Sunteți pe pagina 1din 31

/ Republica Bulgaria Cuprins 1.Considerente economice generale ...........

.............. ..........................................2 1.1. Contextul econom


ic actual ..... ................................................................
................ ......2 1.2. Politici economice adoptate n vederea combaterii cr
izei ............ ..................................3 2. Evolu ia sistemului fis
cal n Bulgaria....... ...........................................................
................5 3. Cotele de impozitare anterioare reformei din 2008 .........
..................... ................................7 4. Cota unic de impozitar
e .................... .........................................................
..................... 1 1 4.1. Considera ii generale............................
.......................... ............................................ 11 4.2.
Impozitul unic pe baza fund amentelor teoretice ale lui Hall i Rabushka .........
.......... 12 4.2.2. Caracte ristici generale ..................................
............................. ........................... 12 4.2.3. Impozitul pe
venit ....................... .................................................
........................ 13 4.2 .4. Taxele pe profitul companiilor .............
................................ ................................ 14 5. Taxele p
e venit utilizate n Bulgaria ..... ..............................................
............................... 15 5.1. Impozitul pe venitul personal ..........
.................................. ........................................ 15 5
.2. Impozitul pe profitul companiil or .........................................
.................................... .. 16 5.3. Taxa pe valoare adugat ...........
..................................... ..........................................
. 19 5.4. Contribu iile la asigurrile soc iale ..................................
......................................... .. 20 6.Caracteristicile i impactul cot
ei unice ................................. .....................................
......... 21 6.1. Carcteristici ........... ....................................
............................................ ..................... 22 6.1.1. Sim
plitate ..................................... ..................................
..................................... 22 6.1.2 .Baz de impozitare larg ...........
............................................... ............................. 22
6.1.3. Impozitarea este realizat o singur dat .... ...............................
........................... 22 6.1.4. Cota de imp ozitare ......................
.................................................. ....................... 22 6.
1.5. Impozitul pe venit ........................... ............................
......................................... 23 6.1.6. Impozitul pe profit ........
.................................................... ...........................
........ 23 6.2. Impactul cotei unice de impozitare . ..........................
.................................................. 23 Concluzii ................
...................................................... .........................
............................... 26 Bibliografie ....... ........................
........................................................ .......................
............ 27

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact

1.Considerente economice generale 1.1. Contextul economic actual Creterea economi


c puternic din ultimii ani care a nre gistrat o medie anual de 6% a fost urmat de o r
educere a creterii economice n 2009. n conformitate cu tendinele mondiale, o mbuntire
te prognozat pentru 2010, dar recupe rarea creterii economice este de ateptat nainte
de 2011. PIB-ul a sczut cu mai mult de 5% n 2009, care este prima valoare negativ n
registrat dup 1997. Aceat scdere este od clar urmarea crizei economice de la nivel m
ondial, care a ajuns n Bulgaria cev a mai trziu, dar a avut un efect foarte putern
ice din cauza dependenei ridicate a ri i asupra exporturilor i investiiilor strine. Cu
toate acestea Bulgaria este pe o po ziie mai bun dect alte ri din aceast regiune. Leg
ura dintre leva bulgar i euro a m devalorizarea monedei naionale, iar sectorul banca
r nu a avut nevoie de asisten gu vernamental. Inflaia a crescut la un nivel record d
e 12,5% n luna iunie 2008, dar c reterea economic redus, care a aprut la sfritul anulu
2008 a declanat o scdere a ace i indicator. Se ateapt o diminuare a acestui indicat
or la un nivel rezonabil de 23 % n urmtorii civa ani. Creterile salariale excesive n c
ombinaie cu o cretere rapid sei monetare i absena de reforme structurale pentru a mbun
concurena n anumite sect e au condus la o presiune peste medie asupra preurilor n an
ul 20081. n ciuda poziie sale stabile, Bulgaria se confrunt cu oc sever al cererii.
Exporturile i importuril e scznd dramatic. Sectoarele cele mai afectate de criza ec
onomic sunt industria de automobile i manufacturile. Nivelul investiiilor strine, ca
re au 1 Drapel Stem Deviz: Unitatea exprim puterea Imn na ional:Drag patrio Pozi ia
geografic a Bulgariei Sofia (1,247,095loc) Capital Limbi oficiale Grupuri et nice
bulgar 84% Bulgarians, 9% Turks, 5%Roma, 2% other republic parlamentar Gheorgh i Prv
anov Boyko Borisov 1 ianuarie 2007 110.910 km (locul 104) 28 de districte 7.6 40.
238 (locul 94) 39,609 de miliarde (locul 75) 1 lev bulgar(BGN) = 100 Stotnki 1 B GN
= 0.511292 EUR EU, UNO, IAEA, WTO, IMF, World Bank, Council of Europe, CEI, N A
TO, OSCE, BSEC Sistem politic Preedinte Primministru Aderare UE Suprafa Organizar
e administrativa Popula ie PIB (nominal) Mo ned Membra a IMF, Bulgaria April 2009
Staff Visit: Concluding Statement of IMF Mission, April 22, 2009. 2

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact

fost cheia dezvoltrii economice au sczut foarte mult. Investiiile strine directe au
sczut cu mai mult de 50 % de la an la an. Efectele negative ale acestei evoluii su
nt ilustrate, mai presus de toate, de cretere constant a omajului ncepnd cu al patru
l ea trimestru al anului 2008. Nivelul omajului este ateptat s creasc i n 2010, dar es
te de remarcat faptul ca nivelul omajului este sub 10 %. Contextul economic actua
l a produs ns i o serie de efecte pozitive cum ar fi scderea deficitului de cont cur
en t i a inflaiei precum i o reinere mai mare n creterea nejustificat a salariilor. n
uzie situaia din Bulgaria este grav, ns ara prezint toate premisele de revenire econo
m ic. Bulgaria a fost una dintre puinele state membre ale UE care a reuit s raportez
e un excedent bugetar n anii anteriori, dar acest rezultat este puin probabil s fie
c ompensat n viitorul apropiat, ca urmare a declinului venituror al taxelor i imp
ozi telor. Continuarea dezvoltrii economice n Bulgaria depinde n mare msur de decizii
le d e politic guvernamental, precum i de cursul economiei globale i a crizei econom
ice, fiind imposibil de estimat la ora actual. 1.2. Politici economice adoptate n
vederea combaterii crizei Politicile economice ale actualului guvern, care repre
zint o alian de partide conservatoare, vor fi dic tate de combaterea crizei printro reducere a cheltuielilor administrative, prec um i de punerea n aplicare a refor
melor care vor conduce ara spre obinerea standarde lor europene, n special n domeniu
l concurenei. Sprijin suplimentar va fi oferit i pr in intermediul linilor de cred
it guvernamentale deschise pentru anumite sectoare . De asemenea Bulgaria este p
rogramata sa primeasc n 2009 i 2010, 30 de milioane de euro n cadrul programului Eur
opean Economic Stimulus Plan. De asemenea au fost a probate 60 de msuri pentru a
realiza economiile necesare i pentru a genera venitur i suplimentare. De exemplu,
o tax de lux a fost implementat, ns o cretere a TVA-ului nu fost luat n considerare.
serie de msuri de combatere a corupiei au fost aprobat e, n special datorit faptulu
i c unele fonduri europene erau condiionate de adoptarea unor astfel de msuri2. Ace
st lucru va conduce la creterea procentajului de foduri europene primite i utiliza
te. Bulgaria ocup ultimul loc din cele 27 de state memb re ale UE, n ceea ce privet
e cheltuielile sociale pe cap de lucuitor3. Doar 591 de Euro au fost cheltuite p
entru fiecare 2 3 CSD, 2007. Anticorruption Reforms in Bulgaria: Key Results and
Risks: Center for the Study of Democracy http://.europa.eu 3

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact cet ean bulgar n 2009 sau
15 % din PIB. Luxemburg, ara cu cel mai mare nivel al chelt uielilor sociale pe
cap de locuitor a ntrecut de aproape 25 de ori aceast sum( 20,4 % din PIB). Figura
1. Ratele de cretere i nivelul principalilor indicatori economi ci Rata de creste
re a PIB Rata de cretere a infla iei Nivelul omajului Structura PIB-ului 20% 54% S
ervicii Industrie Agricultura 26% Sursa:Banca na ional a Bulgariei 4

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 2. Evolu ia sistemului


fiscal n Bulgaria Rsturnarea regimului totalitar n Bulgaria a impus schimbari econo
mice fundamentale care au influen at puternic teoria i practica fiscal, precum i pe
i cea

contabil. n ceea ce privete teoria contabil n Europa de Est este introdus aa numita co
tabilitate de optimizare4. Aceasta a fost dezvoltat pe baza economiei i matematici
i ruseti, precum i pe baza teoriei anglo-saxone asupra capitalului. Ini iatorii a
ces tui model lau considerat ca fiind o alternativ la sistemul fiscal i contabil d
in V est. Ca argument principal a fost evide iat gradul foarte ridicat al datoril
or ntre companiile din Bulgaria. Caracterisctica principal a acestui sistem era co
ntabili tate de optimizare pentru active i pasive. Necesitatea de dezvoltare a tii
n ei moder ne de fiscalitate i contabilitate n Bulgaria a crescut drastic n anii ec
onomiei de tranzi ie. n acest sens au fost reevaluate tradi ii, metodologii i opor
tunit i de anchet. Scopul principal era s unifice cele mai bune trsturi, caracteristi
ci i baze teoretic o-economice de finan e i contabilitate din Europa de Est i de Ve
st. Specifica iile mod elului financiar-contabil a fost influen ate de perioada n
care a fost dezvoltat.Ac este perioade au fost urmtoarele: Perioada pre-rzboi a c
apitalismului mai pu in dezv oltat(1900-1945); Perioada economiei de comand(19451990); Perioada contemporan de tranzi ie spre economia de pia . n Bulgaria n cadrul
regimului de comand a fost integra t complet sistemul sovietic fiscalitate i conta
bilitate. Modelul de aplicare a im pozitului pe venit a fost construit pe baza m
atematicii economice rusete, conduse de L. Kantorovitch. Perioada 1970-1990 ar pu
tea fi caracterizat ca o nou etap n dez voltarea fiscalit ii i a contabilit ii. Dup 1
au fost continuate eforturile de dezvol tare a acestui model. Fundamentul logic
a acestui model de optimizare a devenit teoria de capital anglo-saxon a lui J.Hi
cks(1939) i teoria structurii optime a cap italului, ca parte a economiei financi
are contemporane aplicate. 4 Rabushka A, Hall R., 2007, The Flat Tax, Book onlin
e edition 5

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Tabel 1. Evolu ia decla


ra ie de venit Declara ia de venit pe baza sistemului de Declar a ia de venit pe
baza sistemului de Optimizare a activelor (1970/ agen i ec.) Optimi zare a acti
velor (1990/ agen i ec.) 1.Venituri din vnzri 2.Costurile bunurilor vndute Cote pro
por ionale Costurile materialelor i a for ei de munc Costuri de produc ie varia bi
le i indirecte 1. Venituri din vnzri 2.Costurile bunurilor vndute a) Cote progresi v
e b) Cote propor ionale
Costurile materialelor i a for ei de munc
Costuri de vnzare variabile
Costuri de propor ionale produc ie indirect
Costuri variabile de administrare
Costuri propor ionale de vnzare i administrare c) Costuri degresive 3. Profitul ma
rginal (1-2) 4. Costuri fixe Costuri de produ c ie indirecte Costuri de vnzare i a
dministrare Cheltuieli financiare 5. Costuri pro por ionale de produc ie 6. Prof
itul contabil nainte de impozitare(3-4-5) 7. Cheltuiel i financiare 8. Taxe corpo
rative 9. Profitul net (6-7-8) Sursa: Economics Basis of the Bulgarian Model for
OptimizationFinance and Accounting Management 3. Prof itul marginal (1-2) 4. Co
sturi fixe Costuri de produc ie inderecte fixe Costuri fi xe de vnzare i administr
are 5. Profitul contabil nainte de impozitare (3-4) 6. Impozitele pe profit 7.Pof
itul net (6-7) 6

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 3. Cotele de impozitare


anterioare reformei din 2008

Pna la introducerea cotei unice de ipozitare n 2008, n Bulgaria sa practicat un sis


tem de impozitare cu cote progresive. n ceea ce privete impozitul persoanelor pe
v enit cota progresiv suferise numeroase modificri n ultmii ani5. De remarcat este
cr eterea importan ei a acestui impozit, n compara ie cu colapsul impozitelor pe p
rofitur ile companiilor, datorit reducerii bazei de impozitare. Toate veniturile
realizat e de orice persoan sunt supuse unui impozit progresiv. Orice persoan fizi
c din Bulg aria este rspunztoare pentru plata impozitului pe venitul su n calitate de
angajat, precum i pe venit ca o persoan care desfoar activit i independente. n cazul
nei perso care are statutul de rezident permanent n Bulgaria, impozitul va fi cal
culat att pe venitul su ctigat n Bulgaria i n strintate. Un rezident strin care est
at ria pltete impozit doar pe venitul realizat n Bulgaria. Anumite venituri sunt de
dus e de la plata impozitului. Tabel 2 . Nivelul cotelor progresive Venit(BGL) Pn
la 1 .320 1321-1800 1801-3000 3001-7200 7201-i peste Nivelul impozitului 0% 15% 2
2% 26 % 29% Sursa:www.investbulgaria.com n Bulgaria, impozitul pe ctigurile de capi
tal este plti t de ctre o persoan, n cazul vnzrii de bunuri imobiliare sau de vehicule
utilitare, c um ar fi avioane sau autoturisme la care pre ul de vnzare este mai
mare dect pre ul de pia sau costul de cumparare. n 2006 guvernul a stabilit o cot d
e 15% pentru impozit ul pe profitul companiilor. 5 Keen, M., Kim, Y., and Versan
o, R. (2006), The Flat Tax(es): Principles and Eviden ce, IMF WorkingPaper WP/06/2
18. 7

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Tabel 3. Ponderea difer


itelor contribu ii n PIB(2000-2006) Sursa:www.eurostat.eu 8

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact


Avnd 34,4%, cu 2,7 puncte procentuale sub media UE-27, Bulgaria ocup locul al opts
prezecelea n Uniunea European n ceea ce privete raportul venituri fiscale-PIB, n 200
6 . Comparativ cu Romnia, raportul Bulgariei este cu 5 % mai mare, n timp ce difer
em a din Europa Central i restul statelor membre din Europa de Est este mai pu in
eviden t. Bulgaria este primul stat din Uniunea European n cea ce privete impozitele
indire cte. Ponderea impozitelor indirecte n totalul veniturilor fiscale este ce
a mai ma re din cadrul UE, avnd un nivel de 56,5 %, respectiv 17,5 puncte procent
uale pest e medie. n ceea ce privete raportul impozitelor indirecte la realizarea
PIB-ului, acesta este de asemenea mult peste media UE(19,4%; UE-27 14,3%), aceas
t valoare e ste cea mai mare din Uniunea European i a crescut rapid. Att TVA-ul ct i a
ccizele con tribuie la nivelul ridicat al impozitelor indirecte. n cazul impozite
lor directe raportul venituri fiscale-PIB, nivelul este de 21% din totalul impoz
itelor, cu 1 1,3% sub media UE-27 i cea mai mic valoare din cadrul Uniunii. Cota r
edus de impozi tare a veniturilor este cauza principal a acestui nivel sczut de ven
ituri care est e cu aproape 60% sub media european.6 Contribu iile cu asigurrile s
ociale au fost re duse n mod semnificativ n ultimiii apte ani, astfel n 2006 acestea
reprezint doar 25, 5 % din impozitarea total (UE 27 29,8%). Nivelul taxelor de co
nsuma ie din Bulgaria sa ridicat la 18,9 % din PIB n 2006, cea mai mare valoare d
in Uniunea European. A ceasta este principala cauz pentru ponderea ridicat a consum
ului n PIB, 72,8 % n 200 6, al doilea ca mrime din Uniunea European. Rata de impozit
are contribuie mai pu in la realizarea acestui nivel, dup cum arat i nivul rambursri
lor de taxe de consuma ie , 25,9 %- a asea ca mrime din Uniunea European. Aceast val
oare pare mare n sine, ns cot de impozitare standard este de 20%. n 2006, veniturile
din impozitarea for ei de m unc s-au ridicat la numai 10 % din PIB, cea mai mic v
aloare din Uniune i cu 7.3 pun cte procentuale sub mudia UE-27. Printre factorii
care contribuie la aceast situa i e nefavorabil se afl i nivelul sczut al remunera ie
i angaja ilor (32,2% din PIB). Raport ul venituri din impozitarea for ei de muncPIB a sczut cu aproape patru puncte proce ntuale n 2006, n mare msur i ca urmare a red
ucerii contribu iei angajatorilor cu 6%.7 V eniturile din impozitele pe capital
se ridic la 6.3 % din PIB n 2006, cu 1,5% sub media UE-27. 6 7 http://.europa.eu h
ttp://www.minfin.government.bg/en/ 9

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Cu o cot de 3.1% din PIB
se afl veniturile din taxele de mediu care sunt cu mult p este media Uniunii Eur
opene (2.7 %). Acest lucru se datoreaz n mare parte venituri lor din impozitele pe
energie, (2.7 %) acestea fiind cele mai ridicate din UE, n timp ce taxele din ta
xele din transport sunt de o importan mai mic (0.3% din PIB). Din 1998 politica f
iscal a fost orientat spre reducerea poverii de impozitare dire ct i creterea depende
n ei de impozitarea indirect. Alte obiective importante sunt egal itatea de trata
ment i simplificarea procedurilor. Toate acestea combinate cu cont roale fiscale
mai stricte i msuri specifice anti-fraud au scos un numr mare de ntrepr inderi din zo
na gri a economiei, lrgind astfel baza de impozitare. Rata impozitul ui pe venitu
l corporativ a fost redus cu trei sferturi din anul 1997. Mai mult c ertificate
preferen iale de amortizare au fost introduse, n special pentru investi ia ini ia
l i echipamente IT. Impozitele pe veniturile persoanelor au fost de asemenea redus
e n decursul anilor. Noi legei fiscale adoptate au fost direc ionate n principa l
spre respectarea deplin a aquis-ului comunitar de impozitare, precum i fa de simpl
ificarea reglementrilor i procedurilor juridice. De la 1 ianuarie 2008, Bulgaria
a introdus o rat de 10 % pentru veniturile
persoanelor fizice, nlocuind astfel cotele de impozitare progresive utilizate ant
erior. n acelai timp legea creditul fiscal pentru persoanele aflate n ntre inere a
fos t abolit, ns aloca ia pentru persoanele cu handicap a fost men inut. Asocia iile
familial sunt supui unui impozit de 15%, fa de nivelul anterior de 10 %, de asem
enea legea a redus numarul de deduceri fixe. 10

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 4. Cota unic de impozita


re
4.1. Considera ii generale Cota unic de impozitare a devenit foarte popular n Europ
a Central i de Est n ultimii ani, lucru care a determinat ziarul Times s concluzione
ze O revolu ie a cotei unice scutur Europa. O lucrare a FMI cu privere la experien
a cot ei unice de impozitare rezum: n ultimii ani sa observat un interes ridicat, n
s nu o r evolu ie, ci mai degrab o manie a cotei unice de impozitare(Keen. et al,20
06:3). Ref orma fiscal din Statele Unite ale Americii din 1986 a introdus unele e
lemente ale conceptului de cot unic de impozitare, reducnd la 28% nivelul ratei de
top i taxele pentru IMM-uri (tax Brackets) de la 12% la doar 2%. Cu toate acestea
reforma nu a modificat bazele de impozitare. n 1992 candidatul Partidului Democr
at la alege rile preziden iale propune introducerea cotei unice de impozitare. P
atru ani mai tr ziu candidatul republican a propus o idee similar, ca parte a plat
formei sale ele ctorale. Cu toate acestea, eforturile de punere n aplicare a unei
cote unice de i mpozitare n SUA a rmas fr succes. n schimb, cota unic de impozitare a
fost adoptat n de ri, inclusiv n 7 ari nou venite n cadrul Uniunii Europene:Estonia,
Lituania, Leton ia, Slovacia, Romnia, Bulgaria i Republica Ceh La prima vedere cot
a unic pare simpl,ns exist foarte multe modalit i de realizare a unui astfel de model,
dei cota unic este n mod clar definit n literatura de specialitate. ntrebarea este da
c acest lucru se ref er la aceleai aplica ii i concept, sau la

concepte diferite, care poart acelai nume- cota unic de impozitare. Cota unic de imp
ozitare este n viguoare n Bulgaria de doi ani. Adoptarea sa a fost nso it de numero
ase ateptri pozitive cum ar fi: scderea semnificativ a economiei gri; simplitate; at
rag erea mai multor investi ii strine; accelerarea creterii economice i costuri adm
inistr ative mai mici. n Bulgaria structura cotei unice a fost realizat pe baza pr
icipiil or lui Hall i Rabushka. Dup adoptarea cotei unice de impozitare a venituri
lor n Bul garia, impozitarea veniturilor nu a devenit mai transparent i mai uor de a
dministra t. Mai mult dect att aceast metod nu este simpl, neutr i nondistorsiv. n c
intro ii unor elemente specifice cotei unice de impozitare, nu se poate spune c u
n sist em teoretic a cotei unice de impozitare este pus n aplicare n Bulgaria. 11

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 4.2. Impozitul unic pe


baza . Aspecte teoretice Venitul L i venituri de capital K. at. Cu alte cuvinte ec
hita C=L+K-S (1) . fundamentelor teoretice ale lui Hall i Rabushka 4.2.1 persoane
lor este format din dou pr i: venituri din munc, Suma C a venitului poate fi consum
at i cantitatea S salv ia urmtoare este valid:8 L+K=C+S ; care este transformat n :
Conform situa iei 1 , este evident faptul c, consumul ar putea fi impozitat n dou m
od uri: direct( prin intermediul TVA) ; indirect ( prin impozitul pe venitul bru
t m inus economii). Justificare pentru impozitele pe consum se bazeaz pe stimulen
tul lor de built-in stimulnd economisirea i favoriznd investi iile ( ntr-o economie n
chis, nvesti iile sunt egale cu economisirea, S=I). Prin scutirea investi iilor d
e la plat a impozitelor, se ncurajeaz creterea investi iilor i reducerea cheltuielil
or. Baza de impozitare a profiturilor companiilor este: B=K-I , are este transfo
rmat n: B=P-NI , unde: P sunt pl ile pozitive (ex: venituri din vnzarea de produse,
servicii ); N sunt pl i ne gative de operare (ex: cheltuili cu salariile, cheltui
eli materiale). O astfel d e tax, bazat pe cheltuielile cu investi ii n active imob
iliare i care nu permite deducerea cheltuielilor cu dobnzile se numete R-based cash
flow tax.

4.2.2. Caracteristici generale Acest sistem de impozitare nu are un fundament ju


ridaric ca alte sisteme de impozitare, ns logica integrat n cota unic de impozitare
e ste cea mai simpl ambele forme de taxare ncpnd pe o carte potal. Diferen ierea din
e dou structuri este de asemenea optim: impozitul pe venit este perceput numai pe
salarii i pensii, n timp ce toate celelalte venituri personale (de capital) 8 Rabu
shka A, Hall R., 2007, The Flat Tax, Book online edition 12

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact sunt acoperite de taxel


e de afaceri. Ambele impozite au una i aceiai cot de impozit are.n acest fel toate v
eniturile individuale sunt taxate numai odat i la aceiai rat d e impozitare. Cota de
impozitare este progresiv datorit aloca iei personale de consu m. Aceasta se baze
az pe principiile consumului i a taxrii fluxului de numerar, i nic idecum pe economi
sire i investi ii. 4.2.3. Impozitul pe venit Scopul su este de a impozita catiguril
e ob inute de indivi zi sub form venituri, salarii sau pensii. Pensiile sub siste
mul Hall-Rabushka sun t impuse unei impozitri n aval, contribu iile de pensii sunt
deductibile, dar atunci cnd persoana pensionat primete pensia aceasta este supus im
pozitului pe salariu ind ividual. Dei acest impozit are o form simpl el con ine tre
i caracteristici economice importante: este progresiv, este individual i con ine
un sistem de securitate socia l( sprijin financiar pentru persoanele aflate n ntre
inere). Toate cele trei caracter istici sunt atinse prin furnizarea de ctre fieca
re contribuabil, datelor fiscale n conformitate cu situa ia lui personal, dup cum s
e poate observa din formularul de m ai jos, acest lucru explicnd cel mai bine nat
ura impozitului pe venit. Figura 2 . Formular fiscal privind veniturile personal
e Sursa: Hall i Rabushka 2007: 89. 13

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 4.2.4. Taxele pe profit


ul companiilor Taxele pentru profiturile companiilor este un impozit uria, cuprin
znd toate tipurile de venituri altele dect venituri persona le, salarii i pensii. T
axa este aezat pe toate veniturile ob inute dntr-o afacere, ns n u pe orice care pro
vine din alt ntreprindere. Baza de impozitare este uor de calcul at, deoarece costu
rile efectuate cu achizi ia de bunuri, servicii, materiale i mijloace fixe, precu
m i pentru cheltuielile cu plata salariilor ; sunt sczute din veniturile totale. T
oate tranzac iile financiare ( mpr umuturi, dividende ) nu sunt deductibile. Pier
derile din afaceri pot raportate p entru o perioad nelimitat de timp. Formularul f
iscal privind profitul companiei es te mai simplu dect formularul pentru impozitu
l pe veniturile personale. Figura 3. Formular fiscal privind profitul companiilo
r Sursa: Hall i Rabushka 2007: 89. 14

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact


5. Taxele pe venit utilizate n Bulgaria Impozitul pe venit din Bulgaria este form
at din dou structuri separate: impozitul pe profit i impozitul pe venit. Acestea n
u sunt integrate i se bazeaz pe aa numitul sistem clasic, dividendele pltite de exem
plu sunt supuse unei duble impuneri( 10 % impozitul pe profi plus 5% impozitul p
e venitul personal). 5.1. Impozitul pe v enitul personal Impozitul pe venit este
un impozit pltit de persoanele fozice car e realizeaz venituri pe teritoriul Bulg
ariei. Dei venitul este nucleul acestui imp ozit, Legea cu privire la impozitele
pe venit ale persoanelor fizice nu definete explicit venitul, n schimb ea pune ven
itul n legtur cu sursele sale. n func ie de surs ipurile de venituri sunt urmtoarele:9
Venituri din munc; Venituri din afaceri c aracter personal; Venituri din chirii;
Veniturile din transferul drepturilor de proprietate; Venituri din alte surse;
Dona iile i motenirile sunt singurele surse de venituri scutite de impozit.
Venitul impozabil este considerat venitul din toate sursele, cu excep ia element
el or definte ca fiind neimpozabile. Legea cuprinde peste 30 de venituri conside
rat e neimpozabile cum ar fi: Venituri din vnzarea locuin ei; Dividende ca stribu
ite sub forma unor noi ac iuni; Venituri din asigurri sociale obligatorii; Ve nit
uri din asigurri sociale suplimentare; Dobnzi la depozite n bnci comerciale; Obli ga
iuni de stat, municipale i corporative bulgare; Burse de studiu; Sumele i premiil
e ob inute la jocurile de noroc; Cheltuielile de deplasare; Venituri din chirie
sa u arend a terenurilor agricole; Venituri din produc ia agricol neprelucrat etc.
9 http://www.doingbuiness.org 15

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Baza venitului impozabi


l (baza de impozitare totala) se calculeaza n trei pai. n pr imul rnd, bazele de imp
ozitare se calculeaz separat pe fiecare surs de venit.n al do ilea rnd, ele trebuie
s fie agregate, iar n al treilea rnd scutirile de impozite se scad din totalul impo
zitelor. Pentru baza total de impozitare se aplic o cot de imp ozitare de 10%. Sunt
scutite de la plata impozitului persoanele care se afl n una din urmtoarele situ i
i: Persoanele cu capacitate redus de munc(invalizi), pot scuti de la plata impozit
ulu i pn la 7.920 BGN. Scutiri de pn la 10% din totalul bazei de impozitare pentru c
ontr ibu ii personale la planuri de pensii suplimentare, precum i pentru asigurri
de sntate suplimentare i asigurri de via .
Deduceri pentru dona ii - pn la 5% n 14 cazuri bine definite; - pn la 15% pentru dona
ii favoarea culturii; -pn la 50% pentru dona ii n favoarea Fondului pentru copii.

5.2. Impozitul pe profitul companiilor Similar cu impozitul pe veniturile persoa


nelor fizice i persoanele juridice sunt supuse impozitrii. Impozitul pe venitul c
o mpaniilor(profit) nainte de impozitare este numit n Bulgaria profit impozabil. E
st e reglementat de Legea privind impozitare veniturilor corpora iilor. Baza de i
mpozi tare o constituie profitul impozabil, care este ob inut prin ajustarea pro
fitului contabil(pierderea) nainte de impozitare. Cota de impozitare este de 10%.
Dei impo zitul pe profit pare a fi simplu, el este de departe cel mai complex. A
cest lucr u se datoreaz procedurilor de ajustare a veniturilor. Veniturile totale
i cheltuie lile din contul de profit i pierdere sunt recalculate n conformitate cu
legisla ia f iscal.n practic ns, n scopuri fiscale pentru a mpiedica manipuluarea pro
itului sunt a licate o serie de taxe pentru opera iuni care nu contravin legisla
iei fiscale. Prac tic, ajustarea se face prin adugarea i scderea de elemente la i d
e la totalul venitu rilor i cheltuielilor. Din punct de vedere tehnic, aceste ele
mente sunt clasifica te n patru grupe:10 1. Taxa diferen elor permanente; 10 http
://www.doingbuiness.org 16

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 2. Diferen ele de taxe


temporare; 3. Sumele implicate n determinarea impozitului pe profit; 4. Sumele im
plicate n determinarea deprecierilor. Diferem ele permanente f iscale sunt acele
cheltuieli care nu sunt recunoscute de lege.Astfel de elemente sunt, de exemplu,
cheltuieli care nu sunt legate de afaceri cum ar fi cheltuiel ile pentru amenzi
, confiscri, dona ii (cu excep ia celor specificate n lege), cheltuie lile pentru
dividendele de la alte companii etc. Diferen ele temporare apar atunci cnd anumit
e venituri sau cheltuieli sunt recunoscute n scopuri fiscale, ns nu n anul de raport
are a lor. n acest caz profitul contabil trebuie majorat cu aceste chel tuieli aprn
d astfel o diferen de impozit temporar. Profitul anual trebuie declarat pn la data
de 31 martie a anului urmtor. Amortizrile sunt instrumente clasice de mani pulare
a profiturilor, prin urmare legisla ia fiscal a acordat o aten ie deosebit aces t
ui procedeu. Motivele din spatele manipulrii profitului nu este numai legat de ev
aziunea fiscal, dar, de de asemenea, deprecierea poate determina mutarea pl ilor f
is cale prezente n timp, conducnd la o valoare mai mic a lor. Pentru prevenirea ace
tor practici au fost introduse ca metod de amortizare, doar cea liniar. Din punct
de vedere tehnic, amortizrile nu sunt recunoscute i trebuie nsumate la profitul net
, i ar apoi amortizarea se deduce. Godwill-ul generat ca urmare a exploatrii intr
epri nderii nu este supus amortizrii. De asemenea orice pierdere sau depreciere a
fond ului comercial nu va fi recunoscut n scopuri fiscale. Companiile care amorti
zeaz ac tivele trebuie s eviden ieze acest lucru, ntocmind un calendar al activelor
ce se am ortizeaz. Programul de amortizare fiscal este un registru fiscal care co
n ine inform a ii legate de procesul de achizi ie, amortizare i valoarea rmas de am
ortizat. Activele fixe corporale i necorporale n valoare de peste 500% BGN sunt am
ortizabile, amort izarea realizndu-se pe baza costului istoric. Completrile i imbunt
irile aduse activelo r sunt recunoscute ca active amortizabile separat, i sunt su
puse amortizrii n confo rmitate cu ratele de impozitare aplicate activului princip
al. Ratele de impozita re pot fi alese n mod liber de ctre contribuabil, n cadrul r
atelor maxime de mai jo s, i nu sunt legate de ratele de amortizare contabile sau
de durata de via a activu lui. Alegerea ratelor aplicabile amortizrii fiscale po
t fi modificate n fiecare an calendaristic, iar modificarea se aplic prospectiv. A
ceste active sunt mpr ite n apte categorii, pentru fiecare fiind determinat rata maxi
m de amortizare liniar, dup cum urmeaz: 17

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Tabel 4. Nivelul amorti


zrii pentru active Categoria activului 1 Descrierea activu lui Ratele de amortiza
re (%) cldiri , investiii imobiliare, plante i instalaii, inst alaii de 4 transport,
linii de comunicaie maini, echipamente de producie vehicule de transport, cu excepia
automobilelor 30 sau 50 10 2 3 4 calculatoarelor, echipamenter periferice, soft
ware i dreptul 50 de utilizare a so ftware-ului, telefoane mobile automobile 25 5
6 Pl i fiscalepentru active corporale i necorporale a cror 33 perioada de utilizar
e est e limitat n funcie de relaii contractuale sau de o obligaie legal alte active am
ortiza bile Sursa: Invest Bulgaria Agency Companiile pot reporta pn la cinci ani p
ierderi fiscale, acestea sczndu-se de la 15 7
veniturile fiscale ulterioare. Potrivit noii legisla ii fiscale( spre deosebire
de cea anterioar), persoana impozabil are dreptul de a alege dac raporteaz pierderil
e sau nu. Persoana impozabil i poate exercita acest drept prin deducerea din pierde
re a fiscal n primul an dup producerea unei pierderi fiscale, n cursul crei persoana
res pectiv a format un rezultat fiscal pozitiv nainte de deducerea pierderii fisca
le. n Bulgaria, anul fiscal coincide cu anul calendaristic. Persoanele impozabile
tre buie s depun o declaraie de impozit anual ntr-o form standard, cu privire la rez
ultat ul financiar fiscal i impozitul pe profit anual datorat pe sau nainte de ziu
a 31 m artie a anului viitor. Orice persoan impozabil, care nu prezint o astfel de
declara i e sau nu reuete s o prezinte n termenul legal este pasibil de o amend pecuni
ar cuprins re 500 i 3000 de BGN. 18

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact

5.3. Taxa pe valoare adugat Value Added Tax Act (Legea privind TVA) este n vigoare
de la 1 ianuarie 2007, data aderrii bulgariei la Uniunea European.11 n conformitate
cu legisla ia bulgar, urmtoarele opera iuni sunt supuse TVA-ului: orice livrare i
mpoz abil de bunuri sau servicii efectuate cu titlu oneros; orice achizi ie intra
-comuni tar(UE), cu titlu oneros, n cazul n care locul tranzac iei este pe treitori
ul rii; ori e achizi ie intracomunitar de mijloace de transport noi, efectuate cu
titlu oneros, n cazul n care locul tranzac iei este pe teritoriul rii; bunurile din
import; orice unuri impozabile, cu excep ia celor specificate n mod explicit ca
avnd cot de impozit are zero; orice import de bunuri pe teritoriul rii; orice achiz
i ii intra comunitare impozabile. Cota standard a TVA-ului este de 20%, nivelul
TVA-ului pentru servi ciile hoteliere este de 7%. Oamenii de afaceri bulgari, pr
ecum i cei strini care e fectueaz opera iuni impozabile n Bulgaria i au o cifr de afac
eri impozabil de cel pu in 0.000 BGN(25.565 EUR) , are obliga ia de a se nregistra
ca pltitor de TVA. Acelai luc ru este valabil i pentru persoanele impozabile sau p
ersoanele juridice neimpozabi le, care nu sunt nregistrate din alte motive i efect
ueaz achizi ii intracomunitare, a cror sum depete n cursul unui an caledaristic 20.000
BGD(10.225 EUR). Orice persoan i pozabil sau juridic neimpozabil , care nu se ncadre
az n condi iile de nregistrare oblig torie, are dreptul s se nregistreze n temeiul Leg
ii TVA pentru achizi ia intracomunit ar. Achizi ia intra-comunitar este definit n de
taliu n Lege privind taxa pe valoarea ad gat. n cazul n care TVA-ul generat de achizi
ii depete TVA-ul perceput pe vnzri, dedu TVA-ului n exces este raportat pentru o peri
ad de trei luni, pentru a compensa TV A-ul datorat. Dac la sfritul perioadei de trei
luni, excedentul de TVA sau parte a acestuia nu a fost recuperat, soldul este r
ambursat n termen de 30 de zile de la data depunerii decontului de TVA pentru a t
reia lun. 11 http://.europa.eu 19

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 5.4. Contribu iile la a


sigurrile sociale Asigurrile sociale reprezint un sistem compl ex care acoper riscur
ile de pensii, de sntate, de omaj si alte obliga ii. Contribu iile acestui sistem s
ocial sunt de 18.10 % din salariul brut. Tabel 5 . Contribu ii la asigurrile soci
ale Tipul asigurrii Contribu ia pltit de Contrib u ia pltit de Total angajat Sntate Fo
dul de pensii Fondul de pensii privat 4.80 7.20 2.80 angajator 3.20 5.80 2.20 1.
40 8 13 5 3.50 Fondul de concedii i 2.10 maternitate Fondul angaja ilor Fondul de
omaj Fondul func io nari TOTAL Sursa: Investors Handbook 18.10 0.5 0.60 pentru 0
.1 0 0.40 0 0.5 1.00 0.1 13 31.10 Contribu iile de mai sus sunt calculate pe baz
a salariului i a altor venituri ale s alariatului pentru luna respectiv, dar nu pe
ste nivelul maxim de asigurare stabil it anual prin Legea obligatorie de asigurri
na ionale. Baza fix pentru 2009 a fost d e 2000BGN( n jur de 1023 de euro). 20

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 6.Caracteristicile i imp


actul cotei unice

ncepnd cu 1 ianurie 2008, Bulgaria a introdus o cot unic de impozitare de 10 %, aces


t sistem nlocuind sistemul fiscal progresiv anterior. n acelai timp, noul sistem a
abolit creditul fiscal, men innd doar o aloca ie pentru persoanele cu handicap.
Mai m ult asocia iile familiale sunt supuse unei cote de impozitare de 15% , fa
de 10% ct e ra nivelul anterior. De asemenea Legea a redus numrul deducerilor fixe
fiscale.12 Schimbrile n plata contribu iilor la asigurrile sociale ale angajatoril
or continu i n 008, 60% din sarcin fiscal pentru contribu iile sociale sunt suportate
de angajator, fa de 65% n anul precedent. n 2010, sarcina fiscal este planificat s s
e distribuie n d egal ntre angajator i angajat. De la 1 ianuarie 2008, modificrile c
u privire la L egea Taxelor i impozitelor Locale prevedea ca municipalit ile s stab
ileasc tarifele pe ntru impozitul pe bunurile imobiliare, precum i pe transferul d
e proprietate. Cot a unic de impozitare este n viguoare n Bulgaria de doi ani. Adop
tarea sa a fost nso it de numeroase ateptri pozitive cum ar fi: scderea semnificativ a
economiei gri; simpl itate; atragerea mai multor investi ii strine; accelerarea
creterii economice i costu ri administrative mai mici. Dup adoptarea cotei unice de
impozitare a veniturilor n Bulgaria, impozitarea veniturilor nu a devenit mai tr
ansparent i mai uor de admin istrat. Mai mult dect att aceast metod nu este simpl, ne
nondistorsiv. Studii re te au artat c economia subteran a Bulgariei nu a depit niciod
at nivelul de 25-30% din pib-ul pentr u anul 2009 a fost de aproximativ 28 de mil
iarde de euro. 12 Keen, M., Kim, Y., and Versano, R. (2006), The Flat Tax(es): Pri
nciples and Eviden ce, IMF WorkingPaper WP/06/218. 21

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact 6.1. Carcteristici 6.1.


1. Simplitate Impozitul pe venit a fost introdus n Bulgaria n 1997 i n acel mome nt
avea ca ntindere 135 de paragrafe scrise pe 56 de pagini. Zece ani mai tarziu, n 2
007 (nainte de adoptarea costei unice), sistemul fiscal era legiferat n 364 de pun
cte, pe cuprinsul a 135 de pagini. n 2010, la doi ani de la introducerea cotei un
ice de impozitare numrul de articole i de paragrafe a rmas a proape neschimbat.1 3

6.1.2.Baz de impozitare larg Diferite principii ( de exempl: economic, juridic, et


c) pot fi bazele pentru structura unui sistem de impozitare. Aceste principii f
a c ca acelai sistem de impozitare s difere de la un tip de impozit la altul. O co
mp ara ie ntre cota unic de unic i impozitul pe venit scoate n eviden urmtoarele aspe
te a unic de impozitare clasific toate veniturile, fie ca venituri din afaceri, fi
e c a venituri din salarii; impozitul pe venit este perceput numai pe venituri,
sala rii i pensii nefiind un sistem de taxare complet a veniturilor; taxa de aface
ri ac oper toate celelalte surse de venit.

6.1.3. Impozitarea este realizat o singur dat O caracteristic major a sistemului de i


mpozitare este aceea c taxarea se realizeaz o singur dat. Cu toate acestea ns, n Bulg
ia unele componente ale venitului (cum ar fi: beneficii marginale, unele tipuri
de dobnzi, pensii), nu sunt impozitate, n timp ce, de exemplu, ctigurile de capital
i din dividende sunt impozitate de dou ori. 6.1.4. Cota de impozitare Cota unic de
impozitare dup principiile lui Hall i Rabush ka, propun aceiai cot de impozitare pe
ntru veniturile persoanelor i profitul compan iilor. Spre deosebire, n Bulgaria, n
conformitate cu sistemul fiscal venitul perso anelor este impozitat cu 10%, iar
companiile 13 Economist Intelligence Unit, Country Report: Bulgaria, February 20
10. 22

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact pltesc 10% impozit pe pr


ofit plus 5% impozit pe dividende. Veniturile din ntreprin derile individuale est
e taxat direct cu 15%. 6.1.5. Impozitul pe venit Impozitul pe venit prevede o al
oca ie personal generoas, of erind progresivitate, ns elimin unele scutiri de la plata
impozitului sau deduceri. Contribu iile la sistemul de pensii sunt scutite de l
a plata impozitului, ns atunci cnd lucrtorul pensionat primete pensia, aceasta este i
mpozitat cu cota unic. 6.1.6. Impozitul pe profit Impozitul pe profit nu prevede d
educeri pentru tranza c iile financiare (cheltuieli cu dob nzile, dividende). Su
nt deduse numai cheltuieli le materiale, cheltuieli legate de for a de munc i plat
a pensiilor. 6.2. Impactul cotei unice de impozitare Situ ia fiscal n Bulgaria est
e una dificil, l ucru recunoscut i de actualul guvern. Acest lucru se datoreaz boom
-ului de venitur i fiscale care a ajuns la final, n timp ce presiunea cheltuielil
or bugetare este considerabil. Creterea rapid a cererii interne(lucru care a alimen
tat bugetul cu ve nituri din vnzare de bunuri i prestarea de servicii) anterioar cr
izei s-a stopat. L a ora actual, cota unic de impozitare a veniturilor i a profitur
ilor companiilor es te o adevrat provocare, nu numai din cauza faptului c economia
se recupereaz lent, d ar i din cauza faptului ca modelul de cretere a veniturilor f
iscale va trebui schi mbat, cu o contribu ie mai mic asupra cererii interne i o co
ntribu ie mai mare pe sect orul extern, lucru care va conduce la taxe mai mici p
e venituri. n acelai timp, pr esiunile cu cheltuielie de securitate social au cresc
ut, reflectnd creterea numrului de pensionari din ultimii ani, reducerea ratelor de
contribu ii la asigurrile soci ale i probleme structurale n cadrul sistemului de sn
atate. Presiunile vor crete pe p arcursul anilor ca urmare a impactului mbtrnirii po
pula iei i a reducerii numrului de c ontribuabili.14 14 IMF, Bulgaria April 2009 S
taff Visit: Concluding Statement of IMF Mission, April 22, 2009. 23

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact n acest context politica


fiscal trebuie s fac alegeri dificile uneori ntre obiective contradictorii. Printre
aceste obiective se numr: creterea competitivit ii; reducerea nivelului de impozita
re; reducerea cheltuielilor guvernamentale; asigurarea dura bilit ii sistemului d
e securitate social; men inerea pe termen mediu a excedentelor bu getare; mbunt irea
calit ii serviciilor publice, precum i creterea calit ii lor. Figura 4 . Contribu i
i la fondul de pensii i cheltuieli cu plata pensiilor
Sursa: NSSI i calcule ale staff-ului FMI Pe parcursul anilor de cretere economic, f
inan ele publice din Bulgaria au beneficiat de o cretere brusc a veniturilor. Ven
itu rile totale crescnd cu 51% n 2007, fa de sfritul anului 2002. Figura 5 . Creterea
veni urilor bugetare Sursa: IMF Government Finance Statistics 24

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact


n 2009 veniturile fiscale au sczut. Scderea veniturilor fiscale i nefiscale (cu 8,2
%) a fost par ial compensat de subven ii mai mari (20 %).Cele mai multe pierderi
de v enituri fiscale au provenit din sectoarele de activitate impozitate puterni
c, n s pecial n cazul TVAului pentru consum i pentru produsele din import, precum i
reduce rea nivelului impozitului pe profit.15 Evaziunea fiscal continu s fie n conti
nuare r idicat, n ciuda reformelor fiscale i a eforturilor de combatere a acestui f
enomen. Bulgaria sufer de pe urma evaziunii fiscale foarte mari, care este n mare
parte le gat de economia subteran. Dei sunt greu de depistat, exist indicatori care
reflect gr adul evaziunii fiscale: aproximativ 28% din angaja ii chestiona i n lun
a septembrie 2 009 au afirmat faptul c nivelul contribu iilor la asigurrile social
e s-au bazat pe o remunera ie oficial mai mic dect pl ile efective.16 Pe de alt parte
, simplificarea sist mului fiscal, prin introducerea cotei unice de impozitare p
entru profitul compan iilor i venitul persoanelor, pare s fi adus nite bani din eco
nomia gri. Nivelul ven iturilor din impozitarea profitului a crescut cu 0.6 % n i
ntervalul 2007-2008, n c iuda reducerii cotei de impozitare. Mai mult numrul de co
ntribuabili nregistra i a c rescut: numrul pltitorilor de TVA a crescut cu 33% ntre
2007-2009; numrul pltitorilo de impozit pe profit a crescut cu 14%. Reformele fisc
ale au avut ca efect respe ctarea fiscalit ii i creterea nivelului colectrilor. Cu t
oate c numrul de birouri fisca e a fost redus de la 340 n 2002 la 27 n 2009, iar per
sonalul a fost redus cu 25 % n aceiai perioad, lucru care a condus la cel mai mic c
ost de colectare dintre noile state membre ( 0.8% din venituri). Cele mai recent
e ac iuni care vizeaz respectare a fiscalit ii includ: intensificarea controalelor
,n special la contribuabilii mari, restructurarea Agen iei Na ionale de Venituri i
a Agen iei vamale; precum i conectarea s istemelor de informa ii. 15 Kelchev, A.
, 2006. Tax and social security contributions evasion in Bulgaria. Wo rking pape
r, Department of Economics, Stanford University. 16 TNS Opinion & Soci al, Attit
udes of Europeans towards Corruption, Eurobarometer 72.2, November 2009 . 25

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Concluzii

Cota unic de impozitare este n viguoare n Bulgaria de doi ani. Adoptarea sa a fost n
so it de numeroase ateptri pozitive cum ar fi: scderea semnificativ a economiei gri;
si mplitate; atragerea mai multor investi ii strine; accelerarea creterii economi
ce i co sturi administrative mai mici. n Bulgaria structura cotei unice a fost rea
lizat pe baza pricipiilor lui Hall i Rabushka. Dup adoptarea cotei unice de impozit
are a v eniturilor n Bulgaria, impozitarea nu a devenit mai transparent i mai uor de
adminis trat. Mai mult dect att aceast metod nu este simpl, neutr i nondistorsiv. n
a in cerii unor elemente specifice cotei unice de impozitare, nu se poate spune
c un s istem teoretic a cotei unice de impozitare este pus n aplicare n Bulgaria. 2
6

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Bibliografie 1. Rabushk


a A, Hall R., 2007, The Flat Tax, Book online edition 2. Keen, M., Kim , Y., and
Versano, R. (2006), The Flat Tax(es): Principles and Evidence, IMF Worki ngPaper
WP/06/218. 3. Chavdarova, T., 2001. Corruption in the Bulgarian post-com munist
transformation. South-East Europe Review, v.4 (3), pp.9-18. 4. Vassilev, D., T.
Dimitrova, and A. Gancheva (2009), Bulgaria, in: European Commission, 5. Wo rld Ba
nk (2006), Bulgaria. Public Finance Policy Review, Report No. 33992BG(Wash ingto
n, DC). 6. CSD, 2007. Anticorruption Reforms in Bulgaria: Key Results and R isks
. Sofia: Center for the Study of Democracy. 7. Kelchev, A., 2009. Tax and so cia
l security contributions evasion in Bulgaria. Working paper, Department of Ec on
omics, Stanford University. 8. Tanzi, V. 1998. Corruption around the world: Ca u
ses, consequences, scope and cures. IMF Staff Papers, v.45 (4), pp.559-594. 9. W
orld Bank, Doing Business 2008, The World Bank, Washington D.C., 2007 10. The E
conomist, Bulgarian Rhapsody, May 14, 2009. 11. TNS Opinion & Social, Attitudes
of Europeans towards Corruption, Eurobarometer 72.2, November 2009. 12. Dnevnik,
Bulgarian economy fragile, soon off radar screens expert, February 4, 2010, ava
ilable at: 13. IMF, Bulgaria April 2009 Staff Visit: Concluding Statement of IM
F Mission, April 22, 2009. 14. Economist Intelligence Unit, Country Report: Bulg
a ria, February 2010. 15. IHS Global Insight, Bulgaria's Current-Account Deficit
T hrough to November Falls by Two-Thirds Y/Y, January 8,2010, available at: www
.ih sglobalinsight.com 16. Clive Liviev-Sawyer, Support for Bulgarias Ruling Part
y Sl ipping, Poll Says, Sofia Echo, December 23, 2009. 17. Crisis: Hidden Econom
y Dyn amics 2009, Policy Brief No. 20 (December 2009)/(http://www.csd.bg/artShow.
php?id =9941 ). 18. http://www.imf.org 19. http://www.minfin.government.bg/en/ 2
0. http ://.europa.eu 21. http://www.doingbuiness.org 22. http://www.worldbank.o
rg 23. h ttp://news.dnevnik.bg 24. www.nsi.bg 25. www.doingbusiness.org 27

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Anexa 1 Cote de impozit


are profiturilor, a cstigurilor de capital i a n Balcani Impozit pe profit % 10 10
10 20 21 21 15 16 15 15 10 0 9 19 9 22 25 Impozit pe ctiguri de capital % 10 10 10
20 21 21 15 16 15 15 24 10 19 22 25 Impozit pe dividende % 10 5 5 15 10 10 15 1
0 15 15 19 16 15 dividendelor 16 24 10 1 7 0 9 19 16 15 10 15
ara Albania Bosnia Bulgaria Croa ia Cehia Estonia Georgia Ungaria Letonia Lituan
ia Macedonia Moldova Muntenegru Polonia Romnia Rusia Serbia Slovacia Slovenia Ucr
ain a 28

Cota unic de impozitare n Bulgaria. Caracteristici i impact Anexa 2. Ponderea taxel


or pltite de companii n zona Balcanilor Ponderea total a tax elor i impozitelor n pro
fitul commercial % 46,8 44,1 ara Ponderea impozitului pe profit % 17,7 21,5 Pond
erea CAS % 24,5 17,2 Ponderea altor taxe % 4,6 5,4 Locul n lume 105 90 Albania Bo
snia Bulgaria Croa ia Cehia Estonia Georgia Letonia Lituania Macedonia Moldova M
unteneg ru Polonia Romnia Rusia Serbia Slovacia Slovenia Ucraina 36,7 32,5 48,6 4
9,2 38,6 32,6 48,3 49,8 44,0 31,6 38,4 46,9 51,4 35,8 50,5 39,2 57,3 6,6 11,4 5,
9 9,3 14,1 2,2 8,3 13,1 10,5 9,3 12,7 10,4 14,0 11,7 9,0 14,3 12,2 26,6 19,4 39,
5 38,3 22,6 27,2 35,2 33,2 31,6 20,0 23,6 34,4 31,8 20,2 39,7 22,0 43,4 3,5 1,7
3,2 1,6 2,0 3,3 4,9 3,5 1,9 2,3 2,1 2,1 5,7 3,9 1,8 2,9 1,8 59 34 115 118 70 37
112 119 89 30 67 107 131 53 121 73 145 29