Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA ,,OVIDIUS,, CONSTANTA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

INGINERIE GEOTEHNICA SI FUNDATII SPECIALE

PANAINTE ANDREI IONUT

Tema luctrarii:
Dimensionarea sistemului de fundare indirecta a unei fundatii izolate.
Lucrarea va cuprinde:
A.Piese scrise
1.Determinarea capacitatii portante a pilotilor la forte de compresiune ,de smulgere si
orizontale pe baza datelor caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare.
2.Determinarea numarului de piloti din grupul de piloti astfel incat fortele maxime
preluate de un pilot din grupul de piloti sa nu depaseasca capacitatile portante .
3.Determinarea eforturilor sectionale pe capul pilotilor la incastrarea in radier.
4.Calculul eforturilor sectionale (M ,T,deplasari...)si variatia acestora cu adancimea pe
intreaga fisa a pilotului luand in considerare conlucrarea acestuia cuterenul(Winkler),
considerand coeficientul de pat constant pe toata fisa pilotului.
5.Armarea pilotului.
6.Calculul tasarilor fundatiei indirecte .
B.Piese desenate
1.Vedere in plan a fundatiei izolate si dispunerea pilotilor.
Sectiune transversala prin una din axele fundatiei.
2.Plan armare pilot.

Sa se dimensioneze sistemul de fundare indirecta a unei fundatii izolate cu dimensiunile in


plan 3,50x3,50m si care este actionata de urmatoarele incarcari:

Gruparea fundamentala :
Fx=68,6 KN
Fy=181,6 KN
Fz=1320,6 KN
Mx=215,6 KNm
My= -70,6 KNm

Predimensionarea fundaiei pe piloi:

Gruparea speciala :
Fx=200,6 KN
Fy=285,6 KN
Fz=746,6 KN
Mx=149,6 KNm
My= 315,6 KNm

Predimensionarea fundaiei pe piloi porneste de la evaluarea capacitii portante a unui pilot.


Metoda empiric sau metoda prescriptiv are la baz recomandrile NP 123 (STAS 2561) si
este o metod bazat pe valori tabelare ale rezistenei pmantului stabilite pe baza experienelor
in domeniu si prin incercri experimentale.
1.1. Valoarea de calcul a capacitii portante a pilotului la compresiune este dat de
relaia:

Rc,d =

R b ,k R s ,k
+
b
s

unde: b = coeficient parial de siguran pentru rezistena pe baz a pilotului conform SR EN


1997-1, anexa A.
s = coeficient parial de siguran pentru rezistena pe suprafaa lateral a pilotului
conformSR EN 1997-1, anexa A.
Valoarea caracteristic a rezistenei la frecare pe suprafaa lateral a pilotului este
dat de relaia:

Rs;k =Uqs;i;kli
unde :
U - perimetrul seciunii transversale a pilotului.
li - lungimea pilotului in contact cu stratul i
qs;k - valoarea caracteristic a rezistenei de frecare lateral a sratului i.
Stabilirea valorii caracteristice pentru rezistena la frecare pe suprafaa lateral se face pe baza
valorilor date in tabelul de mai jos:

Obsevatii:

1. Valorile qs;k se adopt pentru adancimile medii, corespunzatoare distanei de la mijlocul


stratului i pan la suprafaa terenului inand cu condiia ca pilotul s se afle in teren stabil care nu
estesusceptibil de afuiere sau alunecare.
2. In cazul unor straturi cu grosimi mai mari de 2m, determinarea valorilor se face prin
imprirea instraturi elemntare cu grosimea maxim de 2 m.
3. Pentru valori intemiediare ale adancimilor sau consistenei pmantului valorile qs;k se obin
prininterpolare linear.

Calcul tabelar al valorii caracteristice a rezistenei la frecare pe suprafaa lateral a pilotului


la diferite adancimi de fundare:

stratul
i
1
2

hi
(m)
0.75
2.75

3
4
5

3.75
5.25
7

8.75

7
8
9

10.5
12.5
14.5

qs;k
(KN/m
2
)
-23
-30.5
49.87
5
-57
-60
62.91
67
65.70
00
68.5
71.3

10

16.5

72.4

li
(m)
1.5
1.5

li xqs;k

1.5
1.5
2

-34.5
-45.75
74.812
5
-85.5
-120

1.5

94.375

2
2
2

131.4
137
142.6
144.81
25
289.62
5
363.7
69

Rs;k

Rs;k=363.77 KN
Valoarea caracteristic a rezistenei la baza pilotului este dat de relaia:

Rb;k= Aqb;k
Unde: A - aria pilotului la baz.
qb;k - valoarea caracteristic a presiunii acceptate la baza pilotului
- pentru piloi de dislocuire executai pe loc care reazem cu vrful pe pmnturi coezive
cu relaia:

qb;k=Nccu,d+ d;1D
Unde: Nc =factor de capacitate portant = 9 _ .
cu,d =valoarea de calcul a coeziunii determinat in condiii nedrenate.
d;1= media ponderat a greutilor volumice ale straturilor strbtute de pilot.
D =fisa a pilotului msurat de la nivelul terenului natural sau nivelul fundului
albiei(inandcont de adancimea de afuiere) la baza pilotului
Nc = 9
cu,d= 40 KN/m2

d;1= (183+15,55+18,71,5+19,58)/17,5=18.03 KN/m3


D = 17m

qb;k=940+ 18.0317=666,51 KN/m2


Rb;k= 0,1256 666,51 =83,71 KN
. Valoarea de calcul a capacitii portante a pilotului la compresiune este dat de relaia:

Rc,d =

R b ,k R s ,k
+
b2 s2

unde: b = coeficient parial de siguran pentru rezistena pe baz a pilotului conform SR EN


1997-1, anexa A.
b=1,6
s = coeficient parial de siguran pentru rezistena pe suprafaa lateral a pilotului
conformSR EN 1997-1, anexa A.
s = 1,3

Rc,d =

83,71 363.77
+
1,6
1,3

= 332,14 KN

Valoarea de calcul a capacitii portante a pilotului din grup este dat de relaia:

Rc;g=mu Rc,d
Unde:R c d = valoarea de calcul a capacitii portante a unui pilot izolat
mu= coeficient de utilizare considerat astfel:
mu= 1 -piloi purttori pe varf
-piloi flotani de indesare executai integral in pmanturi necoezive
mu= f(r/ro)
r -distana minim intre 2 piloi
r0 -raza de influen a pilotului izolat la baza acestuia

r0 = li tan i
( i unghi fecare beton-pamant )
Unde:l i grosimea stratului stratului i prin care trece prin care trece pilotul.

r=0.8m ; li =2m ;; tag i=0,105(argila prafoasa); r0=(1,5+6)0,105=0,63 =>


r/ro=1.26=> mu= 0,85

Rc;g=0,85 Rc,d=332,140,85 =282,32KN


1.2.Rezistena la traciune a pilotului
Condiiile generale de verificare sunt date la 7.6.3.1 din SR EN 1997-1/2006.
Relaia general de verificare este:

Ft;d Rt;d
unde:

Ft;d =valoarea de calcul a traciunii exercitat asupra unui pilot corespunztoare strii limit
ultime
Rt;d =valoarea de calcul a lui Rt
Rezistena la traciune de calcul se calculeaz [7.13 SR EN 1997-1/2006] cu:

Rt;d = Rt;k / s;t


unde:

Rt;d =valoarea de calcul a lui Rt


Rt;k= valoarea caracteristic a lui Rc

s;t =coeficient parial pentru rezistena la traciune a unui pilot dat in tab. A6(RO),
A7(RO) si A8(RO) din SR EN 1997-1/NB/2007
Rt;k= 1,1N/mm2 (clasa C16/20)

s;t =1,25 (pentru piloti forati la rezistenta la tractiune pe suprafata laterala)


Rt;d = 1,1 / 1,25 =0,88 N/mm2
Rezistena ultim la traciune pentru piloii executai pe loc se determin cu:

Rt;d=

U qs ; ki l
m

s2

Uqs;i;kli =Rs;k =363.77 KN


m=2,4
s2=1,9

Rt;d=

363,77
2,4 1,9

= 79,77 KN

Rezistena caracteristic la ncrcare transversal a piloilor verticali n radiere joase se


determin cu:
2 M cap
Rtr,k = lo
( in cazul pilotului considerat ncastrat n radier)
l0=lungimea convenional de ncastrare;
Mcap=momentul ncovoietor capabil al seciunii pilotului, determinat conform
reglementrilor tehnice specifice privind calculul elementelor de beton armat
l0= 2d=0,8m (pmnturi coezive cu IC = 0,76 1,00)
Pentru aflarea momentului capabil ,vom folosi schema de calcul pentru sectiuni circulare cu
armatura uniform distribuita pe contur din ,,Indrumator beton armat-Prof.Tudor postelnicu.
Se cunosc:
D= 400mm

Rc= 0,8512,5=10,625 N/mm2(beton clasa-C16/20 pilot turnat vertical)


Ra= 300 N/mm2 (otel PC52)
N =147,65 KN= 147655 N
Aa= 2036 mm2 ( 8 bare 18 )

1.Se calculeaza a
a =30+

18
2

=39 mm

2.Se calculeaza n
n=

N
D2
Rc
4

n=

147655
4002
10,625
4

= 0,11

3.Sectiunea se afla sub influenta unor actiuni seismice.


4. nb =0,55 (PC 52)
5. n < nb
7.n=0,11< 0,55
9.Se calculeaza
A a total
Ra
2

D
=
Rc Rc
4

2036
4002
10,625
4

si

a
D

300
=
0,43
10,625

si

39
400 =

0,0975
10. Din tabelul 10C din cartea citata mai sus,se intra cu valoarea raportului
.Astfel
pentru n=0,11 si = 0,43 se gaseste m =0,173
11.Se calculeaza Mc
D3
Rc
m
Mc=
4

a
D =0,0975

Mc= 0,173

400
4

10,625 = 92,39 106 Nmm

12. Se calculeaza ea
ea =

D
30

400

= 30

= 13,33mm

consideram ea =20mm
13. Calculam Mcap
Mcap= Mc - Nea
Mcap= 92,39 106 - 14765,5 20 =92 KNm

Rtr,k =

2 92
0,8

= 230 KN

R tr ,k
Rtr,d = tr

tr=2
230
Rtr,d = 2

=115KN

2. .Determinarea numarului de piloti din grupul de piloti astfel incat fortele maxime
preluate de un pilot din grupul de piloti sa nu depaseasca capacitatile portante .
.Numrul de piloi: din conditia de rezistenta
V dp
1320,6
n = Rcd = 222,03 = 5,94

Greutatea pilotului :
Gpd=0,1256 17 25= 53,38 KN

n = 9 (nr de piloti)
xi;yi = distantele de la punctele de calcul pentru fiecare pilot in parte ,pana la punctul de
reducere a tuturor fortelor si momentelor = centrul radierului
1)Gruparea fundamentala
M xf , ed y 1

S1d =

Vd
9

S1d =

1473,025
9

S2d =

Vd
9

S3d =

Vd
9

Vd
S4d = 9

S5d =

Vd
9

+ Gpd -

y 2i

M yf , ed x2

x 2i
M xf , ed y 3

+ Gpd+

2
i

M xf , ed y 4
+ Gpd -

x 2i

288,375 1,2
2
6(1,2)

+ 53,38 -

+ Gpd +

M yf , ed x1

y 2i

+ Gpd = 216,15KN

29,15 1,2
2
6(1,2)

= 180,15 KN

220,15 KN

M yf , ed x3

x 2i

= 176,15KN

=260,15 KN

Vd
S6d = 9

S7d =

Vd
9

S8d =

Vd
9

S9d =

Vd
9

M xf , ed y 6
+ Gpd +

y 2i
M xf , ed y 7

+ Gpd -

+ Gpd -

2
i

M yf , ed x7

x 2i

= 172,15 KN

M y x8

x 2i =212,15 KN

M xf , ed y 9
+ Gpd +

=256,15 KN

y 2i

M yf , ed x 9

x 2i

= 252,15 KN

2)Gruparea speciala
M xf , ed y 1

S1d =

Vd
9

S1d =

900,625
9

S2d =

Vd
9

S3d =

Vd
9

Vd
S4d = 9

S5d =

Vd
9

+ Gpd -

2
i

M yf , ed x2

x 2i
M xf , ed y 3

+ Gpd+

2
i

M xf , ed y 4
+ Gpd -

x 2i

243,05 1,2
2
6(1,2)

+ 53,38 -

+ Gpd +

M yf , ed x1

y 2i

+ Gpd = 152,37KN

281,85 1,2
2
6(1,2)

= 157,57 KN

191,53 KN

M yf , ed x3

x 2i

= 118,61KN

=225,29 KN

Vd
S6d = 9

S7d =

Vd
9

S8d =

Vd
9

S9d =

Vd
9

M xf , ed y 6
+ Gpd +

y 2i
M xf , ed y 7

+ Gpd -

+ Gpd -

2
i

M yf , ed x7

x 2i

= 79,64KN

M y x8

x 2i =113,11 KN

M xf , ed y 9
+ Gpd +

=186,03 KN

y 2i

M yf , ed x 9

x 2i

= 146,97 KN

Valoarea cea mai mare a lui Sid este de 260,15 KN,solicitare calculata pentru pilotul S3 cu
valorile din gruparea fundamentala verificandu-se conditia:
Sid max Rcd
260,15KN 282,32KN

3.Determinarea eforturilor sectionale pe capul pilotilor la incastrarea in radier.


Pentru calcul s-a folosit exemplul VI.15 din,,Geotehnica si fundatii dr.ing.P.Raileanu ,pag.305
Vd = Pk + Gpad.k

Gpad.k =HrLr Brb


Mxf.ed =Mx + HrFy
Myf.ed =My + HrFx
Vd =valoarea de calcul a incarcarii verticale la baza radierului
Pk =valoarea caracteristica a incarcarii verticale care actioneaza asupra fundatiei
Gpad.k =greutatea radierului
Hr =grosimea radierului
Lr =lungimea radierului
Br = latimea radierului
b =greutate specifica beton
Mxf.ed moment de calcul la baza radierului
Gruparea fundamentala :
Fx=68,6 KN
Fy=181,6 KN
Fz=1320,6 KN
Mx=215,6 KNm
My= -70,6 KNm
Vd = 1320,6+ 153,125=1473,725 KN
Gpad.k =0,53,5 3,525 =153,125KN
Mxf.ed =215,6 + 0,5285,6=358,4 KNm
Myf.ed = -70,6 + 0.5201,7=30,25 KNm
Hy=285,7 KN
Consideram valorile maxime:
N=1473,725 KN
M= 358,4KNm
H=200,6KN
a)-Caracteristici geometrice si mecanice:
d=40cm
2
d
A= 4
=0,1256 m2
d 4
I= 64

= 0,001256 m4

E= 2,1107
EI = 0,00263 107
b)-Stabilirea latimii de calcul a pilotului:
bc=k1k2k3d

Gruparea speciala :
Fx=200,6 KN
Fy=285,6 KN
Fz=746,6 KN
Mx=149,6 KNm
My= -315,6 KNm
Vd = 746,6+ 153,125=899,725 KN
Gpad.k =0,53,5 3,525 =153,125KN
Mxf.ed =149,6 + 0,5181,6=240,4KNm
Myf.ed = -315,6 + 0.569,7=-280,75 KNm
Hy=181,6 KN

k1=0,90 (sectiune circulara)


1
k2= 1+ 0,4 =3,5
1

0,6

k3=+

lc
hc

=0,5(trei randuri de piloti)


hc=3(d+1)=3(0.4+1)=4,2
lc=1,2-0,4=0,8
10,5
0,8

k3=0,5+
0,6
4,2 =0,658
bc=0,93,50,6580,4=0,83m

c)Calculul deplasarilor ij ale capatului pilotului la actiuni unitare:


A01 + K h B 01
1
0
3
QQ= 1 = EI C 01+ K h D01
1
MM= 2 = EI
0

1
QM= = EI
0
3

C 02+ K h D02
C 01+ K h D01

A02 + K h B 02
C 01+ K h D01

Coeficientii A01 ...D02 sunt in functie de fisa redusa = h

m 0,83
EI

m= 2000KN/m4
=

2000 0,83
0,00263 107

= 0,575

z =0,575 17 = 9,775
A01=2382
A02=1588,43

B01=2324
B02=1549,67

Coeficientul Kh =

C01=979,678
C02=1713,280

D01=956,662
D02=1672,280

mb h I b
E I

mb= 6000KN/m4
Ib=I=0,001256 m4
6000 17 0,001256
Kh = 0,575 0,00263 107

= 0,00847

Avand si Kh se pot calcula deplasarile i0 de la nivelul terenului


3EI =0,57530,00263 107 = 4999,87
EI =0,5750,00263 107 = 15122,5
2EI =0,57520,00263 107 = 8695,43
1
1 = 4999,87
0

20 = 15122,5
1

2382+0,00847 2324
979,678+0,00847 956,662

1713,280+ 0,00847 1672,280


979,678+ 0,00847 956,662

30 = 8695,43

1588,43+ 0,00847 1549,67


979,678+0,00847 956,662

= 0.000491
=0,000116
= 0,000186

d)Calculul reactiunilor ce apar la capatul superior al pilotului la deplasari unitare


1
1
h+ h0
Kp
17 +0
0,08
1=
=
=78803.51
+
+
7
E A pilot mb h A baza
2,1 10 0,1256 6000 17 0,1256
d
Kp= 5
2
2=

1 2

2
3

3
3=

1 2

2
3

1
4=

1 2

2
3

0,4
= 5

=0,08

0,000116
0,000491 0,0001160,0001862

= 5242.43

0,000186
0,000491 0,0001160,0001862

= 8452.84

0,000491
0,000491 0,0001160,0001862

= 22276.57

e)Calculul reactiunilor ce apar in sectiunea de capat a pilotilor la deplasari unitare ale radierului.
se considera u=v==1

n
2
2
r11=
1sin i + 2cos i)

i=1

r22=

i=1

1 cos 2i + 2 sin 2i)

r33=

1xi2 cos 2i + 2 xi2 sin 2i+2 3 xi sin i)+n 4

i=1

r12=

1 - 2) sini cosi
i=1

r13=

1 - 2) xi sini cosi- 3cosi

i=1

r23=

2
2
1 cos i + 2 sin i) xi +3sini
i=1

Toti pilotii sunt piloti verticali cu aceleasi dimensiuni si aceleasi rigiditati.Noi calculam
reactiunile pentru pilotul S3 fiind cel mai solicitat.
x3 =1,2
x6 =0

sin i=0
cosi=1
sin 2i=0
cos2i=1
1=78803.51
2=5242.43
3=8452.84
4=22276.57
r11 =(78803.510 +5242.431)+ (78803.510 +5242.431)+ (78803.510 +5242.431)=
= 15727.29
r22 =(78803.51 1 + 5242.43 0)+ (78803.51 1 + 5242.43 0)+
+ (78803.51 1 + 5242.43 0)= 236410,53
r33 =[(78803.511,22 1 +5242.43 1,22 0+2 8452.84 1,2 0)+322651.74]+
+[(78803.511,22 1 +5242.43 1,22 0 -2 8452.84 1,2 0)+ 322651.74]+
+[(78803.5102 1 +5242.43 02 0+2 8452.84 0 0)+ 322651.74]= 430819,76
r12=[78803.51-5242.43] 1 0 =0

294909,33

r13=(78803.511- 5242.43) 1,2 0 1- 8452.841 +


+(78803.511- 5242.43)(-1,2) 0 1- 8452.841)+

+(78803.511- 5242.43) 0 0 1- 8452.841)= -25358,52


r23=(78803.51 1+ 5242.430) 1,2 +8452.840 +
+(78803.51 1+ 5242.430)(- 1,2) +8452.840+
+(78803.51 1+ 5242.430) 0 +8452.840 =0
r11 =15727.29
r22 =236410,53
r33 =294909,33
r12=0
r13=-25358,52
r23=0
f)Calculul deplasarilor radierului.
Deplasarile radierului dupa cele trei directii , u,v, rezulta ca solutii ale urmatorului sistem:
Pentru un rand de piloti:
N=1473,725 KN
M= 358,4KNm
H=200,6KN

r 11 u+ r 12 v +r 13 =H
r 21 u+r 22 v +r 23 =N
r 31 u+r 32 v+ r 33 =M

<=

<=>

15727.29 u+0 v25358,52 =67,23


0 u+236410,53 v +0 =491,6
25358,52 u+ 0 v +294909,33 =96,125

u= 0,00556m

v=0,00207m

=0,0008rad

g)Calculul eforturilor sectionale din coloane la nivelul inferior alradierului.


N1= 1[u sin 1+(v+x1) cos1]=

= 78803.51 [0,00557 0+(0,00208+0,00081,2)1]=239.56KN


N2= 1[u sin 2+(v+x2) cos2]=
= 78803.51 [0,00557 0+(0,00208+0,00080)1]=163,91 KN

N3= 1[u sin 3+(v+x3) cos3]=

= 78803.51 [0,00557 0+(0,00208+0,0008(-1,2)1)]=88,26 KN


T1= 2[u cos1-(v+x1) sin 1]- 3 =
=5242.43 [0,00557 1-(0,00208+0,00081,2) 0]- 8452.84 0,0008=22,44KN
T2= 2[u cos2-(v+x2) sin 2]- 3 =
=5242.43 [0,00557 1-(0,00208+0,00080) 0]- 8452.84 0,0008=22,44KN
T3= 2[u cos3-(v+x3) sin 3]- 3 =
=5242.43 [0,00557 1-(0,00208+0,0008(-1,2)) 0]- 8452.84 0,0008=22,44KN
M1= 4- 3 [u cosi-(v+x1) sin i]=
= 22276.570,0008- 8452.84 [0,00557 1-(0,00208+0,00081,2) 0]=-29,12KNm
M2= 4- 3 [u cosi-(v+x2) sin 3]=
= 22276.570,0008- 8452.84 [0,00557 1-(0,00208+0,00080) 0]= -29,12KNm
M3= 4- 3 [u cosi-(v+x3) sin i]=
= 22276.570,0008- 8452.84 [0,00557 1-(0,00208+0,0008(-1,2) 0]= -29,12KNm
h)Verificarea calculelor:
Se va face analiza echilibrului static al radierului sub actiunea fortelor N,V,H si al reactiunilor
din sectiunea de capat a pilotilor Ni ,Hi ,Mi ,scriind cele trei ecuatii de echilibru static:
-Proiectia pe verticala :

3
N- Ni cosi Ti sin i)=0
i=1

491,6-(239.56 1+163,911+88,26)=- 0,13


-Proiectia pe orizontala :

3
H- Ni sin i +Ti cosi)=0
i=1

67,23-(22,441+22,441+22,44)=- 0,09
-Ecuatia de moment fata de centrul talpii radierului:

M- Ni cosi Ti sin i) xi - i=1 M i =0


i=1

96,125 - (239.5611,2)-(163,9110)-[(88,26 1(-1,2)]-( -29,12)-(-29,12)-(-29,12) = 2,34

Erorile de calcul se regasesc in valori acceptabile deci se pot considera corecte.


4.Calculul eforturilor sectionale (M ,T,deplasari...)si variatia acestora cu adancimea
pe intreaga fisa a pilotului luand in considerare conlucrarea acestuia cu terenul(Winkler),
considerand coeficientul de pat constant pe toata fisa pilotului.

Pentru calcul s-a folosit exemplul VI.16 din,,Geotehnica si fundatii dr.ing.P.Raileanu ,pag.313
4.1.Expresiile eforturilor sectionale ,presiunii si ale deformatiilor pilotului.
Ecuatia fibrei medii deformate a coloanei este :
d4 y
4
+ 4zy(z) =0
dz

in care

mb c
EI =0,575 (conform punctului 3.)

Solutia ecuatiei diferentiale este de forma :


0
z
z
Y(
)=Y0A1(
)+ B1( z ) +

M0
2

EI

C1(

Q
)+ EI
2

D1( z

);
iar rotirea ,eforturile sectionale si presiunea orizontala ,intr-o sectiune oarecare
z = z apilotului se determina cu relatiile:
i
i
( z )

z
= Y0A2(
)+

B2( z ) +

M0
2

EI

Q0

z
C2(
)+ 2 EI

D2( z

);
M ( z )
2 EI

);

= Y0A3(

0
)+

B3(

M0

) + 2 EI

C3(

Q0

)+ 2 EI

D3( z

Q( z )
2 EI

= Y0A4(

0
)+

B4(

M0

) + EI
2

C4(

Q0

)+ 2 EI D4( z

);
P( z )= mz Y( z )
Pentru determinarea diagramelor de presiuni ,momente si forte taietoare cu relatiile precedente
sunt necsari parametrii initiali ai coloanei (rotirea sectiunii de la nivelul terenului) si y
0

(deplasarea peorizontala a sectiunii de la nivelul terenului)sub actiunea eforturilor M0 , Q0.


Vom folosi a doua ipoteza de calcul considerand rigiditatea pilotului mult mai mare decat cea
a pamantului astfel icat capatul sau inferior poate fi considerat liber:
M( z =h )= 0
T( z =h )= 0

M0

Y0= EI
2

B 4 C3B3 C 4
A 4 B3 A 3 B4

M0

= 2 EI

A 4 C 4 A 4 C 3
A 4 B3 A 3 B4

2)Calculul parametrilor initiali (Y0,

z i=h

z i=h

Q0
3

EI

B4 D3B3 D 4
A 4 B3 A 3 B4

Q0
3 EI

z i=h

A3 D4 A 4 D3
A 4 B3 A 3 B 4

z i=h

Deplasarile capatului superior alcoloaneisunt date de relatiile :


0
0
Y0=Q0 1 +( M 0 + Q0 h0 ) 3 ;

0
0
=-Q0 3 +( M 0 + Q0 h0 ) 2 ;

unde : h0 reprezinta inaltimea libera a pilotului deasupra terenului (h0=0)

=1 si

0
1 =

QQ

02 =

MM

0
3 =

MQ

-deplasarea (Y0)pe directia solicitarii Q0 pentru Q0=2 si M0=0


-deplasarea ( 0)pe directia solicitarii M pentru M0=2 si Q0=0

QM

-deplasarea ( 0/Y0)pe directia solicitarii M0/Q0 cand M0/Q0

Q0/ M0=0
0
0
Considerand pilotulconform ipotezei 2 deplasarile 1 ... 3

seobtin cu relatiile de mai

sus,in care se introduc valorile corespunzatoare ale solicitarilor M0 si Q0 .


Astfel :
B
B
K h ( 2 D4 B4 D2)
( 3 D4 B 4 D 3)+
( A 3 B 4 A 4 B3 ) + K h ( A 2 B4 A 4 B2 )
01 /
QQ =

=0,575
z =h = 0,575 17 = 9,775

Kh =
01 /

QQ

0,00847

[ 11,949 (17,676 )62,705 (41,355 ) ]+ 0,00847[ [ 24,977 62,70549,085 11,949 ] +0,00847 [1,795 62,705

01 /

[[

QQ

[ 211,210524 +2593,165275 ] +0,00847[304,34536862,705 (32,216 ) ]


24,977 62,70549,085 11,949 ] + 0,00847[1,795 62,70549,085 (17,218 ) ]

Coeficientul de pat este o caracteristica de deformabilitate a resoartelor supuse la presiuni in


directie orizontala.diagrama care leaga presiunea p si sageata y are o panta care depinde de
pozitia resortului si care este durect proportionala cu z.

Se calculeaza coeficientul de pat Kh cu relatia:


Kh=Kz
K = coeficient de proportionalitate in functie de natura pamantului si elementul de fundare
z = adancimea de la talpa radierului pana la adancimea pentru care determina coef. de pat
Coeficientu de proportionalitate se determina pentru stratele depamant aflate pana la
adancimea lk..
lk =3,5d1+1,5
lk =3,5 0,4+1,5 =2,9m

Pentru ca pe lungimea lk avem doua straturi ,se va calcula un coeficient de proportionalitate


echivalent cu formula:
l k l I 2

K= K l ( 2 l l ) + K
I
I
k
I
II

2,92,5 2

K= 4800 2.5 ( 2 2,92,5 ) +5720

=4817,5 KNm4

Calculam (caracteristica de interactiune element teren):


=

K bc
EbI

Eb =modulul de elasticitate albetonului armat din corpul elementului(KN/m2)


I =momentulde inertie al sectiunii transversale a elementului (m4)
bc =latimea de calcul a elementului
bc =1,5 d+ 0,5m= 1,50.4 +0,5= 1,1m
D4
0,4 4
I= 64
= 64
=0,001256 m4
Eb =27000000KN/m2
Se calculeaza adancimea redusa si fisa redusa cu relatiile:
z = z
= l
In functie de raportul

10 K b c
Eb I

se va scoate din tabel valoarea lui

10 K b c
Eb I

10 4817,5 1,1

= 27000000 0,001256

= 1,5626 m-5 => =0,109 m-1

= 0,10917 = 1,853 m
Sageata si rotirea ale capului elementului la nivelul talpii radierului se determina cu relatiile:
H l 3o
M l 2o
=yo +olo+ 3 E b I + 2 Eb I =
3

22,44 0.5
= 2,95+0,2560,5+ 3 27000000 0,001256

29,12 0.5
2 27000000 0,001256

=3,075
H l 2o
=o+ 2 Eb I

M lo
+ Eb I

22,44 0.52
= 0,256+ 2 27000000 0,001256

29,12 0,5

- 27000000 0,001256 =0,256

H si M = forta orizontale si momentul la nivelul talpii radierului


lo =lungimea libera aelementului (distanta dintre talpa radierului si suprafata terenului)
yo si o =sageata ,si rotirea la nivelul suprafetei terenului
yo si o se calculeaza cu relatiile :

yo =HoHH + MoHM = 22,41 0,1175+32,04 0,01=2,95


o =HoMH + MoMM =22,41 0,01+32,04 0,001=0,256
Ho si Mo valori de calcul ale fortei transversale si a momentului la suprafata terenului.
Ho=22,41 KN
Mo= 32,04 KNm
M =29,12 KNm
H=22,44 KN

= 1,853 m
=>Ao= 5,162
=>Bo= 4,128

=>Co= 3.9

HH =

1
Eb I

MH = HM

MM =

Ao =

1
Eb I

1
Eb I
2

Co=

1
0,109 27000000 0,001256
3

Bo=

5,162=0,117

1
0,109 27000000 0,001256
2

1
0,109 27000000 0,001256

4,128=0,01

3,97=0,001

5.Armarea pilotului si a radierului


Se face conform SR EN 1992 pentru sectiunea pilotului si eforturile care actioneaza pe pilot
(compresiune centrica , compresiune excentrica)
Armarea se face cu carcase de armatura formate din bare longitudinale si armatura transversala
dinetrieri sau freta. Cu inele de rigidizare si distantieri.
Sectiune circulara cu armatura longitudinala uniform
distribuita pe contur ,solicitat la compresiune excentrica.
Pentru pilotul S3 ,cel mai solicitat consideram valoarea
efortului de calcul
Nc= 261,25KN
Mc=29,12KNm(valoare la incastrarea in radier)
Ra= 300N/mm2 (PC52)
Rc= 0,812,5=10 N/mm2 (C16/20)
D
Ac=( 2 )2 = 0,1256m2
1.

a=50mm

N ed
2. n= A c Rc
3.
4.
5.
9.

261250
3,14 400 2
10.5
4

= 0,198

Da ,sectiunea se afla intr-o zona plastica potentiala la solicitari seismice


nb=0,55 pentru PC52
n<nb
0,198< 0,55
D
400
ea = 30 = 30 =13,3 Se alege valoarea minima 20 mm

10. Mc=M+Nea =29,12106 +261,2510320=34,475106


6
Mc
34,475 10
3
11. m= D R
c
4

12.Din tabelul 10B,pentru


13.Aa total=

D2
4

Rc
Ra

400
10
4

a
D

= 0,0685

a
D

50
400

= 0,125

= 0,100 ,pentru n=0,198 si m=0,0680 => =0,01

= 0,01

400 2
4

Se va alege armarea din procentul minim


Pmin =0,5 %

10
300

= 41,88mm2

400
Aa=0,005
4

= 628 mm2 Alegem 6 bare 16

Aa ef = 1206 mm2

6. Calculul tasarilor
Metoda fundatiei echivalente care asimileaza grupul de piloti cu o fundatie care urmareste
conturul exterior al pilotilor si este situata la adncimea de rezemare a pilotilor n stratul bun de
fundare(baza acestora).
Pentru piloti verticali dimensiunile fundatiei echivalente se pot stabili astfel:
L'= L + 2 ro ; B'= B + 2 ro
unde: L',B' = dimensiunile fundatiei echivalente.
L, B =dimensiunile conturului exterior al grupului de piloti
r0 = raza de influenta a pilotului
Calculul tasarii se face prin metoda nsumarii pe straturi elementare.
Presiunea medie pe talpa fundatiei echivalente este data de relatia:
Pnet = Pef - Pgz

Pef=

V
L ' B'

Pgz = d;1h

unde: V- este ncarcarea totala verticala la talpa fundatiei echivalente calculata conform SR
EN 1990 siSR EN 1991.
L= 2,8 m
B=2,8 m
ro= 0,63 m
L= 2,8 +20,63= 4,12m
B= 2,8 +20,63= 4,12m

V= N+ Grd + Gpd +

G Pam stri
i=1

Grd :greutatea radierului


Gpd:greutatea pilotilor
GPam.d stri:greutatea pamantului aferenta fundatiei echivalente ,din stratul i
Greutatea care actioneaza asupra fundatiei:
N= Fz=1320,6 KN
Calculul greutatii radierului :
Grd=3,53,50,525= 153,125KN
Calculul greutatii unui pilot
Gpd=0,1256 17 25= 53,38 KN
Calculul greutatii pamantului pana la adancimea de rezemare a bazei pilotului
4

G Pam str i
i=1

=GPam.d str1+ GPam.d str1+ GPam.d str1+ GPam.d str1


GPam.d str1= VPam.str1 Pam.str1
VPam.str1= V.str1- Vrad- VPiloti.str1
V.str1=4,12 4,12 3=50,92m3
Vrad=3,53,50,5=6,125 m3
VPiloti.str1= Apilot(hstr 1 hrad)npiloti=
=0,1256(3 -0,5) 9=2,826m3
VPam.str1= 50,92- 6,125 - 2,826=41,969m3
GPam.d str1= 41,969 18=755,442KN
GPam.d str2= VPam.str2 Pam.str2
VPam.str2= V.str2- VPiloti.str2
V.str2=4,12 4,12 5=84,872m3
VPiloti.str2= Apilothstr 2 npiloti=
=0,125659=5,652m3
VPam.str2= 84,872- 5,652=79,22m3
GPam.d str2= 79,22 15,5=1227,91KN
GPam.d str3= VPam.str3 Pam.str3
VPam.str3= V.str3- VPiloti.str3
V.str3=4,12 4,12 1,5=26,46m3
VPiloti.str3= Apilothstr 3 npiloti=
=0,12561,59=1,6956m3
VPam.str2= 26,46- 1,6956=24,7644m3
GPam.d str3= 24,7644 18,7=463,09KN
GPam.d str4= VPam.str4 Pam.str4
VPam.str4= V.str4- VPiloti.str4
V.str4=4,12 4,12 8=135,79m3
VPiloti.str4= Apilothstr 4 npiloti=
=0,125689=9,0432m3
VPam.str4= 135,79- 9,0432=126,75m3

GPam.d str4= 126,75 19,5=2471,56KN


4

G Pam str i
i=1

=755,442+ 1227,91+ 463,09+ 2471,56 = 4918 KN

Calculul incarcarii verticale totale :


4

V= N+ Grd + Gpd +

G Pam stri
i=1

= 1320,6+153,125+ 53,38 +4918=6445,1KN

Presiunea medie pe talpa fundatiei echivalente este data de relatia:


Pef=

V
L ' B'

6445,1
17,64

= 365,36 KN/m2

d;1= media ponderat a greutilor volumice ale straturilor strbtute de pilot.


d;1= (183+15,55+18,71,5+19,58)/17,5=18.03 KN/m3
Pgz = 18.0317,5=315,525
Pnet = Pef - Pgz = 365,36- 315,525=49,83KN/m2
Limitarea zonei de influenta a fundatiei pe piloti se face pna la adncimea la care este
satisfacuta relatia:
zi 0,1 gzi
unde: zi =efortul unitar mediu pe stratul elementar i dat de fundatia echivalenta
gzi =valoarea presiunii geologice de la cota terenului natural la adncimea la care se
calculeaza valoarea zi
Efortul unitar la adncimea z fata de talpa fundatiei echivalente se calculeaza cu relatia:

z= oPn
o=f(z/B;L/B) din tabelul alaturat

Nr

Grosim

Sarcina

gz

Pres.

z/B

geologica
z+hf
p(KN/m3)
(m)

stra
t

ea hi
(m)

0.6

18.1

19.5

0.6

18.7

19.5

0.6

19.3

19.5

0.6

19.9

19.5

0.6

20.5

19.5

suplimentara
2

(KN/m )

352.9
5
364.6
5
376.3
5
388.0
5
399.7
5

(m)

(m)

48.83

0.6

4.2

43.85

46.34

1.2

4.2

39.86

41.85

1.8

4.2

30.39

35,13

2.4

4.2

25.41

27.9

4.2

z med

48.83

Tasarea absoluta probabila se calculeaza cu relatia:


n
med
zi hi
3
s=10
[mm]
Esi
i=1
= coeficient de corectie egal cu 0,8
zimed =efortul vertical mediu in stratul elementar i
zi + inf
zi
med
zi =
[KPa]
2
hi= grosimea stratului elementar i
Ei =modulul de deformatie liniara al stratului elementar i [KPa]
n=numarul de straturi elementare in limita zonei active
Nr
stra
t

Grosi
me
strat

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

z
med
(Kpa)

48.8
3
46.3
4
41.8
5
35,1
3
27.9

Ei(Kpa)

15000

0.8

15000

0.8

15000

0.8

15000

0.8

15000

0.8
=
s=103
0,8=

Si(m)
0.0015
62
0.0014
82
0.0013
39
0.0011
24
0.0008
92
0.0063
5.11m
m

0.1428
57
0.2857
14
0.4285
71
0.5714
29
0.7142
86

0.96
0.88
0.8
0.61
0.51