Sunteți pe pagina 1din 4

9.

Calculul higrotermic
Coeficientul global de izolare termica a unei cladiri (G), este un parametru termo-energetic
al anvelopei cladirii pe ansamblul acesteia si are semnificatia unei sume a fluxurilor termice disipate
(pierderilor de caldura realizate prin transmisie directa) prin suprafata anvelopei cladirii, pentru o
diferenta de temperatura intre interior si exterior de 1K , raportata la volumul cladirii, la care se
adauga cele aferente reimprospatarii aerului interior, precum si cele datorate infiltratiilor
suplimentare de aer rece.
Determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii :
a) Arie placa pe sol A1 = 370 m2
b) Arie placa terasa A2 = 350 m2
c) Arie tamplarie exterioara A3 = 315 m2
d) Arie pereti exterioari A4 = 666.4 m2
e) Arie anvelopa A5 = A1 + A2 + A3 + A4 = 1701 m2
f) Volum cladire V = 5545 m3
Determinarea rezistentelor specifice unidirectionale :
j
Denumire strat

1.Temperatura exterioara
2.Tencuiala exterioara
3.Termoizolatie polistiren
expandat
4.Zidarie caramida
6.Tencuiala interioara
9.Temperatura interioara
TOTAL

Dj [m]

Rj=Dj/(bj*j)
bj

[W/mk]
Perete exterior
0
0
0,015
0,93

bj* j
[mk/W]

0
1

0
0,93

0,125
0,02

0,05

0,044

1,1

0,0484

1,03

0,3
0,015

0,75
0,93

1
1

0,75
0,93

0,40
0,02
0,042
1,63

Rperete = 1.63 m2 k/w

118

j
Denumire strat

Rj=Dj/(bj*j)

Dj [m]

bj

bj* j

[W/mk]

[mk/W]

Planseu peste subsol


1.Temperatura interioara

0,042

2.Gresie

0,01

2,03

2,03

0,00

3.Sapa

0,03

0,93

0,93

0,03

4.Fonoizolatie polistiren
expandat

0,03

0,44

1,1

0,484

0,06

5.Planseu din beton armat

0,13

1,74

1,74

0,07

6.Termoizolatie polistiren
extrudat

0,1

0,044

1,1

0,0484

2,07

7.Tencuiala interioara

0,015

0,87

0,87

0,02

9.Temperatura interioara

0,042

TOTAL

2,34

Rsubsol = 2.34 m2 k/w

j
Denumire strat

1.Temperatura exterioara
2.Invelitoare bituminoasa
3.Strat suport invelitoare
4.Beton de panta din zgura de
cazan
5.Polistiren extrudat
6.Sapa
7.Planseu din beton armat
8.Tencuiala interioara
9.Temperatura interioara
TOTAL

Dj [m]

Rj=Dj/(bj*j)
bj

bj* j

[W/mk]
Planseu terasa
0
0
0,01
0,17
0,03
0,93

0
1
1

0
0,17
0,93

0,125
0,06
0,03

0,15

0,75

0,75

0,20

0,1
0,03
0,13
0,015

0,044
0,93
1,74
0,87

1,1
1
1
1

0,0484
0,93
1,74
0,87

2,07
0,03
0,07
0,02
0,042
2,65

Rterasa = 2.65 m2 k/w

119

[mk/W]

Determinarea coeficientului global de izolare termica :


L = A1/Rsubsol + A2/Rterasa + A3/Rtamplarie + A4/Rperete = 2552 w/k
L - coeficient de cuplaj termic
R - rezistenta termica specifica corectata, medie, pe ansamblul cladirii, a unui element de
constructie

Ti T j
Ti Te

Te temperatura exterioara conventionala de calcul pentru perioada rece a anului, care se

considera in conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului Romaniei pentru perioada de


iarna
Te 18 C

(zona lll)

Ti temperatura interioara conventionala de calcul pe timpul iernii


Ti 18 C

Tu temperatura in spatiile neincalzite din exteriorul anvelopei, determinata pe baza unui

calcul al bilantului termic


T j Tu

18 C 5 C
18 C 18 C

T j 5 C

0.36

L
0.34 n
V

n - viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv numarul de schimburi de aer pe ora


n 0.50h 1

G = 0.34 w m3/k
Nivelul de izolare termica globala este corespunzator, daca se realizeaza conditia :
G GN

A5/V = 0.31m-1

in functie de raportul A5/V si de numarul de niveluri N 10

GN 0.46W / m 3 K
0.34W / m 3 K 0.46W / m 3 K - Adevarat

120

121