Sunteți pe pagina 1din 6

Concursul de Matematic TOMIS

etapa judeean - 9 mai 2015


Varianta 1 clasa a 8-a
1. Fie a = 2000 2010 2011 2021 + 3025 . Atunci:
a) a este prim
b) a este ptrat perfect

c) a este iraional

d) alt variant de rspuns

2. Dac f : {0,1,2,...,10} {0,1,2,...,10}este dat prin f (x ) = ax + b, cu a, b R i a 0 , atunci f (5) este egal cu:
a) 0
b) 5
c) 10
d) 3
3. Trei fee ale unui paralelipiped dreptunghic au ariile direct proporionale cu numerele 3, 5 i 15. Dac aria total este
184 cm2 , atunci lungimea diagonalei paralelipipedului este egal cu:
b) 225cm
c) 2 35cm
d) 92cm
a) 2 30cm
3x 1
x + 1 x + 2
4. Dac
= 0 , atunci valoarea expresiei [x ] +

+
este egal cu:
2 3
2
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

5. Baza unei piramide este un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 6 cm i 8 cm. Muchiile laterale formeaz cu
planul bazei unghiuri de 45 . Volumul piramidei este egal cu:
b) 40cm3
c) 60cm3
d) 120cm3
a) 20cm3
6. tiind c 0< x < y i ( x y ) (3 x 2 y ) = 2 xy , valoarea fraciei
a) - 2

b)

5
6

c)

1
3

x+y
este egal cu:
xy
7
d)
6

7. O piramid patrulater regulat TOMIS de baz TOMI are TO = 10cm i SO = 13cm . Fie N mijlocul segmentului
[OM ] i L (IM ) astfel nct SL + LN s aib lungimea minim. Lungimea segmentului [LM] este egal cu:
25
a) 12
b)
c) 13 2
d) 5 3
17

8. Dac A = a + b / a , b N, 1 a < b 100 , atunci card(A Q ) este egal cu:


a) 16
b) 17
c) 18
d) 19
9. Produsul numerelor reale x, y, z care verific egalitatea
a) - 1

b)

3
2

c) 1

x 1 + y + z +1 =

x+ y+z+3
, este egal cu:
2

d) 0

10. Media aritmetic a soluiilor nenule ale ecuaiei {x} {2015x} = x (unde {x} reprezint partea fracionar a lui x)
este egal cu:
1
1
2015
a)
b)
c)
d) 1
2015
2016
2

Varianta 1 - clasa a 8-a

- pag. 1 din 2 -

11.

interiorul

unui

tetraedru

regulat

ABCD

exist

un

punct

astfel

nct

MA = 6 cm ,

MB = MC = MD = 102 cm . Apotema tetraedrului este egal cu:

a) 3 6 cm

b) 6 3 cm

12. Cardinalul mulimii A =


a) 0

c) 12cm

{(a, b) Z Z / 2(a + b)

b) 1

13. Fie m R { 1} i funcia f : R R , f (x ) =

d) 2 102 cm

+ 3(a + b ) + ab + 4 = 0 este egal cu :


c) 2
d) 3

3m 4
5m 2
. Dac A(x A , y A ) G f i coordonatele lui A nu
x +
m +1
m +1

depind de m, atunci x A + y A este egal cu:


a) 1

b) 2

c) 3

d) 5

14. Piramida triunghiular regulat VABC cu vrful n V are latura bazei egal cu 6 cm, nlimea egal cu 6 cm .
Planul perpendicular n punctul C pe dreapta AC intersecteaz dreapta AV n punctul P. Distana de la punctul P la
planul (VBC) este egal cu:
a) 3 2 cm
b) 2 3 cm
c) 6 cm
d) 6 cm
15. Fie x, y, z numere reale strict pozitive astfel nct
E=

xy + xz + yz = 1 . Valoarea minim a expresiei

x
y
z
+
+
este egal cu:
x+y y+z z+x

a) 0

b)

1
3

c)

1
2

d) 1

16. Fie ABCABC o prism triunghiular regulat. Un plan care trece prin A intersecteaz semidreptele
(BB i (CC n punctele M i N, astfel nct aria A ABM + A ACN = A AMN . Sinusul unghiului format de planele
(AMN) i (BCC) este egal cu:
a)

1
2

b)

3
2

c)

2
2

d)

2
5

17. Dac a, b, c sunt numere ntregi care verific egalitatea: (a b )3 + (b c )3 + (c a )3 = 2015 , atunci:
a) a + b + c = 0
b) a + b + c = 2015
c) a + b + c = 2015
d) nu exist astfel de numere ntregi a,b,c
18. Se consider un cub cu muchia de 1 cm i un plan care secioneaz cubul dup un hexagon. Valoarea minim a
perimetrului hexagonului este egal cu:
a) 2 cm
b) 2 3 cm
c) 3 cm
d) 3 2 cm

Varianta 1 - clasa a 8-a

- pag. 2 din 2 -

Concursul de Matematic TOMIS


etapa judeean - 9 mai 2015
Varianta 2 clasa a 8-a
1. O piramid patrulater regulat TOMIS de baz TOMI are TO = 10cm i SO = 13cm . Fie N mijlocul segmentului
[OM ] i L (IM ) astfel nct SL + LN s aib lungimea minim. Lungimea segmentului [LM] este egal cu:
25
b) 12
c) 13 2
d)
a) 5 3
17
2. Baza unei piramide este un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 6 cm i 8 cm. Muchiile laterale formeaz cu
planul bazei unghiuri de 45 . Volumul piramidei este egal cu:
b) 20cm3
c) 120cm3
d) 60cm3
a) 40cm3
3. Dac f : {0,1,2,...,10} {0,1,2,...,10} este dat prin f ( x ) = ax + b, cu a, b R i a 0 , atunci f (5) este egal cu:
a) 3
b) 0
c) 5
d) 10
4. Fie a = 2000 2010 2011 2021 + 3025 . Atunci:
a) a este ptrat perfect
b) alt variant de rspuns
5. tiind c 0< x < y i ( x y ) (3 x 2 y ) = 2 xy , valoarea fraciei
a)

1
3

b)

7
6

c)

5
6

c) a este prim

d) a este iraional

x+ y
este egal cu:
x y
d) - 2

3x 1
x + 1 x + 2
6. Dac
= 0 , atunci valoarea expresiei [x ] +

este egal cu:


+
2 3
2
a) 3
b) 2
c) 0
d) 1

7. Trei fee ale unui paralelipiped dreptunghic au ariile direct proporionale cu numerele 3, 5 i 15. Dac aria total este
184 cm2 , atunci lungimea diagonalei paralelipipedului este egal cu:
a) 92cm
b) 2 35cm
c) 225cm
d) 2 30cm
8. Fie m R { 1} i funcia f : R R , f (x ) =

3m 4
5m 2
. Dac A( x A , y A ) G f i coordonatele lui A nu
x +
m +1
m +1

depind de m, atunci x A + y A este egal cu:


a) 3

b) 1

c) 5

d) 2

9. Media aritmetic a soluiilor nenule ale ecuaiei {x} {2015x} = x (unde {x} reprezint partea fracionar a lui x)
este egal cu:
1
2015
1
b)
c) 1
d)
a)
2016
2015
2
10. Piramida triunghiular regulat VABC cu vrful n V are latura bazei egal cu 6 cm, nlimea egal cu 6 cm .
Planul perpendicular n punctul C pe dreapta AC intersecteaz dreapta AV n punctul P. Distana de la punctul P la
planul (VBC) este egal cu:
a)

6 cm

Varianta 2 - clasa a 8-a

b) 6 cm

c) 2 3 cm

d) 3 2 cm

- pag. 1 din 2 -

11. Dac A =
a) 17

{ a+

b / a , b N, 1 a < b 100 , atunci card(A Q ) este egal cu:


b) 18
c) 19
d) 16

12. Produsul numerelor reale x, y, z care verific egalitatea


a) 1

b) 0

13. Cardinalul mulimii A =


a) 1
14.

interiorul

unui

c)

{(a, b) Z Z / 2(a + b)

b) 0
tetraedru

regulat

x 1 + y + z +1 =

3
2

x+ y+z+3
, este egal cu:
2

d) - 1

+ 3(a + b ) + ab + 4 = 0 este egal cu :


c) 3
d) 2

ABCD

exist

un

punct

astfel

nct

MA = 6 cm ,

MB = MC = MD = 102 cm . Apotema tetraedrului este egal cu:


b) 3 6 cm

a) 6 3 cm

c) 2 102 cm

d) 12cm

15. Fie ABCABC o prism triunghiular regulat. Un plan care trece prin A intersecteaz semidreptele
(BB i (CC n punctele M i N, astfel nct aria AABM + AACN = AAMN . Sinusul unghiului format de planele
(AMN) i (BCC) este egal cu:
a)

1
2

b)

2
2

c)

2
5

16. Fie x, y, z numere reale strict pozitive astfel nct


E=

d)

3
2

xy + xz + yz = 1 . Valoarea minim a expresiei

x
y
z
este egal cu:
+
+
x+y y+z z+x

a)

1
3

b)

1
2

c) 0

d) 1

17. Se consider un cub cu muchia de 1 cm i un plan care secioneaz cubul dup un hexagon. Valoarea minim a
perimetrului hexagonului este egal cu:
a) 3 2 cm
b) 2 cm
c) 2 3 cm
d) 3 cm
18. Dac a, b, c sunt numere ntregi care verific egalitatea: (a b )3 + (b c )3 + (c a )3 = 2015 , atunci:
a) a + b + c = 2015
b) nu exist astfel de numere ntregi a,b,c
c) a + b + c = 0
d) a + b + c = 2015

Varianta 2 - clasa a 8-a

- pag. 2 din 2 -

Concursul de Matematic TOMIS


etapa judeean - 9 mai 2015
Varianta 3 clasa a 8-a
1. Trei fee ale unui paralelipiped dreptunghic au ariile direct proporionale cu numerele 3, 5 i 15. Dac aria total este
184 cm2 , atunci lungimea diagonalei paralelipipedului este egal cu:
a) 92cm
b) 2 35cm
c) 225cm
d) 2 30cm
2. tiind c 0< x < y i ( x y ) (3 x 2 y ) = 2 xy , valoarea fraciei
a)

1
3

b)

7
6

c) 2

x+y
este egal cu:
xy
5
d)
6

3. O piramid patrulater regulat TOMIS de baz TOMI are TO = 10cm i SO = 13cm . Fie N mijlocul segmentului
[OM ] i L (IM ) astfel nct SL + LN s aib lungimea minim. Lungimea segmentului [LM] este egal cu:
25
a) 13 2
b) 5 3
c) 12
d)
17
4. Fie a = 2000 2010 2011 2021 + 3025 . Atunci:
a) a este ptrat perfect
b) a este prim

c) alt variant de rspuns

d) a este iraional

3x 1
x + 1 x + 2
5. Dac
= 0 , atunci valoarea expresiei [x ] +

este egal cu:


+
2 3
2
a) 2
b) 3
c) 1
d) 0

6. Dac f : {0,1,2,...,10} {0,1,2,...,10}este dat prin f (x ) = ax + b, cu a, b R i a 0 , atunci f (5) este egal cu:
a) 5
b) 0
c) 3
d) 10
7. Baza unei piramide este un triunghi dreptunghic cu catetele de lungimi 6 cm i 8 cm. Muchiile laterale formeaz cu
planul bazei unghiuri de 45 . Volumul piramidei este egal cu:
b) 20cm3
c) 120cm3
d) 60cm3
a) 40cm3
8. Media aritmetic a soluiilor nenule ale ecuaiei {x} {2015x} = x (unde {x} reprezint partea fracionar a lui x)
este egal cu:
1
1
2015
c)
d)
a) 1
b)
2015
2016
2
9. Cardinalul mulimii A =
a) 0

{(a, b) Z Z / 2(a + b)

b) 2

+ 3(a + b ) + ab + 4 = 0 este egal cu :


c) 1
d) 3

10. Piramida triunghiular regulat VABC cu vrful n V are latura bazei egal cu 6 cm, nlimea egal cu 6 cm .
Planul perpendicular n punctul C pe dreapta AC intersecteaz dreapta AV n punctul P. Distana de la punctul P la
planul (VBC) este egal cu:
a) 6 cm
b) 6 cm
c) 3 2 cm
d) 2 3 cm
11. Dac A =
a) 19

{ a+

b / a , b N, 1 a < b 100 , atunci card(A Q ) este egal cu:


b) 16
c) 18
d) 17

Varianta 3 - clasa a 8-a

- pag. 1 din 2 -

12. Fie m R { 1} i funcia f : R R , f (x ) =

3m 4
5m 2
. Dac A(x A , y A ) G f i coordonatele lui A nu
x +
m +1
m +1

depind de m, atunci x A + y A este egal cu:


a) 2

b) 1

c) 5

d) 3

13. Produsul numerelor reale x, y, z care verific egalitatea


a) 0

14.

b) - 1

interiorul

unui

tetraedru

c)

regulat

x 1 + y + z +1 =

3
2

ABCD

x+ y+z+3
, este egal cu:
2

d) 1
exist

un

punct

astfel

nct

MA = 6 cm ,

MB = MC = MD = 102 cm . Apotema tetraedrului este egal cu:

a) 2 102 cm

b) 12cm

c) 6 3 cm

d) 3 6 cm

15. Se consider un cub cu muchia de 1 cm i un plan care secioneaz cubul dup un hexagon. Valoarea minim a
perimetrului hexagonului este egal cu:
a) 2 3 cm
b) 2 cm
c) 3 2 cm
d) 3 cm
16. Dac a, b, c sunt numere ntregi care verific egalitatea: (a b )3 + (b c )3 + (c a )3 = 2015 , atunci:
a) a + b + c = 0
b) nu exist astfel de numere ntregi a,b,c
c) a + b + c = 2015
d) a + b + c = 2015
17. Fie ABCABC o prism triunghiular regulat. Un plan care trece prin A intersecteaz semidreptele
(BB i (CC n punctele M i N, astfel nct aria A ABM + A ACN = A AMN . Sinusul unghiului format de planele
(AMN) i (BCC) este egal cu:
a)

3
2

b)

1
2

c)

2
5

18. Fie x, y, z numere reale strict pozitive astfel nct


E=

d)

2
2

xy + xz + yz = 1 . Valoarea minim a expresiei

y
z
x
este egal cu:
+
+
x+y y+z z+x

a) 1

Varianta 3 - clasa a 8-a

b) 0

c)

1
3

d)

1
2

- pag. 2 din 2 -

S-ar putea să vă placă și