Sunteți pe pagina 1din 3

PROF.

MARILENA CORD
Test de evaluare
I.Scrieți, pe foaia de concurs, răspunsurile care completează următoarele afirmații: 20p
1. Sectorul economic care se ocupa cu cultivarea plantelor si cresterea animalelor este……
2. .Motorul cu abur a fost inventat de…..
3. Persoanele care vin dintr-o tara pentru a se stabili in alta tara se numesc........
4. Zona Golfului Persic s-a dezvoltat pe baza resurselor de........
5. Constructia din schelet de lemn,acoperit cu pasla se numeste..........si este specifica zonei centrale
a continentului......
6. Pe primul loc la productia de carbuni este statul............
7. Primul om care a ajuns pe Luna este..........
8. Statuia Libertatii se gaseste in statul.............
9. Minereurile de fier sunt resurse utilizate in industria.......
10. Al doilea stat ca populatie de pe Terra este.................
II Tabelul de mai jos prezintă indicatorii demografici specifici Olandei pentru anul 2017. 12p
Număr locuitori Rata natalității Rata mortalității Suprafața
17 151 225 10,9‰ 9‰ 41 543 km²
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos.html
Scrieți :
1. valoarea bilanțului natural
2. valoarea densității populației;
III. Realizează corespondențe între imaginile alăturate și cele patru sectoare de activitate: 8p
1. primar;
2. secundar;
3. tertiar
4. cuaternar

a b c d
IV Studiaza cu atentie imaginile si raspunde: 20p

A B C
1.Numiti tipul de harta din imaginile de mai sus;
2. Identifica 2 state cu iesire la Oceanul Atlantic din imaginea A;
3. Care imagine este construita la o scara mica?
4. Numeste 2 state peninsulare si 2 insulare din prima imagine;

V Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și stabiliți dacă sunt adevărate sau false. 20P
1. Centralele mareomotrice utilizează energia solara . A/F
2. Importante rezerve de fier se găsesc la Kiruna în Suedia. A/F
3. Africa este situata in cele patru emisfere. A/F
4.Petrolul este utilizat pentru obtinerea combustibililor. A/F
PROF. MARILENA CORD

5. Cea mai populata tara de pe glob este Germania. A/F


6. Capitala statului India este New Delhi. A/F
7.Satele risipite sunt des intalnite in zonele joase. A/F
8. TOKAIDO este cel mai mare megalopolis din lume. A/F
9. Sporul natural reprezinta diferenta dintre imigranti si emigranti. A /F
10. Cel mai mic stat de pe glob este Vatican. A/ F

VI . Calculați distanta dintre localitățile A si B în kilometrii, știind că pe hartă este de 6 cm, iar
harta este realizata la scara 1: 200000. Desenați scara grafică a harții. 10P