Sunteți pe pagina 1din 4

Clasificare:

a)

muzee ş i colec ţii publice de importanţă naţional ă;

b)

muzee ş i colec ţii publice de importanţă regional ă;

c)

muzee şi colec ţ ii publice de importanţă judeţeană;

d)

muzee ş i colec ţii publice de importanţă local ă.

ANEXA Nr. 1 LISTA

muzeelor de importanţă naţ ional ă

[if !supportEmptyParas]

1. Muzeul Naţ ional de Art ă al României din Bucureş ti, Ministerul

[endif]

Culturii ş i Cultelor

2. Muzeul Naţ ional de Istorie a României din Bucureş ti,

Ministerul Culturii ş i Cultelor

3. Muzeul Naţ ional al Satului "Dimitrie Gusti", Ministerul

Culturii ş i Cultelor

4. Muzeul Ţăranului Român din Bucureş ti, Ministerul Culturii ş i

Cultelor

5. Muzeul Naţ ional de Art ă Contemporană al României,

Ministerul Culturii ş i Cultelor

6. Muzeul Naţ ional al H ărţ ilor ş i C ărţii Vechi, Ministerul Culturii

ş i Cultelor

7. Muzeul Naţ ional de Istorie Natural ă "Grigore Antipa" din

Bucureşti, Ministerul Educaţ iei, Cercet ării ş i Tineretului

8. Muzeul Militar Naţ ional - Bucureş ti, Ministerul Ap ărării

Naţionale

9. Muzeul Naţ ional al Pompierilor - Bucureş ti, Ministerul

Administraţ iei ş i Internelor

10. Muzeul Naţional Geologic - Bucureş ti, Ministerul Educaţiei,

Cercet ării ş i Tineretului

11. Muzeul Naţional Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" -

Bucureşti, Societatea Comercial ă de Distribuţ ie ş i Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureş ti

12. Muzeul Naţional Cotroceni - Bucureş ti, Administraţia

Prezidenţ ial ă

13. Muzeul Naţional "George Enescu" - Bucureş ti, Consiliul

General al Municipiului Bucureş ti

14. Muzeul Naţional al Literaturii Române - Bucureş ti, Consiliul

General al Municipiului Bucureş ti

15. Muzeul Naţional Peleş din Sinaia, Ministerul Culturii şi

Cultelor

16. Muzeul Naţional al Petrolului - Ploieş ti, Societatea Naţional ă

a Petrolului "Petrom" - S.A.

17. Muzeul Naţional "Brukenthal" din Sibiu, Ministerul Culturii ş i

Cultelor

18. Complexul Naţional Muzeal "ASTRA" - Sibiu, Consiliul

Judeţean Sibiu

19. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca,

Ministerul Culturii ş i Cultelor

20. Complexul Muzeal Naţ ional "Moldova" din Iaş i, Ministerul

Culturii ş i Cultelor

21. Muzeul Bran din Bran, Ministerul Culturii ş i Cultelor

22. Muzeul Carpaţ ilor R ăs ăriteni din Sfântu Gheorghe,

Ministerul Culturii ş i Cultelor

23. Memorialul Ipoteş ti - Centrul Naţional de Studii "Mihai

Eminescu" - Ipoteş ti, Consiliul Judeţean Botoş ani

24. Muzeul Naţional al Unirii - Alba Iulia, Consiliul Judeţ ean

Alba

25. Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii - Goleşti, Consiliul

Judeţean Argeş

26. Muzeul Naţional al Agriculturii - Slobozia, Consiliul Judeţean

Ialomi ţa

27. Muzeul Naţional al Poli ţ iei - Târgovi ş te, Ministerul

Administraţ iei ş i Internelor

28. Muzeul Marinei Române - Constanţa, Ministerul Ap ărării

Naţionale. [if !supportEmptyParas] ANEXA Nr. 2 LISTA

[endif]

muzeelor de importanţă regional ă

[if !supportEmptyParas]

1. Muzeul Ţării Cri ş urilor - Oradea

[endif]

2. Muzeul Regiunii Porţ ilor de Fier - Drobeta-Turnu Severin

3. Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Cluj-Napoca

4. Muzeul de Artă - Cluj-Napoca

5. Muzeul de Istorie Naţ ional ă ş i Arheologie - Constanţ a

6. Muzeul Naţ ional Secuiesc - Sfântu Gheorghe

7. Muzeul Civilizaţiei Dacice ş i Romane - Deva

8. Muzeul Olteniei - Craiova

9. Muzeul Maramureşan - Sighetu Marmaţiei

10. Muzeul de Istorie Natural ă al Universit ăţii Iaş i - Iaş i

11. Muzeul Literaturii Române - Iaş i

12. Complexul Muzeal Bucovina - Suceava

13. Muzeul Banatului - Timi ş oara

14. Institutul de Cercet ări Eco-Muzeale - Muzeul Deltei Dunării

- Tulcea.

[if !supportEmptyParas] ANEXA Nr. 3 LISTA

[endif]

muzeelor de importanţă judeţ eană

[if !supportEmptyParas]

[endif]

1.

Complexul Muzeal - Arad

2.

Muzeul Judeţ ean Argeş - Piteş ti

3.

Complexul Muzeal de Ştiinţ ele Naturii "Ion Borcea" - Bac ău

4.

Muzeul Judeţ ean de Artă ş i Etnografie - Bacău

5.

Muzeul Judeţ ean de Istorie ş i Arheologie "Iulian Antonescu"

-

Bac ău

6.

Complexul Muzeal Bistri ţ a-N ăs ăud - Bistri ţa

7.

Muzeul Judeţ ean - Botoş ani

8.

Muzeul de Etnografie - Braş ov

9.

Muzeul de Artă - Braş ov

10. Muzeul Judeţ ean de Istorie - Braş ov

11. Muzeul Brăilei - Brăila

12. Muzeul Judeţ ean - Buz ău

13. Muzeul Dunării de Jos - C ăl ăraş i

14. Muzeul Banatului Montan - Reş i ţa

15. Muzeul de Artă Populară - Constanţa

16. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - Constanţa

17. Muzeul de Artă - Constanţ a

18. Muzeul Judeţ ean de Istorie - Galaţi

19. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii - Galaţi

20. Muzeul de Artă Vizual ă - Galaţi

21. Muzeul Judeţ ean "Teohari Antonescu" - Giurgiu

22. Muzeul Judeţ ean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu

23. Muzeul Secuiesc al Ciucului - Miercurea-Ciuc

24. Muzeul Judeţ ean Ialomi ţ a - Slobozia

25. Centrul de Cultură "Palatele Brâncoveneş ti de la Porţile

Bucureştiului" - Mogoş oaia

26. Muzeul de Mineralogie - Baia Mare

27. Muzeul Judeţ ean Maramureş - Baia Mare

28. Muzeul Judeţ ean Mureş - Târgu Mureş

29. Complexul Muzeal Judeţ ean Neamţ - Piatra-Neamţ

30. Muzeul Judeţ ean Olt - Slatina

31. Muzeul Judeţ ean de Art ă - Ploieş ti

32. Muzeul Judeţ ean de Ştiinţele Naturii Prahova - Ploieş ti

33. Muzeul Judeţ ean de Istorie ş i Arheologie Prahova - Ploieş ti

34. Muzeul Judeţ ean de Istorie ş i Artă - Zal ău

35. Muzeul Judeţ ean - Satu Mare

36. Muzeul Judeţ ean Teleorman - Alexandria

37. Muzeul Satului Bănăţ ean - P ădurea Verde - Timi ş oara

38. Muzeul Judeţ ean Vâlcea - Râmnicu Vâlcea

39. Muzeul Judeţ ean " Ştefan cel Mare" - Vaslui

40. Muzeul Vrancei - Focş ani

41. Muzeul Municipiului Bucureş ti.