Sunteți pe pagina 1din 54

ORAR C.N. "N.

IOR
Ziua

Ora
Dirig
Profil
Sali

IX A
IX F
XI A
Neagu Adriana
Vasile Dinu Toma Grunbaum Ileana
Informatic intensiv Francez INTENSIV Mate-Informatic
4
2
14

Limba Romana

L
U
N
I

XI B
Sttescu Carmen
Mate-Informatic
10

XI C
Prvu Monica
Mate-Informatic
12

XI D
Sloneanu M.
tiine ale naturii
11

7:00 (M.E.V.)

Consiliere
(V.D.T.)

Economie (V.P.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Biologie (N.A.)

Limba Romana
(V.I.)

8:00 Biologie (N.A.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Istorie (L.C.)

Fizica (M.A.)

Fizica (J.L.)

Geografie (S.C.)

9:00 Logica (Fl.M.)

Limba Latina
(S.A.C.)

Fizica (T.I.)

Biologie (N.A.)

Fizica (J.L.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

10:00 (V.D.T.)

Fizica (T.I.)

Consiliere (G.I.)

Limba Engleza
Geografie (S.C.) (Dum.I.)

11:00 Fizica (T.I.)

Limba Franceza Limba Franceza Limba Romana


Geografie (S.C.) (V.D.T.)
(P.L.)
(T.Ad.)

11:55 Chimie (G.I.)

Logica (Fl.M.)

Geografie (P.V.)

Chimie (S.M.)

Limba Franceza
(P.L.)
Fizica (C.A.)

7:00 Lab Info (P.M.)

Franc.(l.fonic)
(V.D.T.)

Fizica (T.I.)

Fizica (M.A.)

Economie (M.G.) Chimie (S.M.)

8:00 Lab Info (P.M.)

Franc.(l.fonic)
(V.D.T.)

Energii neconv.
(T.I.)

Matematica
(C.V.)

Fizica (J.L.)

9:00 Lab Info (P.M.)

Istorie (Ist.M.)

Limba Franceza
Matematica
(V.D.T.)
Economie (M.G.) (D.A.)

Limba Franceza
(A.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

Matematica
(P.M.)

Limba Franceza Matematica


(A.M.)
(D.A.)

Energii neconv.
(C.A.)

Logica (Fl.M.)

Chimie (G.I.)

Religie (C.L.)

Ed. Muzicala
(N.E.O.)

Limba Franceza

Limba Franceza
(P.L.)
Chimie (S.M.)

13:00 Ed. Fizica (P.L.G.)

M
A
R

Matematica
10:00 (M.A.M.)

Matematica
11:00 (M.A.M.)

T.I.C. (S.E.L.)
11:55 LAB. INFO. 3

Economie (M.G.)

Informatica
(P.M.)

Istorie (P.I.M.)

Ed. Fizica (P.L.G.) Limba Engleza


SALA DE SPORT (I.R.)

Istorie (P.I.M.)

Matematica
(R.M.)

Limba Romana
(M.E.V.)

Limba Romana
Geografie (S.C.) (V.I.)

Limba Engleza
13:00 Geografie (S.C.) (I.R.)
14:00
7:00 Lab Info (P.M.)

Franc.(l.fonic)
(V.D.T.)
Istorie (Ist.M.)

Limba Romana
(S.A.C.)

M
I
E
R
C
U
R
I

8:00 Lab Info (P.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

9:00 Lab Info (P.M.)

Matematica
Geografie (S.C.) (P.M.)

10:00 Fizica (T.I.)

Matematica

Informatica (P.F.) Istorie (Ist.M.)

Ed. Vizuala (P.I.) Chimie (G.I.)

Fizica (J.L.)

Chimie (S.M.)

Matematica
(C.V.)

Chimie (S.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

Biologie (N.A.)

Informatica
(P.M.)

Ed. Fizica (N.M.)

Matematica
(D.A.)

Informatica
Informatica (P.F.) (P.M.)

Ed. Fizica (N.M.) Fizica (C.A.)

Chimie (G.I.)

Polinoame
(M.A.M.)

Siruri recurent
(C.V.)

Matematica
(D.A.)

Biologie (S.A.)
LAB. BIOLOGIE

7:00 LAB. INFO. 1

Limba Romana
(S.A.C.)

Limba Romana
(M.E.V.)

Matematica
(C.V.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Limba Romana
(V.I.)

8:00 Biologie (N.A.)

Matematica
Ed. Fizica (P.L.G.) (P.M.)

Consiliere
(S.A.C.)

Consiliere (P.M.) Biologie (S.A.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

Informatica
(P.M.)

Biologie (N.A.)

Biologie (S.A.)

Religie (Coc.G.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Informatica
(P.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

Limba Engleza
Informatica (P.F.) (I.R.)

Matematica
(D.A.)

Matematica
(R.M.)

Ed. Fizica (N.M.) Matematica


SALA DE SPORT (D.A.)

Matematica
(R.M.)

Matematica
(C.V.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Fizica (C.A.)

Astronomie
(M.A.)

Chimie (S.M.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

11:00 (M.A.M.)
11:55 Istorie (L.C.)
13:00 Consiliere (N.A.)
14

T.I.C. (S.E.L.)

J
O
I

Limba Romana
9:00 (M.E.V.)

Limba Franceza Matematica


(D.A.)
10:00 (V.D.T.)
Informatica
11:00 (P.M.)

Religie (Coc.G.)

Limba Romana
11:55 (M.E.V.)

Limba Franceza Biologie (S.A.)


(V.D.T.)
LAB. BIOLOGIE

Limba Engleza
13:00 (M.M.I.)

V
I
N
E
R
I

Biologie (D.M.)

Limba Franceza
(V.D.T.)

Matematica
7:00 (M.A.M.)

Fizica (T.I.)

Limba Romana
(M.E.V.)

8:00 Chimie (G.I.)

Limba Engleza
(I.R.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

V
I
N
E
R
I

Ziua

Limba Engleza
9:00 (M.M.I.)
Limba Romana
10:00 (M.E.V.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Limba Franceza Matematica


(V.D.T.)
(P.M.)

Limba Romana
(S.A.C.)
11:00 Fizica (T.I.)
L.Franceza
(V.D.T.) LAB.
11:55 Arte (N.E.O.;P.I.) FONIC
13:00 Religie (Coc.G.)
Dirig
Profil
Sali
Ora

Fizica (T.I.)

Religie (Coc.G.)

Fizica (M.A.)

Informatica
(P.M.)

Consiliere (S.M.)

Informatica
Biologie (S.A.)
(P.M.)
Informatica
Informatica (P.F.) (P.M.) LAB. INFO
LAB. INFO 3
1

Neagu Adriana
Vasile Dinu Toma Grunbaum Ileana
Informatic intensiv Francez INTENSIV Mate-Informatic
4
2
14
IX A
IX F
XI A

NOTA: Respectarea slilor indicate pe fond haurat este obligatorie


VERIFCAT I APROBAT
DIRECTOR: MARGHIOALA-ANDREI MARIA

Chimie (S.M.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Sttescu Carmen
Mate-Informatic
10
XI B

Limba Franceza Matematica


(P.L.)
(R.M.)
Religie (Coc.G.)
AMFITEATRU
Prvu Monica
Mate-Informatic
12
XI C

Sloneanu M.
tiine ale naturii
11
XI D

C.N. "N. IORGA" 2015-2016


XI E
Istrate Romelia
Filologie
13

Geografie (P.V.)

XI F
Florea Mihaela
tiine sociale
9

XII A
Criv Augustin
Mate-Informatic
15

XII B
Visoschi Ion
Mate-Informatic
16

Limba Franceza
Ed. Fizica (N.M.) (C.Cl.)
Fizica (M.A.)

XII C
Stan Constantin
Mate-Informatic
17

XII D
Petre Florin
tiine ale naturii
18

Consiliere (S.C.) Fizica (C.A.)

XII E
Stan Petrua
Filologie
20

Consiliere (S.P.)

Limba Franceza
Limba Engleza
(V.D.T.)
Sociologie (V.P.) (M.M.I.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Engleza
Ed. Fizica (N.M.) (M.M.I.)

Geografie (P.V.)

Limba Franceza Limba Romana


Geografie (S.C.) (N.M.)
(S.P.)

Filosofie (Fl.M.)

Istorie (L.C.)

Fizica (C.A.)

Ed. Artistica
(N.E.O.)

Limba Franceza
(N.M.)
Biologie (N.A.)

Limba Engleza
(I.R.)

Geografie (P.V.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Fizica clasica
(C.A.)

Limba Franceza
Ed. Fizica (N.M.) (C.Cl.)

Chimie (S.M.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Franceza
(N.M.)
Ed. Fizica (N.M.) Biologie (N.A.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Limba Franceza Limba Romana


(N.M.)
(S.A.C.)

Biologie (S.A.)
LAB BIOLOGIE

Biologie (N.A.)

Limba Engleza
(D.E.O.)

Geografie (S.C.)

Economie (V.P.)

Hazarde nat.
(P.V.)

Istorie (Ist.M.)

Religie (C.L.)

Chimie (G.I.)

Biologie (N.A.)

Ed. Fizica (P.L.G.)

Istorie (Ist.M.)

Instrumente
muz (N.E.O.)

Chimie (G.I.)

Chimie (S.M.)

Religie (C.L.)

Filosofie (Fl.M.)

Filosofie (V.P.)

Stiinte (M.A.)

Ed. Artistica
(N.E.O.)

Filosofie (V.P.)

Ed. Fizica (P.L.G.) Biologie (N.A.)

Matematica
(P.M.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

Religie (C.L.)

Istorie (Ist.M.)

Limba Franceza
Matematica
(V.D.T.)
Economie (M.G.) (M.C.)
Limba Engleza
(I.R.)

Istorie (Ist.M.)

Matematica
Ed. Fizica (P.L.G.) (M.C.)

Fizica (T.I.)

Matematica
(P.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

T.I.C. (S.M.C.)
LAB. INFO 2

Limba Engleza
(M.M.I.)

Matematica
(M.C.)

Biologie (S.A.)

Filosofie (Fl.M.)

Fizica (C.A.)

Religie (Coc.G.)

Fizica (M.A.)

Fizica (T.I.)

Chimie (S.M.)

Lit. Universala
(S.P.)

Consiliere (C.A.)
LAB. FIZICA

Ist.filosofiei (V.P.) Ed. Fizica (N.M.) Fizica (C.A.)

Limba Latina
(M.E.V.)

Limba Romana
(E.A.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Romana
(S.P.)

Fizica clasica
(M.A.)

Filosofie (V.P.)

Limba Romana
Ed. Fizica (N.M.) (E.A.)

Informatica (P.F.) Istorie (Ist.M.)

Chimie (G.I.)

Biologie (N.A.)

Limba Romana
(S.P.)

Instrumente
muz (N.E.O.)

T.I.C. (S.M.C.)

Matematica
Informatica (P.F.) (M.C.)

Matematica
(P.M.)

Fizica (C.A.)

Geografie (S.C.)

Hazarde nat.
(P.V.)

Istorie (Ist.M.)

Chimie (G.I.)

Matematica
(M.C.)
Informatica

Biologie (N.A.)

Limba Romana
(E.A.)

Ed. Artistica (P.I.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Geografie (P.V.)

Matematica
(M.C.)

(P.M.) LAB. INFO Ed. Fizica (N.M.) Limba Romana


1
SALA DE SPORT (E.A.)

Istorie (Ist.M.)

Istorie (Ist.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

Biologie (N.A.)

Limba Franceza Limba Romana


(N.M.)
(S.P.)

Limba Franceza
(C.Cl.)

Limba Latina
(M.E.V.)

Istorie (Ist.M.)

Limba Franceza
(C.Cl.)
Consiliere (V.I.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Matematica
(M.C.)

Religie (Coc.G.)

Limba Engleza
(I.R.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

Matematica
(M.C.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

Limba Franceza Limba Romana


(N.M.)
(S.P.)

Limba Romana
(V.I.)

T.I.C. (S.M.C.)

Matematica
(P.M.)

Istorie (Ist.M.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Matematica
(P.M.)

T.I.C. (P.F.)

Ed. Fizica (P.L.G.)

Matematica
(P.M.)

Limba Engleza
Ed. Fizica (N.M.) (Dum.I.)

L.romana&norm
Matematica
a (T.Ad.)
Economie (M.G.) Geografie (S.C.) (M.C.)
Informatica
Informatica (P.F.) (P.M.) LAB. INFO
Religie (Coc.G.) Consiliere (Fl.M.) SALA 15
1

Limba Romana
Sociologie (V.P.) (E.A.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Limba Franceza
(V.D.T.)
Sociologie (V.P.) Fizica (C.A.)

Istorie (L.C.)

Limba Franceza
Limba Franceza
(N.M.)
Geografie (S.C.) (C.Cl.)

Fizica clasica
(M.A.)

Chimie (G.I.)

Informatica
(P.M.)

Limba Franceza Limba Romana


(N.M.)
(E.A.)

Chimie (S.M.)

Limba Latina
(S.P.)
Limba Romana
(S.P.)

Lit. Universala
(E.A.)

Limba Franceza
Informatica
(N.M.)
Informatica (P.F.) (P.M.)

Limba Romana
(S.P.)

Matematica
(P.M.)

Stiinte (M.A.)

Poezia engleza
(I.R.)

Limba Romana
(E.A.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

Matematica
(M.C.)

Fizica (T.I.)

Consiliere (P.F.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Religie (Coc.G.)

Matematica
(M.C.)

Fizica (M.A.)

Matematica
(P.M.)

Limba Romana
(E.A.)

Folclor muzical
(N.E.O.)

Consiliere (I.R.)

Matematica
(M.C.)

Chimie (S.M.)

Fizica clasica
(T.I.)

Limba Engleza
(D.E.O.)

Istrate Romelia
Filologie
13
XI E

Florea Mihaela
tiine sociale
9
XI F

Criv Augustin
Mate-Informatic
15
XII A

Visoschi Ion
Mate-Informatic
16
XII B

Stan Constantin
Mate-Informatic
17
XII C

Petre Florin
tiine ale naturii
18
XII D

Stan Petrua
Filologie
20
XII E

XII F
Timaru Adelina
tiine sociale
21

Ora
Dirig
Profil
Sali

Ziua

Consiliere (T.Ad.)

7:00

Limba Romana
(T.Ad.)

8:00

Filosofie (Fl.M.)

L
U
10:00 N
I
11:00

Folclor muzical
(N.E.O.)

11:55

Istorie (L.C.)
Limba Engleza
(I.R.)

9:00

13:00

Filosofie (Fl.M.)

7:00

Ed. Fizica (P.L.G.)

8:00

Studii sociale
(Fl.M.)
Limba Engleza
(I.R.)
Istorie (L.C.)
Geografie (S.C.)

M
A
10:00
R
11:00
I
9:00

11:55

13:00
14:00

T.I.C. (S.M.C.)

Geografie (S.C.)
Ed. Artistica
(N.E.O.)
Limba Romana
(T.Ad.)
Istorie (L.C.)
Matematica
(R.M.)

M
I
9
E
10 R
C
11
U
R
I
8

11,55

13

Ed. Fizica (P.L.G.)

Religie (Coc.G.)

Istorie (L.C.)
Geografie (S.C.)
Limba Franceza
(N.M.)

J
O
10
I
9

11:00
11:55
13:00

Limba Franceza
(N.M.)

Cultura.trad.ro
(T.Ad.)

V
I
N
E
R
I

Limba Romana
(T.Ad.)
Matematica
(R.M.)
Limba Engleza
(I.R.)
Filosofie (Fl.M.)
Timaru Adelina
tiine sociale
21
XII F

V
I
9N
E
10
R
11 I
11.55
13:00
Dirig
Profil
Sali
Ora
Ziua

ORAR COLEGIUL NAIONAL "N. IORGA"


Ziua

Ora
Sala
Dirig
Profil

IX B
14
Mihalache C-tin
Mate-Informatic

IX C
12
Pavel Vasile
Mate-Informatic

IX D
11
Sandu Ana
tiine ale naturii

IX E
9
Nica Olivia
Filologie

Limba Romana

XB
20
Lupu Claudia
Mate-Informatic

13.00 (S.A.C.)

Limba Franceza
(V.D.T.)
Biologie (S.A.)

Limba Latina
(V.I.)

Geografie (P.V.)

Chimie (S.M.)

Fizica (C.A.)

14.00 Chimie (S.M.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Logica (Fl.M.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Engleza
(D.E.O.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Biologie (S.A.)

Chimie (G.I.)

Limba Engleza
(D.E.O.)

Matematica
(M.C.)

Logica (Fl.M.)

Biologie (S.A.)

Chimie (S.M.)

Limba Engleza
Ed. Fizica (P.L.G.) (D.E.O.)
Fizica (M.A.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Romana
(V.I.)
Consiliere

Ed. Fizica (P.L.G.)

Limba Engleza
15.00 (I.R.)
16.00 Fizica (J.L.)

Matematica
17.00 (M.C.)
17.55 Biologie (D.M.)

Biologie (D.M.)

Fizica (M.A.)

Istorie (Ist.M.)

Limba Romana
(S.P.)

Matematica
(C.V.)

Limba Romana
(S.P.)

Biologie (D.M.)

Chimie (G.I.)

Fizica (M.A.)

Chimie (G.I.)

Fizica (J.L.)

Fizica (T.I.) LAB. (Dum.I.) SALA


FIZICA
14

11,55

T.I.C. (S.E.L.)

Limba Franceza Consiliere


(A.M.)
(N.E.O.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Biologie (S.A.)

Limba Franceza Ist.holocaust


(A.M.)
(L.C.)

15.00 Informatica (P.F.) Istorie (P.I.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

Matematica
(M.C.)

Limba Franceza Matematica


(A.M.)
(P.M.)

Consiliere (L.C.)

16.00 Istorie (P.I.M.)

Matematica
(R.M.)

Limba Engleza
(I.R.)

T.I.C. (S.M.C.)

Chimie (S.M.)

T.I.C. (P.F.)

Istorie (P.I.M.)

Ed. Fizica (N.M.) Istorie (L.C.)

Fizica (M.A.)

Informatica (P.F.)

13.00 T.I.C. (S.M.C.)

M A
R
I

XA
21
Dumitrescu Iuliana
Mate-Informatic

Fizica (T.I.) LAB.


FIZICA

11,55

L
U
N
I

IX G
10
andru Mihaela
tiine sociale

Matematica
14.00 (M.C.)

Fizica (M.A.)

Limba Franceza Matematica


(C.V.)
17.00 (C.Cl.)
17.55 Chimie (S.M.)

Ed. Fizica (N.M.) Fizica (M.A.)

Biologie (S.A.)

Informatica
(P.M.)

Matematica
(R.M.)

Istorie (P.I.M.)

Fizica (C.A.)

Limba Franceza
(C.Cl.)

Istorie (Ist.M.)

11.00

M
I
E

Arte (N.E.O.;P.I.)

Religie (Coc.G.)
SALA 16

11,55 SALA 11

Matematica
13.00 (M.C.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Consiliere (S.A.) T.I.C. (S.M.C.)

Matematica
(D.A.)

Informatica
(P.M.)

Fizica (C.A.)

E
R
C
U
R
I

14.00 Geografie (P.V.)

Ed. Muzicala
(N.E.O.)

Matematica
(P.M.)

Istorie (L.C.)

Ed. Muzicala
(N.E.O.)

Istorie (L.C.)

Matematica
(P.M.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Romana
(V.I.)

Geografie (P.V.)

Matematica
Ed. Fizica (P.L.G.) (R.M.)

Fizica (M.A.)

Geografie (P.V.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Romana
(V.I.)

Ed. Fizica (P.L.G.)

Limba Romana
(S.P.)

Fizica (J.L.)

Fizica (M.A.)

Chimie (S.M.)

T.I.C. (S.M.C.)
LAB. INFO 2

T.I.C. (S.E.L.)
LAB. INFO 3

Religie (Coc.G.)

T.I.C. (S.M.C.)

Chimie (G.I.)

Limba Romana
15.00 (S.A.C.)

Chimie (G.I.)

Matematica
(R.M.)

16.00 Fizica (J.L.)

Fizica (M.A.)

Chimie (G.I.)

Limba Romana
17.00 (S.A.C.)

Matematica
(C.V.)

17.55

Geografie (P.V.)

Consiliere (M.C.) Limba Romana


(T.Ad.) SALA 10
11,55 SALA 14
Matematica
13.00 (M.C.)

J
O
I

T.I.C. (S.E.L.)

Limba Engleza
14.00 Ed. Fizica (N.M.) (Dum.I.)
Limba Engleza
15.00 (I.R.)

Informatica (P.F.) Geografie (P.V.)

Matematica
Informatica (P.F.) (R.M.)

Limba Romana
(V.I.)

Matematica
(D.A.)

Ed. Antrepenor
(M.G.)

Matematica
(R.M.)

T.I.C. (S.M.C.)

Biologie (S.A.)

Psihologie (Fl.M.)

Logica (Fl.M.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Biologie (S.A.)

Consiliere (P.V.)

17.00 (S.A.C.)

Biologie (D.M.)

Lectura & abil.


Geografie (S.C.) (V.I.)

Limba Franceza Ed. Antrepenor


Ed. Fizica (N.M.) (P.L.)
(M.G.)

17.55 Biologie (D.M.)

Matematica
(C.V.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Franceza
(P.L.)
Consiliere

Limba Romana

Fizica (J.L.) LAB. Limba Romana


(T.Ad.) SALA 11

Fizica (M.A.)
LAB. FIZICA

15.00 Religie (C.L.)

Limba Engleza
(I.R.)

Limba Engleza
(D.E.O.)

Arte (N.E.O.;P.I.) Arte (N.E.O.;P.I.)

Limba Franceza
Informatica (P.F.) (P.L.)
Religie (C.L.)

Limba Latina
(S.P.)

Psihologie
(N.E.R.)

Matematica
(R.M.)

Arte (N.E.O.;P.I.) Arte (N.E.O.;P.I.) Logica (Fl.M.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Engleza
(D.E.O.)

Limba Franceza
16.00 (C.Cl.)
17.00
Sala
14
Dirig
Mihalache C-tin
Profil
Mate-Informatic
Ora
IX A

Geografie (S.C.)
Matematica
(P.M.) SALA 12

Limba Franceza Matematica


(R.M.)
13.00 Informatica (P.F.) (V.D.T.)
14.00 T.I.C. (S.M.C.)

Geografie (S.C.) Informatica (P.F.)

Limba Franceza (S.M.C.) LAB.


(P.L.) SALA 10
INFO 2

11,55 STIINTE

Ziua

Logica (Fl.M.)

Limba Franceza Limba Romana


Ed. Fizica (N.M.) (P.L.)
(S.P.)

16.00 Logica (Fl.M.)

\
]
]
]
]
]
]
]

Religie (Coc.G.)

Logica (Fl.M.)

12
Pavel Vasile
Mate-Informatic
IX B

Limba Engleza
(D.E.O.)

Limba Franceza
Ed. Vizuala (P.I.) (P.L.)
Religie (C.L.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Romana
(V.I.)

11
Sandu Ana
tiine ale naturii
IX C

9
Nica Olivia
Filologie
IX D

Religie (C.L.)
SALA 20

Limba Romana
(V.I.)

Limba Franceza Limba Franceza


Ed. Vizuala (P.I.) (P.L.)
(C.Cl.)
10
andru Mihaela
tiine sociale
IX E

21
Dumitrescu Iuliana
Mate-Informatic
IX F

20
Lupu Claudia
Mate-Informatic
XA

NOTA: Respectarea slilor indicate pe fond haurat este obligatorie


VERIFCAT I APROBAT
DIRECTOR: MARGHIOALA-ANDREI MARIA

GA"

2015-2016

XC
15
Jumrea Liliana
Mate-Informatic

Limba Engleza
(Dum.I.)

XD
18
Istudor Mihai
tiine ale naturii

XE
13
Muat Emil
Filologie

Limba Franceza Limba Engleza


(P.L.)
(M.M.I.)

XF
17
Prvu Luminia
tiine sociale

Ora
Sala
Dirig
Profil

Psihologie
(N.E.R.) SALA 16

11,55

Limba Franceza
(N.M.)

13.00

Limba Engleza
(I.R.)

14.00

Ziua

Limba Romana
(S.A.C.)

Fizica (J.L.)

Matematica
(M.C.)

Fizica (J.L.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Istorie (Ist.M.)

Consiliere
(P.L.G.)

Chimie (G.I.)

Limba Romana
(V.I.)

Limba Latina
(M.E.V.)

Matematica
(M.C.)

L
U
15.00 N
I
16.00

Ed. Fizica (P.L.G.) Fizica (J.L.)

Limba Romana
(M.E.V.)

Istorie (Ist.M.)

17.00

Matematica
(C.V.)
Informatica

Limba Romana
(M.E.V.)

Limba Romana
(S.P.)

17.55

Consiliere
(Ist.M.)

(P.M.) LAB INFO


1

11,55

Limba Franceza Limba Engleza


(V.D.T.)
(Dum.I.)

Limba Engleza
(M.M.I.)

Matematica
(M.C.)

T.I.C. (S.E.L.)

Matematica
(R.M.)

Limba Engleza
Ed. Fizica (N.M.) (I.R.)

Fizica (J.L.)

Ed. Fizica (N.M.) Biologie (S.A.)

Istorie (L.C.)

Limba Franceza
Geografie (S.C.) (C.Cl.)
Fizica (J.L.)

Consiliere (J.L.)

Chimie (S.M.)

Matematica
(C.V.)

Informatica (P.F.) Fizica (J.L.)

Geografie (S.C.)

Geografie (S.C.) Istorie (Ist.M.)

13.00

M
A
15.00
R
16.00
I
14.00

17.00
17.55

11.00

Religie (Coc.G.)

T.I.C. (P.F.) LAB.


INFO 3

Geografie (S.C.)
SALA 17

Matematica
(R.M.)

Arte (N.E.O.;P.I.) Arte (N.E.O.;P.I.)

11,55

M
I
13.00
E

Ed. Fizica (P.L.G.) Biologie (S.A.)

Matematica
(M.C.)

Istorie (Ist.M.)

E
14.00 R
C
15.00
U
R
16.00
I

Biologie (S.A.)

Chimie (S.M.)

Religie (Coc.G.)

Limba Romana
(S.P.)

Limba Romana
(S.A.C.)

Religie (Coc.G.)

Chimie (S.M.)

Limba Latina
(S.P.)

Chimie (G.I.)

Fizica (J.L.)

Limba Romana
(M.E.V.)

Chimie (S.M.)

17.00

Matematica
(C.V.)

Limba Romana
(V.I.)

Consiliere
(M.E.V.)

Ed. Fizica (P.L.G.)

17.55
11,55

Informatica
(P.M.)

Biologie (S.A.)

Limba Franceza Ed. Antrepenor


(V.D.T.)
(M.G.)

Limba Romana
(M.E.V.)

T.I.C. (S.M.C.)

13.00

Limba Engleza
(M.M.I.)

Limba Engleza
(I.R.)

14.00

J
O
15.00
I

Geografie (P.V.)

Ed. Antrepenor
Ed. Fizica (N.M.) (M.G.)

Geografie (S.C.)

Ed. Antrepenor
(M.G.)

Limba Romana
(V.I.)

Istorie (Ist.M.)

Biologie (D.M.)

16.00

Matematica
(C.V.)

Istorie (Ist.M.)

Limba Romana
Psihologie (Fl.M.) (S.P.)

17.00
17.55

Limba Romana
(S.A.C.)
Limba Engleza

Psihologie (Fl.M.) Istorie (Ist.M.)

Ed. Antrepenor
(M.G.)

(Dum.I.) SALA
15

Matematica
(R.M.) SALA 14

Limba Franceza
(N.M.) SALA 2

11,55

Limba Franceza
(N.M.)

13.00

Biologie (S.A.)

Fizica (J.L.)

Limba Engleza
(M.M.I.) LAB.
BIOLOGIE

T.I.C. (S.M.C.)

Arte (N.E.O.;P.I.) Arte (N.E.O.;P.I.) Psihologie (Fl.M.) Fizica (J.L.)


Fizica (J.L.)

Limba Franceza Limba Franceza Psihologie


(P.L.)
(C.Cl.)
(N.E.R.)

Psihologie
(N.E.R.)

Matematica
(R.M.)

Fizica (J.L.)

Limba Romana
(S.P.)
Religie (C.L.)

15
Jumrea Liliana
Mate-Informatic
XB

18
Istudor Mihai
tiine ale naturii
XC

13
Muat Emil
Filologie
XD

17
Prvu Luminia
tiine sociale
XE

V
I
14.00 N
E
15.00
R
16.00 I
17.00
Sala
Dirig
Profil
Ora
Ziua

ORAR GIMNAZIU
Ziua

Ora
Dirig
Profil
Sali

V
Tnsescu Ion
Mate-Informatic
Tnsescu Ion

VI
Mocanu Irinel
Mate-Informatic
Mocanu Irinel

VII
Cocoil George
Mate-Informatic
Cocoil George

7.00

Limba Romana

L
U
N
I

7.00

Geografie (P.V.)

8.00

Ed. Muzicala
(N.E.O.)

Limba Romana
9.00 (M.E.V.)

Limba Franceza Ed. Muzicala


(V.D.T.)
(N.E.O.)

Limba Romana
(T.Ad.)

Limba Romana
Ed. Fizica (N.M.) (M.E.V.)

Limba Latina
(T.Ad.)

Fizica (C.A.)

Ora
Dirig
Profil
Sali

Istorie (L.C.)

8.00 (M.E.V.)

Ziua

Istorie (L.C.)

Chimie (G.I.)

L
U
10.00 N
I
11.00

11.55 Ed. Fizica (P.L.G.) (M.M.I.)

Limba Engleza
(I.R.)

Limba Franceza
(V.D.T.)

11.55

13.00

Chimie (G.I.)

Limba Engleza
10.00 (M.M.I.)

Limba Franceza Limba Romana


(S.A.C.)
11.00 (C.Cl.)
Limba Engleza

7.00

M
A
R

VIII
Coman Vasile
Mate-Informatic
Coman Vasile

13.00

Matematica
(C.V.)

7.00

Geografie (P.V.)

8.00

8.00 Biologie (N.A.)

Fizica (M.A.)

Matematica
(M.A.M.)

9.00 Geografie (P.V.)

Matematica
(C.V.)

Biologie (S.A.)

Chimie (G.I.)

Geografie (P.V.)

Chimie (G.I.)

Ed. Fizica (P.L.G.)

11.00 (M.M.I.)

Biologie (S.A.)

Religie (Coc.G.)

Limba Engleza
(Dum.I.)

Matematica
11.55 (P.M.)

Limba Franceza Matematica


(V.D.T.)
(M.A.M.)

Ed. Muzicala
10.00 (N.E.O.)
Limba Engleza

9.00

Istorie (L.C.)

M
9.00 A
R
10.00

11.00 I
11.55

Matematica
13.00 (P.M.)

M
I
E

7.00
8.00 Consiliere (T.I.)

Religie (Coc.G.)

Ed. Fizica (P.L.G.)

13.00

Consiliere (C.V.)
Matematica
Ed. Fizica (N.M.) Ed. Vizuala (P.I.) (C.V.)

7.00

M
8.00 I
E

I
E
R
C
U
R
I

9.00 Ed. Vizuala (P.I.) Fizica (M.A.)

Limba Romana
10.00 (M.E.V.)
Matematica
11.00 (P.M.)

Matematica
(C.V.)

Fizica (J.L.)

Matematica
(M.A.M.)

Religie (Coc.G.)

Matemat.distrac Consiliere
(C.V.)
(Coc.G.)

Matemat.aplicat
T.I.C. (S.M.C.)
11.55 (P.M.)

Fizica (C.A.)

13.00 Ed. Fizica (P.L.G.)

Geografie (P.V.)

7.00
8.00 Istorie (L.C.)

J
O
I

Limba Romana
(M.E.V.)

Matematica
(C.V.)

Limba Franceza Limba Romana


(S.A.C.)
9.00 (C.Cl.)
Ed. Tehnologica
Istorie (L.C.)
10.00 (P.A.)
Limba Romana
11.00 (M.E.V.)
Matematica
11.55 (P.M.)

Prog.calculator
(S.E.L.) LAB.
INFO 1

Biologie (N.A.)

13.00

Ed. Tehnologica
(P.A.)

7.00

Limba Romana
(T.Ad.)

8.00

Matemat.aplicat
Ed. Fizica (P.L.G.) (C.V.)
Limba Romana
(M.E.V.)

Matematica
(C.V.)

Ed. Tehnologica Limba Franceza Informatica


(P.A.)
(V.D.T.)
(S.M.C.)
Limba Engleza
(M.M.I.)

13.00

Limba Engleza
(I.R.)

13.00

Fizica (J.L.)
Limba Romana
(M.E.V.)

Matematica
(C.V.)

Limba Romana
9.00 (M.E.V.)

Matematica
(C.V.)

Concurenta/col
(M.A.M.)

Limba Franceza
(V.D.T.)

10.00 Religie (Coc.G.)

Biologie (S.A.)

Matematica
(M.A.M.)

Limba Romana
(T.Ad.)

11.00 T.I.C. (S.M.C.)

Limba Franceza Cultura civica


Ed. Vizuala (P.I.) (V.D.T.)
(Fl.M.)

11.55

Limba Romana
(S.A.C.)

Biologie (S.A.)

Consiliere
(M.M.I.)

Cultura civica
(Fl.M.)

Tnsescu Ion

Mocanu Irinel

11.00
11.55

Electrician.ama Limba Romana


(S.A.C.)
8.00 (T.I.)

13.00
Dirig

J
O
10.00
I
9.00

Ed. Tehnologica Limba Engleza


(P.A.)
(Dum.I.)

7.00

V
I
N
E
R
I

Limba Romana
(T.Ad.)

I
E
9.00
R
10.00 C
U
11.00
R
11.55
I

Cocoil George

Arte (N.E.O.;P.I.)

Coman Vasile

7.00

V
I
9.00
N
10.00 E
R
11.00
I
8.00

11.55
13.00
Dirig

Ziua

Profil
Sali
Ora

Mate-Informatic

Mate-Informatic

Mate-Informatic

Mate-Informatic

VI

VII

VIII

Profil
Sali
Ora

Ziua

Weekday

Ora

IX A

IX E

IX F

IX G

Biologie
8 (N.A.)

Limba
Romana
(M.E.V.)

Limba
Latina
(S.A.C.)

Limba
Romana
(M.E.V.)

Fizica
(T.I.)

Limba
Engleza
(M.M.I.)

Geogra
fie
(S.C.)

Limba
Francez
a (C.Cl.)

Logica
(Fl.M.)

Ed.
Fizica
(P.L.G.)

Chimie
12 (G.I.)

Limba
Ed.
Limba Francez
Limba
Fizica
Romana a
Biologie Latina
13 (P.L.G.) (S.A.C.) (V.D.T.) (S.A.)
(V.I.)

Fizica
(T.I.)
Geogra
fie (P.V.)

14

Limba
Chimie Romana Logica
(S.M.) (T.Ad.) (Fl.M.)

15

Limba
Limba Matema
Engleza Chimie Engleza tica
(I.R.)
(G.I.)
(D.E.O.) (M.C.)

Logica
(Fl.M.)

16

Fizica
(J.L.)

Limba
Romana
(S.P.)

17

Matema Matema Limba


tica
tica
Romana Biologie
(M.C.) (C.V.)
(S.P.)
(D.M.)

18

Biologie Fizica
(D.M.) (M.A.)

Limba
Romana
(S.A.C.)

Fizica
11 (T.I.)

IX D

Consilie
re
(V.D.T.)

IX C

Limba
Romana
7 (M.E.V.)

Logica
9 (Fl.M.)
Limba
Francez
a
10 (V.D.T.)

IX B

Biologie Fizica
(D.M.) (M.A.)

Limba
Romana
(V.I.)

Limba
Engleza
(D.E.O.)

Istorie
(Ist.M.)

Chimie
(G.I.)

Chimie Fizica
(G.I.)
(J.L.)

Lab Info
7 (P.M.)

Franc.
(l.fonic)
(V.D.T.)

Lab Info
8 (P.M.)

Franc.
(l.fonic)
(V.D.T.)

Biologie
(N.A.)

Lab Info
9 (P.M.)

Istorie
(Ist.M.)

Geogra
fie (P.V.)

Ed.
Muzical
a
(N.E.O.)

Matema
tica
10 (M.A.M.)

Matema
tica
11 (M.A.M.)

T.I.C.
12 (S.E.L.)

Geogra
Limba Consilie Limba
Matema
fie
T.I.C.
T.I.C.
Francez re
Engleza Biologie tica
13 (S.C.)
(S.M.C.) (S.E.L.) a (A.M.) (N.E.O.) (I.R.)
(S.A.)
(P.M.)

T.I.C.
(S.M.C.)
Logica
(Fl.M.)
Ed.
Muzical
a
Fizica
(N.E.O.) (T.I.)

14

Matema Limba
Limba Franc. Ist.holoc
tica
Engleza Biologie Francez (l.fonic) aust
(M.C.) (Dum.I.) (S.A.)
a (A.M.) (V.D.T.) (L.C.)

15

Informa
tica
Istorie
(P.F.)
(P.I.M.)

Matema
T.I.C.
tica
(S.M.C.) (M.C.)

Limba
Francez
a (A.M.)

16

Istorie
(P.I.M.)

Matema Limba
tica
Engleza
(R.M.) (I.R.)

T.I.C.
(S.M.C.)

17

Limba Matema
Francez tica
Istorie
a (C.Cl.) (C.V.)
(P.I.M.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

18

Ed.
Chimie Fizica
(S.M.) (N.M.)

Istorie
(Ist.M.)

Fizica
(M.A.)

Fizica
(M.A.)

Limba
Engleza
(M.M.I.)
Matema
tica
(P.M.)

Istorie
(L.C.)

Lab Info
7 (P.M.)

Istorie
(Ist.M.)

Lab Info
8 (P.M.)

T.I.C.
(S.M.C.)

Consilie
re (T.I.)

Lab Info
9 (P.M.)

Geogra
fie
(S.C.)

Ed.
Vizuala
(P.I.)
Limba
Romana
(M.E.V.)
Matema
tica
(P.M.)

Fizica
10 (T.I.)

Ed.
Vizuala
(P.I.)

Matema
tica
11 (M.A.M.)

Matema
tica
(D.A.)

Istorie
12 (L.C.)

Arte
(N.E.O.;
P.I.)

Matema
Chimie Religie t.aplicat
(G.I.)
(Coc.G.) (P.M.)

Matema Limba
Consilie tica
Romana Consilie T.I.C.
13 re (N.A.) (M.C.) (T.Ad.) re (S.A.) (S.M.C.)

14

15

Geogra Religie T.I.C.


Chimie
fie (P.V.) (Coc.G.) (S.M.C.) (G.I.)
Ed.
Limba
Matema Muzical
Romana Chimie tica
a
(S.A.C.) (G.I.)
(R.M.) (N.E.O.)

16

Fizica
(J.L.)

17

Limba Matema
Romana tica
Fizica
(S.A.C.) (C.V.)
(M.A.)

18

Fizica
(M.A.)

Matema Ed.
tica
Fizica
(D.A.)
(P.L.G.)
Ed.
Muzical
a
(N.E.O.)
Istorie
(L.C.)

Limba
Chimie Romana
(G.I.)
(V.I.)

Geogra
fie (P.V.)
Limba
Romana
(S.P.)

Geogra
fie (P.V.)

Limba
Geogra Romana Fizica
fie (P.V.) (S.P.)
(J.L.)

T.I.C.
7 (S.E.L.)

Limba
Romana
(S.A.C.)

Biologie
8 (N.A.)

Ed.
Fizica
(P.L.G.)

Istorie
(L.C.)

Limba
Romana
9 (M.E.V.)

Biologie
(D.M.)

Limba
Francez
a (C.Cl.)

Limba
Francez
a
10 (V.D.T.)

Matema
tica
(D.A.)

Ed.
Tehnolo
gica
(P.A.)

Informa
tica
11 (P.M.)

Religie
(Coc.G.)

Limba
Romana
(M.E.V.)

Limba Consilie Limba


Romana re
Romana
12 (M.E.V.) (M.C.) (T.Ad.)

Franc.
T.I.C.
(l.fonic)
(S.M.C.) (V.D.T.)

Matema
tica
(P.M.)

Limba Matema
Engleza tica
T.I.C.
Religie Logica
13 (M.M.I.) (M.C.) (S.E.L.) (Coc.G.) (Fl.M.)

Franc. Matema
(l.fonic) tica
(V.D.T.) (D.A.)

14

Ed.
Fizica
(N.M.)

Limba Informa
Engleza tica
Geogra
(Dum.I.) (P.F.)
fie (P.V.)

15

Limba Informa Matema Limba


Engleza tica
tica
Romana
(I.R.)
(P.F.)
(R.M.) (V.I.)

16

Logica
(Fl.M.)

17

Limba
Geogra Lectura
Romana Biologie fie
& abil.
(S.A.C.) (D.M.) (S.C.)
(V.I.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

18

Matema Limba
Biologie tica
Romana
(D.M.) (C.V.)
(S.P.)

Limba
Francez
a (A.M.)

Ed.
Consilie Fizica
re (P.V.) (N.M.)

T.I.C.
(S.M.C.)

Logica
(Fl.M.)

Limba
Francez
a (A.M.)

Limba
Romana
(S.P.)

Matema
tica
7 (M.A.M.)

Fizica
(T.I.)

Chimie
8 (G.I.)

Limba
Engleza
(I.R.)

Electrici
an.ama
(T.I.)

Limba
Engleza
9 (M.M.I.)

Limba
Romana
(M.E.V.)

Limba
Romana
10 (M.E.V.)

Limba
Romana
(S.A.C.)
Limba
Francez
a
(V.D.T.)

Fizica
11 (T.I.)

Limba
Romana
(S.A.C.)

Arte
(N.E.O.; Fizica
12 P.I.)
(J.L.)

Limba
Romana
(T.Ad.)
Limba
Informa Francez
Religie tica
a
13 (Coc.G.) (P.F.)
(V.D.T.)

14

Fizica
(M.A.)

Religie
(Coc.G.)
T.I.C.
(S.M.C.)

Limba Franc. Consilie


Francez (l.fonic) re
a (A.M.) (V.D.T.) (S.M.C.)

Matema Limba
tica
Engleza
(R.M.) (I.R.)

Informa Limba
T.I.C.
tica
Francez Religie
(S.M.C.) (P.F.)
a (A.M.) (C.L.)

Limba
Engleza
(D.E.O.)
Limba
Latina
(S.P.)

6
6

Arte
Arte
(N.E.O.; (N.E.O.; Logica
P.I.)
P.I.)
(Fl.M.)

15

Religie
(C.L.)

16

Limba
Francez Logica
a (C.Cl.) (Fl.M.)

17
18

Limba
Romana
(S.P.)

Limba Ed.
Engleza Vizuala
(D.E.O.) (P.I.)

Limba
Francez
a (A.M.)

Limba Limba
Romana Romana
(S.P.)
(V.I.)

Ed.
Vizuala
(P.I.)

VI

VII

VIII

XA

XB

XC

XD

XE

XF

XI A

Istorie
(L.C.)

Econom
ie (V.P.)

Geogra
fie (P.V.)

Istorie
(L.C.)

Limba
Romana
(T.Ad.)

Fizica
(T.I.)

Ed.
Muzical
a
(N.E.O.)
Limba
Francez
a
(V.D.T.)

Fizica
(C.A.)
Ed.
Muzical
a
(N.E.O.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

Limba Limba
Romana Latina
(M.E.V.) (T.Ad.)

Consilie
re (G.I.)
Limba
Francez
a
(V.D.T.)

Limba
Romana Istorie
(S.A.C.) (L.C.)

Chimie
(G.I.)
Limba
Limba Limba Francez
Engleza Engleza a
(M.M.I.) (I.R.)
(V.D.T.)
Chimie
(G.I.)

Psiholog
ie
Geogra
(N.E.R.) fie (P.V.)
Chimie Fizica
(S.M.) (C.A.)

Limba Limba Limba Limba


Engleza Francez Engleza Francez
(Dum.I.) a (A.M.) (M.M.I.) a (N.M.)

Limba
Limba
Engleza Biologie Romana Fizica
(Dum.I.) (S.A.)
(S.A.C.) (J.L.)
Biologie Chimie Fizica
(S.A.)
(S.M.) (J.L.)

Matema Limba
tica
Engleza
(M.C.) (I.R.)

Limba
Consilie
Engleza Istorie re
(Dum.I.) (Ist.M.) (P.L.G.)

Ed.
Limba
Limba Limba Matema
Fizica
Engleza Chimie Romana Latina tica
(P.L.G.) (D.E.O.) (G.I.)
(V.I.)
(M.E.V.) (M.C.)
Fizica
(M.A.)

Limba Ed.
Romana Fizica
Fizica
(V.I.)
(P.L.G.) (J.L.)

Limba
Romana Istorie
(M.E.V.) (Ist.M.)

Limba Ed.
Matema Consilie Limba Limba
Romana Fizica
tica
re
Romana Romana
(V.I.)
(P.L.G.) (C.V.)
(Ist.M.) (M.E.V.) (S.P.)
Matema
tica
(C.V.)
Fizica
(M.A.)

Matema
tica
Geogra
(M.A.M.) fie (P.V.)

Matema
tica
Biologie Chimie
(C.V.)
(S.A.)
(G.I.)

Fizica
(T.I.)
Energii
neconv.
(T.I.)
Limba
Francez
a
(V.D.T.)

Ed.
Geogra Chimie Fizica
fie (P.V.) (G.I.)
(P.L.G.)
Biologie
(S.A.)
Limba
Francez
a
(V.D.T.)

Matema
tica
(P.M.)

Limba
Religie Engleza
(Coc.G.) (Dum.I.)
Matema
tica
Istorie
(M.A.M.) (L.C.)

Ed.
Religie Fizica
(Coc.G.) (P.L.G.)

Chimie
(G.I.)
Consilie
re
(Dum.I.)

Informa
Ed.
tica
Fizica
(P.M.)
(P.L.G.)
Limba
Informa Matema Francez Limba Limba Matema
tica
tica
Engleza Engleza tica
a
(P.M.)
(R.M.) (V.D.T.) (Dum.I.) (M.M.I.) (M.C.)
Istorie
(P.I.M.)

Fizica
(C.A.)

Matema Ed.
T.I.C.
tica
Fizica
(S.E.L.) (R.M.) (N.M.)

Limba
Engleza
(I.R.)

Matema
tica
Consilie Fizica
(P.M.)
re (L.C.) (J.L.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

Chimie T.I.C.
(S.M.) (P.F.)

Geogra Limba
fie
Francez Fizica
(S.C.)
a (C.Cl.) (J.L.)

Fizica
(M.A.)

Istorie
(L.C.)

Geogra
Biologie fie
(S.A.)
(S.C.)

Informa
Geogra
tica
Consilie Chimie fie
Istorie
(P.F.)
re (J.L.) (S.M.) (S.C.)
(Ist.M.)
Limba Matema Informa
Francez tica
tica
Fizica
a (C.Cl.) (C.V.)
(P.F.)
(J.L.)

Consilie
re (C.V.)

Limba
Romana
(M.E.V.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

Ed.
Matema
Vizuala tica
(P.I.)
(C.V.)

Informa
tica
(P.F.)

Fizica
(M.A.)

Limba
Romana Fizica
(M.E.V.) (J.L.)

Matema
tica
(P.M.)

Matema Matema
tica
tica
Religie
(C.V.)
(M.A.M.) (Coc.G.)

Chimie
(G.I.)

Matema Consilie Limba


t.distrac re
Romana
(C.V.)
(Coc.G.) (T.Ad.)

Informa
tica
(P.F.)

T.I.C.
Fizica
(S.M.C.) (C.A.)

Biologie
(N.A.)

T.I.C.
(P.F.)

Geogra
fie
(S.C.)

Polinoa
me
(M.A.M.)

Geogra
fie (P.V.)

Informa
tica
Fizica
(P.M.)
(C.A.)

Matema Arte
Arte
Religie tica
(N.E.O.; (N.E.O.;
(Coc.G.) (R.M.) P.I.)
P.I.)

Matema
tica
Istorie
(P.M.)
(L.C.)

Ed.
Matema
Fizica
Biologie tica
Istorie
(P.L.G.) (S.A.)
(M.C.) (Ist.M.)

Matema Limba
Limba
tica
Romana Biologie Chimie Religie Romana
(P.M.)
(V.I.)
(S.A.)
(S.M.) (Coc.G.) (S.P.)
Ed.
Matema Limba
Limba
Fizica
tica
Romana Religie Chimie Latina
(P.L.G.) (R.M.) (S.A.C.) (Coc.G.) (S.M.) (S.P.)
Limba Ed.
Romana Fizica
Chimie Fizica
(V.I.)
(P.L.G.) (G.I.)
(J.L.)
Fizica
(M.A.)

Limba
Romana Chimie
(M.E.V.) (S.M.)

Matema Limba Consilie Ed.


Chimie tica
Romana re
Fizica
(S.M.) (C.V.)
(V.I.)
(M.E.V.) (P.L.G.)

Ed.
Tehnolo
gica
(P.A.)

Limba
Romana
(M.E.V.)

Matema Prog.cal Limba


tica
culator Romana
(C.V.)
(S.E.L.) (T.Ad.)

Matema
tica
(P.M.)

Limba Ed.
Matema
Romana Fizica
t.aplicat
(S.A.C.) (P.L.G.) (C.V.)

Limba
Engleza
(M.M.I.)

Istorie
(L.C.)

Limba Matema
Romana tica
(M.E.V.) (C.V.)

Religie
(Coc.G.)

Ed.
Tehnolo
gica
(P.A.)

Limba
Francez Informa
a
tica
(V.D.T.) (S.M.C.)

Informa
tica
(P.F.)

Ed.
Limba Tehnolo Limba
Engleza gica
Engleza T.I.C.
(M.M.I.) (P.A.)
(Dum.I.) (S.E.L.)

Biologie
(S.A.)

Limba
Engleza
(I.R.)

Ed.
Antrepe Matema Informa
Limba
nor
tica
tica
Biologie Romana T.I.C.
(M.G.) (R.M.) (P.M.)
(S.A.)
(M.E.V.) (S.M.C.)

Limba
Psiholog Francez
Biologie ie
a
(S.A.)
(Fl.M.) (V.D.T.)

Ed.
Antrepe Limba Limba
nor
Engleza Engleza
(M.G.) (M.M.I.) (I.R.)

Limba
Ed.
Engleza Biologie Geogra Fizica
(Dum.I.) (S.A.)
fie (P.V.) (N.M.)

Ed.
Antrepe Geogra
nor
fie
(M.G.) (S.C.)

Ed.
Geogra Informa Antrepe Limba
fie
tica
nor
Romana Istorie Biologie
(S.C.)
(P.F.)
(M.G.) (V.I.)
(Ist.M.) (D.M.)
Ed.
Limba Antrepe Matema
Psiholog Limba
Francez nor
tica
Istorie ie
Romana
a (A.M.) (M.G.) (C.V.)
(Ist.M.) (Fl.M.) (S.P.)
Ed.
Geogra Limba Psiholog
Antrepe
fie
Romana ie
Istorie nor
(S.C.)
(S.A.C.) (Fl.M.) (Ist.M.) (M.G.)
Limba
Romana
(M.E.V.)

Fizica
(J.L.)
Limba Limba Matema
Romana Romana tica
(S.A.C.) (M.E.V.) (C.V.)
Limba
Matema Concure Francez
tica
nta/col a
(C.V.)
(M.A.M.) (V.D.T.)

Limba
Engleza
(M.M.I.)

Matema Limba
Biologie tica
Romana
(S.A.)
(M.A.M.) (T.Ad.)
Limba
Ed.
Francez Cultura
Vizuala a
civica
(P.I.)
(V.D.T.) (Fl.M.)

Matema
tica
(P.M.)

Fizica
(T.I.)

Biologie
(S.A.)

Limba
Arte
Matema
Romana Biologie (N.E.O.; tica
Religie
(S.A.C.) (S.A.)
P.I.)
(P.M.)
(C.L.)
Consilie Cultura
re
civica
(M.M.I.) (Fl.M.)

Limba Matema Limba Limba Informa


Engleza tica
Engleza Francez tica
(Dum.I.) (R.M.) (M.M.I.) a (N.M.) (P.F.)

Arte
Arte
(N.E.O.; (N.E.O.; Biologie Fizica
P.I.)
P.I.)
(S.A.)
(J.L.)

Limba
T.I.C.
Francez
(S.M.C.) a (N.M.)

Psiholog Matema Arte


Arte
Psiholog
ie
tica
(N.E.O.; (N.E.O.; ie
Fizica
(N.E.R.) (R.M.) P.I.)
P.I.)
(Fl.M.) (J.L.)

Limba Limba
Romana Engleza Fizica
(V.I.)
(D.E.O.) (J.L.)
Religie
(C.L.)

Limba Limba Psiholog


Francez Francez ie
a (A.M.) a (C.Cl.) (N.E.R.)

Limba Psiholog Matema


Romana ie
tica
Fizica
(V.I.)
(N.E.R.) (R.M.) (J.L.)

Limba Limba
Francez Francez
a (A.M.) a (C.Cl.)

Limba
Romana
(S.P.)
Religie
(C.L.)

XI B

XI C

XI D

XI E

XI F

XII A

Limba
Limba
Ed.
Limba
Romana Biologie Romana Geogra Fizica
Francez
(S.A.C.) (N.A.)
(V.I.)
fie (P.V.) (N.M.) a (C.Cl.)
Limba
Geogra Francez
Limba
Fizica
Fizica
fie
a
Sociolog Engleza
(M.A.) (J.L.)
(S.C.)
(V.D.T.) ie (V.P.) (M.M.I.)
Biologie Fizica
(N.A.)
(J.L.)

Limba Ed.
Engleza Fizica
(Dum.I.) (N.M.)

Limba
Engleza Fizica
(M.M.I.) (C.A.)

XII B
Fizica
(M.A.)

XII C

XII D

XII E

Consilie Fizica
re (S.C.) (C.A.)

Consilie
re (S.P.)

Limba Limba Ed.


Romana Romana Fizica
(V.I.)
(S.P.)
(N.M.)

Limba
Francez
a (C.Cl.)

Geogra Limba Limba


Geogra fie
Francez Romana
fie (P.V.) (S.C.)
a (N.M.) (S.P.)

Geogra Limba Limba Ed.


Limba
fie
Engleza Francez Artistica Francez Biologie Filosofie Istorie
(S.C.)
(Dum.I.) a (A.M.) (N.E.O.) a (N.M.) (N.A.)
(Fl.M.) (L.C.)

Limba
Chimie Romana
(S.M.) (S.P.)

Limba Limba
Limba
Fizica
Francez Romana Chimie Engleza Geogra clasica
a (A.M.) (T.Ad.) (S.M.) (I.R.)
fie (P.V.) (C.A.)

Limba
Biologie Engleza
(N.A.)
(Dum.I.)

Limba
Chimie Francez Fizica
(S.M.) a (A.M.) (C.A.)

Limba Ed.
Francez Fizica
a (N.M.) (N.M.)

Limba Limba Limba


Limba Geogra
Romana Francez Romana Biologie Biologie Engleza fie
(T.Ad.) a (N.M.) (S.A.C.) (S.A.)
(N.A.)
(D.E.O.) (S.C.)

Econom
Hazarde
ie
Chimie Econom nat.
Istorie
(M.G.) (S.M.) ie (V.P.) (P.V.)
(Ist.M.)
Instrum
Matema
Econom
ente
tica
Fizica
ie
Istorie muz
Chimie
(C.V.)
(J.L.)
(M.G.) (Ist.M.) (N.E.O.) (G.I.)
Fizica
(M.A.)

Econom Matema Limba


ie
tica
Francez Stiinte
(M.G.) (D.A.)
a (A.M.) (M.A.)

Religie
(C.L.)

Ed.
Chimie Biologie Fizica
(G.I.)
(N.A.)
(P.L.G.)

Chimie Religie
(S.M.) (C.L.)

Filosofie Filosofie
(Fl.M.) (V.P.)

Ed.
Ed.
Matema Limba
Artistica Filosofie Fizica
Biologie tica
Engleza
(N.E.O.) (V.P.)
(P.L.G.) (N.A.)
(P.M.)
(Dum.I.)

Limba
Limba Matema Energii Francez Econom Matema Limba Limba
Francez tica
neconv. a
ie
tica
Engleza Engleza Religie
a (A.M.) (D.A.)
(C.A.)
(V.D.T.) (M.G.) (M.C.) (Dum.I.) (M.M.I.) (C.L.)
Religie
(C.L.)

Informa
tica
Istorie
(P.M.)
(P.I.M.)

Limba
Engleza Istorie
(I.R.)
(P.I.M.)

Limba
Ed.
Matema
Engleza Istorie Fizica
tica
Fizica
(I.R.)
(Ist.M.) (P.L.G.) (M.C.) (T.I.)

Istorie
(Ist.M.)

Matema
tica
T.I.C.
(P.M.)
(S.M.C.)

Matema
Limba Matema
tica
T.I.C.
Engleza tica
Biologie Filosofie Fizica
(R.M.) (S.M.C.) (M.M.I.) (M.C.) (S.A.)
(Fl.M.) (C.A.)

Religie
(Coc.G.)

Consilie
re (C.A.)

Limba Geogra Limba Ist.filoso Ed.


Romana fie
Romana fiei
Fizica
(S.A.C.) (S.C.)
(V.I.)
(V.P.)
(N.M.)
Istorie Fizica
(Ist.M.) (J.L.)

Fizica
(M.A.)

Fizica
(T.I.)

Limba Limba Limba Limba Limba Fizica


Chimie Latina Romana Romana Romana Romana clasica
(S.M.) (M.E.V.) (E.A.)
(S.A.C.) (V.I.)
(S.P.)
(M.A.)

Matema
Ed.
tica
Chimie T.I.C.
Fizica
(C.V.)
(S.M.) (S.M.C.) (N.M.)
Instrum
Informa Ed.
ente
Biologie tica
Fizica
muz
(N.A.)
(P.M.)
(N.M.) (N.E.O.)
Informa Ed.
tica
Fizica
(P.M.)
(N.M.)

Fizica
(C.A.)

Lit.
Univers
Chimie ala
(S.M.) (S.P.)

Fizica
(C.A.)

Filosofie
(V.P.)

Limba Informa
Limba
Romana tica
Istorie Chimie Biologie Romana
(E.A.)
(P.F.)
(Ist.M.) (G.I.)
(N.A.)
(S.P.)
Informa Matema Matema
T.I.C.
tica
tica
tica
Fizica
(S.M.C.) (P.F.)
(M.C.) (P.M.)
(C.A.)

Geogra
fie
(S.C.)

Hazarde
Matema
Limba Ed.
nat.
Istorie Chimie tica
Biologie Romana Artistica
(P.V.)
(Ist.M.) (G.I.)
(M.C.) (N.A.)
(E.A.)
(P.I.)

Siruri
Matema
Limba
Matema Informa Ed.
recurent tica
Biologie Romana Geogra tica
tica
Fizica
(C.V.)
(D.A.)
(S.A.)
(T.Ad.) fie (P.V.) (M.C.) (P.M.)
(N.M.)

Limba
Romana Istorie
(E.A.)
(Ist.M.)

Matema Limba Limba


Limba Limba
tica
Romana Romana Istorie T.I.C.
Biologie Francez Romana Istorie
(C.V.)
(T.Ad.) (V.I.)
(Ist.M.) (S.M.C.) (N.A.)
a (N.M.) (S.P.)
(L.C.)

Limba
Francez
a (C.Cl.)

Consilie
Limba
Limba
Limba Limba Limba
re
Consilie Biologie Latina Istorie Francez Consilie Engleza Francez Romana
(S.A.C.) re (P.M.) (S.A.)
(M.E.V.) (Ist.M.) a (C.Cl.) re (V.I.) (M.M.I.) a (N.M.) (S.P.)
Informa
Limba Matema
Limba
Matema
tica
Biologie Biologie Romana tica
Religie Romana T.I.C.
tica
Istorie
(P.M.)
(N.A.)
(S.A.)
(T.Ad.) (M.C.) (Coc.G.) (V.I.)
(S.M.C.) (P.M.)
(Ist.M.)
Limba Informa
Limba Limba Matema Limba Matema
Romana tica
T.I.C.
Engleza Engleza tica
Engleza tica
T.I.C.
(S.A.C.) (P.M.)
(S.M.C.) (I.R.)
(M.M.I.) (M.C.) (Dum.I.) (P.M.)
(P.F.)

Ed.
Fizica
(P.L.G.)

Limba Matema Matema L.roman Econom Geogra Matema Matema Ed.


Engleza tica
tica
a&norm ie
fie
tica
tica
Fizica
(I.R.)
(D.A.)
(R.M.) a (T.Ad.) (M.G.) (S.C.)
(M.C.) (P.M.)
(N.M.)

Limba
Engleza
(Dum.I.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

Matema Matema
Consilie Informa Informa Limba Geogra Limba
tica
tica
Religie re
tica
tica
Francez fie
Francez
(D.A.)
(R.M.) (Coc.G.) (Fl.M.) (P.F.)
(P.M.)
a (N.M.) (S.C.)
a (C.Cl.)

Matema Limba
tica
Romana Fizica
(C.V.)
(T.Ad.) (C.A.)

Limba Limba
Sociolog Romana Romana
ie (V.P.) (E.A.)
(S.A.C.)
Limba
Astrono
Limba Francez
mie
Chimie Engleza a
Sociolog Fizica
(M.A.) (S.M.) (Dum.I.) (V.D.T.) ie (V.P.) (C.A.)
Lit.
Limba
Univers Limba Informa
Chimie Engleza Religie ala
Francez tica
(S.M.) (Dum.I.) (Coc.G.) (E.A.)
a (N.M.) (P.F.)
Fizica
(M.A.)

Fizica
clasica
(M.A.)

Limba
Chimie Chimie Latina
(G.I.)
(S.M.) (S.P.)

Informa Limba Limba Limba


tica
Francez Romana Romana
(P.M.)
a (N.M.) (E.A.)
(S.P.)
Informa Limba Matema
tica
Romana tica
Stiinte
(P.M.)
(S.P.)
(P.M.)
(M.A.)

Informa Consilie Poezia Limba Limba Matema


tica
re
engleza Romana Engleza tica
Fizica
(P.M.)
(S.M.) (I.R.)
(E.A.)
(M.M.I.) (M.C.) (T.I.)

Informa Limba Matema Limba


Matema
tica
Francez tica
Romana Religie tica
Fizica
(P.M.)
a (A.M.) (R.M.) (T.Ad.) (Coc.G.) (M.C.) (M.A.)
Informa
tica
Religie
(P.M.)
(Coc.G.)

Matema
Consilie tica
re (I.R.) (M.C.)

Limba
Consilie Engleza
re (P.F.) (Dum.I.)

Matema Limba Folclor


tica
Romana muzical
(P.M.)
(E.A.)
(N.E.O.)

Fizica
Chimie clasica
(S.M.) (T.I.)

Limba
Engleza
(D.E.O.)

XII F
Consilie
re
(T.Ad.)
Limba
Romana
(T.Ad.)
Istorie
(L.C.)
Limba
Engleza
(I.R.)
Filosofie
(Fl.M.)
Folclor
muzical
(N.E.O.)

Filosofie
(Fl.M.)
Ed.
Fizica
(P.L.G.)
Studii
sociale
(Fl.M.)

Limba
Engleza
(I.R.)
Istorie
(L.C.)
Geogra
fie
(S.C.)

T.I.C.
(S.M.C.)
Geogra
fie
(S.C.)
Ed.
Artistica
(N.E.O.)
Limba
Romana
(T.Ad.)
Istorie
(L.C.)
Matema
tica
(R.M.)

Ed.
Fizica
(P.L.G.)
Religie
(Coc.G.)
Istorie
(L.C.)
Geogra
fie
(S.C.)
Limba
Francez
a (N.M.)

Limba
Francez
a (N.M.)
Cultura.
trad.ro
(T.Ad.)
Limba
Romana
(T.Ad.)
Matema
tica
(R.M.)
Limba
Engleza
(I.R.)
Filosofie
(Fl.M.)

Weekday

2
2
2
2
2
2
2

Ora

IX A

IX F

VI

Limba Consilie
Romana re
7 (M.E.V.) (V.D.T.)

Ed.
Limba Limba Muzical
Biologie Romana Romana a
Fizica
8 (N.A.)
(S.A.C.) (M.E.V.) (N.E.O.) (C.A.)
Limba Ed.
Limba Limba Francez Muzical
Logica Latina Romana a
a
9 (Fl.M.) (S.A.C.) (M.E.V.) (V.D.T.) (N.E.O.)
Limba
Limba Ed.
Limba
Francez
Fizica
Engleza Fizica
Romana
a
10 (V.D.T.) (T.I.)
(M.M.I.) (N.M.) (M.E.V.)

Franc.
Lab Info (l.fonic) Biologie Fizica
8 (P.M.)
(V.D.T.) (N.A.)
(M.A.)

VIII
Istorie
(L.C.)

XI A

XI B

Limba
Econom Romana
ie (V.P.) (S.A.C.)

Geogra Istorie
fie (P.V.) (L.C.)

Fizica
(M.A.)

Limba
Romana Fizica
(T.Ad.) (T.I.)

Biologie
(N.A.)

Geogra
Consilie fie
re (G.I.) (S.C.)
Limba
Geogra Limba Limba
Francez Limba
Fizica
fie
Francez Romana Istorie Chimie a
Francez
11 (T.I.)
(S.C.)
a (C.Cl.) (S.A.C.) (L.C.)
(G.I.)
(V.D.T.) a (A.M.)
Limba
Ed.
Limba Limba Francez
Chimie Logica Fizica
Engleza Engleza a
Geogra Chimie
12 (G.I.)
(Fl.M.)
(P.L.G.)
(M.M.I.)
(I.R.)
(V.D.T.)
fie (P.V.) (S.M.)
Ed.
Fizica
Chimie
13 (P.L.G.)
(G.I.)
14
15
16
17
18
Franc.
Lab Info (l.fonic)
7 (P.M.)
(V.D.T.)

VII

Limba
Latina
(T.Ad.)

Matema
tica
Fizica
(C.V.)
(T.I.)

Fizica
(M.A.)

Matema
Energii Matema
tica
Geogra neconv. tica
(M.A.M.) fie (P.V.) (T.I.)
(C.V.)
Limba
Matema
Francez Econom
Lab Info Istorie Geogra tica
Biologie Chimie a
ie
9 (P.M.)
(Ist.M.) fie (P.V.) (C.V.)
(S.A.)
(G.I.)
(V.D.T.) (M.G.)
Ed.
Matema
Muzical
Ed.
Matema Limba
tica
T.I.C.
a
Geogra Chimie Fizica
tica
Francez
10 (M.A.M.) (S.M.C.) (N.E.O.) fie (P.V.) (G.I.)
(P.L.G.) (P.M.)
a (A.M.)
Matema
tica
Logica
11 (M.A.M.) (Fl.M.)
Ed.
Muzical
T.I.C.
a
12 (S.E.L.) (N.E.O.)

Limba
Limba
Engleza Biologie Religie Engleza
(M.M.I.) (S.A.)
(Coc.G.) (Dum.I.)
Limba
Matema Francez Matema
tica
a
tica
Istorie
(P.M.)
(V.D.T.) (M.A.M.) (L.C.)

Chimie Religie
(G.I.)
(C.L.)
Ed.
Limba
Fizica
Engleza
(P.L.G.) (I.R.)

3
3
3
3
3

Geogra Limba Matema


Ed.
fie
Engleza tica
Religie Fizica
13 (S.C.)
(I.R.)
(P.M.)
(Coc.G.) (P.L.G.)

14
15
16
17
18

Franc.
(l.fonic)
(V.D.T.)

Limba Limba
Consilie Romana Romana
re (C.V.) (M.E.V.) (S.A.C.)

Lab Info Istorie


7 (P.M.)
(Ist.M.)

Ed.
Lab Info T.I.C.
Consilie Fizica
8 (P.M.)
(S.M.C.) re (T.I.) (N.M.)

Ed.
Matema Informa
Vizuala tica
tica
Istorie
(P.I.)
(C.V.)
(P.F.)
(Ist.M.)

Geogra Ed.
Lab Info fie
Vizuala Fizica
9 (P.M.)
(S.C.)
(P.I.)
(M.A.)

Limba
Romana Fizica
(M.E.V.) (J.L.)

Matema Matema
tica
tica
(P.M.)
(C.V.)

Ed.
Limba Matema Matema
Vizuala Romana tica
tica
Religie Chimie Biologie
(P.I.)
(M.E.V.) (C.V.)
(M.A.M.) (Coc.G.) (G.I.)
(N.A.)

Fizica
10 (T.I.)

Matema Matema Matema Matema Consilie Limba Informa Informa


tica
tica
tica
t.distrac re
Romana tica
tica
11 (M.A.M.) (D.A.)
(P.M.)
(C.V.)
(Coc.G.) (T.Ad.) (P.F.)
(P.M.)

Istorie
12 (L.C.)

4
4
4
4
4
4

Matema
Chimie t.aplicat T.I.C.
(G.I.)
(P.M.)
(S.M.C.)
Ed.
Consilie
Fizica
13 re (N.A.)
(P.L.G.)
14
15
16
17
18

Fizica
(C.A.)

Polinoa Siruri
Biologie me
recurent
(N.A.)
(M.A.M.) (C.V.)

Geogra
fie (P.V.)

Ed.
Tehnolo Limba Matema
gica
Romana tica
(P.A.)
(M.E.V.) (C.V.)

Limba
T.I.C.
Romana
7 (S.E.L.) (S.A.C.)

Ed.
Biologie Fizica
Istorie
8 (N.A.)
(P.L.G.) (L.C.)

Limba
Limba Limba Ed.
Matema Limba Informa
Romana Biologie Francez Romana Fizica
t.aplicat Engleza tica
9 (M.E.V.) (D.M.) a (C.Cl.) (S.A.C.) (P.L.G.) (C.V.)
(M.M.I.) (P.M.)

Matema Prog.cal Limba Matema Consilie


tica
culator Romana tica
re
(C.V.)
(S.E.L.) (T.Ad.) (P.M.)
(S.A.C.)

Limba
Ed.
Francez Matema Tehnolo
a
tica
gica
Istorie
10 (V.D.T.) (D.A.)
(P.A.)
(L.C.)

Limba Matema
Limba
Romana tica
Religie Romana
(M.E.V.) (C.V.)
(Coc.G.) (S.A.C.)

Ed.
Informa
Limba Tehnolo
tica
Religie Romana gica
11 (P.M.)
(Coc.G.) (M.E.V.) (P.A.)

Limba
Francez Informa Informa Limba
a
tica
tica
Engleza
(V.D.T.) (S.M.C.) (P.F.)
(I.R.)

Ed.
Limba Franc. Matema Limba Tehnolo Limba
Ed.
Romana (l.fonic) tica
Engleza gica
Engleza Biologie Fizica
12 (M.E.V.) (V.D.T.) (P.M.)
(M.M.I.) (P.A.)
(Dum.I.) (S.A.)
(N.M.)

5
5
5
5
5
5

Limba Franc.
Engleza (l.fonic)
13 (M.M.I.) (V.D.T.)
14
15
16
17
18

Matema
tica
Fizica
7 (M.A.M.) (T.I.)

Limba
Engleza
(I.R.)

Fizica
(J.L.)

Limba Matema
Romana tica
(M.E.V.) (C.V.)

Limba Electrici Limba Limba Matema Limba Astrono


Chimie Engleza an.ama Romana Romana tica
Engleza mie
8 (G.I.)
(I.R.)
(T.I.)
(S.A.C.) (M.E.V.) (C.V.)
(M.M.I.) (M.A.)
Limba
Limba Limba Limba Matema Concure Francez
Engleza Romana Romana tica
nta/col a
Fizica
Chimie
9 (M.M.I.) (S.A.C.) (M.E.V.) (C.V.)
(M.A.M.) (V.D.T.) (T.I.)
(S.M.)
Limba
Limba Francez
Matema Limba Matema
Romana a
Religie Biologie tica
Romana tica
Fizica
10 (M.E.V.) (V.D.T.) (Coc.G.) (S.A.)
(M.A.M.) (T.Ad.) (P.M.)
(M.A.)
Limba
Limba
Ed.
Francez Cultura
Informa
Fizica
Romana T.I.C.
Vizuala a
civica
Biologie tica
11 (T.I.)
(S.A.C.) (S.M.C.) (P.I.)
(V.D.T.) (Fl.M.) (S.A.)
(P.M.)

Arte
Franc.
(N.E.O.; (l.fonic)
12 P.I.)
(V.D.T.)

6
6
6
6
6

Religie
13 (Coc.G.)
14
15
16
17

Limba
Arte
Informa Informa
Romana Biologie (N.E.O.; tica
tica
(S.A.C.) (S.A.)
P.I.)
(P.F.)
(P.M.)
Consilie Cultura
re
civica
(M.M.I.) (Fl.M.)

18

XI C

XI D

XI E

Limba
Biologie Romana Geogra
(N.A.)
(V.I.)
fie (P.V.)
Limba
Geogra Francez
Fizica
fie
a
(J.L.)
(S.C.)
(V.D.T.)
Fizica
(J.L.)

Limba Ed.
Engleza Fizica
(Dum.I.) (N.M.)

XI F
Ed.
Fizica
(N.M.)

XII A

XII B

Limba
Francez Fizica
a (C.Cl.) (M.A.)

XII C

XII D

XII E

XII F

Consilie Fizica
re (S.C.) (C.A.)

Consilie
Consilie re
re (S.P.) (T.Ad.)

Limba Limba Limba Ed.


Sociolog Engleza Romana Romana Fizica
ie (V.P.) (M.M.I.) (V.I.)
(S.P.)
(N.M.)

Limba Limba
Francez Romana
a (C.Cl.) (T.Ad.)

Limba
Engleza Fizica
(M.M.I.) (C.A.)

Geogra Limba Limba


Geogra fie
Francez Romana Istorie
fie (P.V.) (S.C.)
a (N.M.) (S.P.)
(L.C.)

Limba Limba Ed.


Limba
Engleza Francez Artistica Francez Biologie Filosofie Istorie
(Dum.I.) a (A.M.) (N.E.O.) a (N.M.) (N.A.)
(Fl.M.) (L.C.)

Limba Limba
Chimie Romana Engleza
(S.M.) (S.P.)
(I.R.)

Limba
Limba
Fizica
Romana Chimie Engleza Geogra clasica
(T.Ad.) (S.M.) (I.R.)
fie (P.V.) (C.A.)

Limba
Biologie Engleza Filosofie
(N.A.)
(Dum.I.) (Fl.M.)

Limba
Francez Fizica
a (A.M.) (C.A.)

Limba Limba Limba


Limba Geogra Folclor
Romana Francez Romana Biologie Biologie Engleza fie
muzical
(T.Ad.) a (N.M.) (S.A.C.) (S.A.)
(N.A.)
(D.E.O.) (S.C.)
(N.E.O.)

Econom
Hazarde
ie
Chimie Econom nat.
Istorie
(M.G.) (S.M.) ie (V.P.) (P.V.)
(Ist.M.)
Instrum
Econom
ente
Fizica
ie
Istorie muz
Chimie
(J.L.)
(M.G.) (Ist.M.) (N.E.O.) (G.I.)
Matema Limba
tica
Francez Stiinte
(D.A.)
a (A.M.) (M.A.)
Limba
Matema Energii Francez
tica
neconv. a
(D.A.)
(C.A.)
(V.D.T.)
Informa
tica
Istorie
(P.M.)
(P.I.M.)
Istorie
(P.I.M.)

Limba Ed.
Francez Fizica
a (N.M.) (N.M.)

Religie
(C.L.)

Ed.
Chimie Biologie Fizica
Filosofie
(G.I.)
(N.A.)
(P.L.G.) (Fl.M.)

Chimie Religie
(S.M.) (C.L.)

Ed.
Filosofie Filosofie Fizica
(Fl.M.) (V.P.)
(P.L.G.)

Ed.
Ed.
Matema Limba Studii
Artistica Filosofie Fizica
Biologie tica
Engleza sociale
(N.E.O.) (V.P.)
(P.L.G.) (N.A.)
(P.M.)
(Dum.I.) (Fl.M.)
Econom Matema Limba Limba
ie
tica
Engleza Engleza Religie
(M.G.) (M.C.) (Dum.I.) (M.M.I.) (C.L.)

Limba
Ed.
Matema
Engleza Istorie Fizica
tica
Fizica
(I.R.)
(Ist.M.) (P.L.G.) (M.C.) (T.I.)

Limba
Istorie Engleza
(Ist.M.) (I.R.)

Matema
tica
T.I.C.
Istorie
(P.M.)
(S.M.C.) (L.C.)

Matema
Limba Matema
tica
T.I.C.
Engleza tica
Biologie Filosofie Fizica
(R.M.) (S.M.C.) (M.M.I.) (M.C.) (S.A.)
(Fl.M.) (C.A.)

Geogra
Religie fie
(Coc.G.) (S.C.)

Consilie
re (C.A.)

Geogra Limba Ist.filoso Ed.


fie
Romana fiei
Fizica
(S.C.)
(V.I.)
(V.P.)
(N.M.)
Fizica
(J.L.)

Fizica
(M.A.)

Fizica
(T.I.)

Limba Limba Limba Limba Limba Fizica


Chimie Latina Romana Romana Romana Romana clasica
(S.M.) (M.E.V.) (E.A.)
(S.A.C.) (V.I.)
(S.P.)
(M.A.)

Ed.
Chimie T.I.C.
Fizica
(S.M.) (S.M.C.) (N.M.)
Instrum
Informa Ed.
ente
tica
Fizica
muz
(P.M.)
(N.M.) (N.E.O.)
Ed.
Fizica
(N.M.)

Fizica
(C.A.)

Lit.
Univers
Chimie ala
T.I.C.
(S.M.) (S.P.)
(S.M.C.)

Fizica
(C.A.)

Geogra
Filosofie fie
(V.P.)
(S.C.)

Limba Informa
Limba Ed.
Romana tica
Istorie Chimie Biologie Romana Artistica
(E.A.)
(P.F.)
(Ist.M.) (G.I.)
(N.A.)
(S.P.)
(N.E.O.)
Informa Matema Matema
T.I.C.
tica
tica
tica
Fizica
(S.M.C.) (P.F.)
(M.C.) (P.M.)
(C.A.)

Geogra Limba
fie
Romana
(S.C.)
(T.Ad.)

Hazarde
Matema
Limba Ed.
nat.
Istorie Chimie tica
Biologie Romana Artistica Istorie
(P.V.)
(Ist.M.) (G.I.)
(M.C.) (N.A.)
(E.A.)
(P.I.)
(L.C.)

Matema
Limba
Matema Informa Ed.
tica
Biologie Romana Geogra tica
tica
Fizica
(D.A.)
(S.A.)
(T.Ad.) fie (P.V.) (M.C.) (P.M.)
(N.M.)

Limba
Matema
Romana Istorie tica
(E.A.)
(Ist.M.) (R.M.)

Limba Limba
Limba Limba
Romana Romana Istorie T.I.C.
Biologie Francez Romana Istorie
(T.Ad.) (V.I.)
(Ist.M.) (S.M.C.) (N.A.)
a (N.M.) (S.P.)
(L.C.)

Limba Ed.
Francez Fizica
a (C.Cl.) (P.L.G.)

Limba
Limba
Limba Limba Limba
Consilie Biologie Latina Istorie Francez Consilie Engleza Francez Romana Religie
re (P.M.) (S.A.)
(M.E.V.) (Ist.M.) a (C.Cl.) re (V.I.) (M.M.I.) a (N.M.) (S.P.)
(Coc.G.)
Limba Matema
Limba
Matema
Biologie Biologie Romana tica
Religie Romana T.I.C.
tica
Istorie Istorie
(N.A.)
(S.A.)
(T.Ad.) (M.C.) (Coc.G.) (V.I.)
(S.M.C.) (P.M.)
(Ist.M.) (L.C.)

Informa
Limba Limba Matema Limba Matema
tica
T.I.C.
Engleza Engleza tica
Engleza tica
T.I.C.
(P.M.)
(S.M.C.) (I.R.)
(M.M.I.) (M.C.) (Dum.I.) (P.M.)
(P.F.)

Ed.
Geogra
Fizica
fie
(P.L.G.) (S.C.)

Matema Matema L.roman Econom Geogra Matema Matema Ed.


tica
tica
a&norm ie
fie
tica
tica
Fizica
(D.A.)
(R.M.) a (T.Ad.) (M.G.) (S.C.)
(M.C.) (P.M.)
(N.M.)

Limba Limba
Engleza Francez
(Dum.I.) a (N.M.)

Matema Matema
Consilie Informa Informa Limba Geogra Limba
tica
tica
Religie re
tica
tica
Francez fie
Francez
(D.A.)
(R.M.) (Coc.G.) (Fl.M.) (P.F.)
(P.M.)
a (N.M.) (S.C.)
a (C.Cl.)

Limba
Romana Fizica
(T.Ad.) (C.A.)

Limba Limba
Sociolog Romana Romana
ie (V.P.) (E.A.)
(S.A.C.)
Limba
Limba Francez
Chimie Engleza a
Sociolog Fizica
(S.M.) (Dum.I.) (V.D.T.) ie (V.P.) (C.A.)
Lit.
Limba
Univers Limba Informa
Engleza Religie ala
Francez tica
(Dum.I.) (Coc.G.) (E.A.)
a (N.M.) (P.F.)

Fizica
clasica
(M.A.)

Limba
Chimie Chimie Latina
(G.I.)
(S.M.) (S.P.)

Informa Limba Limba Limba Cultura.


tica
Francez Romana Romana trad.ro
(P.M.)
a (N.M.) (E.A.)
(S.P.)
(T.Ad.)
Informa Limba Matema
tica
Romana tica
Stiinte
(P.M.)
(S.P.)
(P.M.)
(M.A.)

Informa Consilie Poezia Limba Limba Matema


tica
re
engleza Romana Engleza tica
Fizica
(P.M.)
(S.M.) (I.R.)
(E.A.)
(M.M.I.) (M.C.) (T.I.)
Limba Matema Limba
Matema
Francez tica
Romana Religie tica
Fizica
a (A.M.) (R.M.) (T.Ad.) (Coc.G.) (M.C.) (M.A.)
Religie
(Coc.G.)

Matema
Consilie tica
re (I.R.) (M.C.)

Limba
Francez
a (N.M.)

Limba
Romana
(T.Ad.)

Limba Matema
Consilie Engleza tica
re (P.F.) (Dum.I.) (R.M.)

Matema Limba Folclor Limba


tica
Romana muzical Engleza
(P.M.)
(E.A.)
(N.E.O.) (I.R.)

Fizica
Chimie clasica
(S.M.) (T.I.)

Limba
Engleza
(D.E.O.)

Filosofie
(Fl.M.)

Weekday
2
2
2
2
2

Ora

IX B

IX C

IX D

IX E

IX G

XA

XB

XC

7
8
9
10
11

12

Fizica
(T.I.)

Limba
Limba Francez
Limba
Romana a
Biologie Latina
13 (S.A.C.) (V.D.T.) (S.A.)
(V.I.)

Limba
Chimie Romana Logica
14 (S.M.) (T.Ad.) (Fl.M.)

Limba
Limba Matema
Engleza Chimie Engleza tica
Logica
15 (I.R.)
(G.I.)
(D.E.O.) (M.C.) (Fl.M.)
Biologie Fizica
(D.M.) (M.A.)

Geogra Chimie Fizica


fie (P.V.) (S.M.) (C.A.)

Limba
Engleza
(Dum.I.)

Limba Limba Limba


Limba
Romana Engleza Engleza Biologie Romana
(V.I.)
(D.E.O.) (Dum.I.) (S.A.)
(S.A.C.)
Biologie Chimie Fizica
(S.A.)
(S.M.) (J.L.)

Limba Ed.
Limba
Istorie Romana Fizica
Engleza Chimie
(Ist.M.) (S.P.)
(P.L.G.) (D.E.O.) (G.I.)

Fizica
16 (J.L.)

Matema Matema Limba


tica
tica
Romana Biologie Chimie Fizica
17 (M.C.) (C.V.)
(S.P.)
(D.M.) (G.I.)
(M.A.)

2
3
3
3
3
3

Biologie Fizica
18 (D.M.) (M.A.)
7
8
9
10
11

Limba Ed.
Romana Fizica
(V.I.)
(P.L.G.)

Limba Ed.
Matema
Romana Fizica
tica
(V.I.)
(P.L.G.) (C.V.)

Chimie Fizica
(G.I.)
(J.L.)

Informa
tica
12
(P.M.)
Limba
Limba Consilie
Informa Matema Francez
T.I.C.
T.I.C.
Francez re
Biologie tica
tica
a
13 (S.M.C.) (S.E.L.) a (A.M.) (N.E.O.) (S.A.)
(P.M.)
(R.M.) (V.D.T.)

Matema Limba
Limba Ist.holoc
tica
Engleza Biologie Francez aust
Istorie
14 (M.C.) (Dum.I.) (S.A.)
a (A.M.) (L.C.)
(P.I.M.)

Informa
tica
Istorie
15 (P.F.)
(P.I.M.)

Fizica
(T.I.)

Consilie
re
(Dum.I.)

Fizica
(C.A.)

T.I.C.
(S.E.L.)

Matema Limba Matema


T.I.C.
tica
Francez tica
Consilie Fizica
(S.M.C.) (M.C.) a (A.M.) (P.M.)
re (L.C.) (J.L.)

Limba Matema
Francez tica
Istorie
17 a (C.Cl.) (C.V.)
(P.I.M.)

3
4
4
4
4
4

Ed.
Chimie Fizica
18 (S.M.) (N.M.)
7
8
9
10
11

Arte
(N.E.O.;
12 P.I.)

Fizica
(M.A.)

Matema Limba
tica
Engleza T.I.C.
Chimie T.I.C.
(R.M.) (I.R.)
(S.M.C.) (S.M.) (P.F.)

Istorie
16 (P.I.M.)

Fizica
(M.A.)

Ed.
Fizica
(N.M.)

Istorie
(L.C.)

Fizica
(M.A.)

Istorie
(L.C.)

Informa
tica
Consilie
(P.F.)
re (J.L.)
Limba Matema
Francez tica
a (C.Cl.) (C.V.)

Istorie
(Ist.M.)

Religie
(Coc.G.)

Matema Limba
Matema Informa
tica
Romana Consilie T.I.C.
tica
tica
13 (M.C.) (T.Ad.) re (S.A.) (S.M.C.) (D.A.)
(P.M.)
Ed.
Muzical Matema
Geogra Religie T.I.C.
Chimie a
tica
14 fie (P.V.) (Coc.G.) (S.M.C.) (G.I.)
(N.E.O.) (P.M.)
Ed.
Limba
Matema Muzical
Matema
Romana Chimie tica
a
Istorie tica
15 (S.A.C.) (G.I.)
(R.M.) (N.E.O.) (L.C.)
(P.M.)
Fizica
(M.A.)

Fizica
16 (J.L.)

Limba Matema
Romana tica
Fizica
17 (S.A.C.) (C.V.)
(M.A.)

Consilie Limba
re
Romana
12 (M.C.) (T.Ad.)

Istorie
(L.C.)

Ed.
Fizica
(P.L.G.)

Limba
Romana Biologie
(V.I.)
(S.A.)

Limba Limba Ed.


Geogra Romana Romana Fizica
Chimie
fie (P.V.) (S.P.)
(V.I.)
(P.L.G.) (G.I.)

Limba
Geogra Romana Fizica
fie (P.V.) (S.P.)
(J.L.)

18
7
8
9
10
11

Religie
(Coc.G.)

Limba
Ed.
Matema Limba
Chimie Romana Geogra Fizica
tica
Romana
(G.I.)
(V.I.)
fie (P.V.) (P.L.G.) (R.M.) (S.A.C.)

4
5
5
5
5
5

Fizica
(C.A.)

T.I.C.
(S.M.C.)

Fizica
(M.A.)

T.I.C.
(S.E.L.)

Matema
Chimie tica
(S.M.) (C.V.)

Matema
tica
T.I.C.
Religie Logica
13 (M.C.) (S.E.L.) (Coc.G.) (Fl.M.)

Ed.
Matema Antrepe Matema Informa
tica
nor
tica
tica
(D.A.)
(M.G.) (R.M.) (P.M.)

Limba
Limba Informa
Psiholog Francez
Engleza tica
Geogra T.I.C.
Biologie ie
a
(Dum.I.) (P.F.)
fie (P.V.) (S.M.C.) (S.A.)
(Fl.M.) (V.D.T.)

Ed.
Fizica
14 (N.M.)

Limba Informa Matema Limba


Engleza tica
tica
Romana Logica
15 (I.R.)
(P.F.)
(R.M.) (V.I.)
(Fl.M.)

Logica
16 (Fl.M.)

Ed.
Consilie Fizica
re (P.V.) (N.M.)

Ed.
Limba Limba Geogra Informa Antrepe
Francez Romana fie
tica
nor
a (A.M.) (S.P.)
(S.C.)
(P.F.)
(M.G.)

Limba
Geogra Lectura Ed.
Romana Biologie fie
& abil. Fizica
17 (S.A.C.) (D.M.) (S.C.)
(V.I.)
(N.M.)

5
6
6
6
6
6

Matema Limba
Biologie tica
Romana
18 (D.M.) (C.V.)
(S.P.)
7
8
9
10
11

Fizica
12 (J.L.)

Ed.
Limba Antrepe Matema
Francez nor
tica
a (A.M.) (M.G.) (C.V.)

Limba
Francez
a (A.M.)

Limba
Romana
(T.Ad.)
Limba
Informa Francez
tica
a
13 (P.F.)
(V.D.T.)

Informa Limba
T.I.C.
tica
Francez Religie
14 (S.M.C.) (P.F.)
a (A.M.) (C.L.)

Religie
15 (C.L.)

Arte
Arte
(N.E.O.; (N.E.O.; Logica
P.I.)
P.I.)
(Fl.M.)

Limba
Francez Logica
16 a (C.Cl.) (Fl.M.)

Fizica
(M.A.)

Limba
Engleza Biologie Geogra
(Dum.I.) (S.A.)
fie (P.V.)

Geogra Limba
fie
Romana
(S.C.)
(S.A.C.)

Limba Consilie Matema


Francez re
tica
Religie
a (A.M.) (S.M.C.) (P.M.)
(C.L.)

Limba
Engleza
(Dum.I.)

Matema Limba Limba Arte


Arte
tica
Engleza Engleza (N.E.O.; (N.E.O.; Biologie
(R.M.) (I.R.)
(D.E.O.) P.I.)
P.I.)
(S.A.)
Limba
Latina
(S.P.)

Psiholog Matema Arte


ie
tica
(N.E.O.;
(N.E.R.) (R.M.) P.I.)

Limba Limba Limba


Romana Romana Engleza Fizica
(S.P.)
(V.I.)
(D.E.O.) (J.L.)

Limba Ed.
Limba
Engleza Vizuala Francez Religie
(D.E.O.) (P.I.)
a (A.M.) (C.L.)

Limba Psiholog
Romana ie
(V.I.)
(N.E.R.)

6
6

17
18

Limba Limba Ed.


Limba Limba
Romana Romana Vizuala Francez Francez
(S.P.)
(V.I.)
(P.I.)
a (A.M.) a (C.Cl.)

XD

XE

XF

Psiholog
ie
(N.E.R.)
Limba Limba Limba
Francez Engleza Francez
a (A.M.) (M.M.I.) a (N.M.)
Fizica
(J.L.)

Matema Limba
tica
Engleza
(M.C.) (I.R.)

Limba
Consilie
Engleza Istorie re
(Dum.I.) (Ist.M.) (P.L.G.)
Limba Limba Matema
Romana Latina tica
(V.I.)
(M.E.V.) (M.C.)
Fizica
(J.L.)

Limba
Romana Istorie
(M.E.V.) (Ist.M.)

Consilie Limba Limba


re
Romana Romana
(Ist.M.) (M.E.V.) (S.P.)

Limba Limba Matema


Engleza Engleza tica
(Dum.I.) (M.M.I.) (M.C.)
Matema Ed.
tica
Fizica
(R.M.) (N.M.)
Ed.
Fizica
(N.M.)

Limba
Engleza
(I.R.)

Geogra
Biologie fie
(S.A.)
(S.C.)

Geogra Limba
fie
Francez Fizica
(S.C.)
a (C.Cl.) (J.L.)
Geogra
Chimie fie
Istorie
(S.M.) (S.C.)
(Ist.M.)
Informa
tica
Fizica
(P.F.)
(J.L.)

T.I.C.
(P.F.)

Geogra
fie
(S.C.)

Matema Arte
Arte
tica
(N.E.O.; (N.E.O.;
(R.M.) P.I.)
P.I.)
Matema
Biologie tica
Istorie
(S.A.)
(M.C.) (Ist.M.)
Limba
Chimie Religie Romana
(S.M.) (Coc.G.) (S.P.)
Limba
Religie Chimie Latina
(Coc.G.) (S.M.) (S.P.)
Fizica
(J.L.)

Limba
Romana Chimie
(M.E.V.) (S.M.)

Limba Consilie Ed.


Romana re
Fizica
(V.I.)
(M.E.V.) (P.L.G.)

Limba
Biologie Romana T.I.C.
(S.A.)
(M.E.V.) (S.M.C.)
Ed.
Antrepe Limba Limba
nor
Engleza Engleza
(M.G.) (M.M.I.) (I.R.)
Ed.
Fizica
(N.M.)

Ed.
Antrepe Geogra
nor
fie
(M.G.) (S.C.)

Limba
Romana Istorie Biologie
(V.I.)
(Ist.M.) (D.M.)
Psiholog Limba
Istorie ie
Romana
(Ist.M.) (Fl.M.) (S.P.)
Ed.
Psiholog
Antrepe
ie
Istorie nor
(Fl.M.) (Ist.M.) (M.G.)

Matema Limba Limba


tica
Engleza Francez
(R.M.) (M.M.I.) a (N.M.)
Fizica
(J.L.)

Limba
T.I.C.
Francez
(S.M.C.) a (N.M.)

Arte
Psiholog
(N.E.O.; ie
Fizica
P.I.)
(Fl.M.) (J.L.)
Limba Limba Psiholog
Francez Francez ie
a (A.M.) a (C.Cl.) (N.E.R.)
Matema
tica
Fizica
(R.M.) (J.L.)

Limba
Romana
(S.P.)

Religie
(C.L.)