Sunteți pe pagina 1din 2

JUDETUL NEAMT, ORAS TIRGU NEAMT,STRADA STEFAN CEL MARE, NR.

62
TELEFON:0233/790245, 790350 FAX: 0233/790508
Birou Investitii
Nr. 6642/26.03.2015
Ctre: Operatorii economici posibil ofertani la procedura de achiziie: Reabilitare
strazi in orasul Tg. Neamt
COD CPV 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Referitor la cererea de oferte pentru atribuirea contractului de lucrari a


achizitiei publice, ce va avea loc in data de 31.03.2015, ora 11.00, privind: Reabilitare
strazi in orasul Tg. Neamt, v transmitem raspunsurile la clarificarile solicitate de
catre potentialii ofertanti:
1. Avand in vedere cerintele obligatorii din fisa de date Propunerea tehnica pentru
organizarea de santier si sursele de material va cuprinde: schite, documente si
date care sa rezulte locatia si suprafetele alocate organizarii de santier, va rugam
sa precizati daca autoritatea contractanta a stabilit zona alocata pentru
organizare de santier si zona de depozitare a materialelor rezultate din lucrarile
de excavare aferente executiei terasamentelor conform cerintelor din proiectul
tehnic.
Raspuns: Autoritatea contractanta nu stabilit zona alocata pentru organizare de
santier si zona de depozitare a materialelor rezultate din lucrarile de excavare
aferente executiei terasamentelor.
2. Va rugam sa transmiteti reteta pentru articolul OD12E, inclus in deviz obiect
LUCRARI PRELIMINARE.
Raspuns: Reteta pentru articolul OD12E este urmatoarea:

3. Va rugam sa transmiteti reteta si unitatea de masura pentru articolul nr. 2


DF24A1, obiect LUCRARI PRELIMINARE.
Raspuns: Reteta pentru articolul DF24A1 este urmatoarea:

In conformitate cu reglementarea tehnic Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de


categorii de lucrri i obiecte de construcii pentru investiii realizate din fonduri
publice, indicativ P 91/1-02, elaborat de Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n
Construcii i Economia Construciilor Bucureti (INCERC), aprobat de MLPTL cu
ordinul 1568/15.10.02, executanii (ofertanii) au deplin libertate de a-i prevedea n
ofert propriile consumuri i tehnologii de execuie, cu respectarea cerinelor cantitative
i calitative prevzute n proiectul tehnic, n Caietul de sarcini i n alte acte normative
n vigoare care reglementeaz execuia lucrrilor.
Primar,
HARPA VASILIC
ef Birou Investiii,
ing. Durbac Sorin

Compartiment achizitii publice,


ing. Cojocariu Daniela