Sunteți pe pagina 1din 2

Elemente de calcul

2009

2010

Indici
de
evolu
ie (%)

136.052.
862

145.761.
009

I. FR = Capitaluri Permanente - Active


imobilizate (nete)
1. Capital propriu
2. Datorii pe termen lung

850.
654

844.
330

3. Subvenii pentru investiii

726

4. Provizioane (pe termen lung)

4.885.
3.358.
558
457

Capitaluri permanente

136.904. 149.963.
242
796

5. Active imobilizate nete

72.793.8 67.513.4
64
49

Active imobilizate nete

72.793.
67.513.
864
449

Fond de rulment I

68.995.
82.450.
936
347

II. FR = Activ Circulant Net Datorii mai


mici de un an
1. Active circulante

81.121.0 100.503.
37
352

2. Cheltuieli efectuate n avans

165.8
63

215.
368

Activ circulant net (total)

81.286. 100.718.
900
720

3. Datorii pe termen scurt

12.290.9
18.260.
64
308

4. Venituri ncasate n avans

8.
065

Datorii pe termen scurt (total)

12.290.
18.268.
964
373

Fond de rulment II

68.995.
82.450.
936
347