Sunteți pe pagina 1din 7

MULUI DE MANAGEMENT

30.01.2016

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments

Login (/login.html?

Upload (/upload.html)

back=http%3A%2F%2Fdocuments.tips%2Fdocuments%2Fanaliza-sistemului-demanagement-pentru-societatea-comerciala-elcom-international-sa.html) /

ATEA COMERCIALA

Home (/) / Documents (/category/documents.html)

/ Analiza Sistemului de Management pentru Societatea Comerciala Elcom International SA (/documents/analiza-sistemului-de-

ATIONAL S.A.

management-pentru-societatea-comerciala-elcom-international-sa.html)

(/download/link/analiza-

26

of 28

sistemului-de-managementpentru-societateacomerciala-elcom-

(/documents/analizasistemului-de-management-

international-sa)

pentru-societateacomerciala-elcominternational-sa.html)

http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

1/7

30.01.2016

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments

Creditefirma
rapide
LaBTnuititrebuiegarantii.
Ofertaeavantajoasa.Aplica!

ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA COMERCIALA


ELCOM INTERNATIONAL SA
by matei-ionut

on Jun 29, 2015


Report (/document/report/analiza-sistemului-de-management-pentru-societatea-comerciala-elcom-international-sa)

Category:
DOCUMENTS
(/category/documents.html)
Download: 8
Comment: 0
2,114

views
Like

Tweet

Share

Optiuni

Marketingmanagementppt
Managementcalitatii
Internationalmanagement

Comments
0Comments

Sortby Oldest

cietatii comerciale
: scurt
Addacomment...

apital social.
FacebookCommentsPlugin

actiuni cu capital
Description
http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

2/7

30.01.2016

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments

Download Analiza Sistemului de Management pentru Societatea Comerciala Elcom International SA


pe
piata tehnologiei

Transcript
nente,
periferice, software,
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PENTRU SOCIETATEA COMERCIALA ELCOM INTERNATIONAL S.A.
A.
Prezentarea generala a societatii comerciale : scurt istoric, obiect de activitate, capital social. Elcom International este
o societate pe actiuni cu capital privat creata in 1993, care acopera majoritatea domeniilor de pe piata tehnologiei
informationale- calculatoare, componente, periferice, software, retele de calculatoare, servicii Internet, agent autorizat
Dialog, echipamente de comunicatii, sisteme de acces si securitate. Sediul firmei se afla in Bistrita, Str. Crinilor nr 2
(centrul comercial al orasului) avand un punct de lucru (reprezentanta) in Bucuresti , str. Transilvaniei nr.8 sector 1
.Adrese Internet: www.elcomsat.como, e-mail: office@elcom.ro Capitalul social al societatii este de 500 milioane lei.
Din punct de vedere financiar, cifra de afaceri a firmei pe anul 2002 a depasit 1,5 milioane USD. Principalul obiect de
activitate al societatii il constituie fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice, consultanta in
domeniul echipamentelor de calcul IT, realizarea si furnizarea de programe software, operatiuni legate de bancile
de date, intretinere, reparatii- service masini de birou, calculatoare, periferice, comertul cu ridicata a aparatelor
electrice, electronice si de uz gospodaresc, echipamente birotica, consumabile, papetarie si activitati de import
export. Reprezentata prin 5 asociati, ELCOM INTERNATIONAL promoveaza o politica de personal bazata pe criteriul
competentei. Amintim cateva certificari ale personalului: Novell Certified Netware Engineer Certificare in cablari de
retele structurate Millenium Microsoft Network Administration, Microsoft Sales Specialist Certificare in service de
imprimante: Epson, Seikosha, Panasonic - Certificare instalari centrale telefonice Alcatel, Panasonic - Certificare
instalari sisteme acces securitate Motorola 2
ELCOM INTERNATIONAL poseda certificarea de asigurare a calitatii ISO
9002 in productia de calculatoare si service de tehnica de calcul , fiind distribuitor sau partener autorizat al
urmatoarelor firme de prestigiu: Microsoft, Novell, Epson, Planet Tehnology, Europe OnLine, etc. ELCOM
INTERNATIONAL are in dotare calculatoare de inalta performanta , conectate in retea prin servere Novell, NT 4.0,
UNIX. Centrul de comunicatii al societatii poseda 4 servere Linux si un server NT 4 care asigura conectivitatea prin linii
inchiriate si comutate (20 linii dial-up in hunting) utilizand 4 multiplexoare Cyclades (64 porturi pt. Liniile inchiriate) ce
asigura un flux de comunicatii de inalt standard. Conectivitatea externa este asigurata de un flux de 2 M si 3 antene de
satelit. Deasemeni, Internet Center ul pune la dispozitia publicului 18 calculatoare performante (peste 350 Mhz)
conectate in retea structurata direct pe switch la 200 Mbs. Societatea detine si 3 laboratoare pentru asamblare,
testare si service calculatoare, precum si un departament de dezvoltare productie software care creaza aplicatii

agent autorizat Dialog,

e de acces si securitate.

inilor nr 2 (centrul

de lucru (reprezentanta) in
.Adrese Internet:

@elcom.ro

milioane lei. Din

aceri a firmei pe anul 2002 a

ietatii il constituie

chipamente electronice,

elor de calcul IT, realizarea

operatiuni legate de bancile de

asini de birou, calculatoare,

ratelor electrice, electronice si

otica, consumabile, papetarie

INTERNATIONAL

azataRECOMMENDED
pe criteriul competentei.

alului:
Analiza Si Perfectionarea Stilurilor de Management La
Societatea Comerciala Filseta SA Lugoj

Millenium

http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

3/7

30.01.2016

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments

CUPRINS CAPITOL I ELEMENTE GENERALE DESPRE


oft Sales
Specialist
MANAGEMENT..3 1.1. Obiectul de

Seikosha,
(/documents/analiza-si-perfectionarea-stilurilor-demanagement-la-societatea-comerciala-filseta-sa-lugoj55b944ea5c981.html)

catel, Panasonic

ate Motorola
Analiza Si Perfectionarea Stilurilor de Management La
Societatea Comerciala Filseta SA Lugoj
CUPRINS CAPITOL I ELEMENTE GENERALE DESPRE
MANAGEMENT..3 1.1. Obiectul de
(/documents/analiza-si-perfectionarea-stilurilor-demanagement-la-societatea-comerciala-filseta-salugoj.html)

Studiu de Caz La Societatea Comerciala


Ceproinv SA
UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI,
BACU FACULTATEA DE TIINTE
(/documents/studiu-de-caz-la-societateacomerciala-ceproinv-sa.html)

Societatea Comerciala de Reparaii


Locomotive
Societatea Comerciala de Reparaii
Locomotive " C.F.R. - S.C.R.L Braov" SA Cont:

rtificarea de asigurare a

(/documents/societatea-comerciala-de-reparatii-

locomotive.html)
culatoare
si service de tehnica

autorizat Analiza
al urmatoarelor
Sistemului de Management La Losan
Romania
Nume:Stoica Eduard Andrei Universitatea
Crestina Dimitrie Cantemir Relatii Economice

Epson, Planet Tehnology,

(/documents/analiza-sistemului-de-management-lalosan-romania.html)

calculatoare
de inalta
Optiuni
Managementppt

Pptonmanagement

Marketingppt

Pptppt

Analiza Sistemului de Management Al


servere Novell,
CalitatiiNT 4.0, UNIX.
s

oseda 4 servere Linux si un


(/documents/analiza-sistemului-de-management-al-

calitatii.html)
prin
linii inchiriate si

utilizand 4 multiplexoare
REALIZAREA UNUI SUBSISTEM INFORMATIC
PENTRU DESFACEREA STOCURILOR DE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ce asigura un flux de

http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

4/7

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments
ce asigura
un
flux
de
COLEGIUL UNIVERSITAR ECONOMIC

30.01.2016

tivitatea
externa este
(/documents/realizarea-unui-subsistem-informaticpentru-desfacerea-stocurilor-de-marfuri-aplicatie-la-

ne de societatea-comerciala-dalia-srl.html)
satelit.

dispozitia Www.referat.ro-forta
publicului 18
de Vanzare La
Societatea Comerciala SC Macofil SA Targu
www.referat.ro ` Forta de vanzare la
societatea comerciala SC Macofil SA Targu-

Mhz) conectate in retea

(/documents/wwwreferatro-forta-de-vanzare-lasocietatea-comerciala-sc-macofil-sa-targu-jiu.html)

ntru asamblare, testare

COMERCIALA
departamentSOCIETATEA
de
dezvoltare
SOCIETATEA COMERCIALA MAREX BRILA
Societatea comercial MAREX Brila a luat

utilizand tehnologia client(/documents/societatea-comerciala.html)

Raport Privind Functionarea Sistemului Analiza de Management -2012


Management

in timp si spatiu
societatea
(/documents/raport-privind-functionareasistemului-analiza-de-management2012.html)

Analiza i raionalizarea sistemului de


management al organizaiei
(/documents/analiza-si-rationalizarea-sistemului-demanagement-al-organizatiei-559936932698b.html)

Analiza i raionalizarea sistemului de


management al organizaiei
(/documents/analiza-si-rationalizarea-sistemului-demanagement-al-organizatiei.html)

132 analiza diagnostic si importanta sa pentru


management www.lucrari-proiecte1. Lucrari de licenta si disertatie disponibile
doar lawww.lucrari-proiecte(/documents/132-analiza-diagnostic-si-importanta-sapentru-management-wwwlucrari-proiecte-licentaro.html)

Profilul Sistemului de Management Al


Calitatii La SCPM Baneasa SA
http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

5/7

30.01.2016

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments

ACADEMIA DE STUDII ECONOMOCE Profilul


Sistemului de Management al Calitatii la
(/documents/profilul-sistemului-de-management-alcalitatii-la-scpm-baneasa-sa.html)

SOCIETATEA COMERCIALA SI SOCIETATEA


CIVILA
SOCIETATEA COMERCIALA SI SOCIETATEA
CIVILA ASEMANARI.DEOSEBIRI.ASPECTE
(/documents/societatea-comerciala-si-societateacivila.html)

Integrarea Sistemului de Management


Sistemul de management integrat 1. Sisteme
integrate de management Sistemul de
(/documents/integrarea-sistemului-de-management.html)

infrastructura si

ANALIZA COMERCIALA

fiecare dintre
ANALIZA acestea
EFICIENTEI UNEI POLITE DE
ASIGURARE DE SUPRAVIETUIRE IN

, propriu (/documents/analiza-comerciala.html)
fiecarei functii,
Analiza Sistemului Integrat de Management

resurselor informationale
si SRL
La Organizatia SC Mic Construct
Optiuni

integrat
Pptmanagement

crearea sistemului

Pptonmanagement

Marketingppt

Ppt

(/documents/analiza-sistemului-integrat-demanagement-la-organizatia-sc-mic-construct-srl.html)

Raport de Analiza - Management Financiar e si al cercetarii


SC Oltchim SA Ramnicu-Valcea
Raport analiz Structura raportului de analiz
1.Prezentarea societii OLTCHIM

al vanzarilor

(/documents/raport-de-analiza-

management-financiar-sc-oltchim-sa-ramnicu-valcea.html)
ateriale
si al productiei

nanciare
un rol
activ si foarte
Societatea Comerciala ca persoana juridica
PERSONALITATEA JURIDICA A SOCIETATII COMERCIALE

bazaCUPRINS
omulPag.si1.Notiuni
relatiile

(/documents/societatea-comerciala-ca-persoanasfasurata
90% sunt ocupate de
juridica.html)

ersonale lucru cu oamenii si


http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

6/7

30.01.2016

AnalizaSistemuluideManagementpentruSocietateaComercialaElcomInternationalSADocuments

, tranzactii financiare)

View more (http://documents.tips/search/?


q=Analiza+Sistemului+de+Management+pentru+Societatea+Comerciala+Elcom+International+SA)

ezvoltat de departamentul

de activitati, sarcini si operatii.

meniu sunt:

diului concurential,
Subscribe
transmiterea

to our Newsletter for latest news.

Your email

irmei managementul
NEWLETTER

About

(/about.html) Terms

ale societatii,

(/info/terms.html) DMCA

(/info/dmca.html) Contact

(/contacts.html)

STARTUP - Share & Download Unlimited (https://www.facebook.com/docslide.net) (https://twitter.com/docslide_net)

ctul permanent cu

(https://www.google.com/+DocslideNet)

conferinte,lansari de

ara si strainatate

umatorului

http://documents.tips/documents/analizasistemuluidemanagementpentrusocietateacomercialaelcominternationalsa.html

7/7

S-ar putea să vă placă și