
-ntocmirea planului de ngrijire pentru simptomele cele mai frecvente
-Managementul i evaluarea limfedemului
-ngrijirea stomelor i a fistulelor

-Recunoaterea semnelor fazei terminale


-ngrijirea escarelor, tumorilor exulcerate
-Efectuarea diferitelor tipuri de pansamente
-Elaborarea genogramei
-Obinerea istoricului spiritual al pacientului
-Discutarea propriilor convingeri cu privire la spiritualitate
Competene
-Cunoaterea problemelor de ngrijire n faza terminal
-Recunoaterea i abordarea aspectelor psiho-sociale n ngrijirea paliativ
-Identificarea nevoilor spirituale ale pacientului

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test


grila, proba orala si practica

60

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator


- testarea periodic prin lucrri de control

20

- testarea continu pe parcursul semestrului

10

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


10
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
10
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
10
curs
8
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
20
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
8
10. Consultaii
8
indicate
4. Documentare suplimentar n
8
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
8
12. Documentare pe Internet
4
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
10
13. Alte activiti ....
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =


100 ore
Data completrii:
2012

Semntura titularului: