Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

UNIVERSITATEA coala Naional de Studii Politice i Administrative


FACULTATEA de tiine Politice
DEPARTAMENTUL tiine Politice i Studii Europene

DOMENIUL DE STUDII tiine

Politice
PROGRAMUL DE STUDII Relaii Internaionale i Studii Europene

FIA DISCIPLINEI
INTRODUCERE IN RELATII INTERNATIONALE
Statutul disciplinei: obligatorie
Nivelul de studii: Licen
Anul de studii: 1
Semestrul: 2
Titularul cursului: Prof. Univ. Dr. Adrian Pop
Coordonatoare seminar: Asist. Univ. Dr. Simona R. Soare
Numr de ore/Verificarea/Credite
Curs
Seminar
C=28; SI=52
S=14;
SI=28/pers

Laborator

Proiect

Examinare

A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (Obiectivele sunt formulate n termeni de competene


profesionale)
Obiectivul general al cursului:

Cursul i propune familiarizarea studenilor cu principalele concepte i teorii utilizate n


Relaiile Internaionale (RI) i nsuirea i folosirea de ctre acetia n analiza i explicarea
politicii internaionale a principalelor repere teoretice de studiu specifice disciplinei.

Credite
6

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

O1 (C1.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor fundamentale ale domeniului relaiilor


internaionale pentru descrierea i explicarea genezei i derulrii unor evenimente i procese
din politica internaional;
O2 (C2.1 grila 1l RNCIS modificat): Elaborarea unor lucrri de seminar folosind cadrul
teoretic specific domeniului relaiilor internaionale;
O3 (C2.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul relaiilor
internationale pentru nelegerea i evaluarea evenimentelor i proceselor din politica
internaional;
O4 (C3.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea metodologiei specifice teoriilor relaiilor internaionale
n analiza sistemelor internaionale;
O5 (C4.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea comparativ a teoriilor relaiilor internaionale pentru
evaluarea viabilitii i succesului unor politici internaionale;
O6 (C5.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor fundamentale specifice domeniului relaiilor
internaionale n interpretarea unor situaii concrete din politica internaional.

B. PRECONDIII DE ACCESARE A DISCIPLINEI (Se menioneaz disciplinele care


trebuie studiate anterior)
Denumire disciplin
Concepte fundamentale n tiina politic
Istorie universal modern i
contemporan
Introducere n studiile europene

Necesar pentru:
- Familiarizarea cu conceptul de putere.
- Studierea evoluiei sistemelor internaionale.
-

Gndire critic i scriere academic

Limba englez

Familiarizare cu structura instituional a


Uniunii Europene i cu specificul procesului
de integrare european;
Familiarizarea cu perspectiva
neofuncionalist.
nelegerea i criticarea argumentat a
discursului diplomatic contemporan;
Realizarea lucrrii de seminar.
Studierea bibliografiei minimale obligatorii
pentru curs i seminar;
Studierea bibliografiei lucrrii de seminar.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

C. COMPETENE SPECIFICE (Vizeaz competenele asigurate de programul de studiu din


care face parte disciplina)
Disciplina Introducere n relaii internaionale vizeaz urmtoarele competene profesionale
specifice programului de studiu (vezi grila 1l RNCIS):
(C1): Aplicarea fundamentelor teoriilor relatiilor internaionale n nelegerea, analizarea i
evaluarea politicii internaionale;
(C2): Elaborarea de lucrri de seminar folosind cadrul teoretic specific domeniului relaiilor
internaionale;
(C3): Utilizarea metodologiilor specifice domeniului relaiilor internaionale pentru analiza
sistemelor internaionale;
(C4): Proiectarea de strategii de politic extern i internaional n contexte locale, regionale,
naionale i globale;
(C5): Susinerea i promovarea valorilor democratice i a culturii politice participative.
D. CONINUTUL DISCIPLINEI
a) Curs
Capitolul
1. Introducere

2. Concepte de baz n
RI (I)

3. Concepte de baz n
RI (II)

Coninuturi
- Structura cursului, calendarul, activitile,
bibliografia, modul de evaluare;
- Dubla accepiune a termenului de relaii
internaionale;
- Relaiile Internaionale (RI) - domeniu al
tiinelor Politice;
- Principalele subdomenii ale RI.
- Conceptele de actor internaional, sistem
internaional, regim internaional, nivel de
analiz, sector de analiz, alian anarhie,
ierarhie, ordine internaional/mondial,
interdependen complex, relaii
transnaionale;
- Sisteme internaionale premoderne,
moderne i contemporane;
- Structur i proces n sistemele
internaionale.
- Conceptele de putere, balan a
puterii/echilibru de putere;
- Puterea ca manifestare vs. puterea ca
resurse, puterea de coerciie vs. puterea de
cooptare, puterea relaional vs. puterea
structural, puterea real vs. puterea
perceput;

Nr. Ore
C=2 [C1(2h)]

C=2 [C2(2h)]
SI=4

C=2 [C3(2h)]
SI=5

n cazul cursului, SI (studiul individual) are n vedere parcurgerea bibliografiei minimale indicate si
studierea suportului de curs.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

4. Evoluia sistemelor
internaionale (I)
5. Evoluia sistemelor
internaionale (II)
6. Evoluia sistemelor
internaionale (III)

7. Paradigme teoretice
n RI (I)

8. Paradigme teoretice
n RI (II)
9. Paradigme teoretice
n RI (III)

10. Paradigme teoretice


n RI (IV)
11. Paradigme teoretice
n RI (V)

12. Problema securitii


n RI

13. Modele explicative


pentru lumea
secolului XXI

- Nivelurile puterii;
- Distribuia puterii;
- Ciclurile de putere.
- Sistemul internaional ntre pacea de la
Westfalia i pacea de la Viena (1648-1815);
- Sistemul internaional n perioada
concertului european (1815-1914).
- Sistemul internaional n perioada
interbelic (1919-1939);
- Critica teoriilor utopiste (E.H.Carr);
- Pactul Molotov-Ribbentrop.
- Sistemul internaional n perioada
Rzboiului Rece (1947-1991);
- Caracteristicile ordinii bipolare;
- Crize majore n perioada Rzboiului Rece;
- Revoluiile est-europene (1989-1991).
- Realismul;
- Realismul clasic;
- Balana puterii;
- Realismul structural sau neorealismul;
- Dilema deinutului;
- Realismul ofensiv vs. realismul defensiv;
- Teoria stabilitii hegemonice;
- Teoria tranziiei de putere.
- Dezbaterea realism-idealism n RI;
- Internaionalismul liberal;
- Liberalismul;
- Neoliberalismul.
- coala englez;
- Diferenele dintre cele 3 coli de gndire n
RI identificate de coala englez i tradiiile
de filosofie politic ce stau la baza acestora;
- Ordinea internaional n viziunea colii
engleze.
- Constructivismul;
- Feminismul.
- Marxismul;
- Teoria critic;
- Poststructuralismul;
- Postcolonialismul;
- Ecologismul/ambientalismul/teoria
verde.
- Sectoarele securitii;
- Securitatea individual, naional,
regional i internaional;
- Securitatea naional i natura statului;
- Complexul regional de securitate;
- Dilema securitii.
- Modelul propus de Francis Fukuyama;
- Modelul propus de Samuel Huntington;
- Modelul propus de Alvin i Heidi Toffler;
- Modelul propus de Benjamin Barber;

C=2 [C4(2h)]
SI=4
C=2 [C5(2h)]
SI=4
C=2 [C6(2h)]
SI=4

C=2 [C7(2h)]
SI=5

C=2 [C8(2h)]
SI=5
C=2 [C9(2h)]
SI=3

C=2 [C10(2h)]
SI=4
C=2 [C11(2h)]
SI=3

C=2 [C12(2h)]
SI=3

C=2 [C13(2h)]
SI=3

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

14. Globalizarea

Total ore

- Modelul propus de Thomas Barnett.


- coli de gandire privitoare la globalizare;
- Definiii;
- Dimensiuni;
- Aspecte;
- Reacii politice;
- Societatea mondial de risc;
- Statul transnaional.
C=28
SI=52

C=2 [C14(2h)]
SI=3

b) Aplicaii
Tipul de aplicaie*
1. (seminar) Concepte
de baz n RI (I)

2. (seminar)
Concepte de baz n
RI (II)

3. (seminar)
Evoluia sistemelor
internaionale

Coninuturi

Tipul
activitatii
- Prezentarea syllabusului;
- Prezentare;
- Identificarea i definirea aspectelor - Discutie cu
particulare ce caracterizeaz
studenii.
domeniul relaiilor internaionale;
- Definirea principalelor concepte n
domeniul relaiilor internaionale:
sistem internaional, ordine
internaional/mondial, anarhie
sistemic, etc;
- Evoluia sistemului internaional
modern - repere istorice;
- Nivelurile de analiz n RI;
- Actorii relaiilor internaionale.
- Definirea puterii n domeniul
-Prezentare;
relaiilor internaionale;
- Dezbatere
- Atributele puterii definite de
ntre studeni.
Morgenthau;
- Tipologia puterii n domeniul
relaiilor internaionale;
- Polaritatea sistemic.
- Monism versus pluralism
- Prezentare;
metodologic n analiza evoluiei
- Studiu de caz:
sistemelor internaionale;
Concertul de
- Perspectiva evoluionist a
la Viena i
sistemelor internaionale;
Rzboaiele
- Instituiile fundamentale ale
Frantei
sistemului internaional: balana de
Napoleoniene
putere;
.
- Instituiile fundamentale ale
sistemului internaional: rzboiul;
- Cauze i tipologii ale rzboiului;
- Problema securitii n sistemul
internaional securitate vs.
stabilitate, securitate vs. pace;
- Dilema securitii;
- Aliniere i balansare;

Nr. Ore
S=2h
SI=4h

S=2h
SI=4h

S=2h
SI=4h

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

4. (seminar)
Realismul n RI

5. (seminar)
Liberalismul n RI

6. (seminar)
Extemporal

7. (seminar)
Constructivismul
social, Teoriile
critice, Feminismul,
Postructuralismul,
Marxismul,
Ecologismul i
Ambientalismul n
RI
Total ore

- Sursele conflictului (i cooperrii);


- Instituiile fundamentale ale
sistemului internaional: diplomaia,
dreptul internaional;
- Politica extern a statelor, puteri
majore, puteri minore;
- Reglementrile dreptului
internaional asupra
comportamentului statelor.
- Identificarea diferitelor modele,
- Prezentare;
teorii si curente ale paradigmei
- Dezbatere ntre
realiste i diferenierea acestora pe
studeni;
baza particularitilor teoretice;
- Studiu de caz:
- Identificarea principalelor
Rzboiul
propoziii ale paradigmei realiste i
Rece
operaionalizarea acestora;
- Balana de putere;
- Realismul clasic;
- Realismul balanei de putere vs.
teoria stabilittii hegemonice;
- Realismul structural, realismul
neoclasic;
- Realismul ofensiv vs. realismul
defensiv;
- Teoria tranziiei de putere.
- Conceptele i propoziiile
- Prezentare;
fundamentale ale liberalismului
- Dezbatere
wilsonian/idealismului n RI;
ntre
- Cooperarea n relaiile
studeni.
internaionale;
- Instituiile internaionale i rolul
acestora n sistemul internaional;
- Teoria pcii democratice.
- Evaluarea gradului de nelegere i - Test gril.
operationalizare a conceptelor
fundamentale ale RI parcurse pn
n acel moment n cadrul
seminarului.
- Identificarea elementelor i
- Prezentare;
propoziiilor teoretice fundamentale - Dezbatere ntre
ale teoriilor analizate;
studeni.
- Identificarea, definirea i
operaionalizarea principalelor
propoziii ale constructivismului
social;
- Mesaj i identitate;
- Dezbaterea agenie-structur
(agency-structure).
S=14h
SI=28h

S=2h
SI=4h

S=2h
SI=4h

S=2h
SI=4h

S=2h
SI=4h

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

E. EVALUARE (Se precizeaz metodele, formele de evaluare i ponderea acestora n


stabilirea notei finale. Se indic standardele minime de performan, raportate la
competenele definite la punctul A. Obiectivele disciplinei)
Componente disciplin
Curs
Seminar

Forme de evaluare
Final
Continu

Pondere
67%
33%

1. Reguli de evaluare:
Medie disciplin: Md = 2 x Mc+Ms:3, unde Md = medie disciplin, Mc = medie curs, Ms =
medie seminar.
Medie seminar: Ms = 1+4Np+2,5Npc+2,5Ne:10, unde Np=not participare seminar, Npc =
not lucrare de seminar, Ne = not extemporal.
Lucrarea de seminar reprezint un eseu de 4-5000 cuvinte, care trebuie s utilizeze una
dintre teoriile studiate la curs/seminar prin identificarea premiselor i conceptelor sale
centrale i operaionalizarea lor n cadrul unui studiu de caz din politica internaional
contemporan. Pentru a fi notat, lucrarea trebuie s ntruneasc n mod cumulativ
urmtoarele:
s conin un aparat teoretic i critic (s identifice cadrul teoretic adecvat studiului pe
care i-l propune studentul dintre paradigmele studiate la curs/seminar, s identifice
conceptele i propoziiile-cheie ale cadrului teoretic i s se raporteze critic la acestea,
s enune clar o ipotez de cercetare, s operaionalizeze aceste concepte i propoziii
teoretice cheie prin indicatori, comportamente, etc n cadrul unui studiu de caz din
politica internaional, s conin note de subsol, s conin bibliografie relevant
academic min. 3 lucrri relevante). Nu vor fi considerate eseuri relevante pentru
notare lucrrile pur descriptive.
s dezvolte un argument coerent referitor la modul n care conceptele i/sau
propoziiile teoretice cheie ale cadrului teoretic selectat se regsesc sau nu n situaia
reprezentat de studiul de caz, cum i de ce se observ deviane, care este relevana lor
n prezent, cror ntrebri implicite ale studiului de caz nu ofer rspuns cadrul teoretic
selectat, etc. Pentru a fi relevant eseul trebuie s conin referiri la implicaiile
rezultatelor analizei efectuate pe parcursul demersului analitic.
Lucrrile care se dovedesc a face obiectul unui plagiat vor fi sancionate conform
prevederilor Cartei universitare a SNSPA.
Prin participare se au n vedere activiti de seminar cum ar fi: comentarea textelor
obligatorii, rezolvarea problemelor propuse de coordonatorul de seminar (temele
pentru acas, discutate n cadrul seminarului i rezolvate la tabl, atunci cand va fi
cazul).
Participarea activ la seminar presupune participarea la cel puin o
prezentare/dezbatere n cadrul seminarului i conceperea unei analize a studiului de
caz studiat n cadrul seminarului respectiv din perspectiva bibliografiei obligatorii i
specifice. Analiza nu trebuie s depeasc 2-3 pagini; preferabil aceasta reprezint

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

baza prezentrii din cadrul seminarului i este un material schematic. Materialul va fi


circulat pe e-mail cu min. 24h naintea susinerii lui la seminar.
Extemporalul se susine pe parcursul seminariilor, fiind anunat studenilor din timp,
din materia de seminar studiat pan la momentul respectiv.
2. Standarde de performan raportate la competene:
Tip
standard
Minim
(media 5)
Maxim
(media 10)

Descriere standard
nelegerea, utilizarea i operaionalizarea adecvat a urmtoarelor concepte:

sistem internaional, actor international, putere, rzboi, dilema securitii, anarhie,


ierarhie.
nelegerea, utilizarea i operaionalizarea adecvat a urmtoarelor concepte: actor
statal, actor non-statal, putere de coerciie, putere de cooptare, instituie
internaional, regim internaional, nivel de analiz, sector de analiz, ordine
internaional/mondial, alian, dilema prizonierului, violen structural, analiz
cost-beneficiu, interdependen complex, relaii transnaionale.
Capacitatea de a utiliza metodologii specifice domeniului RI pentru a analiza i
interpreta procese specifice sistemelor social-politice contemporane.
Capacitatea de a folosi teorii specifice domeniului RI pentru a explica probleme
de politic internaional.

3. Condiii obligatorii de participare:


a) Curs: minimum 7 prezene. Nerespectarea acestei condiii atrage dup sine eliminarea de la
susinerea examenului scris final.
b) Seminar: minimum 5 prezene. Nerespectarea acestei condiii are drept rezultat nepromovarea
seminarului (media 4 la seminar).
F. REPERE METODOLOGICE(Strategia didactic, materiale, resurse)
1) Strategia didactic:
Strategia didactic folosit n cadrul cursului de Introducere n relaii internaionale are n
vedere fundamente constructiviste. nvarea este considerat a fi un proces activ i explicit
n care studenii acumuleaz concepte noi folosind cunoaterea lor prezent. Cadrele
didactice (titular curs i coordonator seminar) i asum transpunerea informaiei ntr-un
format adaptat strii de nelegere curent a studenilor/studentelor. Curriculumul este
construit n aa manier nct studenii/studentele pot construi noi cunotine pe
fundamentele celor deja nvate.
2) Materiale:
Cursul va utiliza materialele oferite online de site-ul Academia.edu.

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

3) Resurse didactice
Cursul va utiliza un set de markere, cret i burete; tabl colar; videoproiector; laptop.
#. text Autor
Titlul lucrrii
Editur/
G. BIBLIOGRAFIE (Se indic bibliografia minimal obligatorie)
jurnal/an
1
Buzan, Barry
Popoarele, statele i
Cartier, 2000
teama
2
Buzan, Barry, Sistemele internaionale n Polirom, 2009
Little,
istoria lumii.
Richard
Reconfigurarea studiului
relaiilor internaionale
3
Carr, Edward Criza celor douzeci de
Polirom, 2009
Hallet,
ani (1919-1939). O
introducere n studiul
relaiilor internaionale
4
Dunne, Tim, International Relations
Oxford
Kurki, Milja, Theories: Discipline and
University Press,
Smith, Steve Diversity
2007
(eds)
5
Griffiths,
Relaii internaionale.
Ziua, 2003
Martin
coli, curente, gnditori

Ikenberry, G.
John

Martin,
Hollis,
Smith, Steve
Keohane,
Robert

After Victory: Institutions,


Strategic Restraint, and
the Rebuilding of Order
After Major Wars
Explaining and
Understanding
International Relations
International Politics:
Enduring Concepts and
Contemporary Issues
Diplomaia

Kissinger,
Henry

10

Mearsheimer, Tragedia politicii de for.


John J.
Realismul ofensiv i lupta
pentru putere

Paginile
153-187,
274-291
36-65, 85126

39-205

13-265

17-23, 33-38,
56-62, 73-79,
91-95, 124140, 158173, 201206, 216222, 240245, 276281, 300313, 372378, 390-405

Utilizat
n:
C7, C12,
S3
C1, C2, S1

C3, C5,
C7, C8,
S2, S3, S4,
S5
C7, C8,
C9, C10,
C11, S2,
S3, S4, S5
C7, C8,
C9, C10,
C11, C13,
C14, S4,
S5, S7

Princeton
University Press,
2001

3-79

C3, C4,
C5, C9, S5

Oxford, 1990

1-36

C1, S1

Brooks, 2010

119-126

C8, S5

All, 2003

25-87, 308324, 456-479

Antet, 2003

26-63

C3, C4,
C5, C6,
S3, S4, S5
C3, S2

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SNSPA
COAL A N AION AL DE STUDII POL ITI CE
I ADM IN ISTRATI VE
FAC ULTATE A DE TIIN E POL ITI CE

11

Miroiu
Andrei et al

Manual de relaii
internaionale

Polirom, 2006

15-41,
95-104, 165178, 199-209

S1,S3, S4
S7

12

Morgenthau,
Hans
Nye, Joseph
S.

Politica ntre naiuni

Polirom, 2006

Descifrarea conflictelor
internaionale. Teorie i
istorie

Antet, 2005

14

Pop, Adrian

Originile i tipologia
revoluiilor est-europene

Enciclopedic,
2010

C3, C7,
S2,S4
C2, C3,
C4, C5,
C6, C7,
C14, S3,
S4
C6, S4

15

Scott,
Burchill
Steans, Jill,
Pettiford,
Lloyd

Teorii ale relaiilor


internaionale
International Relations:
Perspectives and Themes,
second edition

Institutul
European, 2009
Longman, 2004

143-203,
44-55
21-27, 45-58
63-71, 72105,132-136,
157-159,
177-197
181-207,
211-219,
406-412
55-83
21-228

Waltz
Kenneth
Wendt,
Alexander

Teoria politicii
internaionale
Teoria social a politicii
internaionale

Polirom, 2009

147-180

C7, C8,
C9, C10,
C11, S4,
S5, S7
C3, C7, S3

Polirom, 2011

33-71, 155200

13

16

17
18

C8, S5

C10, S7

Data avizrii n catedr:


DIRECTOR DEPARTAMENT,

TITULAR DE DISCIPLIN,

........................................................

...........................................................

* Se va meniona: seminar, laborator, proiect sau practic.

S-ar putea să vă placă și