Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA NR.

19
la Metodologie
CALENDARUL
mobilitii personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2016 - 2017
I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic de predare din nvmntul preuniversitar
pentru anul colar 2016-2017 este urmtoarea:
1) Constituirea comisiei judeene/a municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic, prin decizia
inspectorului colar general:
Termen 11 ianuarie 2016
2) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1
septembrie 2016, pe baza cererilor nregistrate la secretariatele unitilor, de nvmnt de ctre unitile de nvmnt i
comunicarea acestora la inspectoratul colar:
a) pentru limit de vrst;
b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial.
Termen: 25 ianuarie 2016
3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea cererilor de
ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de nvmnt a personalului didactic
titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologie pentru anul colar
2016-2017:
a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie i a cererilor de
ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare la secretariatele unitilor de nvmnt;
Pn la 25 ianuarie 2016
b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevzute la
art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare;
Termen: 26 ianuarie 2016
c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice prevzute la art.
48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acord transferul;
Termen: 28 ianuarie 2016
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare;
Perioada: 25 ianuarie-5 februarie 2016
e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de
ctre inspectoratul colar;
Perioada: 8-12 februarie 2016
f) emiterea i comunicarea deciziilor de transfer/ntregire de norm.
Perioada: 15-26 februarie 2016
4) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2016 i se
menine n activitate ca titular n anul colar 2016-2017, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat
la data de 1 septembrie 2016:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt;
Pn la 25 ianuarie 2016
b) validarea cererilor privind meninerea n activitate ca titular n funcia didactic peste vrsta de pensionare;
Perioada: 26-28 ianuarie 2016
c) comunicarea situaiei prevzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele colare i cadrelor didactice;
Termen: 29 ianuarie 2016
d) ntocmirea, la nivelul inspectoratelor colare, a listelor finale cuprinznd cadrele didactice care ndeplinesc condiiile
legale de pensionare la data de 1 septembrie 2016 i au solicitat meninerea n activitate ca titular n anul colar 2016-2017, n
funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2016, prezentarea acestora n
consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea listelor finale la inspectoratele colare;
Perioada: 1-3 februarie 2016
e) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare;
Perioada: 3-4 februarie 2016
f) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 5 februarie 2016
123

5) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului


colar:
a) afiarea la inspectoratele colare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete;
Termen: 16 februarie 2016
b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar;
Perioada: 17-19 februarie 2016
c) organizarea probelor practice/orale n profilul postului pentru completrile i ntregirile de norm didactic;
Termen: 22 februarie 2016
d) edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar,
constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 23 februarie 2016
e) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer.
Perioada: 24-26 februarie 2016
6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei
colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i
incomplete;
Termen: 25 februarie 2016
b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu data de
1 septembrie 2016;
Termen: 25 februarie 2016
c) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice i a grilelor de evaluare aferente acestora (dac este
cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de
inspectoratele colare;
Termen: 25 februarie 2016
d) nregistrarea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, cadrelor didactice aflate n restrngere de
activitate, la inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului
colar;
Perioada: 26 februarie-4 martie 2016
e) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice
care solicit soluionarea restrngerii de activitate;
Termen: 7 martie 2016
f) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 7-8 martie 2016
g) organizarea probelor practice/orale de profil;
Termen: 9 martie 2016
h) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale la
inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 9 martie 2016
i) depunerea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de
activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate la unitile de nvmnt,
CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 9-11 martie 2016
j) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu privire la
acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 14 martie 2016
k) depunerea i nregistrarea contestaiilor privind acordurile emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul
didactic titular care solicit transfer consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 14-15 martie 2016
l) soluionarea contestaiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitile de nvmnt;
Termen: 16 martie 2016
m) nregistrarea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la comisia de
mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar;
Perioada: 16-18 martie 2016
n) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public;
Termen: 22 martie 2016
o) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor;
Perioada: 22-23 martie 2016
124

p) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;


Termen: 24 martie 2016
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 24-25 martie 2016
7) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i
incomplete;
Termen: 24 martie 2016
b) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice i a grilelor de evaluare aferente acestora (dac este
cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de
inspectoratele colare;
Termen: 24 martie 2016
c) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer prin
schimb de posturi/catedre n baza consimmntului scris, respectiv pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la
inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 25-30 martie 2016
d) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice
nscrise la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cu precizarea unitilor de nvmnt la care sunt titulare
cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
Termen: 1 aprilie 2016
e) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Zilele: 1 i 4 aprilie 2016
f) desfurarea probelor practice/orale de profil, afiarea rezultatelor la sediul inspectoratului colar i pe pagina web a
inspectoratului colar;
Termen: 4 aprilie 2016
g) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar, afiarea punctajelor finale la sediul
inspectoratului colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 5 aprilie 2016
h) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer la
unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obinerea acordului/acordului de principiu
pentru pretransfer, precum i la unitile de nvmnt la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer,
pentru obinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 5-8 aprilie 2016
i) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice titulare i
comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer ctre
solicitant/inspectoratul colar;
Termen: 15 aprilie 2016
j) depunerea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt, de ctre
personalul didactic titular care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar;
Zilele: 15 i 18 aprilie 2016
k) soluionarea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt;
Perioada: 19-21 aprilie 2016
a) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public;
Termen: 22 aprilie 2016
b) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt;
Zilele: 22 i 25 aprilie 2016
c) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 26 aprilie 2016
d) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate i afiarea acesteia la sediile inspectoratelor
colare;
Termen: 27 aprilie 2016
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 27 aprilie 6 mai 2016

125

8) Repartizarea, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat, a cadrelor didactice
calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011
cu modificrile i completrile ulterioare:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la inspectoratele colare;
Perioada: 25-27 aprilie 2016
b) verificarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit
la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 27 aprilie-4 mai 2016
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare, n edin public organizat de inspectoratul colar;
Termen: 5 mai 2016
d) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 5-6 mai 2016
e) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 9 mai 2016
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 9-13 mai 2016
9) Rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular n
nvmntul preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2016, n anul
colar 2016-2017 :
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt;
Perioada: 25-27 aprilie
b) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse;
Termen: 5 mai 2016
d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut
calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2016, n anul colar 20162017;
Termen: 6 mai 2016
e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd personalul didactic
titular pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar, care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare
raportat la data de 1 septembrie 2016 i care a solicitat rencadrarea n funcia de personal didactic;
Termen: 9 mai 2016
f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 9-10 mai 2016
g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 11 mai 2016
h) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 11-13 mai 2016
10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2016-2017, pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt sau
care vor dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1 septembrie 2016, n baza mediei de repartizare minimum 7
(apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar,
sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 i/sau 2012 pentru nvtori/institutori/profesori pentru nvmnt primar, pentru
finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi, conform prevederilor art. 60 din Metodologie:
a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat, n vederea prelungirii duratei contractului individual de munc pe
perioad determinat n anul colar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Perioada: 25-27 aprilie 2016
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Termen: 5 mai 2016
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele colare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de
principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2016-2017,
conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea dosarelor i a situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar.
Perioada: 6-10 mai 2016
126

d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.


Perioada: 10-13 mai 2016
11) Ocuparea prin concurs naional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar:
a) nregistrarea, analizarea i soluionarea cererilor de concediu fr plat n consiliile de administraie ale unitilor de
nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare;
Pn la 10 mai 2016
b) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii
cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, a cererilor de rencadrare n anul colar 2016-2017 a personalului
didactic pensionat care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la 1 septembrie
2016, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 20162017, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, conform prevederilor art. 60
din Metodologie;
Termen: 11 mai 2016
c) afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt
i la inspectoratele colare;
Termen: 11 mai 2016
d) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
Termen: 12 mai 2016
e) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2016, la inspectoratele colare;
Perioada: 13-20 mai 2016
f) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare i
desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2016
g) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original,
conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenilor din
promoiile anterioare, atrage dup sine anularea nscrierii la concurs.
Perioadele: 24-27 mai 2016; 14-15 iulie 2016 pentru absolvenii promoiei 2016/
absolvenii 2016 ai programelor de pregtire psihopedagogic
oferite de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic
Not. n mod excepional, absolvenii promoiei 2016 (studiilor medii/postliceale/universitare de licen/universitare de
masterat/departamentelor pentru pregtirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic)
pot s prezinte adeverina de absolvire a studiilor/programului de pregtire psihopedagogic i s valideze fia de nscriere n
data de 20 iulie 2016. Absolvenii promoiei 2016 pot participa la proba scris n cadrul concursului naional pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup prezentarea adeverinei de absolvire a
studiilor/programului de pregtire psihopedagogic.
h) Afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la
clas;
Termen: 30 mai 2016
i) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas;
Perioada: 30 mai-1 iulie 2016
j) desfurarea probei scrise;
Termen: 20 iulie 2016
k) afiarea rezultatelor;
Termen: 27 iulie 2016
l) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 27-28iulie 2016
m) rezolvarea contestaiilor;
Zilele: 29 iulie i 1 august 2016
n) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 3 august 2016

127

o) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul
judeului n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, indiferent de judeul n care au
susinut proba scris, ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
Perioada: 8-9 august 2016
p) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n posturi
didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat i reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru
angajare pe perioad determinat;
Termen: 10 august 2016
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 11-29 august 2016
12) Detaarea n interesul nvmntului:
a) nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer,
pentru cadrele didactice care solicit completarea normei didactice sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele
colare;
Termen: 11 august 2016
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 12 august 2016
c) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate prin
concurs;
Perioada: 11-16 august 2016
d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de administraie ale
unitilor de nvmnt, transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul nvmntului nsoite de dosarele acestora
la inspectoratele colare;
Perioada: 11-17 august 2016
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n interesul
nvmntului;
Termen: 18 august 2016
f) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului.
Perioada: 19-29 august 2016
13) Soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice, n alte uniti de nvmnt i de
detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat
a) depunerea i nregistrarea cererilor la inspectoratele colare;
Perioada: 16-17 august 2016
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 18 august 2016
c) soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice, n alte uniti de nvmnt i de
detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat.
Termen: 19 august 2016
Not. Cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluionat se soluioneaz cu prioritate n toate edinele
publice de repartizare, ncepnd cu data de 19 august 2016.
14) Detaarea la cerere:
a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice titulare care
solicit continuitate pentru detaare la cerere n anul colar 2016-2017;
Perioada: 25-27 aprilie 2016
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaare la cerere n anul colar 2016-2017 ;
Termen: 5 mai 2016
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, pentru
continuitate la detaarea la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau concurs specific;
Perioada: 13-20 mai 2016
Not. n mod excepional, cadrele didactice care nu au depus cereri de nscriere pentru detaare la cerere, n perioada
13-20 mai 2016, mai pot depune cereri de nscriere pentru detaare la cerere, prin concurs specific, n perioada 16-17 august
2016.
128

d) verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2016
e) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 30 mai 2016
f) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 30-31 mai 2016
g) soluionarea contestaiilor
Termen: 1 iunie 2016
h) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Perioada: 30 mai - 1 iulie 2016
i) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere prin continuitate i detaarea la
cerere n ordinea descresctoare a mediilor;
Termen: 19 august 2016
j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere;
Zilele: 23 august 2016
k) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere prin concurs specific n ordinea
descresctoare a punctajelor.
Termen: 24 august 2016
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere;
Termen: 25 august 2016
15) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2016-2017, pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt sau
care vor dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1 septembrie 2016, n baza mediei de repartizare minimum 5
(cinci) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar,
sesiunile 2015, 2014, respectiv 2013 i/sau 2012 pentru nvtori/institutori/profesori pentru nvmnt primar, pentru
finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi, conform prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie:
a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat, n vederea prelungirii duratei contractului individual de munc pe
perioad determinat n anul colar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie;
Perioada: 25-27 aprilie 2016
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe
perioad determinat n anul colar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie;
Termen: 5 mai 2016
c) nregistrarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul
colar 2016-2017, conform prevederilor art. 60 i 85 din Metodologie;
Perioada: 13-20 mai 2016
Not. n mod excepional, cadrele didactice care nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de
munc pe perioad determinat n anul colar 2016-2017, n perioada 13-20 mai 2016, mai pot depune cereri n perioada 1617 august 2016.
d) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare i
desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2016
e) repartizarea cadrelor didactice care ndeplinesc condiiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de
munc, n anul colar 2016-2017, conform art. 60 i 85 din Metodologie.
Termen: 26 august 2016
16) Repartizarea i ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioad determinat:
a) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, a
candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar
2016-2017 i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de repartizare/notelor obinute la
concursurile de titularizare sesiunile 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010;
Perioada: 13-20 mai 2016
Not. n mod excepional, candidaii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioad determinat n anul colar
2016-2017, n perioada 13-20 mai 2016, mai pot depune cereri n perioada 16-17 august 2016.
129

b) verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul
preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-24 mai 2016
c) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Perioada: 30 mai - 1 iulie 2016
d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor
cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9) din Metodologie;
Zilele: 19 i 22 august 2016
e) repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, conform art.
90 din Metodologie;
Zilele: 26 i 29 august 2016
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 26-30 august 2016
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate n regim de cumul/plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de cumul/plat cu ora la unitile de nvmnt i la inspectoratele
colare;
Perioada: 29-30 august 2016
b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unitilor de
nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata cu
ora/cumul personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic
pensionat;
Termen: 31 august 2016
c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete
rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora/cumul i a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor
repartizai n etapele anterioare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase vacante/rezervate;
Termen: 31 august 2016
d) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (5) din Metodologie;
Termen: 2 septembrie 2016
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Perioada: 5-9 septembrie 2016
f) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de
munc pe perioad determinat, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele
colare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase vacante/rezervate.
Termen: 5 septembrie 2016
18) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor, validarea i revalidarea fielor de nscriere;
Perioada: 29-30 august 2016
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 1 septembrie 2016
c) desfurarea probei scrise;
Termen: 5 septembrie 2016
d) afiarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2016
e) depunerea contestaiilor, analizarea i rezolvarea acestora;
Perioada: 6-7 septembrie 2016
f) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 8 septembrie 2016
19) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a testrii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor de nscriere;
Perioada: 29-30 august 2016
b) desfurarea probei scrise n cadrul testrii;
130

Termen: 5 septembrie 2016


c) desfurarea interviului n cadrul testrii;
Perioada: 5-6 septembrie 2016
d) afiarea rezultatelor;
Termen: 6 septembrie 2016
e) depunerea contestaiilor, analizarea i rezolvarea acestora;
Perioada: 6-7 septembrie 2016
f) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 7 septembrie 2016
20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, n edin
public:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor candidailor prevzui la art. 84 alin. (13) care solicit detaare la cerere n baza
punctajului i a candidailor care nu au depus dosare n etapele anterioare;
Zilele: 2 i 5 septembrie 2016
b) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 6 septembrie 2016
c) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Termen: 6 septembrie 2016
d) soluionarea contestaiilor, afiarea punctajelor finale la inspectoratele colare;
Termen: 7 septembrie 2016
e) repartizarea candidailor conform prevederilor art. 94 alin. (5) din Metodologie;
f) repartizarea candidailor conform prevederilor art. 96 alin. (2) din Metodologie;
g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 8 septembrie 2016
h) repartizarea candidailor conform art. 102 alin. (1) i (2) din Metodologie;
i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
Termen: 9 septembrie 2016
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 8-9 septembrie 2016

Not: n perioada 31 august-7 septembrie 2016 se pot efectua detari n interesul nvmntului
pentru cadrele titulare anterior concursului naional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2016, precum i pentru
cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare
nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, 2013, 2014 sau 2015 prevzute la art. 31 alin. (11) din
Metodologie, care au promovat examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea
2016, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(5) din Metodologie. Aceste detari nu se consider n afara
Calendarului i nu se analizeaz n cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor colare,
iar pentru aceste detari nu este necesar avizul Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice.
II. Transmiterea la Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice a situaiei statistice globale privind repartizarea
candidailor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 23 septembrie 2016

131