Sunteți pe pagina 1din 10

Documentatie pentru obtinerea avizelor

Documentatia este valabila doar pentru CONSTANTA

Prelungire Autorizatie Construire / Desfiintare


!Atentie! - Se depune cu cel mult 15 zile inainte de expirarea termenului
de valabilitate

Cerete tip
Memoriu justificativ privind prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire /
desfiintare, intocmit si semnat de proiectant / arhitect
Partea desenata, vizata spre neschimbare din autorizatie, in doua exemplare,
datate, semnate si stampilate in original de arhitect, pe care se vor evidentia
color lucrarilor executate si cele ramase de executat
Autorizatia de construire / desfiintare in ORIGINAL
Anunt la primarie de incepere a lucrarilor
Documentul privind achitarea taxei, reprezentand 30% din taxa initiala

-documentatia se depune in dosar cu sina

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

-program depunere biroul 2:


L, Mi, Vi -> 8.30 - 16.30
Taxa perceputa de institutie: 30% din valoarea platita initial la autorizare

Aviz D.S.P. (directia sanatate publica)


Cerete tip
Certificat de Urbanim (CU)
plan de situatie de la CU
plan de incadrare in zona de la CU
memoriu arhitectura
planuri arhitectura (plan nivel cu functiuni specificate, sectiuni, fatade)
CUI (pentru firma) / Buletin (pers fizica)
act proprietate
aviz RAJA
aviz ENEL

-documentatia se depune in copie xerox in dosar


-la ridicare trebuie imputernicire

Toate planurile trebuiesc semnate si stampilate CONFORM CU


ORIGINALUL

!Atentie! - In situatia in care prin CU se cere 'fosa septica', atunci avizul


DSP consta intr-o negatie. Cererea se depune la sediu, cu o copie dupa CU
si fara sa se plateasca taxa.

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
TEL: 0241.481.613

-program depunere:
L-J -> 8.30 - 10.00

-program ridicare:
L-J -> 14.00 - 16.00
Taxa perceputa de institutie: 200lei + 50lei la urgenta

Aviz RAJA
Cerete tip
Act de proprietate + intabulare + extras carte funciara
Certificat de Urbanim (CU)
Memoriu (de la CU)
plan de situatie de la CU (2 exemplare)
plan de incadrare in zona de la CU (2 exemplare)
cadastru
copie buletin

-documentatia se depune in copie xerox in dosar

-program depunere/ ridicare: L- J -> 9.00 - 13.00

LOCATIE DEPUNERE (Constanta)>ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
PENTRU ALTE LOCALITATI ALE CONSTANTEI >AICI<
Telefon: 0241.486.517 (Cnstanta)
Taxa perceputa de institutie: 173lei
Aviz TELEFONIZARE
Cerete tip (download)
Certificat de Urbanim (CU)
plan de situatie de la CU (2 exemplare)
plan de incadrare in zona de la CU (1 exemplar)
memoriu arhitectura (de la CU)

-documentatia se depune in copie xerox in folie

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
INFORMATII SUPLIMENTARE >AICI<
Taxa perceputa de institutie: 50lei

Aviz ENEL
Cerete tip >descarca<
Certificat de Urbanism (CU)
plan de situatie de la CU cu coordonate STEREO 70 (2 exemplare)
plan de incadrare in zona de la CU (2 exemplare)
CUI (in cazul firmelor)
copie carte identitate

-documentatia se depune in copie xerox in folie


-la ridicare documentatie este nevoie de 'imputernicire notariala !'

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
Taxa perceputa de institutie: 120lei

Aviz CONGAZ ( DISTRIGAZ SUD RETELE )


Cerete tip >descarca<
Solicitare tip >descarca<
Act de proprietate
Memoriu prezentare (memoriu general de la CU)
Certificat de Urbanim (CU)
plan de situatie de la CU (2 exemplare)
plan de incadrare in zona de la CU (1 exemplare)
CUI (in cazul firmelor)
copie carte identitate

-documentatia se depune in copie xerox in folie


-ridicare avize (12.00 - 15.00) // telefon: 0241/480.629

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE / DETALII SUPLIMENTARE >AICI<
Taxa perceputa de institutie: 200lei

Aviz MEDIU
Cerete tip
Memoriu tip
Certificat de Urbanim (CU)
plan de situatie de la CU (1 exemplare)
plan de incadrare in zona de la CU (1 exemplare)
CUI (in cazul firmelor)
copie carte identitate

-documentatia se depune in copie xerox in folie


-la ridicare trebuie imputernicire tip (nu trebuie notariala)
-relatii cu publicul 0241.54.66.96 sau 0241.54.65.96 - interior - 1
-program: -primire ( 8.30-12.30) // -ridicare (13.00-15.00)
-Atentie! - Programul se schimba destul de des. Intrebati la telefon
care e programul.

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
Taxa perceputa de institutie: 100lei

Extras Carte Funciara (O.C.P.I.)


Cerete tip
Extras de carte funciara vechi
Copie buletin deponent
-documentatia se depune in copie xerox in folie
-ridicarea ora 11.00 - 16.00

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
Taxa perceputa de institutie: 20lei

Aviz Cultura
Certificat de Urbanism (CU)
Act proprietate
Planuri de arhitectura cu fatade color
Planuri de rezistenta pentru AC
Fotografii (daca obiectivul exista)

-documentatia se depune in copie xerox in dosar


-program: 9.00 - 12.00 (Marti, Miercuri, Joi)
-telefon: 0241.613.000

Atentie! Se poate trimite de la Cultura la Muzeu, pentru urmarirea


de santier, unde se va face un contract de urmarire santier, apoi se
intoarce la Cultura pentru AVIZ!!

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


Taxa perceputa de institutie: 1leu/mpSD(persoane fizice) // 5lei/mpSD(firme)

Aviz MUZEU
Certificat de Urbanism (CU)
Plan de situatie
Plan de incadrare in zona
Memoriu tehnic (cel de la CU)
Cadastru (in sistem stereo 70)
Plan de fundatii + detalii
Studiu geotehnic (obtional)
buletin

-documentatia se depune in copie xerox in dosar


-program: ??
-telefon: 0241.618.763

Atentie! Se poate trimite de la Cultura la Muzeu, pentru urmarirea


de santier

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


Taxa perceputa de institutie: 455lei/zi (se da cam 2-3 zile)

Aviz ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii)


Cerete tip (2 exemplare)
Certificat de urbanism + plan situatie + plan incadrare
Memoriu rezistenta
Expertiza tehnica / Acord proiectant intial (daca este cazul)
Foto obiectiv
CUI (in cazul firmelor)
Copie carte identitate
Dosare pentru DTAC (2 exemplare, semnate, verificate, etc)

-la ridicare trebuie imputernicire simpla (nu notariala)


- Program ridicare/depunere: L-V (9.00-12.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


SITE INSTITUTIE >AICI<
Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

Aviz POLARIS
Certificat de urbanism
Plan de situatie (CU)
Plan de incadrare (CU)
Calcul molus
Copie buletin

- Contact: 0241/545596
- Minim 1.5 tone :)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


Taxa perceputa de institutie: 68lei / tona pers. fizice -- 91lei/tona pers. jurid
Nomenclator stradal
Cerere tip
Act proprietate
Plan de situatie executat de un cadastrist autorizat + 1CD
Istoric pe rol fiscal ptr carte <1990

LOCATIE DEPUNERE >City<


Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

Aviz DGC - Iluminat Public


Cerere tip
Certificat de urbanism
Plan de situatie (CU) (2 exemplare)
Plan de incadrare (CU) (1 exemplar)
Memoriu arhitectura de la CU
Poza teren in case se vede toata deschiderea terenului la strada

- Contact: 0241/788.177
- Program ridicare/depunere: Ma (11.00-15.00) / Mi (9.00-13.00) /
Jo (9.00-13.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

Aviz Circulatie
Cerere tip
CUI societate / CI persoane fizice
Act de proprietate
Certificat de urbanism
Memoriu special
Plan incadrare in zona
Plan circulatie

- Program ridicare/depunere: Ma (11.00-15.00) / Mi (9.00-13.00) /


Jo (9.00-13.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<


Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

Aviz RDS - RCS


Cerere tip
CUI societate / CI persoane fizice
Act de proprietate + cadastru + intabulare
Memoriu Tehnic (CU)
Certificat de urbanism
Plan de incadrare in zona (1x)
Plan de situatie (2x)

- Program depunere: L-J (9.00-11.00)


- Program ridicare: L-J (11.00-13.00)

LOCATIE DEPUNERE >ARATA IN GOOGLE MAPS<

INFORMATII: 0341400436
Taxa perceputa de institutie: 100lei

Aviz COMPET
Cerere tip
Certificat de urbanism
Memoriu (CU)
Plan de incadrare in zona (1x)
Plan de situatie (1x)
Act de proprietate

- Program depunere: ?

LOCATIE DEPUNERE >LOCATIE GOOGLE<


Taxa perceputa de institutie: 528lei
Viza cadastru PMC
Cerere tip
Act de proprietate (copie LEGALIZATA)
Copie legalizata cadastru (conform cu originalul, se obtine de la OCPI)
Copie intabulare
Extras de carte funciara
Certificat de urbanism + anexe
3 planuri de situatie + 1 CD (intocmite de un cadastrist autorizat)

- Se depuna la City

Taxa perceputa de institutie: FARA TAXA

Cadastru - Conform cu originalul (pentru viza


PMC)
Cerere tip
Buletin
Cadastru

- Se depuna la OCPI
-Durata de rezolvare 2 zile

Taxa perceputa de institutie: 10 lei

Avizare Program faze determinante la ISC


Cerere tip (2 exemplare)
Program de faze (semnat de proiectamt, diriginte, RTE si verificator
proiecte)(copie)
Memoriu rezistenta (copie)

- Se depuna la ISC Constanta


-Fara taxa