Sunteți pe pagina 1din 4

Pasii necesari obtinerii fondurilor pentru tratament in strainatate, in baza ordinului 50

(pentru servicii medicale care nu sunt decontate de Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate)

1. Obinerea unei scrisori/ raport medical de la medicul curant, in care sa se


specifice clar ca tratamentul/transplantul de care bolnavul are nevoie, nu se
poate efectua in Romania ( cu motivatie, ex nu exista banca de donatori, nu
exista tehnica necesara in Romania etc) si sa se recomanda efectuarea acestuia
intr-o clinica din strainatate. Scrisoarea/raportul medical trebuie sa aiba parafa
medicului curant si stampila unitatii sanitare in care bolnavul a fost ingrijit.

2. Pacientul, rudele de pana la gradul IV sau medicul de familie vor depune la


Directia Sanitara teritoriala de resedinta o cerere pentru trimiterea la tratament
in strainatate. Cererea va fi insotita de :

 scrisoarea/raportul medical in original


 copie C.I
 copie de pe fisa medicala a pacientului din care sa reiasa clar diagnosticul analize
 adeverinta de la medicul de familie prin care se dovedeste ca pacientul este luat
in evidenta
Cererea va fi inregistrata la Directia Sanitara si va avea un numar de inregistrare, acesta
reprezentand pentru bolnav numarul sau de dosar, pe baza caruia va putea solicita informatii
privind stadiul dosarului.

Directia Sanitara are obligatia de a demara documentele necesare in termen de o saptamana


de la depunerea cererii

3. Directia Sanitara va inainta cererea impreuna cu dosarul medical Comisiei


teritoriale compusa din medici specialisti, care va examina bolnavul, va decide
oportunitatea trimiterii la tratament in strainatate si va stabili clinicile ce
urmeaza a fi contactate in vederea obtinerii ofertelor de pret.

Comisia de specialitate are obligativitatea de a comunica in scris Directiei de Sanatate


Publica, concluziile sale in maximum 14 zile de la examinarea pacientului.

4. Directia Sanitara teritoriala va purta corespondenta cu clinicile recomandate de


Comisie, programeaza bolnavul si obtine documente privind costul si conditiile
de palata a tratamentului.

5. Directorul Directiei de Sanatate Publica trimite Directiei generale de asistenta


medicala din cadrul Ministerului Sanatatii documentatia intocmita.

Dosarul va primi un numar de intrare la Ministerul Sanatatii, pe care bolnavul trebuie sa-l
solicite si sa-l cunoasca pentru a putea cere detalii despre stadiul dosarului sau.
Directia de Sanatate Publica are obligativitatea de a informa Ministerul Sanatatii in cazul in
care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea documentatiei , mai mult de o luna .

6. Decizia trimiterii la tratament in strainatate este adoptata dupa examinarea


documentatiei medicale de catre o comisie condusa de ministrul sanatatii. In
cazul in care solicitarile de finantare depasesc fondurile alocate lunar de
Ministerul sanatatii, criteriile de prioritate sunt:

 riscul vital legat de evolutia bolii


 beneficiul estimat pentru bolnav
 varsta pacientului

7. Dupa aprobarea dosarului de catre comisia Ministerului Sanatatii, dosarul va fi


inaintat dupa caz, Ministerului Muncii, daca acesta va suporta o parte din
cheltuieli sau direct Guvernului, pentru emiterea Hotararii de Guvern.

8. Hotararea de Guvern va fi publicata in Monitorul Oficial, iar Ministerul Sanatatii


va inainta o adresa Directie Sanitare teritoriale , care va face plata catre clinica
selectata.

9. Cheltuielile de deplasare pentru insotitorii bolnavilor sunt decontate doar pentru


minorii cu varste cuprinse intre 0-1 an.

10. In cazul unor urgente medicale, pe baza recomandarilor comisiilor de specialitate


teritoriale si a aprobarii comisiei din cadrul Ministerului Sanatatii, pacientul
poate efectua tratamentul in strainatate pe cheltuiala sa, urmand ca in termen
de 3 zile de la intoarcerea in tara, pe baza documentelor justificative, sa solicite
Directie de Sanatate Publica decontarea cheltuielilor pentru acoperirea
costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizarii si ale transportului
bolnavului.

ATENTIE: decontarea retroactiva este posibila doar daca a existat o aprobare prealabila.

11. Bolnavul sau apartinatorul are obligativitatea de a prezenta Directie de


Sanatate Publica, in maximum 3 zile de la intoarcerea in
tara, documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea
tratamentului.

12. Bolnavul are obligatia sa se prezinte in termen de 14 zile la comisia de


specilaitate teritoriala care i-a recomandat tratamentul in strainatate.

13. In cazul decesului pacientului, familia acestuia are obligatia sa anunte Directia de
Sanatae Publica in termen de 7 zile aceasta situatie, in vederea intocmirii
deocntului de cheltuieli.