Sunteți pe pagina 1din 6

3/8/2016

Buletinanalizemedicale

CentruMedicalUnireaSRL
Laboratoranalizemedicalestr.Cotroceni,20
BucurestiSectorul6
Tel:0212006800Fax:0212006800

Buletindeanalizemedicale
nr.9110763/data:3/7/20168:02:40AM
Nume:Ionescu.NoemiAdriana
CNP:2860614035329

Codpacient:101460051

Vrst:29anii8luniSex:F

Unitaterecoltare:RMLUJERULUI

Telefon:0770181180

Datarecoltrii:3/7/20168:02:40AM

Codpostal:

Medictrimitor:OPREAAnca

Codprob:*304142745**304142745*

Email:costelian_noemi@yahoo.com
Valorinafaralimiteloradmisepentruvrstai

Rezultatla:RMLUJERULUI

sexulrespectiv

Recomandaregenerala:Rezultateleanalizelortrebuieinterpretatedecatremediculdumneavoastracurantincontextclinic.

Denumire

Rezultate

UM

Intervalbiologicde
referin

BIOCHIMIE
ACIDURICSERIC
ACIDURICSERIC

=2.4

mg/dL

[2.66]

U/L

[531]

=20.4

U/L

[532]

=9.08

mg/dL

[8.410.2]

ALANINAMINOTRANSFERAZA(ALT/GPT/TGP)
ALANINAMINOTRANSFERAZA
(ALT/GPT/TGP)

=12

ASPARTATAMINOTRANSFERAZA(GOT/AST/TGO)
ASPARTATAMINOTRANSFERAZA
(GOT/AST/TGO)

CALCIUSERIC
CALCIUSERIC

CREATININASERICA
https://contulmeu.reginamaria.ro/Privat/WindowAnalize.aspx?enc=OTExMDc2M0AzLzcvMjAxNiA4OjAyOjQwIEFN#

1/6

3/8/2016

Buletinanalizemedicale

Creatininaserica

=0.42

mg/dL

Rataestimataafiltrariiglomerulare
(eGFR)

=137.5

ml/min/1.

[0.500.90]

EXAMENCOMPLETDEURINA(SUMARSISEDIMENTURINAR)
BIOCHIMIEURINA

pHurinar

=5.5

[57]

Densitateurinara

=1011

[10101030]

=75WBCs/uL

Absenta,25
WBCs/uL

=Normala

Normala,10/uL

=Negativ

Negativ,0.5mg/dl,
1.0mg/dl

=Normal

Normal,0.2mg/dL,
1mg/dL,2mg/dL

Glucoza

=Normal

Normal

Proteine

=Absente

Absente,10mg/dL

Corpicetonici

=Negativ

Negativ,5mg/dL

Nitriti

=Negativ

Negativ,0.1mg/dL

Acidascorbic

=Absent

Absent,20mg/dL

Leucocitesteraza

Hemoglobina

Bilirubina

Urobilinogen

https://contulmeu.reginamaria.ro/Privat/WindowAnalize.aspx?enc=OTExMDc2M0AzLzcvMjAxNiA4OjAyOjQwIEFN#

2/6

3/8/2016

Culoare

Buletinanalizemedicale

=Galbendeschis

Galben,Galben
deschis

Claritate

=Tulbure

Clar

SEDIMENTURINAR

Celuleepitelialeplate

=Relativ
frecvente

/HPF

Foarterare,Rare

Leucocite

=Relativ
frecvente

/HPF

Foarterare,Rare

=Foarterare

/LPF

Absente,Foarte
rare

=72.4

mg/dL

[6099]

=14.9

mg/dL

[350)

=399

mg/dL

[170350]

Celuleepitelialerotunde

GLUCOZASERICA(GLICEMIE)
GLUCOZASERICA(GLICEMIE)

UREESERICA
UREESERICA

HEMATOLOGIE
FIBRINOGEN
FIBRINOGEN

HEMOLEUCOGRAMACUFORMULALEUCOCITARA,Hb,Ht,INDICIERITROCITARI
Numardeeritrocite(RBC)

=3.81

mil./L

https://contulmeu.reginamaria.ro/Privat/WindowAnalize.aspx?enc=OTExMDc2M0AzLzcvMjAxNiA4OjAyOjQwIEFN#

[3.925.08]

3/6

3/8/2016

Buletinanalizemedicale

Hemoglobina(HGB)

=10.8

g/dL

[11.914.6]

Hematocrit(HCT)

=33

[36.644]

Volumulmediueritrocitar(MCV)

=86.6

fL

[82.998]

Hemoglobinaeritrocitaramedie
(MCH)

=28.3

pg

[2732.3]

Concentratiamedieahemoglobinei
eritrocitare(MCHC)

=32.7

g/dL

[31.834.7]

Largimeadistributieieritrocitare
coeficientvariatie(RDW)

=12.1

[11.614.8]

Numardeleucocite(WBC)

=8.92

mii/L

[4.4912.68]

Procentuldeneutrofile(NEUT%)

=66.8

[42.974.3]

Procentuldeeozinofile(EOS%)

=1.7

[0.25.3]

Procentuldebazofile(BAS%)

=0.9

[0.11]

Procentuldelimfocite(LYM%)

=22.4

[18.345.7]

Procentuldemonocite(MON%)

=8.2

[4.211.8]

Numardeneutrofile(NEUT)

=5.96

mii/L

[2.18.89]

Numardeeozinofile(EOS)

=0.15

mii/L

[0.010.4]

Numardebazofile(BAS)

=0.08

mii/L

[0.010.07]

https://contulmeu.reginamaria.ro/Privat/WindowAnalize.aspx?enc=OTExMDc2M0AzLzcvMjAxNiA4OjAyOjQwIEFN#

4/6

3/8/2016

Buletinanalizemedicale

Numardelimfocite(LYM)

=2

mii/L

[1.263.35]

Numardemonocite(MON)

=0.73

mii/L

[0.250.84]

Numardetrombocite(PLT)

=186

mii/L

[150450]

Volumulmediuplachetar(MPV)

=11.2

fL

[7.413]

Distributia
plachetelor(trombocitelor)(PDW)

=13.6

fL

[816.5]

Timpdeprotrombina

=13.8

secunde

[10.814.5]

Activitatedeprotrombina

=80

[72128]

INR

=1.12

[0.881.18]

=33.3

secunde

[2337]

=Negativ

Negativ

<0.9

TIMPDEPROTROMBINAQUICK

TIMPDETROMBOPLASTINAPARTIALACTIVATAPTT
TIMPDETROMBOPLASTINA
PARTIALACTIVATAPTT

IMUNOLOGIESISEROLOGIE
VDRL
VDRL

MARKERIVIRALI
ANTIGENANTICORPIHIV1+2(AgAcHIV1+2)
HIV1+2

=0.115

https://contulmeu.reginamaria.ro/Privat/WindowAnalize.aspx?enc=OTExMDc2M0AzLzcvMjAxNiA4OjAyOjQwIEFN#

5/6

3/8/2016

Buletinanalizemedicale

MICROBIOLOGIE
UROCULTURA
UROCULTURA

=Bacteriurie<
1000UFC/ml(fara
semnificatieclinica)
1000UFC/ml=prag
dedetectieal
uroculturiiuzuale
UFC=unitati
formatoarede
colonii.

APROBAT

Acestrezultat/buletinreprezintaunrezultatpartialsipoatesuferimodificaripanalavalidareafinaladecatremediculdelaboratorsiaprobareafinaladecatreseful
laboratorului

https://contulmeu.reginamaria.ro/Privat/WindowAnalize.aspx?enc=OTExMDc2M0AzLzcvMjAxNiA4OjAyOjQwIEFN#

6/6

S-ar putea să vă placă și