Sunteți pe pagina 1din 100

Studiu de caz: Grup S.

A
Kpop[p
1. Definirea si dimensiunile conceptului de management comparat
1.1
1.1 Premisele aparitiei managementului comparat.

Definitia MANAGEMENTULUI conform


DEX este: 1. Activitatea
si
arta
de
a
conduce. 2. Ansamblul
activitatilor
de
organizare,
de
conducere
si
de
gestiune
a
intreprinderilor. 3. Stiinta si tehnica organizarii si conducerii unei intreprinderi. [Pr.: me-nigi-ment]
Cuvintul provine din Engleza ca de altfel si modele , studiile si cercetarile in ceea ce priveste
managementul.
Managementul, ca si activitate a aparut odata cu formarea colectivitatilor umane, dar
studierea lui ca si disciplina are o istorie de 100 de ani. Inainte de al 2-lea razboi mondial teoreticienii
s-au concentrat pe dezvoltarea principiilor manageriale general manifastate care au fost promovate
de specialistii cu experienta manageriala din tarile industrializate din Europa de Vest si America de
Nord.
Multa vreme a fost ignorat rolul culturii si diferentelor culturale si al mediului in
managementul entitatilor, dar cresterea numarului de Scoli de Business , ca parte integranta a
sistemului universitar in SUA a modificat perceptia asupra acestor aspecte.Teoriile manageriale, din
cauza neadaptarii la conditiile specifice fiecarei tari nu au putut fi aplicate cu succes in toate
sistemele de management. Astfel s-a nascut necesitatea studieri managementului ca parte a altor
stiinte fundamentale in strinsa corelatie cu studiu culturii diferitelor tari, mediului de afaceri, cu
efectele globalizarii etc.
Robert Bahl (1947) a fost printre primii care a au exprimat necesitatea unor studii
comparative. Este de conceput ca ar puteaexista o stiinta a managementului american, britanic,
francez: dar pote sa existe o stiinta a managementului in sensul unui set de principii generalizate,
independent de procesul managerial.
Managementul comparat face trecerea de la concentrarea traditionala asupra organizatiilor si
a managementului cu aplicare universala spre studierea relatiilor care exista intre diferiti actori
implicati in procesul managerial.
Studiile de management comparat au aparut in jurul anilor 50 iar ca si disciplina a fost
acceptata abia in anii 60. De atunci si pina in prezent se fac diferite studii cu privire la similaritatile si
diferentele manageriale dintre diferite culturi si cu toate ca aceasta stiinta este relativ tinara dispune
deja de o vasta literatura de specilitate care a identificat si defnit o serie de concepte si metologii
specifice.

Specialistii au devenit interesati de dimensiunile internationale ale managementului precum si de


implicarea conceptelor de management in dezvoltarea economica. Dimensiunile internattionale ale
managementului au fost amplificate foarte mult dupa anii 60 datorita exploziei tehnice, de
comunicatii, datorita cresterii pietelor regionale, expansiunii programelor de asistenta tehnica
internationala, al cresterii numarului de corporatii multinationale, al aparitiei organizatiilor si
institutelor educationale nationale si internationale, ca de exemplu: The International University
Contact for Management Education (Olanda). Management Academy (SUA), Education and World
Affairs, Consiliul International in Management, Asociatia Americana de Management.
In context international este importanta distingerea acelor aspecte ale managementului care
pot fi transferate de la un sistem de management la altul de acele aspecte care sunt influentate de
factorii externi managementului. Asfel Koontz a argumentat faptul ca, patea de management care
este stiinta poate fi transferata de la o tara la alta,pe cind partea de management care este o arta se
afla sub influenta factorilor de mediu.

1.2 Diverse conceptii privind definirea managementului comparat


In literatura de specilalitate termenul de mangement comparat cunoaste mai multe definitii. In
acest sens, Eugen Burdus face o trecere in revista a celor mai importante definitii :
- Managementul comparat se ocupa de studiul similaritatilor si diferentelor din practica manageriala
locala din diferite tari (Wiliam Newman-1978) ;
- Mangementul comparat se concentreaza asupra similaritatilor si diferentelor dintre sistemele de
management si de afaceri din diferite tari (Raghu Nath) ;
- Managementul comparat cuprinde studiul fenomenelor de management intre tari sau culturi, prin
concentrarea asupra identificarii, clasificarii, masuraarii si interpretArii similaritatilor si deosebirilor
privind procesele, conceptele si tehnicile de management(Edewin Miller)
- Managementul Comparat este stiinta care studiaza, procesele si relatiile manageriale din
organizatii ce functioneaza in contexturi culturale diferite, axindu-se asupra identificarii si analizarii
asemanarilor si deosebirilor manageriale, in vederea transferului de know-how managerial si al
cresterii funtionalitatii, eficacitatii si eficientei organizatiilor (dupa Ovidiu Nicolescu) ;
Acestea sunt citeva dintre cele mai cunoscute definitii ale Managementului comparat, insa cea
mai completa si mai complexa este aceea data de Ovidiu Nicolescu.
In literatura de specialitate intilnim peste 50 de mii de studii si articole de management
comparat., in continuare vom analiza citeva dintre ele .
Multe din primele studii au fost realizate de catre economisti ca Harbison si Mayers (1959) si
Granick (1962). Aceste studii au fost cu preponderenta descriptive , bazate pe interviuri cu
executivi, manageri, reprezentanti sindicali si ai guvernului.

In studiul Education, Manpower and Economic Growth (1964), Frederick Harbison si Harles
Meyers pormesc de la premiza ca inputul managerial constituie un factor esential al dezvoltarii
economice. Ei au urmarit evoluttia manageriala pe diferite meridiane, incepind de la economia de tip
feudal- agrarian la econimia de tip industrial modern, ei evidentiind patru etape, pentru fiecare dintre
acestea identificind anumite caracteristici manageriale. Trecerea de la o etapa la alta se reflecta in
schimbari semnificative in ceea ce privesc elementele conducerii.
Un studiu de pionierat in compararea atitudinilor si satisfactiilor manageriale a fost realizat de
catre Mason Haire, Edwin Ghiselli si Lyman Porter prin chestionarea a 3600 de manageri din 40 de
tari. Ei au pus in evidenta faptul ca exista un grad mare de similaritate intre comportamentul
managerial din diferite tari si ca diferentele culturale nationale reprezinta aproximativ 25% din
variatiile existente in atitudinile managerilor.Studiul a fost facut in mare parte pe managerii din
Europa de Vest si pe cei din America de Nord pe baza unor chestionare trimise prin posta. Datorita
dificultatitii de intelegere a limbii in care au fost redactate chestionarele si datorita intrebarilor simple
si scurte care nu au putut scoate la iveala informatiile specifice, detailate pentru a putea releva
difentele concluziile studiului au putut fi aplicate doar tarilor carora s-au adresat. Din acasta cauza
studiul nu este considerat relevant ssi concluziile au fost puse sub semnul intrebarii.
Totusi studiul a avut o importanta deosebita in stabilirea faptului ca in actul managerial apar
elemente care tin atit de principiile universal valabile cit si de particularitatile culturale ale natiunilor
sudiate.
Richard Farmer si Barry Richman au pornit in studiul lor de la premisa ca mediul constituie
elementul decisiv in cadrul managementului, diferentele din mediu explicind doesebirile ce intervin in
managementul diferitelor tari. Ei clasifica elementele de mediu
in patru grupe: factori educationali, economici, sociologici si politico-legislativi. Elementele de mediu
sunt prezente in functiile de baza a managementului si sunt exercitate de catre manageri:
planificare, organizare, coordonare, control si directionare.. Aceasta abordare permite o vedere de
ansamblu asupra relatiilor dintre componentele functiilor managementului si elementele de mediu.
Richard Farmer si Barry Richman au elaborat un model de management comparat care a avut o
influenta majora asupra elaborarii metodologice, programamtice si teoretice ale managementului
comparat modern.
Richard Farmer si Elton Mc Goun au incercat sa stabileasca o legatura intre diversitatea
culturiloer nationale, tratamenetul minoritatilor si dezvoltarea economica. In aceeasi ordine de idei,
David Chu analizea problema dezvoltarii economice prin compararea mai multor sisteme economice
sub aspect educational, juridic, comportamental si politic.
Anant Negandhi si S.B Prasad au elaborat un model care disociaza managementul in doua
categorii si anume filozofia manageriala care este considerata o variabila independenta la fel ca si
mediul si practica manageriala. Actiunea conjugata a filozofiei managriale si a variatiilor de mediu
confera anumite caracteristici organizarii, planificarii, motivarii, integrarii personalului si controlului
activitatioi acestuia si determina modelarea practicii manageriale.

Rosalie Tung porneste de la premiza ca organizatia trebuie conceputa ca pe un sistem deschis,


puternic legat de factorii exteriori ei. Astfel a elaborat un model care se bazeaza pe patru categorii
de variabile: extraorganizationale politice, juridice, educationale, economice, sociale,
inraorganizationale obiectivele, strategia, structura, sinergia, personale, personale
aptitudini,motivatie, atitudinea fiecarei persoane angrenate in activitatea oganizatiei, rezultate
economice si neeconomice. Conform modelului conceput de Rosalie Tung, ansamlul fenomenelor
economicosociale, au infuenta asupra celorlalte trei categorii de variabile si au o puternica
determinare contextuala.
1.3 Abordarea lui Geert Hofsede
Geert Hofsede a avut un rol important si o contributie substantiala in dezvoltarea
managementului comparat. Pentru studiul efectuat de Hofsede, intre 1967 si 1973, cea mai mare
corporatie multinationala a constituit o baza de date cut raspunsurile la 117.000 chestionare din 66
de tari. Hofsede a studiat principalele teorii ale managementului din Vest pentru a putea determina
gradul de universalitate si a constatat ca in timp ce principiile relationale, de motivare si de
adoptare a deciziilor pot fi aplicate oriunde, succesul sau esecul depind in mare parte de modul in
care managerii adapteaza aceste principii mediului cultural local si situatiei de munca date. Concluzia
este ca mediul cultural are un rol determinat in managmentul entitatilor, transferul si aplicarea
principiilor manageriale trebuind sa tina seama de deosebirile culturale existente in fiecare tara.
Definind cultura ca programarea mentala colectiva prin care se poate dintinge un grup uman de
altul Hofsede considera ca programarea mentala are loc la trei nivele: universal, colectiv si univeral.
Mostenirea genetica isi face simtita prezenta in nivelul universal intr-o oarecare masura si in nivelul
individual intr-o masura mai mare. La nivel colectiv se considera ca intraga programare colectiva sau
cel putin cea mai mare parte este invatata.
In urma studiului, Hofsede a elaborat patru concepte la baza carora stau cite doua elemente
concomintent complementare si adverse: evitarea incertitudinii intensa-redusa, masculinitatefeminitate, distanta fata de putere mica-mare, individualism-colectivism.
Cele patru dimensiuni narata corelatii semnificative cu indicatorii nationali privind geografia,
economia, demografia si politicul
a. Relatia individualism-colectivism desemneaza relatia intre individ si colectivitatea care
preleveaza intr-o societae data. Aceasta relatie este reflectata in felul in care oamenii traiesc
impreuna familii mononucleare, extinse, triburi. Astfel in unele culturi individualismul este vazut ca
o sursa de bunastare si fericire , in schimb iin altele este semn de alienare.
In tarile bazate pe individualism, organizarea societatii precum si a firmelor se bazeaza
preponderent pe relatii si interese personale. Relatiile dintre oameni sunt mai reduse, important
pentru fiecare este viata personala, viata familiala, profesia, pozitia ierarhica, libertatea individului de
a-si organiza propria activitate, urmarindu-si propriile interese si de a se realiza din punct de vedere
material, profesional, social si cultural.
Dimpotriva in grupa tarilor in care predomina colectivismul accentul se pune atit pe motivatiile
matreriale cit si cele morale. In aceste soccietati oamenii conlucreaza intre ei luand in considerare

interesele de grup, un rol important jucind salvarea aparentelor si asigurarea unei imgini bune in
perceptia celorlalti. In tarile cu un grad ridicat de colectivism se pune accentul pe apartenenta la
diferite grupuri, pe loialitatea fata de aceste grupuri in schimbul protectiei promise de grup.
Individualismul apare cand oamenii se definesc ca indivizi, in timp ce colectivismul este
caracterizat de sisteme sociale fixe, rigide prin care oamenii definesc grupul lor.
Tabel nr. 1. Caracteristicile societatilor - individualism vs colectivism

CARACTERISTICILE SOCIETATILE LOR ORIEN


TATE SPRE INDIVIDUALISM

CARACTERISTICILE SOCIETATILEOR ORIENT


ATE SPRE COLECTIVISM

- nivel ridicat de dezvoltare economica

- nivel scazut de dezvoltare economica

- necesitatea interventieie omului asupra naturii pentru - supravietuirea nu este conditionata de o interventi
supravietuire
puternica asupra naturii
- traditia capitalismului clasic

- frecvente miscari sociale

- clima moderata sau rece

- clima tropicala sau subtropicala

- industrie si urbanism dezvoltat

- agricultura traditionala, industrie si urbanism ma


putin dezvoltate

- mare mobilitate sociala

- mobilitate sociala redusa

- se foloseste exprimarea eu

- se foloseste exprimarea noi

- identitatea se bazeaza pe individ

- identitatea depinde de apartenenta la un grup social

- familii cu putini copii

- familii numeroase

Individualismul apare cand oamenii se definesc ca indivizi, in timp ce colectivismul este


caracterizat de sisteme sociale fixe, rigide prin care oamenii definesc grupul lor.
Studiul lui Hofsede incearca sa atribuie valori cuantificabile pe o scara de la 1 la 100 dimensiunii
individualism-colectivism, unde 100 corespunde dimensiunii individualism. Dintr-o analiza asupra mai
multor tari din Europa, comparativ cu USA si Japonia reiese ca singurele doua exceptii de la

dimensiunea individualista este Grecia si Protugalia. Hofstede argumenteaza ca individualismul este


corelat pozitiv cu performantele economice si bunastarea economica a tarii.
Figura nr.1. Coeficientul de individualism la nivelul citorva tari din Europa. SUA si Japonia.

In domeniul managementului, dimensiunea individualism/colectivism prezinta o serie de


implicatii:
Tabel nr.2. Implicatiile dimensiunilor culturale asupra activitatii organizatiilor

CONSECINTELE

INDIVIDUALISMULUI

CONSECINTELE

COLECTIVISMULUI

-managerii manifesta interes pentru inovare, progres, - managerii sunt conservatori in actiunile pe care l
creativitate si schimbare
realizeaza
- viata intreprinderii are la baza initiativele personale

- viata intreprinderii are la baza loialitatea si simtu


datoriei

- relatiile dintre membrii unei organizatii se bazeaza pe - relatiile dintre membrii unei organizatii se bazeaz
interese personale
mai mult pe o perspectiva morala
- salariatii nu asteapta ca firma sa se ocupe de ei si ei isi - salariatii asteapta ca organizatia sa se ocupe de ei
apara singuri interesele
de problemele lor
- evolutia organizatiei are la baza initiativele personale

- evolutia organizatiei are la baza loialitatea si simtu


datoriei

- promovarea se face atat din interior, cat si din exterior

- promovarea se face din interior dupa vechime

- predomina deciziile unipersonale

- predomina deciziile de grup

b. Distanta fata de putere are drept cauza inegalitate umana, careia diverse societati i-au
gasit variate solutii. Acesta inegalitate se manifesta in mai multe domenii: prestigiu, sanatate fizica si
psihica, putere, societatile punind un accent mi mare sau mai mic pe consecintele lor.
Culturile se diferentiaza intre ele si dupa importanta acordata inegalitatii in functionarea lor
economica si sociala. Aceasta dimensiune masoara gradul in care membrii mai putini puternici din
organizatie accepta ca seful lor sa aiba o putere mai mare, daca se accepta ca puterea sa fie inegal
distribuita.
In societatile cu distanta mare fata de putere, managemetul organizational se manifesta printrun grad mare de centralizare, prin folosirea redusa a delegarii sarcinilor precum si consultarea redusa
intre membrii organizatiei. Deciziile de repartizare a veniturilor il favorizeraza pe patron care detine
puterea decizionala. In ceea ce priveste motivationarea persomnului se observa o stimulare puternica
a elitei, fara sa se stabileasca unele raporturi de echitate intre membrii entitatii mai putin competitivi.
In aceste organizatii factorul ierarhic este primordial, sistemele de management fiind fixe, rigide,
centrate pe performanta, care solicita factorii economici in detrimentul celor sociali.
In societatile cu o distanta mica fata de putere se creeaza un echilibru intre centralizare si
descentraliuzarea elementelor decizionale si structural organizatorice , se apeleaza pe scara larga la
delegare, repartizarea veniturilor este mai echilibrata
Desi motivarea este centrata pe performanta, exista o preocupare apreciabilA penyru evitarea unor
discrepante intre veniturile diverselor categorii de salariati. Cutoate ca
ierarhia are un rol principal, se promoveaza consultarea, delegare ca si metoda de management,
vizindu-se participarea unei parti apreciabile din personalul organizatiei.
Tabel. Nr.3 Caracteristicile societatilor cu distanta mica-mare fata de putere. Tabel nr.3. Particularitatile
societatilor caracterizate de distanta mica vs mare fata de putere

DISTANTA MICA FATA DE PUTERE


-clima temperata sau rece

DISTANTA MARE FATA DE PUTERE


- clima mediteraneana sau tropicala

-nevoie mare de interventie a omului asupra naturii -supravietuirea impune


pentru supravietuire
omului asupra naturii
- pondere mare industriei

- pondere mare a agriculturii

mai

putin

inter

- larga distributie a bogatiei

- bogatia concentrata in mina unei elite

-putere politica bazata pe un sistem reprezentattiv

- putere politica concentrata in mana unei oligarhi


militarilor

- pondere mare a clasei medii

- pondere redusa a clasei medii

- mare mobilitate sociala si profesionala

- mobilitatea sociala si profesionala redusa

- nivel ridicat de instruire a populatiei

- grad scazut de instruire a populatiei

- invatamantul se face pe baza de dialog

- invatamantul se bazeaza de lectii si dogme prez


de profesori atotstiutori

In acest fel dimensiunea stabileste diferentele culturale la nivel individual intre comportamentul
indivizilor dintr-o societate de a recunoaste si respecta experienta, cunostintele si directiile stabilite de
cei mai in varsta, parinti, profesori, managerii directi sau de a adopta un comportament liber care sa
incurajeze exprimarea propriei sale opinii, de a se orienta dupa propriile idei.
La nivelul organizatiei aceasta dimensiune prezinta diferenta dintre un comportament de consultanta
si dialog deschis cu subordonatii si adoptarea de deciziii in comun sau un comportament de acceptare
de catre subordonatii a directiilor fixate de manageri si a actiunilor pe care trebuie sa le realizeze.
Coeficientul de intensitate a puterii s-a calculat pe baza unui set de factori care caracterizeaza aceasta
dimensiune culturala, pe o scara de la 1 la 100, unde 100 reprezinta grad mare de intensitate a puterii.
In cadrul unei comparatii a catorva tari europene cu
America si Japonia au rezultat urmatorii indici de evaluare a acestei dimensiuni.
Figura nr.2.
Coeficientul de intensitate al puterii la nivelul catorva tari din Europa, USA si Japonia [1]

Mihaela Comanescu
Figura nr.3.

Coeficientul de intensitate al puterii la nivelul catorva tari din Europa, USA si Japonia [2]
Tarile care se caracterizeaza de o distanta mica fata de putere sunt Austria, Danemarca si Irlanda, iar
scorul cel mai ridicat l-au obtinut Portugalia, Spania, Franta, Grecia si Belgia. Explicatia pentru acest
rezultat pentru tarile din sudul Europei se refera la dominatia familiei in centrul preocuparilor indivizilor
din aceste societati, ceea ce a determinat perpetuarea unor practici manageriale paternaliste, cu linii
de autoritate clar stabilite la nivelul familiei.
Aceasta dimensiune culturala influenteaza managementul de la nivelul organizatiilor,
determinand o serie de particularitati, printre care:
Tabel nr.45. Implicatiile dimensiunilor culturale asupra activitatii organizatiilor

DISTANTA MICA FATA DE PUTERE

DISTANTA MARE FATA DE PUTEREPredom


distanta mare

- structura organizatorica aplatizata, cu numar mic de - structura organizatorica alungita, cu numar mar
niveluri ierarhice
niveluri ierarhice

-incadrare putin numeroasa

-incadrare numeroasa

-evantai salarial redus

-evantai mare de salarii

-muncitori cu o clificare inalta

- muncitori cu calificare redusa

- muncitorii au acelasi statut cu functionarii

- functionarii au statut social superior muncitorilor

- ierarhia se formeaza pe baza diferentelor de roluri

- formarea ierarhiei are la baza inegalitati naturale

- evantai redus de salarii diferentiate

- o puternica diferentiere a salariilor

- subordonatii se considera independenti de sefii lor - exista o stransa dependenta intre toti mem
directi
grupului de munca si cel mai mult fata de s
acestuia

- managerii nu vor sa isi arate puterea fata de - superiorii vor sa para mai puternici decat sun
subordonati
realitate
Distanta mai mare sau mai mica fata de putere influenteaza si sindicatele din tarile
respective. Asfel intr-o tara cu o distanta mica ierarhica sindicatele au componente pragmatice
orientate spre salarii, condiTii de munca , securitatea muncii in timp de in tarile cu o distanta mare
sindicatele sunt in general centralizate.
c. Controlul incertitudinii intens-redus
Aceasta dimensiune masoara gradul in care oamenii dintr-o societate tolereaza situatiile
viitoare ambigue, incerte si nivelul la care ei incearca sa evite aceste situatii preferand stabilitatea si
elemente cunoscute. Incertitudinea fata de viitor este un fapt de bazavietii umane, careia s incearca
sa i se faca fata prin intermediul tehnologiei, legilor si religiei. Datele studiului arata ca incertitudinile
variaza considerabil intre oameni precum si intre mebrii unei societati.
Membrii societatilor caracterizate printr-un puternic control al incertitudinii sunt educati in ideea
de a cauta sa-si controleze si sa-si influenteze viitorul, sa minimalizeze riscurile. Aceste tari se
caracterizeaza printr-o nevoie puternica pentru securitate, existand de asemenea incredere in
specialisti, respectiv in cunostintele acestora.
Societatile caracterizate printr-un control redus al incertitudinii accepta viata asa cum este ea,
inclusiv incertitudinile, asumare riscurilor facindu-se mult mai usor. Aceste tari se caracterizeaza printro deschidere spre risc, spre elemente absolut noi si inovatoare
Implicatiile culturale ale acestei dimensiuni sunt diferite in functie de nivelul grupului social
unde se regaseste un individ. Astfel la nivelul familiei dimensiunea explica diferenta intre

comportament de interes pentru necunoscut si cel de suspiciune. Acest lucru conduce la posibilitatea
de a fi incurajata sau nu exprimarea libera a emotiilor si sentimentelor. La nivelul educatiei se poate
observa diferenta intre acceptarea unui camp larg de teme si discipline nestructurate si tipul de
educatie formala inalt structurata si organizata, cu o programare clara a subiectelor.
La nivelul locului de munca se poate observa premisele acestei dimensiuni culturale impartite
intre cele doua limite. Astfel atunci cand se manifesta un grad scazut de evitare a incertitudinii
angajatii doresc locuri de munca flexibile, la care sa-si asume un grad inalt de risc personal, iar din
acest motiv rezulta o atitudine favorabila pentru schimbarea frecventa a locului de munca.
0.

Evitarea incertitudinii (gradul de evitare a incertitudininii) mare/mic

Dimensiunea masoara gradul in care oamenii dintr-o societate tolereaza situatiile viitoare
ambigue, incerte si nivelul la care ei incearca sa evite aceste situatii preferand stabilitatea si elemente
cunoscute.
In cadrul unor culturi, oamenii considera ca incertitudinea face parte din viata si ei considera
ca pot face foarte putin pentru a o influenta, ceea ce determina o evitare redusa a incertitudinii. Aceste
tari se caracterizeaza printr-o deschidere spre risc, spre elemente absolut noi si inovatoare.
Dimpotriva in alte culturi oamenii sunt incitati sa lupte pentru a influenta si controla viitorul,
acestea caracterizandu-se printr-oevitare mare a incertitudinii. Aceste tari se caracterizeaza printr-o
nevoie puternica pentru securitate, existand de asemenea incredere in specialisti, respectiv in
cunostintele acestora.
Tabel nr.56.
Particularitatile societatilor caracterizate de evitare a incertitudinii mica vs mare

CONTROL INTENS AL
INCERTITUDINIIPremisele CONTROL REDUS AL INCERTITUDINIIPr
de evitare mare a incertitudinii
evitare redusa a incertitudinii
- tinere democratii, relativ instabile

- democratii consacrate, puternice, traditionale

- populatie densa in tarile bogate si rara in tarile sarace

- populatie densa in tarile sarace si rara in tarile

- religii intolerante

-religii tolerante bazate pe reletivitate

- aplicarea unei legislatii si reglemetari judicioase, - legislatia si reglementarile sunt interpretabile


consecvente
- tari cu economie in curs de dezvoltare

-tari cu - o dezvoltare economica puternica

Aceasta dimensiune aduce implicatii culturale diferite in functie de nivelul grupului social unde
se regaseste un individ. Astfel la nivelul familiei dimensiunea explica diferenta intre comportament de
interes pentru necunoscut si cel de suspiciune. Acest lucru conduce la posibilitatea de a fi incurajata
sau nu exprimarea libera a emotiilor si sentimentelor. La nivelul educatiei se poate observa diferenta
intre acceptarea unui camp larg de teme si discipline nestructurate si tipul de educatie formala inalt
structurata si organizata, cu o programare clara a subiectelor.
La nivelul locului de munca se poate observa premisele acestei dimensiuni culturale impartite
intre cele doua limite. Astfel atunci cand se manifesta un grad scazut de evitare a incertitudinii
angajatii doresc locuri de munca flexibile, la care sa-si asume un grad inalt de risc personal, iar din
acest motiv rezulta o atitudine favorabila pentru schimbarea frecventa a locului de munca.
In cadrul studiului sau, Hofstede calculeaza acest grad de evitare a incertitudinii pe baza unui
coeficient ce evalueaza o serie de factori, iar cand acesta primeste valori mari semnaleaza un grad
mare de evitare a incertitudinii. Intre tarile cu un indice rifdicat de control al incertitudinii se
numara Astfel prin comparatia tarilor europene cu USA si Japonia a rezultat ca cele mai inalte scoruri la
acest coeficient se regasesc la Grecia, Portugalia, Belgia, Franta si Spania Japonia. Astfel in cadrul lor
se poate spune ca atat indivizii societatii cat si institutiile isi desfasoara activitatea pe baza unor norme
si reguli clare, pe care le respecta.
Hofstede sugereaza ca printre tarile cu un control redus al incertitudinii se numara Danemarca,
Irlanda, Suedia si Marea Britanie,in aceste tari salariatii prefera sa lucreze in marile intreprinderi, isi
auma mai putine riscuri personale si prefera instructiuni precise si scrise
Figura nr.4.
Coeficientul de evitare a incertitudinii la nivelul catorva tari din Europa, USA si Japonia [3]

Figura nr.4.
Coeficientul de evitare a incertitudinii la nivelul catorva tari din Europa, USA si Japonia [4]
Hofstede sugereaza ca aceasta parte germanica a Europei, Danemarca, Irlanda, Suedia si
Marea Britanie, manifesta un nivel scazut de evitare a incetitudinii intrucat acestea niciodata nu au
reusit sa stabileasca si sa mentina o autoritate centrala comuna.
La nivelul organizatiilor si a managementului din organizatii aceasta dimensiune aduce
urmatoarele particularitati:
Tabel nr.67. Implicatiile evitarii incertitudinii mare vs mica asupra activitatii organizatiilor

IN
TARI
CU
CONTROL
INTENS
AL
IN TARI CU CONTROL RED
INCERTITUDINIIPredomina evitare mare a incertitudinii
INCERTITUDINIIPredomina
evitarea
red
incertitudinii

- preferinta pentru intreprinderi mari

- preferinta pentru intreprinderi mici

- slaba ambitie de promovare si preferinta pentru managerii - mare ambitie de promovare si accesul tin
in varsta
functiile de manageri

- grad ridicat de formalizare mai ales a functiei de - accent mai redus pe functia de planif
planificare
previzionare
- tendinta de a evita concurenta dintre angajati

- promovarea competitiei intre angajati

- rezistenta la schimbari

- schimbarile se fac mai usor

- predomina deciziile de grup

- predomina deciziile individuale

- promovarea din interior

- promovarea din interior si din afara

Tarile cu o evitare mare a incertitudinii se caracterizeaza prin mai putin stres, se dezaproba un
comportament agresiv, este important sa-ti ascunzi emotiile, diferentele nu sunt considerate ca niste
amenintari, autoritatile trebuie sa serveasca societatile.
d. Dualitatea sexelor feminitate-masculinitate este un fapt fundamental cu care diverse
societatii lupta in diverse forme,intrebarea fiind daca diferntele biologice dintre
0.

sexeMasculinitate/feminitate

Pentru ar trebui sau nu sa aiba implicatii in rolurile lor in activitatile sociale. Pentru a caracteriza o
cultura prin prizma acestei dimensiuni este necesar sa se puna in evidenta sopurile urmarite de catre
barbatia si respectiv pe cele urmarite de femei.caracteriza o cultura prin prisma acestei dimensiuni
este necesar sa fie evidentiate scopurile urmarite in general de catre barbati si respectiv de catre
femei. S-a constatat ca in general barbatii urmaresc sa aibe sanse de a accede la posturi cat mai
inalte, sa obtina un salariu cat mai mare, sa fie permanent la curent cu evolutiile din domeniul
tehnologiilor etc. Femeile urmaresc sa lucreze intr-o atmosfera amicala, sa aiba siguranta de a nu fi
transferate intr-un post mai putin dorit, sa aiba conditii bune de munca si relatii bune de colaborare cu
colegii si cu sefii.
In Masculinitatea rtarile care eprezinta valori mari ale masculinitatiigradul in care valorile
dominante se acorda un rol important diviziunii muncii , predomina accentueaza: competitia,
dominatia, decizii unilaterale, sisteme de recompensa bazate pe rezultate, castigul banesc si
recunoasterea sociala. Masculinitate implica centrarea atit a femeilor cit si a barbatlor pe ci stiguri
banesti mari, pe promovarea profesionala, pe inovare.In cadrul culturilor caracterizate de aceasta
dimensiune atat femeile cat si barbatii urmaresc sa obtina putere decizionala si actionala, sa atinga un
nivel inalt al dezvoltarii materiale si spirituale, sa promoveze perfectiunea profesionala si inovarea.

In societatrea bazata pe feminitate exista o diviziune mai echilibrata a rolurilor, iar relatiile
personale au pprioritate fata de relatiile economice. Aceasta este dimesiuneaFeminitatea este
dimensiunea care masoara gradul in care valorile dominante accentueaza valorile: cooperare,
dezvoltarea de relatii intre oameni, grija fata de mediu si comunitate si aplanarea conflictelor. Atunci
cand cultura societatilor este caracterizata de feminitate, atat femeile cat si barbatii sunt atrasi de o
atmosfera de munca deschisa, destinsa, bazata pe o stransa colaborare intre toti membrii organizatiei.
Tabel nr.78. Particularitatile societatilor caracterizate de masculinitate/ feminitate

PREMISE PENTRU MASCULINITATEPremise pentru PREMISE PENTRU FEMINITATEPremise


masculinitate
feminitate
- diferentierea accentuata a rolurilor

- interschimbarea rolurilor

- reusita este tot ceea ce conteaza

- calitatea vietii este importanta

- se traieste prntru a muci

- se munceste pentru a trai

- banii si bunurile materiale sunt importante

- omul si mediul sunt importante

- idealul este de a realiza ambitia

- idealul este de a fi util

- se admira cei care reusesc, au succes

- apropierea si intelegerea fata de persoanele


provbleme

- ceea ce este mare se apreciaza si admira

- ceea ce este mic este frumos si admirat

Coeficientul de masculinitate este evaluat cat mai aproape de 100 folosind un set de factori si
exprima o recompensare inalta a performantei si o structura sociala foarte clara care incurajeaza
competitia si dorinta de a inainta in ierarhia sociala.
Figura nr.4.
Coeficientul de masculinitate/feminitate la nivelul catorva tari din Europa, USA si Japonia [5]

Intre tarile cu un coeficient de masculinitate ridicat se numara


Figura nr.5.
Coeficientul de masculinitate/feminitate la nivelul catorva tari din Europa, USA si Japonia [6]
Austria, Germania, Irlanda, Italia si Marea Britanie, Japonia. Aceasta diomensiune ne aratA sunt tarile
care au prezentat cele mai mari scoruri la acest coeficient, ceea ce ne arata ca indivizii si organizatiile
din aceste societati manifesta valori precum: orientarea dupa profit, obtinerea de profitabilitate si
formarea unei cariere si promovarea. Performanta este inalt recompensata, iar structura claselor
sociale de multe ori promoveaza mobilitatea, insa acest lucru este extrem de greu intrucat clasele tind
sa se conserve.
Printre tarile cu un coeficinet redus de masculinitateLa celalalt capat se afla Suedia, Danemarca,
Norvegia si Finlanda, a caror valori se refera la calitatea si conditiile oferite de locul de munca si
activitatea pe care o desfasoara indivizii, bunastarea lor fiind mai importanta decat maximizarea
profitului.
Aceasta dimensiune culturala are implicatii asupra ansamblului societatii, asupra modului de
gandire, dar si asupra managementului de la nivelul organizatiilor pentru care se prezinta cateva
particularitati:

Tabel nr.8. Implicatiile elementului masculinitate/ feminitate asupra organizatiilor

IMPLICAREA MASCULINULUI

IMPLICAREA FEMININULUI

- in general barbatii cauta sa-si faca o cariera

- atat barbatii, cat si femeile cauta sa-si faca o cariera

- femeile din posturile de conducere sunt agresive

- femeile din posturile de conducere sunt tolerante

- multe tensiuni in munca si in afaceri

- putine conflicte de munca

- predomina deciziile unipersonale

- predomina deciziile de grup

-restructurarea
personala

sarcinilor

favorizeaza

realizarea -restructurarea sarcinilor favorizeaza integrarea i


grup

- exista o puternica influenta asupra vietii private - se manifesta o puternica separare a vietii private d
pentru a asigura interesele organizatiei
sarcinile din organizatie

In urma investigatiei realizata de Hofstede pe un esantion din 72 de tari, s-a ajuns la concluzia
ca managementul are o mare determinare culturala. Aceasta determinare are un impact asupra
succesului transferului de know-how in domeniul managementului de la o tara la alta, deoarece
managementul utilizeaza sibolurile ce deriva din ceea ce indivizii au invatat in familie, la locul de
munca sau de la alti membrii ai societatii.

Specificul culturii si managementului Japonez

DATE GENERALE DESPRE JAPONIA


Suprafata totala:

377.835 km2

Populatie:

125.506.492

Densitate absoluta:

332,15 loc/km2

PNB:
PNB/locuitor:

5,11 trilioane USD


40715 USD

Indicele inflatiei:
Indicele somajului:

0,1%
2,9%

Export:

427,3 mld USD

Import:

292,5 mld. USD

Balanta comerciala:

134,8 mld. USD excedent

Rezultatele economice uimitoare ale Japoniei din perioada postbelica au determinat o cercetare
asidua a evolutiilor nipone in incercarea de a descoperi cauzele si factorii ce le-au generat [7], una din
principalele concluzii ale studiilor si observatiilor analistilor economici fiind aceea ca managementul
japonez are un rol determinant in realizarea performantelor. De aici reiese importanta si necesitatea
cunoasterii caracteristicilor de baza ale managementului japonez, a surprinderii asemanarilor si
deosebirilor, comparativ cu managementul utilizat in alte tari dezvoltate.

2. Caracteristici generale ale managementului si culturii japoneze


Un element specific, care se afla la baza comportamentului si managementului japonez, este
asa-numitul amae starea specifica de dependenta si intrajutorare care exista intre componentii
oricarei organizatii. Relatiile interpersonale presupun un anume atasament emotional, astfel incat
persoana dependenta are un comportament specific, evitand sa isi asume responsabilitati individuale
in intreprinderea de actiuni proprii, asteptand ca seful de care depinde sa aiba initiativa si sa-l
protejeze. Amae prezinta o importanta vitala pentru psihicul si stabilitatea emotionala a japonezilor, el
impregnand intreaga structura sociala, devenind o dominanta a mentalitatii si comportamentului
nipon.

Caracteristic climatului social japonez, culturii lor specifice, este asanumitul paternalism, grupism saufamiliarism. Ca urmare, in organizatiile
japoneze, prioritate are cadrul situational, si nu atributele personale ale
membrilor sai. In confruntarile unui nipon cu alta persoana, acesta are in
vedere, de regula, grupul caruia ii apartine oponentul si nu cine este
respectivul individ. Se promoveaza deci grupul, apartenenta la grup si
relatiile in cadrul grupului din care face parte.
In stransa legatura cu amae se manifesta pe verticala oricarei organizatii o alta relatie
interpersonala specifica culturii japoneze, si anume oyabun kobun (oya tata, ko copii). In esenta,
prin oyabun kobun se desemneaza relatiile care se constituie in procesul muncii intre persoane
situate pe niveluri ierarhice diferite. Persoana situata mai sus in ierarhie este oyabun, lui fiindu-i
subordonati mai multi kobuni pe care ii trateaza in mod egal, fara discriminare intre
ei. Un oyabun poate avea mai muti kobuni, dar un kobun este afiliat intotdeauna la un singur oyabun.
Orice organizatie japoneza este un ansamblu de asemenea relatii ce-i confera o pronuntata coeziune.
In vederea instaurarii unor asemenea relatii, sunt stabilite reguli de conduita corespunzatoare,
alaturi de care o contributie importanta o are realizarea unei game largi de actiuni de petrecere a
timpului liber in comun. Rezultanta acestor actiuni o reprezinta primatul absolut al autoritatii,
manifestarea unui mare respect fata de superiori, precum si larga proliferare a cadrelor de conducere
cu
un
stil
de
munca
afectuos,
cald,
preocupate
de
promovarea
si
protejarea
intereselor kobunilor respectivi.

O alta caracteristica majora a managementului si activitatii organizatiilor in


Japonia este larga proliferare a grupuletelor si clicilor, in cadrul lor, cum
sunt denumite in japoneza habatsu. Rezultanta a specificitatilor de

mentalitate si comportament nipone, grupuletele sunt componente


functionale de baza ale organismelor guvernamentale, partidelor politice,
marilor intreprinderi, etc. Cele mai frecvente criterii de constituire sunt
absolvirea acelorasi universitati, legaturi de casatorie si munca in comun in
cadrul aceluiasi colectiv. Grupuletele protejeaza interesele membrilor si
asigura, totodata, un sistem de contacte si echilibre in cadrul fiecarui sistem.
3. Elemente economico-sociale specifice contextului national nipon
Examinarea mecanismelor economico-sociale ale Japoniei releva un
complex sistem de management ce functioneaza la nivel national, care
combina elementele decizionale si organizatorice formale si informale, a
caror rezultanta o reprezinta elaborarea strategiei economice nipone si
coordonarea principalilor factori implicati in implementarea sa. Caracteristica
dominanta a activitatii lor o constituie cooperarea intensa si pe scara larga
dintre guvern si cercurile economice japoneze.
Organismele guvernamentale se implica puternic in dirijarea si desfasurarea
activitatilor intreprinderilor japoneze. Pentru aceasta se stabilesc prioritatile
nationale privind industriile, produsele si tehnologiile de importanta
strategica pentru Japonia. Obiectivul prioritar urmarit in ultimele decenii l-a
constituit punerea la punct a unor industrii competitive pe plan extern. Se
actioneaza concomitent atat pentru ajutorarea si stimularea financiara a
sectoarelor prioritare, cat si pentru protejarea industriilor si corporatiilor care
se confrunta cu probleme dificile. Principalele modalitati de actiune sunt:
formarea de carteluri pentru obtinerea de produse complexe la
preturi competitive pe piata externa;
reducerea capacitatilor de productie excedentare prin stimulente
financiare si de alta natura;
diminuarea surplusului de forta de munca din anumite sectoare
prin implicarea organelor guvernamentale in transferarea sa in
companiile aflate in expansiune;
selectia firmelor necesare sa supravietuiasca datorita
importantei lor pentru economia nipona;
finantarea unor activitati de cercetare-dezvoltare;
acordarea de subsidii pentru exportul anumitor produse;
furnizarea de capital pentru noile investitii;
finantarea programelor de pregatire si reprofilare a muncitorilor.

4. Trasaturi definitorii pentru managementul intreprinderilor


japoneze
Economia nipona are structura duala, marile grupuri economice,
denumite zaibatsu sau kairetsu, coexistand cu un mare numar de
intreprinderi mici.
In prezent, exista sase mari grupuri economice, bine cunoscute pe plan
mondial: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuji, Sonwa si Dai Schi Kongya.
Majoritatea intreprinderilor nipone sunt insa mici. Alcatuite, potrivit legislatiei
nipone, din mai putin de 100 salariati, intreprinderile mici si mijlocii
reprezinta circa 98% din totalul intreprinderilor japoneze.
a.Viziunea specifica asupra organizatiei
Specifica firmelor nipone este prioritatea dimensiunii sale sociale.
Majoritatea japonezilor au doua familii: una acasa, cea clasica, cealalta fiind
colectivitatea in care se integreaza in cadrul firmei. Ambele prezinta o
importanta esentiala pentru ei, formand un univers echilibrat, in care li se
deruleaza viata.
Salariatii firmei nipone prezinta trei obsesii majore:
-

grupismul si munca in echipa;

preocuparea intensa pentru actualizarea si amplificarea informatiilor


si abilitatilor impuse de activitatile economice ale firmei;

acceptarea ambiguitatii si haosului asociate obtinerii de


performante economice.

La baza activitatii firmelor nipone se afla frecvent asa-numitul anshinkan


asigurarea sigurantei si protectiei clientilor. Astfel, managementul firmelor
japoneze se concentreaza asupra calitatii, pretului, livrarii si service-ului,
pentru a atrage si pastra clientii nu numai pretul si calitatea produselor si
serviciilor oferite (modul de a proceda tipic al organizatiilor nord-americane
si vest-europene), dar si livrarea produsului si service-ul la utilizator, dupa
cumparare.
Totodata, se constata o erodare a practicilor nipone specifice in contextul
confruntarii actuale a firmelor japoneze cu anumite probleme pe care
managementul trebuie sa le solutioneze. Printre problemele de esenta se
numara:

pregatirea pentru globalizarea accelerata a activitatilor economice;

amplificarea serviciilor efective oferite de white collar specialisti


si functionari;

cresterea calitatii muncii in conditiile unui echilibru superior a


relatiei familie/firma.

b. Structura marilor grupuri industriale zaibatsu


Fiecare zaibatsu prezinta o structura complexa (fabrici si uzine, banca si compania generala
comerciala). Elementele specifice pe planul managementului poseda indeosebi banca si compania
generala.
Banca indeplineste, in primul rand, functia clasica de asigurare a principalelor resurse
financiare pentru functionarea si dezvoltarea respectivului grup industrial. In plus, realizeaza situatie
mai rar intalnita in alte tari si o functie integrativa prin intermediul politicilor financiare pe care le
promoveaza. Astfel, intreprinderile japoneze, caracterizate printr-o rapida extindere, fac imprumuturi
masive al caror procent fata de capitalul lor total se ridica la niveluri superioare mediei uzantelor din
tarile occidentale. Pentru aceasta, sunt nevoite sa accepte supervizarea personalului bancar, adesea
din randul lor numindu-se directorul general, pierzandu-si astfel autonomia.
Compania comerciala generala prezinta, pe langa functiile comerciale clasice, un important rol
inovator si de impulsionare a dezvoltarii grupului industrial. Principalele actiuni ale companiilor
comerciale generale sunt:

efectueaza cercetari de marketing si distribuiri ale produselor


grupului, in schimbul unui comision;
initiaza dezvoltarea de noi companii, mai ales in ramuri industriale noi;
organizeaza societati mixte atat in Japonia cat si in alte tari;
furnizeaza credite furnizorilor si clientilor grupului, in special intreprinderilor mici;
cumpara actiuni la banca pentru furnizorii si clientii intreprinderii in vederea strangerii
relatiilor cu acestia.

Intre banca, uzine, fabrici si compania comerciala generala exista puternice


legaturi economice si de management, ceea ce confera acestor mari
monopoluri o forta economica impresionanta, demonstrata si de evolutia
spectaculoasa a economiei nipone in ultimele decenii.
c. Adoptarea deciziilor prin consens

Modalitatea specifica nipona de exercitare a managementului o reprezinta fundamentarea si adoptarea


deciziilor prin consens, ce poarta denumirea specifica de ringisei.
Fazele adoptarii deciziilor prin consens:
1. formularea propunerii decizionale;
2. vehicularea si dezbaterea propunerii decizionale;
3. aprobarea deciziei;
4. implementarea deciziei.
Principalele caracteristici ale procesului decizional prin consens sunt:
o

gradul ridicat de complexitate, generat de difuzarea competentei decizionale intre un


numar mare de manageri si de numeroase interventii informationale si decizionale;

frecventele implicari ale cadrelor de conducere pe parcursul procesului decizional, prin


propuneri care nu sunt insa in mod automat acceptate;

imbinarea comunicarii formale cu cea informala, ultima avand, nu rareori, rolul decisiv;

rolul crucial pe care il au cadrele de conducere de nivel mediu in realizarea consensului


necesar adoptarii deciziei.

Acest sistem de adoptare a deciziilor, in ciuda dezavantajelor cum ar fi


ritmul lent de derulare si axarea pe continuitate in conditiile evitarii
incertitudinii, prezinta si doua avantaje majore, si anume, un grad inalt
de implicare in conducere, din partea personalului, si se accelereaza
procesul de aplicare a deciziei.

d. Modalitati specifice de comunicare inter si intra-grupuri din


intreprindere
Comunicarea din cadrul companiilor nipone se deosebeste substantial de cea uzitata in cadrul
intreprinderilor nord-americane sau europene. O prima diferenta se refera la ponderea mare a
aspectelor simbolistice, nonverbale ale comunicarii. Japonezii tin foarte mult la respectarea traditiilor in
procesele de comunicare.
Comunicarea in cadrul grupului primar, alcatuit din persoane ce lucreaza impreuna in cadrul
aceluiasi compartiment, se deosebeste radical de comunicarea dintre reprezentantii mai multor
grupuri primare.
Specifica comunicarii la nivelul grupului primar este atmosfera puternic informala care
predomina sedintele prin care aceasta se realizeaza. Durata acestora este indelungata, atmosfera

familiara, intima, diferentele ierarhice dintre membrii grupului se estompeaza, derulandu-se un proces
de participare democratica.
Comunicarea la nivelul reprezentantilor de grupuri primare are un pronuntat caracter formal,
desfasurandu-se potrivit unui ceremonial conceput cu minutiozitate si respectat strict. In ceea ce
priveste continutul procesului de comunicare, fiecare participant prezinta informatiile si punctul de
vedere al grupului pe care-l reprezinta. Asupra pregatirii desfasurarii sedintelor de acest tip, o influenta
puternica o au asa-numitele eminente cenusii, reprezentate de cadre de conducere care, prin
intermediul unui paienjenis de relatii personale si influente informale, isi impun punctul de vedere,
dirijand din umbra derularea si finalizarea proceselor de comunicare.
Concluzionand, putem spune ca imbinarea puternica a aspectelor formale si informale in
procesele comunicarii, diferentiate in functie de participanti si obiective, le confera
apreciabile particularitati, mai dificil de inteles de cei din afara Japoniei, dar extrem de eficace, dupa
cum demonstreaza practica.

e. Particularitati ale structurilor organizatorice


Cel mai larg utilizate tipuri de structuri organizatorice in intreprinderile nipone sunt functionale,
pe divizii si matriceale.
Vehicularea informatiilor este mai putin rezultatul functionarii retelei organizatorice formale si
mai mult al relatiilor personale dintre componentii intreprinderii.
Configuratia structurii organizatorice a societatii comerciale nipone este influentata de
plasarea cadrelor de conducere si specialistilor in cadrul sau, in mare masura in functie de varsta
acestora.
In cadrul piramidei organizationale, rolul decisiv il au cadrele de conducere de nivel mediu.
Nevoia de informatie impinge in sus spre esalonul superior. Echilibrarea acestor doua tendinte
contradictorii are loc la nivelul conducerii medii. Experienta nipona demonstreaza ca sistemul de
management este eficient atunci cand conducerea medie este competenta, acoperind prapastia
dintre conducerea superioara si cea inferioara.
Managementul de varf, reprezentat de comitetul de directori, presedinte si adjunctii sai, isi
concentreaza eforturile in trei directii principale:
1.

initierea si dirijarea schimbarilor radicale in conducerea intreprinderii;

2.

solutionarea situatiilor de criza cu care compania este confruntata;

3.

promovarea de public relations cu cadrele de conducere importante din alte firme


si din guvern actiune realizata prin contacte periodice, cu frecventa ridicata, cu
caracter formal si informal.

f. Angajarea pe viata a salariatilor

Una din cele mai cunoscute si comentate caracteristici ale managementului japonez este
angajarea pe viata a salariatilor, ce isi are originea in traditia familiala de tip feudal a marilor grupuri
economice, zaibatsu, totusi procentul salariatilor japonezi care beneficiaza de o angajare pe viata in
intreprindere variaza intre 25-40%.
Personalul intreprinderilor nipone se divide in 3 mari categorii: permanent, care este angajat
pe viata; semipermanent sau recruti experimentali; muncitori temporari. Angajatii permanenti
reprezinta elita companiei.
Avantajele angajarii pe viata a salariatilor, in conditiile mentalitatii si culturii specifice nipone,
sunt:
-

intrucat forta de munca costa mult, managementul intreprinderii acorda o atentie


deosebita formarii ei pe termen lung si utilizarii la maximum a timpului de lucru;

deoarece se stie ca se va beneficia de aportul angajatilor pana la sfarsitul vietii lor active,
se aloca sume mari pentru pregatirea lor;

cunoscand durata utilizarii salariatilor este usor de stabilit si armonizat curba salariilor de
care acestia beneficiaza;

realizarea, pe baza sentimentului de securitate al salariatilor, a unei stari de armonie si de


cooperare in cadrul companiei.

Dezavantajele sistemului de angajare pe viata al salariatilor sunt:


-

rigiditatea si inflexibilitatea sistemului de recrutare a personalului calificat;

costuri ridicate cu forta de munca, mai ales in perioadele de recesiune economica;

insuficienta stimulare pentru perfectionare si dezvoltare a salariatilor;

generarea de puternice presiuni pentru amplificarea volumului activitatilor intreprinderii, ce


duce adesea la o diversificare excesiva a acestora.

g. Modalitati de evaluare a personalului


In companiile japoneze se utilizeaza concomitent atat evaluarile de tip informal, cat si formal.
Evaluarea informala se efectueaza pe baza de experienta si intuitie de catre sefii ierarhici, fiind
rezultatul observatiilor si constatarilor cotidiene.
Evaluarea formala este realizata de doua ori pe an, in perioadele anterioare acordarii
bonusurilor sau primelor, principalele criterii de evaluare fiind: experienta, personalitatea, capacitatea
de a mentine bune relatii cu altii, performante obtinute.

h. Sistemul de salarizare bazat pe pregatire si vechime

In stabilirea veniturilor personalului din intreprinderi se are in vedere pregatirea si vechimea sa


in munca. Diferentele de salariu intre cei cu studii superioare si medii sunt insa mici, criteriul
determinant in motivarea personalului este vechimea in functie de numarul de ani lucrati in
compania respectiva, reprezinta fundamentul principal pentru a stabili marimea salariului, incadrarea
pe functii si promovarile.
Pe langa salari, angajatii companiei japoneze beneficiaza de suplimentari sub numeroase
forme: primele sau bonusurile (reprezinta ca marime cam 2-3 salarii lunare si se acorda de doua ori pe
an); sporuri pentru munca grea, munca periculoasa si ore suplimentare; suplimentari la salarii in
functie de situatia familiala; imprumuturi cu dobanda redusa acordate salariatilor, precum sibugetul de
cheltuieli proprii fixat fiecarui manager, pe care acesta il utilizeaza pentru a imbunatati activitatea in
sectorul pe care il conduce, dupa cum crede de cuviinta.
Modalitatile de salarizare utilizate in intreprinderile nipone prezinta un dezavantaj principal:
insuficienta recompensare a creativitatii si rezultatelor deosebite obtinute de salariati. Intr-o anumita
masura, acestea sunt contrabalansate de eliminarea competitiei individuale, care are, adesea, un
caracter distructiv si in promovarea unor relatii de grup mai armonioase.

g. Pregatirea personalului prin rotatia posturilor


Caracteristica intreprinderilor japoneze este preocuparea intensa pentru pregatirea
personalului. Se porneste de la premisa ca produse de calitate superioara nu pot fi obtinute decat cu
oameni de calitate ridicata. Insa, spre deosebire de companiile din tarile europene sau nord americane,
pregatirea personalului nipon nu e orientata spre specializare.
Modalitatea principala de pregatire a personalului o reprezinta rotatia posturilor, care prezinta,
de regula, o ciclicitate anuala.
Avantajele utilizarii metodei rotatiei posturilor sunt multiple: cunoasterea aprofundata de catre
personal a intreprinderii; formarea de cadre de conducere generaliste cu o larga experienta si
perspective asupra companiei, dezvoltarea de largi contacte umane si de relatii de prietenie in cadrul
companiei, descoperirea activitatilor pentru care salariatii au cele mai adecvate afinitati, sporirea
receptivitatii personalului la schimbarile organizatorice si la introducerea de noi tehnologii si
echipamente.
Exemplu de evolutie tipica a unui economist intr-o intreprindere nipona:
-

vanzari 2 ani;

aprovizionare 3 ani;

expert 1,5 ani;

contabilitate in M. Britanie 2 ani;

finante 3 ani, etc.

j. Abordari manageriale in conditii de criza


Principalele aspecte ale abordarii manageriale nipone pentru iesirea din criza, concretizate in
masive reorganizari, se pot sintetiza in cateva puncte, astfel:

diminuarea numarului de subdiviziuni organizatorice;

descentralizarea sistemului managerial;

reconceperea partiala a prioritatilor managerilor;

modificarea regulilor privind exercitarea posturilor manageriale;

tratarea functionarilor, specialistilor si managerilor in functie de productivitatea proprie


si aportul la obtinerea valorii adaugate de catre firma.

Efectele scontate prin aceste abordari manageriale sunt multiple, intre care evidentiem:
accelerarea procesului decizional in conditiile diminuarii birocratizarii, pentru a face fata ritmului tot
mai accelerat de derulare a activitatilor economice; amplificarea profitului si a eficientei, utilizarii
capitalului pe baza reducerii costurilor si cresterii aportului efectiv al functionarilor, managerilor si
specialistilor; imbunatatirea comunicatiilor interne si evitarea eforturilor si actiunilor paralele intre
departamente si celelalte compartimente ale firmei.
k. Kaizen continuu
Kaizenul sau perfectionarea de tip nipon este sensibil de cea realizata in tarile europene sau
americane, termenul desemnand perfectionarea continua a managementului si activitatilor
organizatiei ce implica fiecare salariat al organizatiei, incluzand atat managerii, cat si executantii,
inclusiv muncitorii. Conform viziunii kaizen, modul de viata (la serviciu, acasa, in societate) merita sa
fie constant imbunatatit.
Kaizen este o abordare multifunctionala. Ea semnifica, in primul rand, o strategie axata asupra
perfectionarii
continue
de
o
maniera
participativa
a
tuturor
activitatilor
firmei.
Concomitent, kaizen reprezinta o practica manageriala curenta, potrivit careia nu trebuie sa treaca nici
macar o zi fara ca o imbunatatire cat de mica sa nu se fi produs in organizatie. De
asemenea, kaizen constituie otrasatura definitorie a mentalitatii japoneze, de foarte mult timp.
Managementul nipon prezinta doua componente majore. Prima o constituie intretinerea
manageriala a firmei, in sensul directionarii activitatilor si sarcinilor curente de natura tehnica,
manageriala si de operationalizare a standardelor privind desfasurarea proceselor de munca. A doua
componenta o constituie perfectionarea manageriala ce se refera la acele procese prin care se
imbunatatesc standardele de munca.
Dupa recesiunea economica din 1991, managementul nipon, inclusiv kaizen-ul, se afla intr-o
perioada de modificari ce afecteaza insasi unele din componentele si caracteristicile sale traditionale.
Astfel, sub presiunea recesiunii, marile firme nipone au redus numarul de salariati, au trecut la
salarizarea predominant in functie de contributie, modifica modalitatea de evaluare si promovare,

pensionarea se efectueaza la o varsta mai mica si se amplifica folosirea muncitorilor angajati


temporar. Toate aceste modificari de esenta ale strategiei manageriale traditionale japoneze vor crea,
probabil, o economie chiar mai competitiva decat cea dinaintea recesiunii din 1991.
In concluzie, kaizen-ul se deosebeste de perfectionarile manageriale utilizate in firmele din alte
tari prin: implicarea fiecarui salariat; cuprinderea tuturor activitatilor din cadrul organizatiei; se exercita
permanent; reprezinta mai mult decat o abordare manageriala este o stare de spirit, o caracteristica a
culturii firmei.
Specificul culturii Romane
DATE GENERALE
Suprafata: 238.391 km2
Asezare geografica: este un stat situat in centrul Europei. Se invecineaza cu Ucraina si Republica
Moldova in nord si est, Ungaria si Serbia la vest si Bulgaria la sud.
Populatie: 22.355.551 locuitori
Densitatea populatei: 93,78 loc/km2.
Capitala si orasul cel mai mare: Bucuresti aprox 2 milioane locuitori
Limba oficiala: Romana
Moneda oficiala: Leul romanesc (RON)
Produs intern brut (PIB) : $292.7 miliarde (2007 est.).
Forma de stat : republica constitutionala
Specificul culturii romane
Romania se aflata in plin proces de reforma, cu implicatiile multiple asupra managementului
societatii, in general, si al intreprinderii, in special. De asemenea se confrunta cu mari distorsiuni si
contradictii atat in plan economic, scocial-politic, cultural si comportamental.
Intregul proces de redresare, de revigorare a tarii este puternic marcat de
mentalitatea romanilor, de educatia de tip comunist primita timp de 45 de ani, de incercarile de
modelare a personalitatii conform cerintelor oranduirii comuniste ce s-a dovedot a fi utopica si
falimentara,
de
mecanismele
economice
si
sociale impuse
tarii
indelungat timp
indelungat..Dezvoltarea actuala si viitoare a Romanieieste influetata de cultura romana latit la nivel
micro cit si la nivel macroeconomic. Evolutia viitoare trebuie sa tina seama de actualele tendinte pe
plan internationl ,de interesele tarii dar si specificul national.

O scurta caracterizare a societatii romanesti presupune considerarea principalelor masuri de


politica economica luate in vederea reorganizarii vietii economice, politice,sociale. Intre aceste masuri
mentionam urmatoarele :
a)
Reforma sistemului de preturi. Trecerea de la controlul exclusiv al statului asupra tuturor
preturilor la preturi dictate de evolutia pietei a fost un pri m pas spre reforma
economica. Libertizarea preturilor ca proces esential al reformei economice a avut ca principal
efect negativ faptul ca a creat camp liber de manifestare a fortelor monopoliste reprezentate de
intreprinderile de stat, care anterior fusesera reprimare de mecanismele planificarii centralizate.
Masura liberalizarii preturilor a avut un impact direct si asupra puterii de cumparare si
asupra veniturilor populatiei. Compensarea si indexarea au fost indreptate spre salarii si pensii de
asigurari sociale, alocatii si burse dar au ramas categorii mari de populatie fara protectiei impotriva
inflatiei. In acest timp a avut loc si liberalizarea salariilor sub inluenta cresterii preturilor adincind tot
mai mult prapastia intre categoriile sociale. Astfel se delimiteaza cei doi poli sociali opusi- populatie
foarte saraca si populatie foarte bogata, patura sociala de mijloc fiind foarte slab definita.
b) Liberalizarea comertului exterior. In perioada imediat urmatoare revolutiei (19901992) la nivel guvernamental s-au luat o serie de hotarari guvernamentale care au dus la procesul de
descentralizare si demonopolizare a comertului exterior .
Efectele liberarizarii comertului exterior nu au fost insa cele scontate, intre factorii care au agravat
dificultatile acestei activitatinumarandu-se :
-penuria de resurse valutare si inflatia accelerata ;
-dezmembrarea C.A.E.R., cu impact negativ asupra raportului de shimb de comert exterior (prin
renuntarea la preturi determinate pe baza mediilor mobile pe ultimii 5 ani) dar si asupra volumului
schimburilor comerciale (prin reorientarea fostelor tari catre alte piete) ;
-criza din Golf si fosta Iugoslavie, care au efectuat relatiile comerciale si de plati cu tarile direct
implicate in conflict ( Irak, Kuweit, Iugoslavia) ;
- unificarea economica si monetara a Germaniei, in urma careia Germania de Est a incetat sa mai fie
un partener comercial distrinct ;
- absenta unor facilitati clare pentru finantarea exporturilor si garantarea creditelor de export.
In fig. 1 este prezentata evolutia comertului exterior al Romaniei in perioada 1991-2002 iar fig. 2 si 3
ilustreaza ponderile activitatii de export, respectiv import cu difite tari in anul 1997. Germania si Italia
reprezinta cele mai importante partenere de comert insa, pe plan regional Uniunea Europeana este pe
primul loc cu 56,5% din exportul romanesc si 52,5% din import
Datele sunt luate de la Comisia Nationala pentru Statistica din anul 1998 si din Plan Eco Review and
Outlook for Eastern Europe. 1998

c) Crearea pietei muncii. Sistemul de salarizare si de indexare care a fost aplicat nu a stimulat in
subicienta masura restructurarea intreprinderilor cu capital de stat. Intreprinderile s-au dovedit a fi
foarte creative in a redefini posturile si a reclasifica salariatii, astfel incat salariile au crescut foarte
mult. Pentru a crea stabilitate intre deferitele categorii salariale, compensarea pentru cresterea
preturilor s-a facut uniform pentru toti angajatii, ceea ce a dus la cresterea salariala aproximativ egala
atit pentru muncitorii inalt calificati cit si pentru cei neclificati ceea ce a creat nemultumiri Consiliile de
administratie au acceptat, in majoritatea cazurilor, diminuarea profiturilor (sau chiar anularea lor) prin
cresterea platilor salariale.
Toate aceste evolutii au avut loc pe fondul reducerii salariilor reale care de mult timp au ramas
cele mai mici fata de cele inregistrate in majoritatea tarilor din centrul si estul Europei (tabelul
nr.1) . In Romania, in iunie 1997, media salariului real net a fost numai de 50% din nivelul lunii
octombrie 1990.
Tabelul nr.1
Salariul mediu numar*in Romania, comparativ cu tari aflate in tranzitie

Indicatori

Dolari/ luna

Romania = 100

tara
1994

1995

1996

1994

1995

1996

Romania

86

104

104

100

100

100

Germania

2406

2817

2739

2804

2709

2623

Republica
Ceha

240

308

336

280

296

322

Slovacia

192

240

268

224

231

257

Polonia

241

300

331

280

288

317

Ungaria

317

310

307

369

298

294

Bulgaria

111

69

100

107

66

Rusia

110

117

164

128

112

157

*salarii comparate la rata de schimb curent


Societatiile comerciale s-au confruntat cu o supraocupare in ceea ce priveste forta de munca
necalificata sau cu o calificare redusa si cu o criza a persoanelor inalt calificate , apte sa conduca
intreprinderea la obtinerea de rezultate pozitive. De asmenea, s-a constat ca mai mult de jumatate din
forta de munca, dintre care patru cincimi isi desfasoara activitatea in mediul rural, considera ca timpul
de lucru este mai scurt decat si l-ar dori, multi dintre ei fiind disponibili pentru a ocupa inca un loc de
munca. In acelasi timp, numarul lucratorilor descurajati este de aproape 3 din forta de munca.
Valorile coleor doi indicatori sunt relativ mari fata de standardele internationale (fig.4).

Som
ajul devenit o realitate a economiei, avind o rata de crestere ingrijoratoare(fig. 5) fata de rata
medie standardizata a somajului.
Implicatiile pe care somajul le are asupra degradarii conditiilor de existenta ale multor familii de
salariati, coroborate cu influenta inflatiei si a altor factori asupra reducerii puterii de cumparare a
tuturor categoriilor de populatie atrag atentia asupra nivelului de trai scazut a romanilor in
comparatie cu populatia altor tari.

d)

Dezvoltarea pietii fianciare. Datorita concurentei reduse in domeniul bancar,

controlul asupra ratelor dobanziii a fost eliminat iar marja dintre ratele dobanzii la depozite si
ratele dobanzii la credite a fost supusa unui control flexibil, prin impunerea unui plafon maximal.
Pe fundalul ineficientei sistemului productiv drept urmare a politicii monetare restrictive, piata
monetara paralela a cunoscut o extindere excesiva . Datoriile dintre intreprinderi au atins nivelul de
neimaginat (cca 80% din PIB). Deblocarea generala a platilor prin cresterea nivelului de lichiditate nu
a construit decat o rezolvare temporara a problemelor intre intreprinderi. Procesul deblocarii generale
a partilor implica o expansiune monetara suplimentara, de circa 426 miliarde lei, fapt care va amplifica
presiunile inflationiste.
e) Promovarea
concurentei. Proliferarea
unor
practici
comerciale
restrective si
lipsa
concurentei diminueaza interesul pentru reducerea preturilor, pentru cresterea si diversificarea ofertei
.In acelasi timp, sistemele economice neconcurentiale favorizeaza dezvoltarea unor structuri
productive insuficient de mobile in satisfacerea cerintelor consumatorilor.
Din decembrie 1990 pana in septembrie 1997 au fost creeate peste 645 000 de firme noi,
private, dintre care 10,5% apartinintreprinzatorilor particulari (fig,6)
In sectorul industrial numarul intreprinderilor private este mult mai redus datorita dificultatii in
constituirea capitalului social dar siprofitabilitatii mai scazute mai scazute. In asemenea conditii, gradul
de concurenta in industrie a ramas inferior celui din comert si sevicii.
In sectorul de stat, s-a actionat in directia divizarii unor intreprinderi mari
prin metoda MEBO. Aceasta metoda presupunevanzarea de actiuni detinute de stat, masura a
carei aplicare a fost insuficient analizata in unele cazuri, ceea ce a generat rezultate negative in planul
eficientei.

Liberalizarea comertului exterior si introducerea convertbilitatii limitate a leului au determinat o


sporire
a
gradului
de
concurenta
din
partea
agentilor
economici
externi.
Intreprinderile romanesti care sunt ineficiente nu pot concura la nivel de
preturi de productie cu intreprinderile din alte tarise . Pentru intreprinderile ce detin monopolul
productiei unui bun , prin liberalizarea comertului exterior a aparut o bariera importanta in limitarea
cresterilor de pret. Oricum, efectele liberalizarii comertului exterior in planul concurentei nu s-au
situat.pana in prezent, la nivelul asteptarilor, aceasta datorita situatiei de penurie de pe piata valutara.
f) Consolidarea sistemului financiar-bancar. In ciuda progreselor inregistrate pana in prezent,
consolidarea sistemului financiar bancar intampina numeroase dificultatii :
gradul redus de capializare a bancilor ;
portofolii de active care contin un volum insemnat de credite neperformante ;
-gradul ridicat de expunele potentiala a bancilor comerciale fata de agentii economici nebancari (atat
in ceea ce priveste limita maxima a creditelor ce pot fii acordate unui agent economicnebancar, cat si
in raport cu limita maxima a detinerii de actiuni ale unui agent economic nebancar) ;
-dificultatile in diversificarea activitatii bancilor comerciale, datorate insuficientei bazei materiale.
g) Reforma sistemului bugetar. Asupra bugetului de stat preseaza subventiile pentru chirii,
pentru unele bunuri de consum.,servicii de sanatate, apa calda abonamente de transoprt.
In viitorul apropiat se vor exercita presiuni mari asupra bugetului de stat din punctul de vedere al
cerintelor de stabilizare princresterea somajului, prin trecerea in sarcina bugetului a subventiilor
acordate la imprumuturile pentru constructia de locuinte si pentru administratiile judetene.
Extinderea fondurilor speciale (extrabugetare), concepute sa satisfaca unele nevoi strigente
rezultate in procesele de reforma si de stabilizare, scade flexibilitatea sistemului de impozite.
h) Privatizarea economiei nationale. Privatizarea reprezinta o componenta majora a trecerii la o
economie de piata, deoarece constituie premisa rentabilizarii economice, Privatizarea economiei
nationale adigura fundamentul economic absolut necesar democratizarii vietii politice si
furnizeaza produse si servicii de care are nevoie fiecare individ si societarea in ansamblul sau.
Desi s-a incercat crearea unui cadru cat mai adegvat aparitiei intreprinderilor private mici si mijlocii,
insuficienta stimulare a intreprinzatorilor producatori de bunuri materiale a generat aparitia si
multiplicarea numarului celor care isi desfasoara activitatea in domeniul comercial si nu in cel
productiv ( tabel nr.2)
Tabel nr.2
Ponderea sectorului privat in activitatea economica (%)

Indicatorian

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Produs intern 16.4


brut

23.6

26.4

34.8

38.9

45.0

52.0

Industrie

5.7

9.2

11.8

17.4

23.3

29.0

35.0

Agricultura

61.3

73.9

81.7

83.5

89.3

91

Constructii

1.9

16.1

21

26.8

51.6

60

65

Servicii,
inclusiv
comert

2.0

16.8

18.8

29.3

39.1

60.0

70.0

Export

0.2

15.9

27.5

27.9

40.3

41.2

51.4

Import

0.4

16.1

32.8

27.2

39.2

45.4

48.3

investitii

4.3

8.1

15.6

26.0

36.8

39.3

41.6

Incet dar sigur apar intreprinzatorii particulari care au beneficiat de experienta in sectorul de
stat si care si-au pornit cite o afacere proprie. pastrindu-si contactele personale cu bancile si clientii.
Acest tip ce intreprinzator se intalneste in special in domeniul comertuluiexterior, in segmentele inalt
specializate ale industriei manufacturiere si ale serviciilor ( textile, constructii , mobila,intreprinderi
prestatoare de servicii).
Tinerii, adesea neexperimentati, in general persoane cu educatie universala,doritori sa se
angajeze in noi afaceri, reprezinta un al doilea tip de intreprinzatori. Urmare a dificultatii accesului la
capital, acestia se angajeaza in domenii de afaceri care presupun cheltuieli initiale minie, ca de
exemplu comerrtul si serviciile.
Accesul la finantare reprezinta unul dintre factorii cei mai critici care impiedica cresterea si
dezvoltarea afacerilor private. Ratelemari ale dobanzilor si cererile reduse cauzate de politicile severe
de macrostabilizare, precum si lipsa suportului guvernamental determinaconstrangeri fianciare
marcate pentru intreprinderile mici si mijlocii.

Apelarea la capitall strai, neutralizarea factorilor cu actiune majora in descurajarea


investitiilor straine in Romania, reprezina prioritatea absoluta a momentului. Ea vizeaza atat
dinamizarea fuxurilor investitionale, cat si consolidarea rolului acestora de catalizator al procesului de
restructurare economica. Capitolul strain trebuie sa fie amplificat, diversificat, axat pe productie.
Se incurajeaza participarea capitalului privat strain sub forma unor societati mixte si a
unor firme controlate integral de companii straine. Obiectivul principal este desfiintarea monopolurilor
de stat si extinderea pietei interne prin introducerea concurentei si a competivitatii.
Volumul total al investitiilor straine , care include atat investitia directa la capitalul
societatii in valuta angajat, contractele de privatizare incheiate de FPS in perioada 1 ianuarie
1993 31 august 1998, se ridica la 4,53 miliarde de dolari. Valoarea totala a capitalului in valuta
investit in Romania, in perioada decembrie 1990 august 1998 este de 3,4 dolari, reprezentand
valoarea inestitiilor angajate. Numarul firmelor infiintate in perioada mentionat este de 59 800.
Situatia in care se afla in momentul de fata economia romaneasca este ingrijoratoare,
avand in vedere, pe de o parte, scaderea dramatica a productiei industriale cu cunsecinte grave
asupra diminuarii investitiilor, consumul, PIB-ului si cresterii somajului si, pe de alta parte , ingreunarea
acesului Romaniei la finantarea externa ca urmare a slabelor performante economice pana acum.
Uniianalisti sunt de parere ca in anul 1999, declinul economic va continua cu inca doua procente fata
de 1998, cand s-a diminuat cu 4%. Altii cred ca PIB-ul va creste cu doua procente ( fig.7)inca deficitul
contului curent este de asteptat ca in acest an sa atinga valori apropiate celor din anii precedenti,
adica 7 din PIB.
Singului lucru imbucurator il reprezinta tendinta descendenta a ratei inflatiei ce va
continua si anul urmaror. Specialistii sunt de parere ca de felul in care vor fi abordate masurile de
consolidare fiscala depinde diminuarea sau, dimpotriva, agravarea deficitelor structuare ale
economiei romanesti

Aceasta caracterizare succinta a societatii romanesti a fost realizata cu scopul de a reliefa


principalele transformari care au avut loc in Romania dupa 1989 si care au generat aparitia unor
elemente ce impun o noua incadrare a culturii romanesti la nivel celor patru dimensiuni evindentiate
de Geert Hofstede ( invidualism colectivsm ; distanta ierarhica mica sau mare fata de putere ; gradul
de control al incertitudinii ; masculinitare feminitate).

In general, se poate observa existenta, in cadrul fiecareia dintre aceste caracteristici, a


unui echilibru relativ intre cele doua elemente complementare si contrar. Cu toate acestea ,
predominarea unor caracteristici culturale permitea pozitionarea Romaniei in randul tarilor cu un
puternic control al incertitudinii ( peste medie) dar in care elementele de feminitate se echilibreazacu
cele de masculinitate, cu un individualism ce tinde sa atinga nivelul mediu pe fondul unei distante
ierarhice mari (fig.8).
Fig.8. dimensinule culturii romane
Indice de distanta fata de putere

Romania

Indice de masculinitate

Privita prin prisma primei dimensiuni ( induvidualism colectivism) Romania se inscrie in


grupul tarilor cu un individualism relativ pronuntat. In ceea ce priveste intreprinderile private si chiar o
serie de regii autonome care sunt conduse de manageri bine pregatiti profesional sau pentru
conducerea carora s-a apelat la colaboratori moderni ( de genul consilierilor in management), se poate
observa aparitia unei culturi a intreprinderilor bazata pe individualism ( organizarea firmei se sprijina
pe relatii si interese personale, decizii se iau in functie de anumite interese, etc.)
Intre caracteristicile individualismului manifestate in Romania mentionam :
-propria persoana se afla pe primul plan;
-idealul este obtinerea statutului de sef;
-prietenii sunt cautati.
Totdata, se intalnesc si caracteristici colectiviste sau comunitare:
-omul se naste pentru
impotriva schimbarii fidelitatii ;

a intemeia

si

perpetua

familie,

care

-indentitatea este o functie a gradului social cariua ii apartine subictul;


-grupul influenteaza viata particulara;
-convingeriile sunt cele de grup;

il

va

proteja

-cei care sunt in grup sunt tratati diferit de cei ce nu apartin grupului.
Consecintele in plan managerial ale unor astfel de caracteristici se materializeaza
in : nevoia salariatiilor ca intreprinderea sa se ocupe de ei, asa cum se intampla intr-o familie, in caz
contrar, acestia se dezintereseaza de viata intreprinderii ; promovarea se face, in special. dupa
vechime ; managerii nu sunt preocupati sa fie la curent cu ultimele noutati in domeniu sau, chair daca
detin cunostiintele de ultima ora, nu incearca punerea lor in practica.
Distnta ierarhica peste medie (vezi fig. 8) este determinata de faptul ca atat la nivel
macro, cat si microeconomic se mai pastreaza inca un grad ridicat de centralizare datorita aspectelor
prezentate anterior : interdependentele dintre intreprinderi, mentalitarea unor conducatori,
repartizarea echilibrata a veniturilor (evitandu-se diferentele exagerate intre veniturile manageriale si
cele ale salariatiilor obisnuiti etc.).
Principalele caracteristici ale tarilor cu distanta mare fata de putere sunt :
-majoritatea oamenilor depind de alte persone, doar cateva sunt independente complet ;
-puterea sta la baza originii oricarei societati, fiind anterioara atat binelui, cat si raului, iar
legitimarea sa nu se discuta ;
-exista un conflict latent intre cei care au puterea si cei carea nu o au ;
-participarea intre oamenii fara putere este dificil de realizat din cauza lipsei lor de
incredere in ceilalti.
Toate aceste elemente au consecinte din punct de vedere al sistemelor politice, al
organizatiilor :
-schimbari bruste in forma de guvernamant (revolutie sau instabilitate) ;
-structura organozatorica piramidala a intreprinderilor este foarte ascutita ;
-evantaliul salariilor este larg deschis ;
-functionarii au un statut superior celui al muncitoriilor.
In ceea ce priveste gradul de control al incertitudinii, Romania intra in grupa tarii cu un
puternic control al incertitudinii. Aici, viitorul este privit in mare masura cu neliniste si se incearca
minimalizarea riscului prin organizarea de institutii, elaborarea de planuri, strategii si politici care sunt
menite sa controleze viitorul. Riscul este asumat foarte greu in aceste conditii.
Oamenii au o preferinta neta pentru un sef de sex masculn, mai in varsta si specializat in
ceea ce face, pentru marile intreprinderi fata ce cele mici. De asemenea, se manifesta tendintade a
evita concurenta si se prefera luarea deciziilor in grup fata de initiativa personala.

Referitor la incadrarea Romanie din punct de vedere al ultimei dimensiuni masculinitatefeminitate se remarca faptul ca aceasta incadrare este foarte dificil de facut. La nivel national s-a
incercat luarea unei serii de masuri pentru ajutorarea celor slabi si oropsiti, pentru cearea si
mentioarea unui climat destins de consultare etc. Avand in vedere faptul ca au fost intimpinate
dificultati in indeplinirea acestor deziderate, o mare parte dintre aceste masuri nu au putut fi duse la
indeplinire. De aceea, putem afirma ca elementlele de masculinitate au preponderenta fata de cele de
fenimitate, in sensul ca se observa o centrare a oamenilor pe castiguri banesti cat mai mari,
care reprezinta idealul pentru majoritatea membrilor societatii.

Studiu de caz : S.C GRUP S.A


Prezentare Grup Romet
MOTO: Puterea parteneriatului:
Impreuna putem face lucruri extraordinare

1. Scurt istoric Grup Romet


La 1 septembrie 1928 Iulius Horer infiinteaza la Buzau, pe Soseaua Brailei nr. 15 prima
fabrica de turnatorie purtind numele de Fabrica Metalurgica Iuliu Horer S.R.L..
In 1928 fabrica se transforma in Fabrica Metalurgica Si Turnatoria SA. In acest an Incep sa
produca piese
turnate si forjate
pentru
agricultura si industrie precum
si pentru uz
caznic. Fabrica continua sa produca diverse piese turnate si continua sa-si diversifice produsele pina in
anul 1948, cind in urma lucrarilor Marii Adunari Natioanale s-a votat legea natinalizarii. In urma
acestui fapt, fabrica a fost nationalizata si a devenit proprietatea Guvernului. Fabrica continua sa-si
diversifice produsele, trecind la productia in serie mare a stingatoarelor de incendii..
In 1978 presedintele tarii, Nicolae Ceausescu face o vizita de lucru in aceasta fabrica si da
ordin sa se constuiasca o turnatorie de fonta cu capacitate de 28.000 tone/an si sa se produca piese
turnate pentru tractoare, camioane si masini agricole.Fabrica ajunge la un numar de peste 3000 de
angajati. In anul1978 se da in folosinta sectia de turnatorie de fonta cu capacitatea de 28.000 tone/an
care avea trei linii automate de turnare. Tot atunci, prin decret prezidential se scimba numele fabricii
in Metalurgica.In anul 1984 se angajaza la Metalurgica Buzau tinerii ingineri stagiari Rodica
si Constantin Toma, viitorii proprietari ai fabricii.
Anul 1989 . anul Marii Revolutii aduce mari schimbari atit in viata politica (se schimba regimul
communist cu un regim democratic), econimica ( se trece la economia de piat) si de ce nu a
multor romani (fostii angajati Rodica si onstantin Toma devin proprietarii fabricii). In scurt timp
Metalurgica devineS.C Aromet S.A. o societate pe actiuni..

Revolutia l-a prins pe Constantin Toma in functia de sef de sectie si, in 1990, a luat decizia sa
porneasca o afacere impreuna cu sotia. A inceput la Tintesti-Buzau, infiintand o societate de garduri si
utilaje agricole.
In 1991, D-l Toma Constantin cumpara primul activ al statului.care consta in 8.000 metri
patrati de hale si utilaje pentru care a facut un imprumut de 70 milioane de lei (valoarea de atunci) la
BRD. Apoi, s-a orientat catre industria apei, un domeniu cu mare potential in Romania si a deschis
primul atelier pentru retele de apa, axandu-ne la inceput pe piese de schimb.
In 1990-2000 S.C Ase transforma in GRUP ROMET un holding , care produce cu preponderenta
piese de schimb si sisteme pentru industia apei. Inca din 1997 a deveni unic furnizor al armatei
romane pentru instalatiile de potabilizare a apei .
Pentru ca D-l Toma este un om deschis, cu o viziune larga a acceptat oferta a doi cercetatori si
inventatori de la Romcarbon ( unde acesti cercetatori si-au prezentat inventiile si unde nu au fost
bagati in seama) de a pune in alicarii inventiile lor care de altfel au luat medalia de aur la Salonul de
Inventii de la Bruxelles Rezultatele nu au intirziat sa apara.
In 1998, a achizitionat fostul SMA din Buzau, pentru ca, in prezent, sa aiba cea mai mare flota de
utilaje agricole din tara
In 1990-2000 S.C Ase transforma in GRUP ROMET un holding , care produce cu preponderenta
piese de schimb si sisteme pentru industia apei Grup continua sa se dezvolte, adaugind an de an noi
produse si noi directii dezvoltarii de ansamblu.Holdingul cuprinde in momentul de fata opt firme , care
produc echipamernte pentru tratarea apei potabile, echipamente pentru tratarea apelor uzate,
hidranti, pompe, vane, conducte , contoare de apa, instalatii complete de irigat prin picurare,
aspersoare, instalatii de incalzire cu panouri solare, instalatii pentru stingerea incendiilor etc. Fabricile
se intend pe o suprafata de 150.000 mp si au un numar de peste 800 de angajati.
2. Forma de organizare
Sc. Grup S.A este o societate pe actiuni format dintr-un grup de 8 societati al caror actionar principal
este Constantin. Toma care este si presedintele societatii. Societatile pe actiuni sunt asociatii de
capitaluri unde capitalul social subscris si varsat este de 2500 ron , conform legii nr. 31 a societatilor
Comerciale. Asociatii pot fi in numar de minim 5 , actionarul principat in acest caz etine 90 % din
actiuni.
3. Datele de autentificare a unitatii de cercetare si dezvoltare.
In cadrul Holdingului a luat fiinta o statiune de cerceare si dezvoltare , care face cercetari in domeniile
de interes ale holdingului, aducind in fiecare an noi produse pe piata.
3.1. Denumirea
Denumirea societatii este Societatea Comerciala GRUP S.A.
BUZAU.

3.2. Statutul juridic


Societatea Comerciala GRUP S.A. BUZAU este personalitate
juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Statut.
3.3. Actul de infiintare: J10/790/1994
3.4. Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori:
RMT 002; J10/790/1994
3.5. Director General: Ing. Toma Constantin
3.6. Adresa:
Sediul societatii este in Romania, Judetul Buzau, localitatea Buzau, Sos.
Brailei nr. 15, cod postal 120118.
3.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail
Tel: 40 238 710301, 40 338 101140
Fax: 40 238 710300,
http: www.grupromet.ro
E-mail: romet@romet.ro
4. Prezentarea activitatii holdingului
Afacerile Grup sunt divizate pe doua sectoare - industrie si agricultura. Ramura industriala a
holdingului, formata din trei societati si compania Grup Romet, care asigura pentru celelalte firme
partea de marketing, comert sau aprovizionare.
In 2006, afacerile industriale ale grupului s-au cifrat la 101 milioane de euro, vorbind de cifra de
afaceri, in timp ce, pntru e partea de agricultura, Grup a raportat o cifra de afaceri de peste 44
milioane de euro deci un total de 140 milioane de euro.
In anul 2007 cifra de afaceri a sectorului agricol al operatorului buzoian a fost de peste 70
milioane de euro iar pentru sectorul industrial de 151 milioane de euro. Holdingul Grup Buzau este una
dintre cele mai mari societati cu capital exclusiv autohton dinRomania, anul trecut realizand o cifr a de
afaceri de 221 milioane de euro. .
Pe industria apei se mobilizeaza jumatate din cifra de afaceri
de pe sectorul industrial, adica cca 75 milioane de euro.

Pe domeniul masinilor agricole se realizeaza o cifra de 15-20 milioane de euro anual. Se vinde mult
prin programele SAPARD, adicaaproximativ 20% din productie.
Pentru 2008, se estimaeaza o crestere semnificativa a cifrei de afaceri de 25-30% acesasta
datorita investitiilor care sunt in derulare in acest an in Superlit Romet- fabrica de tevi dinBuzau si
care vor aduce venituri considerabile deoarece se lucreaza pe contracte sigure.
Grup este una din putinele intreprinderi din tara noastra care care s-au transformat din vechile
interreprinderi de stat, si care au reusit sA se p,lieze pe cererea pietii.

S.C Grup s-a transformat dintr-o intreprindere de stat intr-o intreprin dere privata prin gospodarirea in cele mai bune conditii
activeor deja existente. Pe structura veche a turnatoriei de metal s-a dezvoltat unul din cele mai mari ineprinderi actuale de profil
din tara. Conducerea societatii in frunte cu d.l Toma a stiut sa construiasca pe principiul nimic nu se pierde, totul se
transforma. Cu toate ca au fost si perioade grele pentru intreprindere, , conducerea a reusit sa gaseasca solutii inovatoare pentru
iesirea din impas. Aceste solutii au fost, parteneriatele cu mari producatoare de profil din lume, , joint venture si producerea de
subansamle pentru producatori din alte tari cu traditie in acest domeniu. Principil pe care se bazeaza acest marew Holding este
cel declarat de presedintele lui, Dl. Constantin Toma cu ocazia unui interviu realizat de Doru Gheorghiu in 10.03. 2008 : Am
mers pe principiul ca, in loc sa vina marile firme de profil sa ne faca o concurenta tare aici, in Romania,
mai bine vin prin noi, prin Grup Romet. Mai intiii devenim furnizori pe Romania, dar o
facem invatind sa producem aici componente din ceea ce vand ei, pe care incepem apoi sa le fabricam
cu acordul lor, astfel ca produsul final devine de productie mixta. Deci, principalul argument al nostru
este calitatea certificata in strainatate, pentru ca lucram cu mari branduri din lume pe domeniu, cum
ar fi Viking Johnson din Anglia sau Superlit din Turcia. Gratie acestor asocieri, am ajuns sa oferim cam
totul in materie de retele de transport de apa. Este vorba de vane
si armaturi, hidranti, cuplaje pentru imbinari conducte, coliere de bransare, dispozitive de protectie si
montaj, filtre mecanice, pompe de epuizment, rame, capace si alte piese.
O ultima investitie realizata de Grup consta intr-o fabrica de
cu compania turca Superlit, investitie de10 milioane de euro.

tevi

realizata in

joint-venture

Dupa declaratiile presedintelui holdingului, portofoliul de comenzi al viitoarei fabrici Superlit a ajuns
la 20 milioane de euro, desi investitia nu a fost finalizata inca.
Aceasta unitate va produce tevi GRP, folosind o tehnologie modernaa de infasurare furnizata
de partenerul turc. Fabrica va functiona pe locul fostului teren de fotbal Metalurgoica Buzau care are o
suprafata de 2.,5 hectare. Pina in prezent a fost achizitionata a singura masina de confectionat tevi,
urmind ca in anul 2009 sa se mai achizitioneze inca una, dublindu-se astfel productia. In aprilie a
inceput activitatea fabricii Superlit SA, aceasta unitate va produce tuburi GRP pentru retea de apa
si canalizare cu diametre de peste 300 milimetri. In 2008, avem un target al cifrei de afaceri de 15
milioane de euro, pentru ca, peste trei ani, sa atingem pragul de 50 milioane de euro. Avem deja
semnate contracte in valoare de peste 20 milioane de euro. Vom incepe cu 80 de lucratori si vom
ajunge la 200 de oameni peste trei ani. Dupa cum declara d.l presedinte Toma . Constantin
Afacerile Grup vizeaza atit partea de transport a apei cit si purificarea ei

Anul acesta se va pune un accent puternic pe acest sector unde opereaza deja firmele concurente La
Fantana si Cumpana. E vorba de fapt de concurenta pe sector, pentru ca prin compania Aquator,
membra a Grup Romet, se oferra o alternativa a acelor dozatoare de apa la care trebuie sa schimbi
recipientul.
Aquator ofera solutii de purificare la fata locului a apei de chiuveta, prin dispensere
purificatoare si sisteme de osmoza inversa.Este o solutie inovatoare care ofera apa potabila la robinet
prin sisteme de filtrare a apei, fara a mai avea inconvenientul suprafetelorocupate de
recipientii de apa ce trebuie schimbati si care pun probleme de depozitare firmelor. Incepand cu acest
an se va intra cu aceste sisteme pe scara larga in scoli, fabrici, spitale si chiarpenitenciare cu aceste
sisteme.
Aquator are deja o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro si este abia la
inceput. Se dezvolta acum colaborarea pe partea de sisteme de filtrare mecanice pe care grup o
are cu Arkal Filtration Systems, din Israel, lider mondial pentru tehnologii de tratare a apei.
Se stie ca Romania sta foarte prost din punctul de vedere al retelei de canalizare si pe partea
de tratare a apelor uzate. Asta ofera un potential de afaceri foarte ridicat si Grup
Rometare capacitatea de a cuceri aceasta piata , cel putin in zonele rurale cu de pana la 10.000 de
locuitori Grup construieste astfel de statii in colaborare cu o firma din Italia folosind tehnologie
germana. Ca oferta, este foarte interesanta si afacerea cu retele de canalizare sub presiune. Pentru
localitatile mici si mijlocii din Romania, aceasta solutie este mult mai profitabila decit sistemele de
canalizare gravitationala. Investitia este cu 30-40% mai mica, iar timpul de executie al retelei scade de
la doi ani la trei-patru luni Astfel, oferta de sisteme de canalizare mai ieftine si cu un pret de piata mai
mic propulseaza holdingul printre firmele cu succes in acest sector chiar daca nu abordeaza marile
retele din marile orase. S-a facut oferta de colaborare cu primariile localitatilor din intreaga tara.
Acestea, si cu ajutorul fondurilor structurale , a proiectelor si planurilor de fezabilitate intocmite de
primarii, acestea vor avea acces la acese sisteme de canalizare. Chiar, domnul PreSedinte a
prezentat aceste sisteme la o intilnire de prezentare la Camera de Comert din Cluj-Napoca, unde a
lansat oferta primarilor participanti , care au fost incintati de ajutorul oferit de holding in a-si
imbunatati retelele de canalizare,si in unlele cazuri de a le implementa in acele localitati care nu au
inca acester sisteme.Astfel, holdingul se implica si in realizarea unor proiecte sociale care tintesc
bunastarea
populatiei
rurale
prin
facilitarea
implementarii
acestor
sisteme
de
canalizare ( Fonduri Structurale , Saphard etc.), realizind una din cerinTele aderarii la Uniunea
Europeana ( localitati rurale cu sisteme de canalizare.)
Un
alt
sector
abordat
de
Grup este
furnizarea
de
energie
electrica.
Este
vorba de microhidrocentralele care
se
adreseaza
tot
comunitatilor
rurale. Mai
concret, microhidrocentralele, aplicate pe conductele de debit mare gravitationale, genereaza energie
electricasuplimentara pentru comunitatea locala, reduce consumul de energie neregenerabila si, intrun final, costurile. Grup actioneaza deja si pe acest sector, incheind un protocol cu o agentie
guvernamentala elvetiana pentru a prelua si introduce in Romania astfel de microhidrocentrale de
pana la un MW. Acestea vor fi executate la Buzau, beneficiind de tehnologia elvetiana. Pana la finele
anului Grup va avea si un proiect-pilot. Exista deja un volum de contracte de 48 milioane de euro pe
aceasta activitate. Comunitaiile localebeneficiaza de o finantare europeana de 2,5 milioane de euro
pentru introducerea unei astfel de microhidrocentrale. Romania iroseste in acest moment un potential

energetic foarte mare cu aceste conducte prin care apa circula pe principiul gravitational, fara ca
energia dezvoltata astfel sa fie valorificata .
Cu toate ca este in faza de proiect, contractele exista deja , se asteapta numai startul
productiei la aceste microhidrocentrale care vor imbunatati considerabil conditiile de confort din
mediu rural si nu in ultimul ind vor aduce economii substantiale prin valorificarea apei ce trece prin
conductele gravitationale. Deci se va realiza ecomonie atit la energia care din pacate nu este
inepuizabila si la resursele banesti a populatiei.
Si totusi, domeniul de referinta al Grup ramane furnizarea de sisteme de irigatii cu rezultate
foarte bune. Impreuna cu partenerii sai internationali :
-

LINSAY, S.U.A pentru instalatii de irigat cu rampe, pivoti si tamburi,

METZERPLAS, Israel- pentru instalatii de irigat prin picurare,

ARKAL, Israel pentru sistemele automate de filtrare a apei pentru irigatii

BERNARD, Israel, pentru vane de control automate de filtrare a apei pentru irigatii, GRUP
este uncicul furnizor din Romania pentru toate tipurile de instalatii si accesorii pentru
sisteme de irigat.

GRUP asigura la cheie sisteme complete de irigatie , incluzind proiectare, executie, montaj si
service pentru irigarea oricarei culturi agricole in conditiile economiei de apa si energie
electrica. Modelele de instalatii de irigare prin picurare construite in colaborare cu METZERPLAS , care
de peste 35 de ani dezvolta sisteme de irigatie in intreaga lume, aduc aportul de apa necesar plantei
controlat, direct la radacina, in acelasi timp putindu-se realiza si fertilizarea si chimizarea.
Avantajele utilizarii acestei tehnologii sunt multiple:
-

consum de apa cu 30-70% mai mic,

productii aproape dublate, -

functioneaza pe debite scazute,

apa se distribuie uniform si controlat la fiecare duza

reduce la minimum pierderea de apa si implicit de substante nutritive

reduce costurile de operare

evita imbolnavirea plantelor prin faptul ca apa nu are contact direct cu apa

mentine umiditatea la radacina plantelor la capacitatea de retentie a solului

maturizarea plantelor se face mai rapid

minimizeaza erodarea solului.

Aceasta tehnologie poate fi utilizata in orice fel de sol indiferent de panta sau de clima.
Un alt tip de sistem de irigatie a fost dezvoltat de Grup prin tehnologie proprie si
anume instalatiile de irigat prin aspersiune , atit cu tevi din aluminiu cit si cu tevi din polietilena de
inalta desitate. Aceste produse se adreseaza micilor fermieri, cu proprietati pina la 15 ha pentru
irigarea atit a culturilor inalte de porumb, floarea soarelui, cinepa, precum si a culturilor medii de griu,
orz, secara, soia si joase de sfecla de zahar, plante medicinale, lucerne. Sistemul este potrivit
si culturilor legumicole, de-a lungul aliniamentelor de deplasare sau viticole.
Producerea in colaborare cu firma LINSDAY din Satele Unite - care si-a extins filialele si in Europa
unde au infiintat Linsday Europe a sistemelor de irigatie cu tambur au adus si la noi in tara
posibilitatea irigarii suprafetelor mai mari de10 pina la 50 hectare de pamint arabil. Acest sistem este
potrivit atit pentru culturile inalte de porumb, floarea soarelui, cinepa, precum si a culturilor medii de
griu, orz, secara, soia si joase de sfecla de zahar, plante medicinale, lucerne. cartofi.
Instalatiile de irigat cu rampa si pivot, fabricate sub aceeasi licenta LinsdaY asigura irigarea
automata a suprafetelor mari cuprinse intre 20 si 250 ha. Pentru aceleasi suprafte mari se mai
construiesc sisteme de instalatii de irigat cu rampe si pivot mobil precum si instalatii de irigat cu
rampe, pivot cu deplasare laterala. Calitatea este aceeasi la toate sistemele de irigatie clientul avind
posibilitatea sa aleaga dim mai multe produse pe acela care crede ca I se potriveste cel mai bine. De
altfel Grup ofera asistenTa tehnica si consultantade la faza de proiectare si pina la montaj.
Grup dezvolta pe acest sector o cifra de afaceri de opt-zece milioane de euro anual
si este singura societate care ofera de lairigarea picatura cu picatura pana la irigarea de mari
suprafete. Exista , pentru anul 2008 comenzi de pana la trei milioane de euro, ceea ce reprezinta o
suprafata irigata de circa 1.000 de hectare.
Grup fabrica si recipiente pentru stingatoare de incendiu, unde sunt deja consacrati . Exista si
o unitate de prelucrat metal care lucreaza pentru toate celelalte activitati.
De asemenea, Grup dezvolta o alta afacere de viitor. Este vorba de un sistem integrat de
furnizare de apaa, aer conditionat si caldura pentru locuinte, cu ajutorul panourilor solare care
se monteaza pe acoperisuri. Aceasta afacere a inceput abia anul 2007, dezvoltind un volum de vanzari
de 300.000de euro, iar pentru anul 2008 targetul de vanzari este de doua milioane de euro. Romanii
au impresia ca aceste instalatii sunt foarte scumpe. dar pretul lor este insa de doar 1.000 de euro,
avantajul instalatiei fiind reducereadrastica a costurilor de intretinere ale casei. Exista si prejudecata
ca poti ramane fara caldura sau apa caldaacand nu este soare dar acest sistem este
insa complementar celor clasice, care folosesc energia conventionala. Cand nu este soare, se
poate apela in continuare la apa incalzita de centrala uzuala, iar in zilele insorite, treci din nou
pe sistemul economic. Acest sistem duce la economisirea energiei conventionale si la folosirea
energiei inepuizabine a soarelui.
Grupul Buzau, cu afaceri atat in sectorul industrial cat si in cel agricol, va construi un hotel
in Buzau, cu o investitie totala de cinci milioane de euro.

Aceasta decizie a fost luata dupa ce multi dintre partenerii de afaceri cu care s-au negociat
diverse intelegeri la Buzau au ales sa se intoarca la Bucuresti pentru a se caza. In Buzau nu
exista hoteluri la standarde foarte ridicate si pentru a putea oferii partenerilor de afaceri straini si nu
numai cele mai bune conditii de cazare s-a luat hotarirea de a construi unui hotel la un standard mai
ridicat.
5..Sistemul de management
a. Sistemul de management de tip Kaizen
In cadrul holdingului s-a adoptat incepind din anul 2006 sistemul de management Kaizen.
Acest sastem al imbunatatirii permanete e calitatii a fost folosit cu success la Toyota. Kaisen este o
activitate zilnica a carei scop trece dincolo imbunatatirea productivitatii. Este deasemenea un proces
care, cand este efectuat corect , umanizeaza locul de munca , elimina excesul de munca (mental
si psihic) si ii invata pe oamnei cum sa aplice experimente la munca utilizand metode stiintifice si cum
sa atinga si sa elimine pierderea in procesul productiei..
Pentru a fi mai eficace kaizen trebuie sa opereze cu trei principii:
-

considera procesul si rezultatele (nu doar rezultatele) astfel incat actiunile de a obtine efecte sa
iasa la suprafata.

gandirea sistematica a intregului proces, adica procesul trebuie gandit in ansamblu, ca un intreg
nu pe parti pentru a evita problemele care ar putea aparea in derularea lui

invatatumantul, non-judecata, neinvinovatirea, apropierea si intentia vor permite reexaminarea


ipotezei care rezulta din proces

In cadrul programului kaizen pot participa oameni din toate nivelele de organizare de la
conducere in jos.Formatul programului poate fi individual , sistem sugestiv, grup mic sau grup mare.
In cadrul Toyota de obicei este o imbunatatire locala cu o statie de lucru sau o zona locala si include
un grup mic in dezvlotarea productivitatii si mediului lor. Acest grup este deseori ghidat in acest
program kaizen de un supraveghetor.
Filozofia aceasta difera de comanda si controleaza prin imbunatattrea programelor de la
milocul secolului al douazecilea. Metodologia kaizen include schimbarile , monitorizarea rezultatelor si
ajustarea..Planificarea la o scara larga cu programe scumpe este imlocuita de experimente mici, care
pot fi rapid adoptate ca noi imbunatatiri.
Istoric:
In Japonia, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, fortele de ocupare americana au adus experti
americani in metode de control statistice care erau familiari cu Industria de Intruire a Departamentelor
de Razboi(TWI) ,fiind programe de restructurare a natiunii.
Programele TWI includ instructia muncii ( munca standard) si metode de munca (imbunatatirea
procesului), acestea au constituind baza revolutiei kaizen in Japonia care a avut loc in jurul anilor 1950.

Program ul a fost creat de Shewhart Cyrcle cu contributtia lui W.Edwards Demings si Joseph M. Juran.
In prezent acest sistem de management este adoptat de tot mai multe institutii din tot mai multe tari ,
pentru ca este un sistem care si-a dovedit eficacitatea.

In 1986 Masaaki IMAI , parintele sistemului de management Kaizen a


infiintat Institutul KAIZEN care este este o organizatie globala care opereaza
in Europa, Africa, Asia-Pacific si America
In anul 2006. a fost infiintat Institutul KAIZEN Romania IKAR Management
Consult
de catre cele mai bune firme de consultanta din Romania, in domeniul
managementului calitatii, BRACO si QUASARO. Prin punerea in comun a
competentelor si prin dezvoltarea lor continua, se ofera intreprinderilor
romanesti o alternativa la competitivitatea prin pretul scazut al manoperei:
competitivitatea prin abordarea practica a managementului, cu costuri
reduse
si
cu
utilizarea
inteligenta
a
experientei
verificate
international.Cunoasterii profunde a culturii economice romanesti precum si
experientei romanesti si internationale a consultantilor Institutului Roman
Kaizen , li se adauga know-how-ul echipei globale de cca. 150 de consultanti
ai Institutului KAIZEN
Pentru toate firmele care aplica sau vor sa aplice principiile de Lean
Manufacturing, Institutul KAIZEN ofera Sistemul de Management KAIZEN,
care se adreseaza tuturor proceselor cheie si sistemelor care contribuie la
succesul intreprinderii. Institutul KAIZEN ofera sprijin in implementarea
durabila a unei culturi de management KAIZEN prin dezvoltarea structurii
interne de imbunatatire continua.
Principalele obiective ale Institutului Kaizen Romania:
Pregatirea companiilor romanesti pentru a deveni competitive pe piata Mondiala -

atingerea nivelului 'World Class Performance';


Dezvoltarea culturii performantei la toate nivelurile organizatiei prin implicarea intregului

personal;

Rezultate:
Cresterea productivitatii si scaderea costurilor generale de productie/prestarea serviciilor;

Imbunatatirea durabila a calitatii, a termenelor de livrare si a conditiilor de lucru;

Motivarea si implicarea angajatilor acestora in imbunatatirea continua a performantei

companiei;

Mijloacele utilizate:
Consultanta Consultantii sunt intotdeauna gata sa raspunda intrebarilor si necesitatilor

de schimbare ale organizatiei. Consultantii va transfera experienta lor practica, din diverse
domenii de activitate iar solutiile pe pe care vi le propun se bazeaza pe schimbarea realitatii
curente si duc la rezultate imediate.
Instruire schimbarea mentalitatii si a culturii organizationale, a practicilor si sistemelor

de lucru cu ajutorul seminariilor personalizate.


Calificare pentru succesul implementarii Sisitemului de Management KAIZEN si a

practicilor Lean Management in intreaga organizatie, este nevoie de personal calificat. Prin
KAIZEN College puteti avea proprii experti.
Benchmarking se organizeaza vizite la companiile competitive, se studiazat practicile

de excelenta pentru diferite activitati, se studiaza metode de a ajunge in virf si de a se


mentine pozitia strategica, se studiaza stadiul de imbunatatire din cadrul companiei
etc.
GRUP a implementat cu succes aceste sisteme de management, si aplica principiile

Kaizen in toate sectoarele de activitate

Implementare:
Sistemul de productie de la Toyota este foarte cunoscut pentru programul de imbunatatire
continua a calitatii muncii. Acesta consta in oprirea benzii de lucru de catre oricare muncitor fara
aprobarea superiorilor in cazul in care apar anormalitati in fluxul tehnologic. Apoi, impreuna
cu supravehetorul , se cauta o solutie, o imbunatatire pentru problema aparuta. Acest sistem a fost
implementat si la Grup Romet
Cercul de activitati din cadrul programului kaizen poate fi definit ca:

standardizarea unei operatii

masurarea standardizarii operatiei( timpul si calcularea procesului productivitatii)

masurarea avand in vedere cerintele

inovatia ce duce la implinirea cerintelor si cresterea productivitatii

standardizarea noului si imbunatatirea operatiilor

continuarea cercului ad infinitum ( la infinit)


Acesta mai este cunoscut ca cercul lui Shewart, cercul lui Deming sau PCDA.

Masaaki Imai a facut acest termen cunoscut in lucrarea lui Kaizen:Cheia succesului competitiv
japonez.
Diferit de apilcatiile din afaceri a metodei, Anton Robbins si Robert Maurer au popularizat
principiile kaizen in principii diferite si personalizate.Ideile lui Robbins despre kaizen sunt discutate in
lectiile sale in seria Mastery pundand bazele CANI-constanta si nesfarsita imbunatatire.
In cartea The Toyota way fieldbook Jeffrey Liker si david Meier discuta despre imbunatatirea
continua denumite-Kaizen Blitz (Atac) si Kaizen Burst (Explozie).Un program Kaizen Blitz sau
imbunatatire rapida, este o activitate concentrata pe un proces sau activitate particulara. Principiul de
baza se refera la ideitficarea si indepartarea rapida a pierderii.Kaizen Burst este un punct specific al
activitatii kaizen in procesul particular in Cursul Valorii
In cadrul Grup sunt identificate cele 7 Muda si sunt afisate pe panouri pentru a putea fi
studiate si aplicate in practica zilnica de catre tot personalul.

Cuvant japonez ce se traduce prin 'pierdere', care, atunci cand se


aplica managementului la locul de munca, se refera la o gama larga de
activitati ce nu adauga valoare. In mentalitatea japoneza despre
productie exista doar doua tipuri de activitati: care adauga valoare si care
nu adauga valoare. In practica kaizen eforturile sunt directionate in primul
rand catre eliminarea tuturor tipurilor de activitati ce nu adauga valoare.
Eliminarea muda din urmatoarele domenii poate contribuii la imbunatatiri
importante in QCD ( Calitate, Cost, Livrare) Calitatea, costurile si livrarea
sunt privite ca fiind telul suprem al managementului. Atunci cand
managementul reuseste sa obtina QCD, urmeaza si satisfacerea clientilor si
succesul corporatiei.
. Eliminarea muda simbolizeaza abordara practica a costurilor reduse pentru imbunatatire. Sunt
cunoscute 7 tipuri de Muda: supraproductia, stocul, defectele, miscarea, prelucrarea,
asteptarea si transportul.

Sistemul Kaizen se aplica si educarii tinerei generatii si consta in provocarea tinerilor in a


continua invatarea si dezvoltarea profesionala pe tot parcursul vietii.
Programul incurajeaza tinerii sa utilizeze in mod constant ratiunea critica in a regandi modul in
care sunt facute lucrurile in comunitatea lor si in propriile lor actiuni si ganduri. Kaizen recunoaste ca
pentru o dezvoltare sustinuta, o societate impreuna cu membrii ei trebuie sa fie mereu activa si mereu
constienta de nevoile comunitatii si solutiile utilizate in rezolvarea problemelor aparute.
Deoarece totul a fost colectivizat, nimeni nu era de fapt responsabil, nimanui nu-i pasa. Orice
individ era absolvit de responsabilitate deoarece el sau ea delega problema la un nivel mai mare, acela
al
institutiei.
Slavenka
Drakulic
Kaizen incearca sa schimbe aceste prejudecati prin implicarea tinerilor in comunitate prin
Invatarea prin Serviciul in folosul Comunitatii.
Kaizen este un program destinat special pentru a ajuta Romania si tineretul din tarile post-comuniste in
a dezvolta competentele necesare pentru a trai intr-o societate democratica si intr-o economie de
piata competitiva. A imparti valori pozitive este fundamental. Idea este ca nu putem sa-i incurajam pe
tineri sa traiasca o viata virtuoasa daca nici noi nu facem la fel. Aceste valori includ increderea in
cadrul unui mediu sigur de grup si dezvoltarea unor deprinderi de marketing atat de importante in
aceasta zona. Tinerii din Programul Kaizen sunt invatati sa utilizeze strategii pe termen scurt si lung in
anumite domenii ale vietii.
Bazata pe ideea ca dezvoltarea personala este un fenomen complex si necesita suportului
grupului, critica constructiva si dezvoltarea in multiple domenii in acelasi timp, Kaizen se lupta sa
indeplineasca aceste cerinte prin proiecte in folosul comunitatii la fiecare doua luni, intalniri
saptamanale ale grupului si dezvoltarea continua a deprinderilor individuale. Concentrarea se face pe
dezvoltarea sanatati psihice, cunostinte morale si spirituale, deprinderi de viata necesare si inteligenta
si invatarea relationala concentrat pe onestitate si deschidere.
Fiecare grup este o mica comunitate, membrii sunt incurajati sa dezvolte un contract pe care se obliga
sa-l respecte si care se bazeaza pe respect si increderea in grupul respectiv. De asemenea, membrii
cad de acord sa urmeze Contractul de Valori, dezvoltat special pentru Programul Kaizen si se bazaeaza
pe valorile prezentate pe timpul participarii lor in Programul Viata.
Contractul de valori:
-

Membrii Kaizen trebuie sa fie punctuali.

trebuie sa fie sinceri unii cu altii.

trebuie sa se respecte unii pe altii.

trebuie sa fie atenti la ceea ce se intampla in jurul lor si sa actioneze numai dupa ce s-au gandit
de zece ori asupra raspunsului.

trebuie sa asculte unii de altii si sa fie siguri ca sunt ascultati.

trebuie sa demonstreze ca au incredere unii in altii.

trebuie sa acttoneze dupa vorba: Toti pentru unul si unul pentru toti.

trebuie sa participe la toate actunile impreuna (proiecte ecologice, excursii, proiecte de


curatare in folosul comunitatii).

trebuie sa fie constienti ca actiunea lor are un efect asupra celorlalti.

trebuie sa aplice principiile Kaizen nu numai la intalniri dar si in afara grupului.

deciziile luate in cadrul grupului ar trebui sa fie democratice si sa fie respectate

b. Sistemului de Management Integrat calitate mediu sanatate si securitate


Strategia S.C. GRUP S.A. BUZAU este construirea continuaa bunei reputatii pe piata interna si
externa, pentru a asigura pe termen lung succesul organizatiei.
In acest scop se angajaza:
-

Sa mentina functionarea Sistemului de Management Integrat calitate mediu sanatate si


securitate ocupationala, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta SR EN ISO
9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004 si sa imbunatateasca continuu
eficacitatea acestuia prin aplicarea sistemului de management KAIZEN.

Sa satisfaceacontinuu cerintele clientilor si a altor parti interesate (atit cerintele legale si cele
de reglementare ) aplicabile domeniului de activitate: comercializare produse din domeniul
constructiilor de masini si metalurgiei, tractoare, unelte, masini agricole, instalatii de irigat,
recipiente sub presiune, stingatoare de incendiu si accesorii PSI, semifabricate forjate, oxigen
tehnic si medicinal imbuteliat, filtre si sisteme complexe de tratarea siepurarea apei, contoare
de apa, pompe, piese si subansamble pentru retele de apa si canalizare, robineti, vane, hidranti,
cuplaje, instalatii automate de detectie si stingere cu spriklere, analize apa.

Sa controleze aspectele de mediu si sa minimizeze efectele poluarii , contribuind astfel la


prevenirea poluarii mediului inconjurator si la dezvoltarea durabila a societatii, prin conformarea
la cerintele legale din domeniul protectiei mediului si cu alte cerinte aplicabile la care
organizatia subscrie, referitor la aspectele de mediu.

Sa identifice factorii de risc si sa intreprinda actiuni pentru eliminarea sau reducerea riscurilor,
prin adoptarea cerintelor legale aplicabile din domeniul securitatii si sanatatii in munca si cu alte
cerinte la care organizatia subscrie, pentru a asigura locuri de munca si un mediu de munca in
conditii de securitate si sanatate, pentru lucratorii implicati in toate activitatile firmei.

OBIECTIVE GENERALE in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca:


-

Mentinerea certificarii sistemelor de management calitate, mediu, sanatate si securitate


ocupationala.

Cresterea cifrei de afaceri.

Cresterea gradului de satisfactie a clientilor.

Reducerea numarului de reclamatii.

Reducerea termenului de livrare.

Imbunatatirea competentelor personalului prin cresterea continua a nivelului de instruire.

Cresterea numarului de idei de imbunatatire aplicate, prin implicarea intregului personal.

Reducerea cantitatti de energie electrica si de gaze naturale utilizata pe an.

Zero accidente de mediu.

Zero accidente de munca.

Reducerea numarul de incalcari ale legii pe perioada unui an.

Zero amenzi primite la controalele efectuate de autoritati in domeniul protectiei mediului si


securitatii si sanatatii in munca.

Dezvoltarea si implementarea sistemului de management Responsabilitatea sociala, conform SA


8000, pina la sfirsitul anului 2008.

Pentru realizarea obiectivelor generale, la nivelul fiecarei functii sunt stabilite anual obiective specifice.
6. Managementul resurselor umane
Alaturi de resursele materiale si financiare, resursele umane ocupa un rol important in cadrul
unei firme. La Grup se acorda o atentie deosebita personalului, realizarii unui mediu de munca sanatos
si productive.
La Grup se duce o politica de calificare a personalului si de imbunatatire permanenta a
personalului de la cele mai inalte trepte de conducere pina la muncitorii din sectii. Odata cu
itroducerea sistemului Kaizen se observa o imbunatatire a situatiei salariatilor pentru ca acest sstem ii
cointereseaza in producerea unor produse de inalta calitate, cu pierderi tehnologice mici si cu controlul
calitatii la toate nivele si fazele de productie.
Fiecare angajat al S.C. GRUP S.A. are responsabilitate fata de calitatea lucrarilor realizate, de
protejarea mediului inconjurator si de imbunattirea cotinua a sigurantei locurilor de munca.
Tuturor angajatilor le revine obligatia de a a-si insusi si de a aplica intocmai prevederile
documentelor Sistemului de Management Integrat implementat si de a contribui la imbunatatirea
continua a acestuia

Media salariala este de 360 euro brut cu perspective de crestere in 2008 cu 40% fata de anul 2007
cind a crescut tot cu 40%. fata de anul anterior. In domeniul recrutarii fortei de munca Grup
se confrunta cu concurenta acerba a altor companii puternice care isi desfasoara activitatea pe
platforma Industriala a Buzaului.
7. Calitatea muncii si a produselor
Intreaga activitate se desfasoara in sistem de management integrat calitate mediu-sanatate si
securitate ocupationala certificate de Organismul BUREAU VERITAS Certification, in conformitate cu
cerintele ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 si a OHSAS 18001:1999.
Produsele relizate de grup respecta intocmai standardele in vigoare pe fiecare produs in parte.
Asfel Grup , promotor al Sistemului de management calitate- mediu-sanatate si securitate
ocupationala a fost si este un exemplu pentru comunitatea de afaceri in care actioneaza
8. Produse
Grup , prin produsele pe care le produce acopera atit ramura industriala cit si ramura de
agricultura. Principalele domernii in care isi desfasoara activitatea sunt:
-

industria apei, cu sistemele de transport al apei, de epurare a apelor uzate, detratare a apelei
potabile,

stingerea incendiilor , cu produse si sisteme pentru stingerea incendiilor,

irigartiile, cu sistemele de irigatie atit pentru producatorii mari cit si pentru micii fermieri,

confectii metalice de gabarit mic si mediu,

sisteme noi de incalzire cu panouri solare,

Toate produsele sunt avizate de Ministerul Transporturilor,


Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.

ConstrucTiiilor si Turismului -

Grup este furnizor consacrat pentru produse pentru retelele de apa: vane si armature,
hidranti subterani ,supraterani (retezabili si neretezabili si accesorii, cuplaje pentru imbinari conducte,
coliere de bransare, dispozitive de protectie si montaj, filter mecanice, pompe de epuizment, rame si
cpace carosabile si necarosabile.
La vopsire se foloseste tehnologia de vopsire cu pulbere EPOXI. Folosirea acestei tehnologii ofera
posibilitatea acordarii unei garantii pentru vopsire de 10 ani Si o durata medie de folosire a produsului
de 50 de ani. Acoperirea cu pulbere EPOXI asigura:
-

grosomea stratuklui de vopsea de min 250 microni

aderenta maxima la suprafata metalului( 12N/mm2 )

rezilierea maxima a vospselei , suprafata perfect neteda

rezistenta maxima la lovire

Din gama vanelor amintim:-

Vane cu sertar pana

Vane fluture

Vane de control hudraulice


Vane cu sertar pana
Caracterisatici tehnice:

Vanele
cu
sertar pana au o constructie robusta avand corpul
si capacul confectionate din fonta ductila EN-GJS-400-18 conform SR EN 1563 (GGG 40-DIN 1693)
sau fonta cenusie EN-GJL-250 conform SR EN 1561
Ghidajul sertarului pana este asigurat printr-un
sistem de nervuri laterale care elimina balansul sertarului si
determinadistribuirea
sarcinii,
minimizand perioada de inchidere si eliminand riscul uzurii sertarului pana. Sertarul este realizat in
varianta cauciucata pentru a impiedica acumularea de corpuri straine si a asiguraa un profil lipsit de
cavitati intre corp si sertar. Etansarea se realizeaza astfel in ambele sensuri.
Protectia anticoroziva a vanelor cu sertar pana este realizata prin acoperire cu pulbere epoxy minim 250 microni.
Informatii generale:
Vanele cu sertar pana sunt dispozitive speciale montate pe conducte, recipiente si
instalatii destinate transportului sau distribuirii fluidelor si au rolul de a inchide, deschide, distribui,
controla si regla parametrii acestora.
Variante constructive:

PN10/16 bar; DN 50 - 400 mm

Vane fluture
Vana fluture tip Wafer este folosita in retele de abur, apa rece, apa fierbinte, petrol si hidrocarburi.
Caracteristici DN 40 - 600 m: Pentru dimensiuni mai mari sau egale cu DN 250
reductor.
Vana fluture cu flanse si dublu excentric

se livreaza cu

Are aplicatii in retele de furnizare


turnatorii, industrie chimica.

si distributie

apei potabile, centrale

termoelecrice,

Caracteristici: DN 100 - 1200 mm


Vane de control hidraulice
Grup este distribuitor BERMAD Israel pentru vane de control si va poate oferi solutti complete la
cerintele clentilor. BERMAD distribuie pe piata internationala o larga gama de produse si accesorii din
care fac parte vane reducatoare de presiune actionate cu diafragma sau cu piston, vane din generatia
'smart', cu actionare automata pe o scala de pana la 40 de bari.
Seria 700 se executa de la DN 40 - DN 800, mm.
Aplicatii pentru vane de control hidraulice:
-

reducere de presiune in serie;

protejarea zonelor cu presiune scazuta

eliminarea instantanee a cresterilor de presiune din retea

controlul nivelului in rezervoare de mare inaltime si turnuri de apa

eliminarea 'loviturilor de berbec' pentru toate


de distributie

protectia retelelor contra suprapresiunii

protectia pompelor contra suprasarcinii si fenomenului de cavitatie

contolul debitului

izolarea retelei in caz de avarie

protectie la pierderi si avarii

sistemele de pompare si toate tipurile de retele

Grup este distribuitor in Romania pentru:


VIKING JOHNSON ANGLIA solutii de cuplare mecanica
BERMAD ISRAEL vane de control hidraulice
B METERS ITALIA contoare de apa
Hidrantii pentru instalatiile de stingere a aincendiilor

Hidrantii exteriori subterani si supraterani se monteaza pe retelele de distributie a apei cu presiunea


de pana la 10 bar.
Hidrantii subterani permit racordarea unui hidrant portativ in cazul interventiilor la stingerea
incendiilor.
Hidrantii
supraterani se utilizeaza pentru racordarea furtunurilor de refulare
sau a
motopompelor unitatilor de
pompieri in
cazul interventiilor la stingerea incendiilor sau pentru alte aplicatii. Hidrantii
exteriori
subterani si supraterani se monteaza cu ventilul inchis, in pozitie verticala, prin intermediul unei
armaturi prevazuta cu o flansa conform ISO 7005-1999.
Hidrant suprateran cu trei racorduri
Diametru nominal (DN): 100
Adancime de ingropare (H): 1000/1250/1500 mm
Hidrant subteran
Diametru nominal (DN): 65/80/100
Adancime de ingropare (H): 1000/1250/1500 mm
Hidranti suparaterani cu doua racorduri
Diametru nominal (DN): 80/100
Adancime de ingropare (H): 1000/1250/1500 mm
Cot cu picior si flanse
Diametru nominal (DN):

65/80/100

Cutie hidrant
Diametru nominal (DN): 65/80/100

Aquator - Sisteme de tratare a apei


Apa curata se realizeaza prin dispensere purificatoare si sisteme de osmoza
inversa

Dispenserele prurificatoare se recomanda a fi utilizate in diverse aplicatii: uz sasnic, birouri, institutii,


hale industriale, pentru locuri de munca ce nu depasesc 30 de utilizatori. Racordarea se face direct la
reteaua de apa curenta, iar dispozitivele sunt echipate cu sisteme complexe de filtrare a apei(cartuse
filtrantebloc din carbune active si argint, dispozitive de sterilizare , sisteme RO. Etc) precum si
constructia robusta din inox asigura fiabilitatea si performanta dispenserelor.
Dispenserele sunt dotate cu un compressor performant, iar protectia la supraincalzire este asigurata
de doi senzori bimetalici. Pentru economisirea de energie electrica, aparatele sunt prevazute cu un
comutator pentru oprirea incalzirii
Osmoza este un fenomen natural care consta in trecerea spontana a unui lichid dintr-o solutie diluata
in alta mai concentrate, printr-o membrane semi-permeabila. Forta de trecere a solutiei prin
membrane este forta osmotica si depinde de concentratia solutiei.
Osmoza inversa este procesul in care debitul osmotic naural este inversat. Inversarea se face prin
aplicarea asupra solutiei concentrate a unei presiuni mai mari decit cea osmotica Apa potabila dilueaza
prin membrane semipermeabila din solutia concentrate in cea diluata, in final conTinInd practice
numai cantitaTi infime de saruri dizolvate. Procesul osmozei inverse permite inlaturarea a cca 90-99%
din sarurile dizolvate si contaminanti
Filtru Aquator Standard
-

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul


argintat bloc.

retine suspensiile mecanice mai mari de 0.5m

reduce

concentratia clorului, a

fierului

se monteaza cu ajutorul unui element-teu dispus

furnizeaza apa filtrata la cerere

debit apa filtrata: 4 l/min

elementelor filtrante din carbune activ

si a metalelor grele
direct pe teava de alimentare cu apa rece.

Filtru Aquator
-

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul


argintat bloc.

retine suspensiile mecanice mai mari de 0.5m

reduce

se monteaza la bateria chiuvetei cu doi robineti cu


intre corpul bateriei si pipa bateriei.

concentratia

clorului, a

fierului

elementelor filtrante din carbune activ

si metalelor grele
ajutorul unui comutator cu sfera, dispus

furnizeaza apa filtrata la cerere

debit apa filtrata: 4 l/min

Filtru Aquator Maxi


-

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul


argintat bloc.

retine suspensiile mecanice mai mari de 0.5m

reduce

se monteaza sub chiuveta, direct pe conducta de

furnizeaza apa filtrata in permanenta

debit apa filtrata: 8 l/min

concentratia

clorului, a

elementelor filtrante din carbune activ

fierului si a metalelor grele


alimentare cu apa rece

Filtru Aquator Maxi Duplex


-

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul a doua elemente filtrante: un element filtrant
tip sita (lavabil) si unul din carbune activ argintat.

retine suspensiile mecanice mai mari de 0.5m

reduce

se monteaza sub chiuveta, direct pe conducta de

furnizeaza apa filtrata in permanenta

debit apa filtrata: 8 l/min

concentratia

clorului, a

fierului si a metalelor grele


alimentare cu apa rece

Filtru Aquator Ultra


-

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul


argintat bloc.

retine suspensiile mecanice mai mari de 0.5m

reduce concentratia

se monteaza sub chiuveta, direct pe conducta de

furnizeaza apa filtrata in permanenta

elementelor

filtrante

din carbune activ

clorului, a fierului si metalelor grele


alimentare cu apa rece

debit apa filtrata: 8 l/min


Filtru Aquator Ultra Duplex

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul


argintat bloc

retine suspensiile mecanice mai mari de 0.5m

reduce concentratia

se monteaza sub chiuveta, direct pe conducta de

furnizeaza apa filtrata in permanenta

debit apa filtrata: 8 l/min

clorului, a

elementelor

filtrante

din

carbune activ

fierului si a metalelor grele


alimentare cu apa rece

Filtru mecanic cu cartus sita Cintropur


-

are la baza tehnologia filtrarii apei cu ajutorul

cartuselor filtrante tip sita

retine suspensiile mecanice la suprafata cartusului

cartuse filtrante cu porozitate controlata: 5m, 10m, 25m, 50m

debit apa filtrata: 3.5 m3/h - 30 3.5 m3/h

filtrant

Sisteme RO Compact
-

stuctura compacta, carcasata

nu necesita tratarea chimica a apei

elimina peste 99% din impuritatile organice si

elimina

asigura o calitate ideala a apei filtrate, independent

capacitate productie apa filtrata: 50 gpd, 75 gpd, 100 gpd

peste 99%

anorganice dizolvate in apa

din impuritatile biologice (bacterii virusi, streptococi fecali) din apa


de calitatea apei de intrare

Sisteme RO Clasic
-

stuctura robusta, cu

acces

usor

nu necesita tratarea chimica a apei

la

partile componente

elimina peste 99% din impuritatile organice si

elimina

asigura o calitate ideala a apei filtrate, independent de calitatea apei de intrare

capacitate productie apa filtrata: 50 gpd, 75 gpd, 100 gpd

peste 99%

anorganice dizolvate in apa

din impuritatile biologice (bacterii virusi, streptococi fecali) din apa

Cartuse filtrante
Cartuse filtrante tip Carbune activ bloc
Cartuse filtrante tip Mosor
Cartuse filtrante tip Retea
Echipamente automate pentru filtrarea apeiFiltre cu pat de nisip - ASL
-

destinate retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal,
rugina, etc.

filtrarea se realizeaza la trecerea apei printr-un pat filtrant format din mai multe straturi de
nisip cuartos cu diferite granulatii.

debit apa: 0.7 m3/h 40.0 m3/h (v filt = 20 m3/m3/h ) m3/h 80.0 m3/h (v filt = 40
m3/m3/h )

Filtre cu pat de carbune activ - ACL


-

destinate indepartarii fierului, substantelor organice, clorului rezidual din apa

imbunatatesc gustul, culoarea si mirosul apei,

filtrarea se realizeaza la trecerea apei printr-un pat filtrant format dintr-un strat de carbune
activ asezat peste un strat de nisip selectat.

debit apa: 1.5 m3/h 61.0 m3/h

Arkal
Sisteme de filtrare
-Echipamente pentru filtrarea mecanica a apeiFiltre manuale

finete de filtrare predefinita cu cartuse filtrante tip pachet discuri

capacitate si eficienta mare de filtrare

operare usoara, simpla, fiabilitate mare cu intretinere usoara

rezistenta mare la coroziune

racorduri IN/OUT: 6

Filtre automate Spin Klin

functionare complet automata

finete de filtrare predefinita cu cartuse filtrante tip pachet discuri

capacitate si eficienta mare de filtrare

operare usoara, simpla, fiabilitate mare cu intretinere usoara

volum mic de apa necesar la spalare

racorduri IN/OUT: 6

debit: 8 m3/h 20 m3/h

Sisteme de filtrare Spin Klin

functionare complet automata

finete de filtrare predefinita cu cartuse filtrante tip pachet discuri

capacitate si eficienta mare de filtrare

operare usoara, simpla, fiabilitate mare cu intretinere usoara

volum mic de apa necesar la spalare

racorduri IN/OUT: 4 10

debit: 10 m3/h 800 m3/h

Separatoare de nisip

constructie modulara

eficienta mare in eliminarea nisipului

functionare completa automata

operare usoara, simpla, fiabilitate mare cu intretinere usoara

volum mic de apa necesar la spalare

racorduri IN/OUT: 3 10

debit: 20 m3/h pentru o unitate

Dedurizatoarele sunt destinate dedurizarii apei prin eliminarea ionilor de calciu, magneziu din apa.
Principiul de functionare a acestor echipamente se bazeaza pe proprietatle rasinlor schimbatoare de
ioni de a inlocui ionii de Ca 2+ si Mg2+ din apa cu ioni de Na 1+ din structura lor, si de a fi regenerate
(refacerea capacitatii de schimb ionic) cu solutie de NaCl (saramura concentrata).
Dedurizatoarele automate au o structura robusta, fiind formatee din unul (dedurizatoare Single,
Compact) sau doi recipienti (dedurizator Duplex) recipienTi din polietilena armata cu fibrA de sticla,
avind montat in partea superioara a sistemului vana-programator electronic. Sistemul vanaprogramator electronic digital permite controlul direct si permanent al functionarii. Vana compacta,
executata din material ABS netoxic, realizeaza un ciclu de lucru in 5 faze : dedurizare, spalare inverse,
absorbtie, solutie regenerare, clatire, reumplere vas solutie regenerare.
Programul electronic digital, permite setarea orei la care sa se declanseze regenerarea precum si
cat de des sa se faca aceasta. De asemenea permite si setarea duratei tuturor fazelor regenerarii in
functie de specificul aplicatiei.
Vasul de saramura este realizat din polietilena si este prevazut cu un sistem special de siguranta
care previne umplerea in exces a acestuia.
Modelul ADC dedurizator automat Compact, la care recipientul cu schimbator de ioni si vasul de
saramura formeaza o singura unitate.
Modelul ADS dedurizator automat Single, la care recipientul cu schimbator de ioni si vasul de
saramura sunt doua unitati separate.
Modelul ADD dedurizator automat Duplex, cu doi recipienti cu schimbator de ioni in functionare
alternative.
Dedurizatoare - AD
-

destinate reducerii duritatii apei prin eliminarea ionilor de calciu si magneziu.

dimensionarea
unui
dedurizator
se
face
in
de debitul maxim (m3/h), consumul zilnic de apa (m3/zi),
duritatea
apei
si ciclul de dedurizare (m3 apa dedurizata x G).

realizate in trei variante constructive: compact, single si duplex.

functie
(
G)

debit apa: 1.6 m3/h 20.0 m3/h

Capacitate de schimb: 20 m3 x G 2400 m3 xG

Denitrificatoarele automate sunt echipamente destinate eliminarii nitratilor din apa. Principiul
de functionare al acestor echipamente se bazeaza pe proprietatea rasinilor speciale schimbatoare de
ioni de a indeparta ionul NO2 din apa si de a fii regenerate (refacerea capacitatii de schimb ionic) cu
solutie de NaCl (saramura concentrate).
Dimensionarea unui denitrificator se face in functie de debitul maxim, consumul zilnic de apa,
concentratia de nitrati si sulfati din apa.
Denitrificatoareale automate Single au o structura robusta, corpul lor fiind format dintr-un
recipient de polietilena armata cu fibra de sticla, avand montat la partea superioara sistemul vanaprogramator electronic care permite controlul direct si permanent a functionarii. Vana este
compacta,realizata din material ABS netoxic si realizeaza cicluri complete de lucru in cinci faze:
denitrificare, spalare invera, absorbtie solutie de regenerare, clatire, reumplere vas solutie regenerare.
Programul electronic digital permite setarea orei la care sa se declanseze regenerarea, precum si
cat de des sa se faca aceasta. De asemenea aceasta permite si setarea duratei tuturor fazelor
regenerarii in functie de specificul aplicatiei.
Vasul de saramura este realizat din PE si este prevazut cu un sistem de siguranta care previne
umplerea in exces a acestuia.
Denitrificatoare - ANL
-

destinate elimiaarii nitratilor din apa.

dimensionarea unui denitrificator se face in functie de debitul maxim (m3/h), consumul


zilnic de apa (m3/zi), concentratta de nitrati si de sulfati din apa.

realizate in doua variante constructive: single si duplex.

debit apa: 1.6 m3/h 20.0 m3/h.

Filtre automate pentru deferizare realizeaza purificarea apei prin trecerea acestuia printr-un pat
filtrant format dintru-un strat glanular catalitic (BIRM) asezat pe un strat de nisit selectat.
BIRM este un mediu filtrant natural cu proprietati catalitice, folosit pentru eliminarea fierului si
manganului din apa. Ionii de fier si mangan dizolvati in apa sunt transformati sub actiunea catalitica
a BIRM in precipitate insolubile, retinute si apoi indepartate prin spalare invera.
Avantajele folosirii filtrelor automate pentru deferizare sunt:
viata lunga a materialului filtrant, eficienta mare de filtrare care nu depinde de temperatura,
costuri mici de operare datorita faptului ca nu necesita materiale chimice de regenerare.

Procesul de spalare invera se face periodic la 1-4 zile si consta in spalare patului filtrant de jos in
sus, spalare in care impuritatile sunt indepartate. Acest process este urmat de o pauza de decantare
pentru a permite patului de filtrare sa se aseze in pozitia corecta.
Filtrele au o structura robusta, corpul lor fiind format dintr-un recipient de polietilena armata cu
fibra de sticla, avand montat la partea superioara sistemul vana-programator electronic care permite
controlul direct si permanent a functionarii. Vana este compacta,realizata din material ABS netoxic si
realizeaza cicluri complete de lucru in trei faze: filtrare , spalare invera si clatire.
Programul electronic digital permite setarea orei la care sa se declanseze regenerarea, precum si
cat de des sa se faca aceasta. De asemenea aceasta permite si setarea duratei tuturor fazelor
regenerarii in functie de specificul aplicatiei.
Filtre automate pentru deferizare - ABL
-

destinate eliminaarii fierului si manganului din apa

deferizarea se realizeaza la trecerea apei printr-un pat filtrant cu actiune catalitica asezat pe
un strat de cuart selectat

debit apa: 0.8 m3/h 10.5 m3/h

Deferizatoare / Dedurizatoare automate - ADF


-

destinate eliminarii

fierului, manganului

si a amoniacului din apa

reducerii duritatii apei prin eliminarea ionilor de calciu si magneziu din apa

principiul de functionare se bazeaza pe proprietatea unui zeolit sintetic de a retine prin


absorbtie fierul, manganul si amoniacul din apa si de a inlocui inonii de Ca2 + si Mg2+ cu ionii
de Na+ din structura lor

debit apa: 1.5 m3/h 3.0 m3/h

capacitate de schimb: 740 m3x ppm-3180 m3 x ppm

Echipamente pentru dezinfectia apei


Sisteme de clorinare cu clor gazos
-

sisteme performante care functineaza pe principiul modern al vidului indirect.

siguranta si protectie in exploatare odata cu incetarea curgerii apei vacuumul format


dispare si fluxul de clor gazos se opreste imediat.

realizate din materialele cu rezistenta ridicata la


actiunea coroziva a
clorului
(PVC, ABS, arcuri si supape din aliaje de titansi argint, membrane din teflon si viton)

realizate in diverse configuratii in functie de cerintele clientului

capacitate de dozare: 10 g/h 10000 g/h

Sisteme de clorinare cu clor lichid


-

utilizate intr-o multitudine de aplicatii, acolo unde este necesara dozarea a unui lichid intro conducta sau intr-un rezervor

rezistenta mare la dozarea lichidelor corozive

montaj pe perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare a lichidului de dozat)

echipare standard cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

debit: 1.5 l/h - 15 l

Dispozitive de sterilizare cu UV
-

echipamente care se bazeaza pe proprietatea radiatiei UV de a penetra si distruge toate


formele de microorganisme prezente in apa.

randamentul procesului de dezinfectie: 99,97%

dezinfectia nu implica consum de substante chimice

nu se formeaza compusi chimici periculosi;

intretinerea sistemului se realizeazA cu costuri scazute

debit: 0.3 m3/h - 345 m3/h

Statii compacte pentru tratarea apei


Statii compacte pentru tratarea apei - SCT
-

destinate tratarii apelor din surse naturale nepoluate,


maximum 500 mg/l

cu un continut de suspensii de

concepute pentru functionare in regim semi-automat, permitand oprirea/pornirea in functie de


cerinta de apa tratata

echipamente ideale pentru alimentarea cu apa a


sate de vacanta, cartiere rezidentiale), cat si

pentru industrie.

unor mici colectivitati (sate, unitati hoteliere,

debit apa: 5 m3/h 50.0 m3/h

Statii containerizate pentru filtrarea apei - SCF


-

destinate tratarii apelor din surse naturale (echipamentele


se dimensioneaza in functie de calitatea apei supusa tratarii)

montate in

container

echipamente ideale pentru alimentarea cu apa a unor mici colectiviati (sate, sate de vacanta,
cartiere rezidentiale), cat si pentru industrie.

debit apa: 5 m3/h 60.0 m3/h

Instalatii pentru interventii iin zone de calamitate si conflict


Destinatie:
Instalatia portabila de potabilizare a apei Aquator 501S
este destinata obtinerii apei (potabile si menajere) prin filtrarea si purificarea apei provenite
din surse naturale de suprafata sau de adancime (puturi forate) cu grad mare de impurificare
mecanica, chimica si biologica.
Instalatia este un sistem de filtrare/purificare complex,
tehnologia
folosita se
bazeaza pe filtrarea apei cu ajutorul cartuselor filtrante bloc din cuart, cuat argintat, carbune activ
argintat, materiale granulare (zeoliti naturali, zeoliti sintetici, schimbatori de ioni), precum si
pe proprietatea bactericida a luminii ultraviolete.
Instalatia poate fi utilizata ziua, cat si noaptea, in limitele de temperatura admise.
Instalatia Aquator 501S retine:
-

suspensii mecanice mai mari de 0.2 microni

bacterii (100%) la un debit de 500 l/h

sustante organice min.80%

clor activ rezidual min. 90%

fier si metale grele min.95%

amoniac, nitriti, nitrati min. 85%

fenol, trihalometani min. 90%

Caracteristici principale:

Tensiune

de

Capacitate
de

Debit 500
de
lucru

filtrare ~
220

echipamente
si
pomparea
si
transportul
sisteme
canalizare
Echipamente pentru tratarea si canalizarea apelor uzate

V/

60.000
50

solutii
apelor
sub

l/h
l
Hz
pentru:
uzate;
presiune;

industriale.
GRUP se implica in toate etapele proiectului dumneavoastra: analiza preliminara, identificare
solutie tehnica, realizare echipament, instalare, punere in functiune, training si service.
GRUP este furnizor consacrat de echipamente si solutii pentru:
- Pomparea si transportul apelor uzate
- Sisteme canalizare sub presiune
- Tratarea apelor uzate menajere si industriale
Statii tratare ape uzate menajere si industriale
Raspunzand nevoilor actuale, GRUP
si-a extins
gama
de produse printr-un
parteneriat de succes cu compania
germana H.S.T. Hydro - System - Technik GmbH, firma
specializata in utilaje si echipamente pentru gospodarirea si epurarea apelor, precum si in protectia
impotriva inundatiilor. Cu o experienta de peste 25 de ani peste 55 de produse dezvoltate si
peste 5000 de proiecte
realizate

H.S.T.
este lider pe piata in realizarea de bazine de preaplin pentru ape meteorice si sisteme
de
exploatare
si
dirijare
economica
a
statiilor
de
epurare.
La cererea clientilor, dezvoltam si solutii individuale, conform cerintelor si solicitarilor acestora.
Statii de epurare tip SBR
Avantajele procedeului SBR:
1. Tehnologie inovativa
2. Conducere dinamica si economica a

procesului

3. Sistem reglat de decantare, cu sorb


mobil si sonde de turbiditate
4. Sistem complet de automatizare si dirijare a proceselor
Statii de epurare tip bazin combinat

Bazine combinate pentru:


1. Treapta biologica
2. Postlimpezire
Parti componente ale bazinelor combinate:
1. Sistem aerare
2. Decantor namol plutitor
3 Jgheab de scurgere si perie de jgheab in postlimpezire
Statii de epurare cu parcurgere continua
Tipuri constructive:
1. Tip de constructie extinsa, cu
denitrificare preliminara
2. Tip de constructie cu bazine separate
Statii de epurare ape industriale
Procedeele aplicate de noi garanteaza:
1. Reducerea costurilor (statii mai mici, mai eficiente

si mai ieftine)

2. Economisirea resurselor (apa si energie)


3. Instalatii compacte, cu dimensiuni reduse
4.Sistem

complet

de automatizare

si dirijare a proceselor

Sisteme de protectie impotriva inundatiilor


Cooperare complexa, strategii si solutii imediate si de lunga durata in urmatoarele domenii:
1. Masuri preventive contra inundatiilor
2. Combaterea viiturilor
3. Protectia impotriva inundatiilor
Sisteme de canalizare sub presiune - Jung pumpen

Sistemul de canalizare sub presiune se impune ca o tehnologie de canalizare speciala, adecvata


in mod deosebit zonelor de locuit si de recreere sub sau extra-urbane, cu conditii topografice
defavorabile ale terenului (teren plat sau deluros), cu niveluri inalte ale panzei freatice sau cu structuri
dificile
ale
solului.
Canalizarea sub presiune constituie un sistem de separare, in sensul ca apa reziduala este evacuata
separat
de
apa
provenita
din
precipitatii.
Sistemul de canalizare sub presiune constituie, mai ales pentru localitatile mici si mijlocii, alternativa
economica fata de sistemul de canalizare conventional gravitational. Acest sistem se recomanda ca
fiind simplu, rapid, independent de configuratia terenului si ca atare ieftin de instalat. Eficienta
economica, siguranta in functionare si compatibilitatea cu mediul inconjurator constituie criterii
decisive,
care
au
determinat
deja
numeroase
administratii
comunale
sa
aplice
acest sistem.
Costurile sunt decisive:
Sistemul de canalizare sub presiune constituie, mai ales pentru localitatile mici si mijlocii,
alternativa
economica fata
de sistemul de canalizare conventional gravitational. Acest sistem se recomanda ca fiind simplu
,
rapid, independent
de
configuratia
terenului
si
ca
atare
ieftin
de
instalat.
Eficienta economica, siguranta in functionare si compatibilitatea cu mediul inconjurator constituie
criterii decisive, care au determinat deja numeroase administratii comunale sa aplice acest sistem.
Nu doar costurile investitiei aferente canalizarii sub presiune se dovedesc deosebit de
avantajoase. Constructiile dispersate
(sprawl
urban),
parcursurile lungi de conducte pentru apa reziduala, topografiile sau configuratiile de teren
defavorabile pledeaza si ele pentru utilizarea canalizarii sub presiune. La randul lor, cheltuielile de
exploatare sunt si ele inferioare, in functie de conditiile aplicatiei. Acest lucru este demonstrat
printr-o analiza comparativa a sistemelor efectuata de Comisia de Lucru pentru Apa a Landurilor
(LAWA) in
conditiile aplicarii liniilor directoare pentru efectuarea calculelor dinamice de
comparare a costurilor, evidentiindu-se o structura clara a costurilor. S-au luat in considerare costuri
de investitii, costuri de exploatare si durata de exploatare, premisa pentru o comparare obiectiva
a variantelor fiind operarea cu aceeasi adancime planificata.
Sisteme rezidentiale pentru tratarea apelor uzate -Isea group
Cu o experienta remarcabila in domeniul tratarii apelor uzate, GRUP este preocupata de
protectia mediului, concentrandu-si activitatea pe reutilizarea apelor
tratate sau deversarea
acestora in siguranta, in emisari naturali (rauri, ape de suprafata). GRUPgaranteaza, pentru
instalatiile sale de tratare a apelor uzate menajere cu namo activ, standarde
de
calitate
conform HG 188/2002, modificata prin H G 352/2005-NTPA 001/2002 (descarcare in receptori
naturali), daca statiile sunt corect intretinute. Sistemele de tratare cu namol activ GRUP indeplinesc
Standardul European EN 12566-3, fiind certificate ISO 9001 si ISO 14001.
Statii de tratare ape uzate SUPER PLUS
- sisteme cu namol activ
- 5 28 persoane echivalente

Statii de tratare ape uzate SUPER PLUS MIX


- sisteme cu namol activ
- 5 30 persoane echivalente
Statii de tratare ape uzate COMPACT
- sisteme cu namol activ
- 32 70 persoane echivalente
Statii de tratare ape uzate SUPER PLUS PUBLIC
- sisteme cu namol activ
- 5 30 persoane echivalente
Statii compacte pentru tratare ape uzate
- sisteme cu namol activ
- 50 250 mc / zi
Statii de tratare ape uzate POLI
- sisteme cu namol activ
- 50 250 persoane echivalente
Fose septice alcaline
- 4 150 persoane echivalente
- Capacitate: 400 30.000 litri
Grilaj separator
- Capacitate: 480 850 litri
Separatoare grasimi FAMILY
- 5 180 persoane echivalente
- Capacitate: 100 5.000 litri
Separatoare grasimi GREASE TRAP

- 200 400 persoane

echivalente

- Capacitate locuri: 900 1.500


Separatoare uleiuri si hidrocarburi OTTO-PE
- Debit: 1.5 6.0 l/s
Separatoare uleiuri si hidrocarburi OIL TRAP
- Debit: 0.2 30.0 l/s
- Capacitate: 400 15.000 litri
Denitrificatoare DENITROBOX
- Echipamente de denitrificare
- 5 100 persoane echivalente
Biofiltre ECOWASH
- Instalatii de biofiltrare
- Debit: 0.6 4.0 l/s
Statii pompare ape uzate PRACTICA
- Debit: 0 36 mc/h
- Inaltime pompare: 2 20 mCA
Pompe cu membrane - Pompa Duplex
UNITATE MOBILA PENTRU APA CU IMPURITATI
nisip si corpuri solide in suspensie, cu diametrul maximde 25 mm.
Informatii generale:
Destinata

exploatarii zilnice in urmatoarele

- Intretinere si reparatii retele de apa si


- Santiere de constructii
- Casete si canale pentru cabluri

domenii:

canalizare

- Termoficare, desecari, irigari, etc.


Descriere:
Principiul de functionare este simplu si se bazeaza pe crearea unei depresiuni in corpul pompei,
care permite aspiratia apei prin deschiderea supapei cu bila aflata pe circuitul de admisie,
concomitent cu inchiderea celei de pe traseul de evacuare.
Cele doua membrane ale pompei lucreaza alternativ, permitand astfel o functionare aproape
liniara la debit constant. Pornirea pompei se face manual, fiind simpla si sigura.
Caracteristici tehnice:
Debit maxim: 50 m / h
Inaltime de refulare: max.15 m
Adancime de aspiratie: pana la 9,5 m
Marimea impuritatilor: pana la 25 mm
Motor: Diesel 5,4 CP sau Benzina 5,5 CP
Consum orar: Motorina 1,0 l/h sau
Benzina 1,2 l/h
Legaturi admisie - evacuare: 100 mm (4)
Dimensiuni L x l x h: 2600 x 1200 x 1180 mm
Masa neta: 480 kg
Produse pentru reparatii si imbinari conducte
Grup este partener Johnson Viking in domeniul pieselor de schimb , cuplaje, coliere etc
Cuplaje-Adaptoare cu flansa: Viking Johnson
Solutii pentru conducte din otel, fonta, AZBO, GRP:
MaxiFit - medie toleranta
Gama de cuplaje universale
Cuplaje/adaptoare cu flansa/cuplaje pentru tevi cu

diametru diferit/fitinguri speciale

DN 40 DN 600
Presiune de lucru 16 bar
Produs pentru reparat -Ultragrip
Gama de cuplaje universale de mare toleranta
Auto fixare pe majoritatea materialelor
DN 50 DN 300
Cuplaje/adaptoare cu flansa si capace
Solutii pentru conducte din PE, PVC:
AquaFast
prindere si etansare progresive
nu necesita insertie de consolidare pentru tevile
din PE
recomandate pentru tevi din

PE si PVC (metric)

cuplaje si adaptoare cu flansa DN 63 DN 315


nu necesita indicatii pentru efortul de
strangere oprire vizibila a bolturilor
vane disponibile
AquaGrip
WIS 4-24-01 Tip 1, cuplaj rezistent la tractiune

pentru tevi din PE

Cuplaje/cuplaje de tranzitie si adaptoare cu flansa


Imbina tevi din MDPE/HDPE/HPPE
Cuplaje DN 63 DN 180
Adaptoare cu flansa DN 63 DN 1600
Cuplaje dedicate: Dedicated - pentru tevi cu diametru diferit

DN 40 DN 5000
Cuplaje/adaptoare cu flansa cuplaje pentru tevi cu

diametru diferit

Presiune de lucru maxim 70 bar


Cuplaje de perete
solutia perfecta pentru trecerea tevilor prin pereti

si structuri

disponibile mai multe configuratii de capat, capat neprelucrat, flansa, capat largit, cu
consolidari si ferestre de vizitare, oferind flexibilitate totala in proiectarea retelei de apa
FlexLock - pentru aplicatii la suprafata
cuplaje si adaptoare cu flansa cu autofixare
DN 50 DN 250
Conducte din fonta ductila si otel
EasiRange - colier de mare toleranta
coliere de mare toleranta, cu corp din metal
reparatii la fel de solide ca si conducta
presiune de lucru 16 bar
se monteaza sub presiune
teuri universale sub presiune
sistem de reparatie prin imbinarea unui capat in
DN 50 DN 600
Compensatoare:
Compensator de montaj
Flexibilitate eficienta in sistemele cu flanse
DN50/2' - DN5000/200'
Rezistenta la tractiune

celalalt capat

Compensator de montaj
WIS 4-24-01 Tip 1, cuplaj rezistent la tractiune

pentru tevi din PE

Cuplaje/cuplaje de tranzitie si adaptoare


cu flansa
Imbina tevi din MDPE/HDPE/HPPE
Cuplaje DN 63 DN 180
Adaptoare cu flansa DN 63 DN 1600
Coliere
Coliere de reparatii
Colierele extensibile din otel inox se folosesc pentru interventiile rapide pe conductele care au
ca destinatie transportul apei reci si agentului termic.
Ele sunt destinate pentru reparatia conductelor din fonta, otel, PVC, polietilena si azbociment.
Coliere de bransare
Colierele
cu
priza
de bransare permit conectarea la
de distributie a apei pe conducte de diverse
dimensiuni, in functie de marimea ramificatiei de executat (1/2 2).

reteaua

Utilizarea
colierelor
cu priza
de bransare
permite
o
conectare
rapida la reteaua de distributie a apei, pe conducte din otel, fonta, PEHD, PVC, a zbociment
Dispozitiv de protectie si montaj
Dispozitivul de protectie si montaj este utilizat pentru protectia contoarelor de apa rece,
apa calda si energie termica, a schimbatoarelor de caldura cu placi sau in alte aplicatii.
Avantajele
utilizarii Dispozitivului de Protectie
si
Montaj:

indeplineste
triplu
rol:
filtru,
compensator si
stabilizator;
protejeaza contoarele de apa - produsul se monteaza in instalatiile de apa, in amonte de contor,
conform recomandarilor producatorilor
de contoare.
faciliteaza montarea si demontarea contoarelor de apa rece, apa calda si energie termica.
Descriere:
Principalele functii:

Filtrarea - este realizata de catre blocul filtrant care retine impuritatile din apa cu dimensiuni mai
mari de
0.8 mm. Constructia blocului filtrant asigura pierderi de sarcina mici.
Facilitarea montarii si demontarii contoarelor datorita posibilitatilor de compensare liniara si
unghiulara.
Stabilizarea curgerii - este realizata de catre stabilizatorul de curgere, al carui rol este de a inlocui
portiunea
de conducta cu lungimea de 12 DN (tronson de linistire) si de a asigura o buna stabilitate
hidraulica a filtrului.
Produsul este realizat pe baza unui brevet de inventie propriu RO 109477
Filtre Y
Filtrele Y se utilizeaza pentru protectia contoarelor si a armaturilor si se monteaza in pozitie
orizontala astfel incat sensul sagetilor inscriptionate pe corpul lor sa corespunda cu sensul de curgere
al apei.
Aplicatii in retele de abur, gaze naturale, apa rece, apa fierbinte, fluide fara proprietati acide sau
alcaline, LPG, aer comprimat.
Caracteristici:
DN 15 - 400 mm
Caracteristici tehnice:
Material - corpul, flansele si capacul filtrului Y sunt confectionate din fonta GG25.
Sita - confectionata din otel inoxidabil.
Flansele de legatura - PN 16 conform SR ISO 7005.

Protectie anticoroziva - produsul este protejat


epoxy, grosimea stratului fiind de minim 250 m.
Temperatura de utilizare - maxim +120 C.
Presiune de lucru - maxim 16 bar.

Filtre Y

integral

prin

acoperire

cu

pulbere

DN (mm)

15

20

25

32

40

50

65

80

100 150 200 250 250

L (mm)

130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730

H (mm)

95

105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405

Clapeti de retinere
Clapet de retinere cu flansa
Aplicatii in retele de abur, gaze naturale, apa rece,
apa fierbinte, fluide fara proprietati acide sau alcaline, LPG, aer comprimat.
Caracteristici:
DN 15 - 200 mm
Temperatura de operare:
Max +200 C 392 F
Clapet de retinere cu arc
Aplicatii in retele de apa rece, apa fierbinte si aplicatii industriale.
Caracteristici:
DN 40 - 400 mm
Robineti cu sfera
Aplicatii in retele de abur de joasa presiune, gaz, apa rece si calda, fluide fara aciditate sau alcalinitate.
Caracteristici tehnice:
usor de folosit
durata mare de viata
DN 20 - 200 mm

Temperatura de operare:
Max + 200 C 392 F
Cismele stradale
Cismea stradala, racordare 3/4', autogolire si protectie la inghet, complet echipata
Irigatii
Pana in anul 2025, 67% din populatia lumii se va confrunta cu lipsa acuta de apa, daca in
gestionarea resurselor de apa nu vor interveni schimbari majore. Pana in 2030, productia globala de
alimente va trebui sa fie cu 54% mai mare, pentru a satisface nevoile populatiei lanetei.
Raport al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura
Instalatii de irigat prin picurare
Metzerplas Irrigation systems
Tehnologia de picurare se traduce in aportul de apa cu cantitati controlate exact, direct
la radacina sau in zona radacinii, in acelasi timp putand fi realizata si fertilizarea si/sau chimizarea.
Apa
este
distribuita
in
mod
uniform
si
lent,
picatura cu
picatura,
intr-o
proportiesi cu o frecventa adaptata nevoilor plantei, avand posibilitatea compensarii stricte a
evapotranspiratiei. Irigarea prin picurare poate fi aplicata aproape pe orice tip de sol, pe terenuri
denivelate si in panta.
Avantajele utilizarii tehnologiei:
-

Consum de apa cu 30-70% mai mic, productii aproape duble

Functionarea la debite si presiuni scazute, distributia foarte eficienta si uniforma a apei,


controlata la iesirea din
fiecare duza

Mentinerea umiditatii in zona radacinilor la capacitatea de retentie maxima a solului, plantele

ajung mai repede la maturitate

Minimalizarea erodarii solului, reducerea la minim a pierderilor de apa, ingrasaminte/nutrienti

Mentinerea unei portiuni de sol uscat intre randuri, care permite acces permanent in sola
cultivata

- Evitarea unor boli ale plantelor, datorita faptului ca apa nu vine in contact direct cu
planta, reducerea costurilor
de operare

Adaptabilitate la o diversitate de conditii specifice

Irigarea prin picurare este din ce in ce mai mult utilizata in zonele in care resursele de apa
sunt limitate sau in
regiunile secetoase, pentru culturi in camp, sere si gradini.
ADI - Un driper cu compensare de presiune, singurul echipat cu labirint compensator. Suprafata
filtrelor este de 10 ori mai mare decat la oricare alt driper. Foarte rezistent la colmatare.
-

Adecvat pentru apa poluata/murdara si apa de canal.

Presiune maxima de lucru: 4,3 atm.

Diametre: 16,18 si 20 mm.

Debite: 1.6, 2.2 si 3.5 l/h.

VERED - Un driper plat cu forma regulata, executat cu noua tehnologie de insertie de la Metzerplas.
Pastreaza sistemul de compensare fiabil si cu performantele deja demonstrate ale driperului ADI.
Disponibil la mai multe diametre si la grosimi uniforme medii ale peretilor.
Debite: 2.1, 1.6 si 1.2 l/h
(3.5 l/h in curand).
INBAR - Driper plat anti-sifon, cu auto-compensare. Pastreaza mecanismul de compensare a presiunii
de la driperul ADI, fiind prevazut cu auto-spalare la inceputul si la sfarsitul fiecarui ciclu de irigare.
Driperul ramane inchis si gol intre ciclurile de irigare, eliminand riscul dezvoltarii algelor, bacteriilor si
altor agenti de colmatare.
Caracteristica anti-sifon previne aspirarea particulelor de sol si
impuritatilor in driper, cand linia de irigare se goleste la sfarsitul unui sezon.
Debite de 1.6 si 1.2 l/h.
Pentru tevi cu pereti de grosime mica si medie, de 0.4 mm, 0.6 mm si 0.9 mm.
Diametre: 16 mm, 20 mm.3.5 l/h.
ADO - Driper cu compensare de presiune, tip 'buton. Curgere turbulenta pe toata lungimea canalului
de trecere a apei. Spalare turbulenta a canalului de trecere a apei la inceputul si la sfarsitul fiecarui
sezon de irigare. Auto-curatare si functionare la presiune mare. Rezistenta la substante chimice.
Debite: 2.2, 4.4, 8.8 l/h.
IDIT - Driper turbulent fiabil si eficient, cu performante demonstrate in teren. Modelul cu dublu inlet
permite intrarea continua a apei curate, indiferent de pozitia liniei de picurare fata de sol.
Grosimea peretilor: 0.9 si 1.15 mm.
Debite: 2.3 si 4 l/h.

ULTRA - Un driper compact si fiabil, de forma cilindrica.


Diametre: 16 si 20 mm.
Debite: 2, 3, 4, 8 l/h.
Grosimea peretilor: 0.9, 1.0 si 1.25 mm.
SUPER COMPACT Driper compact economic, cu dublu inlet, care permite patrunderea continua a
apei curate, indiferent de pozitia liniei de dripere fata de sol. Constructia flexibila permite ambalarea
in pachete presate, reducand volumul de transport.
Grosimea peretilor: 0.65 mm.
Debit: 1.7 l/h.
LIN - Un driper compact usor, fara compensare de presiune, realizat cu noua tehnologie de insertie
Metzerplas. Fiabil si rezistent la colmatare, cu pereti subtiri.
Diametre: 16 - 20 mm.
Debite: 1.2 si 1.6 l/h.
Instalatii de irigat prin aspersiune
Domeniul de utilizare: Irigarea culturilor agricole inalte (porumb, floarea - soarelui, canepa, etc.), medii
(grau, orz, secara, etc.), joase, semanate in randuri rare (soia, cartofi, lucerniere,
etc.), pe
suprafete mijlocii si relativ mari cuprinse intre 10 - 50 ha.
Tipuri constructive:
- Instalatii de irigat prin aspersiune cu tevi din polietilena de inalta densitate (PEHD)
- Instalatii de irigat prin aspersiune cu tevi din aluminiu
Alimentare
- Retea de hidranti
- Canal, lac, balta, put forat cu grup de pompare
Echipament standard:
- Bransament hidrant DN 100
- Aspersoare

- Prelungitoare aspersor
- Supape cu bila
- Tronsoane 6 m
- Cuplaje cu priza
- Cuplaje fara priza
- Teu
- Cot
Caracteristici 50/13 100/17 100/22
Numar aspersoare 13 17 22
Raza aspersor (m) 15 + 21 15 + 21 15 + 21
Diametru tronson (mm) 63 100 100
Schema de udare (m) 18x18 18x18; 18x24 18x18; 18x24
Material tronsoane PEHD Aluminiu Aluminiu
Material cuplaje200 Aluminiu Aluminiu Aluminiu
Presiune minima de lucru (bar) 3,5 3,5 3,5
Instalatii de irigat cu tambur si furtun
Lindsay Europe - a dezvoltat aceasta tehnologie ce asigura irigarea suprafetelor cuprinse intre 10
si 50 ha.
Sisteme de filtrarea a apei pentru irigatii
Produsele au constructie modulara, sunt fiabile, cu functionare complet automata si intretinere
simpla. Au capacitate mare de filtrare, finetea filtrarii putand fi predefinita. Volumul de apa necesar
pentru spalarea inversa este redus.
Instalatii de irigat cu rampe si pivot fix
Irigarea culturilor agricole inalte (porumb, floarea - soarelui, canepa, etc.), medii (grau, orz,
secara, soia, etc.), joase (sfecla de zahar, plante medicinale, lucerniere, etc.).
Instalatii de irigat cu rampe si pivot mobil

Irigarea culturilor agricole inalte (porumb, floarea - soarelui, canepa, etc.), medii (grau, orz,
secara, soia, etc.), joase (sfecla de zahar, plante medicinale, lucerniere, etc.).
Instalatii de irigat cu rampe si pivot mobil
Irigarea culturilor agricole inalte (porumb, floarea - soarelui, canepa, etc.), medii (grau, orz,
secara, soia, etc.), joase (sfecla de zahar, plante medicinale, lucerniere, etc.).
Vane de control automate,hidranti si contoare
BERMAD dezvolta si comercializeaza o gama completa de produse pentru irigatii, vane cu
actionare electrica, hidraulica, vane de control si mentinere a presiunii, hidrometre si vane de
masurare, vane solenoid, vane de aerisire si accesoriile aferente
Panouri solare
GRUP in parteneriat cu CHROMAGEN-Israel, ofera solutii pentru incalzirea apei si a incaperilor
(panouri solare, sisteme complexe, pompe de caldura) adaptate oricaror conditii si tuturor tipurilor de
clienti. Infiintata in 1962, Chromagen este cunoscuta in peste 40 de tari pentru capacitatea de a
raspunde
cu
solutii
durabile
si
nepoluante
nevoilor
de
incalzire
a
apei
.
Daca doriti sa inlocuiti vechile sisteme de incalzire conventionale cu un sistem modern si
economic, GRUP ofera solutia perfecta pentru producerea apei calde menajere in locuinte, hoteluri,
restaurante, incalzirea piscinelor, dusurilor de pe plaja si instalatiilor din campinguri, completarea
incalzirii centrale a imobilelor in perioada toamna-iarna-primavara, cat si racirea acestora pe timpul
verii. Solutiile variate pentru sistemele diferite intrunesc cele mai exigente standarde. Materialele si
manopera de exceptie asigura durabilitate si functionare perfecta.
Panouri solare
Sistemele de incalzire cu infrarosii
SCHULTE
etastar au fost
dezvoltate
pentru aproape toate tipurile de hale cu o inaltime incepind de la 4 m in sus. Avand dimensiuni
mici, instalarea lor este usor de realizat atat in hale existente cat si in hale in care se
desfasoara activitati de productie.
Rezervoare de stocare
Sistemele de incalzire cu radiatie in infrarosu SCHULTE etastar tip Turbo 150 a fost proiectat in
special pentru hale cu o inaltime incepind de la 6 m in sus, care au pretentii mari de incalzire si unde
radiatia de la etastar-ul normal nu mai este suficienta.
Sisteme cu circulatie fortata
Incalzitorul cu radiatie infrarosu SCHULTE etastar tip Turbo 200 a fost proiectat in special pentru
hale cu o inaltime incepind de la 6 m in sus, care au pretentii mari de incalzire si unde radiatia de la
etastar-ul normal nu mai este suficienta.
MAXISTAR

Radiatorul SCHULTE - maxistar a fost proiectat pentru hale cu inaltimea mai mare de 8,50 m
MINITEMP
Sistemele radiante SCHULTE - minitemp acest sistem a fost proiectat special pentru hale
joase cu o inaltime de 3-5,5 m, construite conform cu noile reglementari pentru protectie termica.
MINISTAR
Sistemul de incallzire SCHULTE - ministar a fost dezvoltat special pentru a raspunde in principal
exigentelor de natura financiara dar si celor de natura tehnica sau de design. O structura simpla si
functionala sta la baza acestui dispozitiv.
Sisteme de incalzire cu tuburi radiante
Sistemele de incalzire cu infrarosu SCHULTE lucreaza pe acelasi principiu ca si soarele fiind mai
economice
decat
sistemele
clasice.
Spatiile
sunt
incalzite
prin
radiatie
si
nu
prin
convectie.
Avantaje:
1.
Pana
la
30%
economii
la
costurile
energetice
2.
Ecologice, reducerea emisiilor de CO2 cu 33% fata de incalzirea conventionala;
3.
Fara
antrenarea
prafului
datorita
lipsei
curentilor
de
aer;
4.
Nu
exista
risc
de
inghet
si
zgomot
minim;
5.
Incalzire
uniforma
pe
spatii
foarte
mari.
GRUP asigura proiectarea, montajul, punerea in functiune, verificari tehnice periodice si
autorizarea functionarii, service, avand autorizatii emise de ISCIR.
ETASTAR - ES
Sistemele de incalzire cu infrarosii
SCHULTE
etastar au fost
dezvoltate
pentru aproape toate tipurile de hale cu o inaltime incepind de la 4 m in sus. Avand dimensiuni
mici, instalarea lor este usor de realizat atat in hale existente cat si in hale in care se
desfasoara activitati de productie.
ETASTAR - Turbo 150
Sistemele de incalzire cu radiatie in infrarosu SCHULTE etastar tip Turbo 150 a fost proiectat
in special pentru hale cu o inaltime incepind de la 6 m in sus, care au pretentii mari de incalzire si unde
radiatia de la etastar-ul normal nu mai este suficienta.
ETASTAR - Turbo 200
Incalzitorul cu radiatie infrarosu SCHULTE etastar tip Turbo 200 a fost proiectat in special
pentru hale cu o inaltime incepind de la 6 m in sus, care au pretentii mari de incalzire si unde radiatia
de la etastar-ul normal nu mai este suficienta.
MAXISTAR

Radiatorul SCHULTE - maxistar a fost proiectat pentru hale cu inaltimea mai mare de 8,50 m
MINITEMP
Sistemele radiante SCHULTE - minitemp acest sistem a fost proiectat special pentru hale
joase cu o inaltime de 3-5,5 m, construite conform cu noile reglementari pentru protectie termica.
MINISTAR
Sistemul de incallzire SCHULTE - ministar a fost dezvoltat special pentru a raspunde in principal
exigentelor de natura financiara dar sicelor de natura tehnica sau de design. O structura simpla si
functionala sta la baza acestui dispozitiv.
Tractoare si masini agricole
Tractor seria MAGNUM
Descriere: MAGNUM a devenit referinta in domeniul tractoarelor de mare putere si este lider de
piata la aceasta categorie in decursul anilor.
Cele 4 modele echipate cu motoare de 6 cilindri / 8,3 l pentru 257, 285 CP,
Respectiv 6 cilindri / 9 l pentru 345 CP, sunt

conforme

normelor EURO 3,

respectand
astfel
legislatia cu
privire
la
protectia
mediului.
Datorita
gestionarii electronice
a turbocompresorului
si a racirii
intermediare,
aceste
motoare nu sunt numai un avantaj pentru mediu ci in egala masura si economice.
Model Putere in regim nominal Putere in regim maximal Crestere de cuplu motor Capacitate max. de
ridicare
MAGNUM 225 165 KW /224 CP 189 KW /257 CP 42 % 8550 kg
MAGNUM 250 185 KW /252 CP 210 KW /285 CP 46 % 9130 kg
MAGNUM 280 205 KW /279 CP 230 KW /313 CP 40 % 9130 kg
MAGNUM 310 227 KW /309 CP 254 KW /345 CP 40 % 10200 kg
Tractor seria MXM
Descriere: Avand motoare de putere
energetic bun, seria MXM
MAXXUM PRO ofera perfor -mante exceptionale in camp.

mare si cu un

randament

Dintre cele 6 modele oferite,respectiv 124 pana la 194 CP, gasiti intotdeauna un model adaptat
exploatatiei dumneavoastra agricole.
Cu una dintre cele mai bune cabine oferite
pe
piata, (climatizare, luminozitate buna pe timp
de noapte, vizibilitate buna asupra utilajelor, o buna izolare fonica), tractorul din seria MXM
MAXXUM PRO, ii ofera operatorului excelente conditii de lucru.
Model Putere nom. motor Debit max. Rezerva de cuplu
Capacitate max. de ridicare:
MXM 120 PRO 91 KW /124 CP 112 l/min. 30 % 6770 kg
MXM 130 PRO 96 KW /131 CP 112 l/min. 34 % 6770 kg
MXM 140 PRO 106 KW /144 CP 112 l/min. 40 % 8647 kg
MXM 155 PRO 114 KW /155 CP 112 l/min. 37 % 8647 kg
MXM 175 PRO 130 KW /177 CP 120 l/min. 40% 8647 kg
MXM 190 PRO 142 KW /194 CP 120 l/min. 40% 8647 kg
Iar tractorul din seria JX are aceleasi calitati ca cel din seria MXM.
Confectii metalice
Intreaga activitate se desfasoara in sistem de management integrat calitate - mediu sanatate si securitate
ocupationala,
certificat
de
organismul
BUREAU
VERITAS
Certification in conformitate cu cerintele standardelor ISO 9001:2000 si ISO 14001:2004 si a
specificatiei OHSAS 18001:1999.
Sudarea constructiilor metalice se realizeaza conform DIN 18800-7:2002-09 clasa D, fapt
confirmat prin certificatul nr. 828/08/D/RO emis de GSIO SLV MNCHEN Dotari:
-

MASINI UNELTE

STRUNGURI PARALELE

STRUNGURI CARUSEL

MASINI DE FREZAT SI ALEZAT

MASINI DE RABOTAT

MASINI DE RECTIFICAT

Utilaje de debitare
-

FOARFECA GHILOTINA

MASINA AUTOMATA DE DEBITAT OXI SI PLASMA

FIERASTRAU CU BANDA

Utilaje de deformare plastica:


-

PRESA DE INDOIT TABLA CU CNC: capacitate maxima


4300 mm

presare 300 tf; lungime mesa de indoire

PRESE MECANICE: capacitate max. presare 350 tf

PRESE HIDRAULIOCE: capacitate max. presare 250 tf

MASINA HIDRAULICA DE ROLUIT TABLA: lungime de lucru 4050 mm; grosime max. piesa 15 mm.

Linie automata de executat tevi cu pereti subtiri:


-

diametru maxim de roluire 6;

grosime tabla - maxim 1,5 mm;

lungime teava - maxim 6 m;

rezistenta tevii la presiune hidraulica;

teava din otel carbon sau inox = 25 bar;

teava din aluminiu = 10 bar.

Centre de prelucrare cu CNC, strunjire, frezare, gaurire:


-

diametru piesa maxima 400 mm;

distanta intre varfuri 750 mm;

greutate piesa - maxima 420 kg

Frezare, gaurire, alezare:


-

masa prelucrare 2300x750 mm;

deplasare dupa X/Y/Z -2300/750/620;

greutate piesa - maxima 3000 kg.

Echipamente de sudare:
INSTALATII DE SUDAT AUTOMAT IN MEDIU DE GAZ PROTECTOR;
Instalatii pentru sablare si vopsire
SABLARE CU ALICE;
VOPSIRE IN CAMP ELECTROSTATIC CU VOPSEA
PULBERE EPOXI REZISTENTA LA UV.
Stingatoare de incendiu
Stingatoarele si recipientele sub presiune sunt produse in conformitate cu Directiva
Europeana 97/23/EC, avand marcaj de conformitate CE si sunt certificate de organismul notificat
BUREAU VERITAS - ITALIA (nr. 1370).
-

Stingatoarele de incendiu portative sunt executate in conformitate cu EN 3 si


sunt certificate de organismul notificat MPA DRESDA (certificarile le puteti vizualiza in
sectiunea 'Download' din site).

Stingatoarele de incendiu transportabile sunt executate conform EN 1866.

Stingatoare cu pulbere

Stingatoare portabile si

Stingatoare cu spuma

Stingatoare
permanent.

Stingatoare cu CO2

Stingatoare portabile cu CO2

portabile

transportabile cu

pulbere, presurizate permanent.

si

cu spuma mecanica, presurizate

transportabile

Protectia
recipientelor se realizeaza prin vopsire in
camp
electrostatic. La cerere,
protejarea se poate realiza cu vopsea pulbere rezistenta la
radiatiile
UV.
Pentru utilizarea
stingatoarelor in medii de lucru speciale/agresive suprafata recipientului poate fi acoperita cu un
strat
de
zinc
(40
microni)
peste
care
se
aplica
vopsire.
Produsele se caracterizeaza prin calitate si fiabilitat
Stingatoarele
sunt
verificarea functionalitatii

presurizate
permanent
stingatorului intr-un

fiind
dotate
mod simplu

cu manometre ce permit
si
fara
costuri.

In cazul stingatoarelor tip P, pulberea nu se taseaza si nu creeaza aglomerari ce pot conduce la


o functionare defectuoasa (sub parametrii impusi). Toate stingatoarele pot fi utilizate cu maxima
eficienta la stingerea focarelor specificate in normele europene.
Pichet de incendiu
Descriere:
Pichetul de incendiu este destinat protejarii accesoriilor folosite la stingerea incendiilor din exteriorul
cladirilor.
Dimensiuni: 1780X760X410 mm.
Cutie hidrant
COMPONENTA - cutie hidrant complet echipata:
- rola furtun tip C cu racorduri tip C legate (20 m);
- teava refulare tip C STAS 6264 80;
- robinet hidrant interior tip C STAS 2501 79;
- suport rola furtun;
- cheie racord ABC.
Cutia hidrant este destinata pentru montarea si protejarea hidrantilor interiori si a furtunului cu
teava de refulare in cladirile publice sau industriale.
Cutie cu geam, cheder si suport furtun
L x l x h: 650 x 200 x 550 mm.
Hidranti de incendiu
Tip hidrant 1A
Caracteristici :
-

Inaltime: 780 mm;

Latime: 165 mm;

Masa: 8.0 kg;

Debit la 10 bari 21 l/s;

Presiune: max 10 bari;

Temperatura: max 40 C;

Racorduri fixe: 1;

Racorduri infundate: 0.

Tip Hidrant 1B
Caracteristici:
-

Inaltime: 740 mm;

Latime: 125 mm;

Masa: 5.0 kg;

Debit la 10 bari: 10.4 l/s;

Presiune: max 10 bari;

Temperatura: max 40 C;

Racorduri fixe: 1;

Racorduri infundate: 0.

Tip hidrant 2A
Caracteristici:
-

Inaltime: 780 mm;

Latime: 330 mm;

Masa: 13.2 kg;

Debit la 10 bari: 10.5 l/s;

Presiune: max 10 bari;

Temperatura: max 40 C;

Racorduri fixe: 2;

Racorduri infundate: 1.

Tip Hidrant 2B
Caracteristici:
-

Inaltime: 740 mm;

Latime: 250 mm;

Masa: 7.1 kg;

Debit la 10 bari: 5.2 l/s;

Presiune: max. 10 bari;

Temperatura: max. 40 C;

Racorduri fixe: 2;

Racorduri infundate: 0.

Accesorii PSI

Furtun

Distribuitor

Lada nisip

Racord fix

Racord infundat

Racord refulare

Reductie A - B

Reductie B C

Robinet hidrant

Teava refulare

Teava cu perdea din bronz

Teava cu perdea

Chei Hidrant Instalatii de stingere cu sprinklere

O solutie pentru asigurarea protectiei impotriva incendiilor o


cu apa utilizate in spatii comerciale, depozite, spatii de productie.

reprezinta

Sistemele de stingere

Descriere
Automatele
de
Control
si Semnalizare (ACS) sunt
utilizate
pentru controlul
si
comanda instalatiilor cu sprinklere. In functie de spatiul protejat sunt de tip apa-aer sau apa-apa.
Aparatele
de Control si Semnalizare apa-aer se utilizeaza pentru
retelele
de sprinklere montate in
spatii unde exista
pericol
de inghet. Cele apaapa se utilizeaza
in spatiile in care se asigura o
temperatura
de peste 10 grade Celsius, spargerea elementului fuzibil dintr-un sprinkler
determinand pornirea pompelor si declansarea alarmei sonore.
Se
impune
montarea
unor
sisteme
de
stingere
cu
apa in cladirile cu suprafete mari, care protejeaza atat marfurile si persoanele, cat si cladirea in
sine.
Sprinklerele
sunt executate
in
conformitate
cu standardele internationale
si
agrementate:
FM
(SUA),
LPC
(UK),
APSAD
(FR),
Corpul
Pompierilor
Militari,
Centrul de Studii PSI Bucuresti (RO). Componente: corp sprinkler, deflector, bulb de sticla, ventil,
stift filetat.
Temperatura nominala
de
declansare
verde 93 C, albastru 141 C, mov 182 C.

= portocaliu

Post de alarma apa-apa,


apa-aer sau
DN 80, 100, 150, 200. MODEL A.P.S.A.D.

57 C,

rosu

68 C,

galben

79 C,

statie automata de stins incendii cu sprinklere tip

Service stingatoare
GRUP BUZAU va sta la dispozitie cu o gama larga de servicii in domeniul prevenirii si apararii
impotriva incendiilor, incepand cu consultanta privind alegerea stingatoarelor de incendiu si a
altor echipamente de stins incendii, servicii de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor de
incendii.
In baza Hotararii Guvernului nr. 1490 din 2004 si a Hotararii Guvernului nr 259 din 2005, A
S.A. - membra a GRUP ROMET, detine Certificat de Atestare nr. 873063 pentru verificat, incarcat si
reparat stingatoare si alte mijloace de stins incendii, A- BUZAU are personal instruit pentru
executarea acestor lucrari, avand certificate de competenta, eliberate de catre Centrul National
pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila - Bucuresti.
Controlul starii de functionare a mijlocelor tehnice de P.S.I. se executa conform prevederilor
cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de P.S.I., precum si in instructiunile
tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori.

9. Politica de marketing
10. Concluzii
BIBLIOGRAFIE
1. Adina Letitia Negrusa., Management comparat, Facultatea de Business, 2007
2. Encarta, World Atlas 1998
3. Nicolescu Ovidiu, Management comparat, Ed. Economica, Bucuresti, 2001
4. Mihaela Comanescu, Mangamant European, Ed Economica, 1999
5. Eugen Burdus, Management comparat, Ed. Econimica, 1997.
6.Hofstede, Geert, Managementul structurilor multiculturale, Bucuresti, Editura
1996

Economica,

7. Institutul Kaizen din Romania internet


8. Wikipedia Informatii despre metoda Kaizen
Produse pentru retele de apa
GRUP este furnizor consacrat de produse si solutii pentru:
- Sisteme de distributie apa, sisteme de canalizare.
- Hidrocentrale si centrale termice, industrie navala.
- Sisteme de irigatii.
Toate produsele sunt avizate de Ministerul Transporturilor,
Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.

Tractoare si masini agricole


Tractor seria MAGNUM
Descriere:
Va oferim ceea ce este mai bun pe piata!

Constructiilor si Turismului -

MAGNUM a devenit referinta in domeniul tractoarelor de mare putere si este lider de


piata la aceasta categorie in decursul anilor.
Cele 4 modele echipate cu motoare de 6 cilindri / 8,3 l pentru 257, 285 CP, respectiv
6 cilindri / 9 l pentru 345 CP, sunt
conforme
normelor EURO 3,
respectand astfel legislatia cu
privire
la
protectia
mediului.
Datorita
gestionarii electronice
a
turbocompresorului
si a
racirii intermediare, aceste motoare nu sunt numai un avantaj pentru mediu ci in egala
masura si economice.
Model Putere in regim nominal Putere in regim maximal Crestere de cuplu motor Capacitate
max. de ridicare
MAGNUM 225 165 KW /224 CP 189 KW /257 CP 42 % 8550 kg
MAGNUM 250 185 KW /252 CP 210 KW /285 CP 46 % 9130 kg
MAGNUM 280 205 KW /279 CP 230 KW /313 CP 40 % 9130 kg
MAGNUM 310 227 KW /309 CP 254 KW /345 CP 40 % 10200 kg
Tractor seria MXM
Descriere:
Avand

motoare de putere mare si cu un

randament energetic

bun, seria

MXM

MAXXUM PRO ofera perfor mante exceptionale in camp.


Dintre cele 6 modele oferite,
respectiv 124 pana la 194 CP, gasiti intotdeauna un model adaptat exploatatiei dumnea voastra agricole.
Cu
una
dintre
cele
mai
bune
cabine oferite
pe
piata,
(climatizare,
luminozitate
buna
pe timp de noapte, vizibilitate buna asupra utilajelor, o buna izolare fonica), tractorul din
seria MXM
MAXXUM
PRO,
ii ofera operatorului excelente conditii de lucru.
Model Putere nom. motor Debit max. Rezerva de cuplu Capacitate max. de ridicare
MXM 120 PRO 91 KW /124 CP 112 l/min. 30 % 6770 kg
MXM 130 PRO 96 KW /131 CP 112 l/min. 34 % 6770 kg

MXM 140 PRO 106 KW /144 CP 112 l/min. 40 % 8647 kg


MXM 155 PRO 114 KW /155 CP 112 l/min. 37 % 8647 kg
MXM 175 PRO 130 KW /177 CP 120 l/min. 40% 8647 kg
MXM 190 PRO 142 KW /194 CP 120 l/min. 40% 8647 kg
Iar tractorul din seria JX are aceleasi calitati ca cel din seria MXM.

S-ar putea să vă placă și