Sunteți pe pagina 1din 1

Laborator analize medicale- str.

Sextil Puscariu, 2
Cluj-Napoca
Tel: Fax:
Centrul Medical Unirea SRL
Buletin de analize medicale
Nume:
Adresa:
Unitate recoItare:
Inregistrat Ia data: TeIefon:
Cristea IuIiana VaIentina
34 ani, 4 luni
0749531238
RM Pasteur Cluj
19/2/2014 1:07:00PM
Trimitator: Oana MORAR
CNP:
Varsta:
2790928011103
Sex: F
Cod pacient: 50076636
EmaiI:
Denumire
* 1702392 *
Valorile in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv sunt in chenar
Cod proba:
!"#$%&'(#)
UM RezuItate
Recomandare generaIa: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
IntervaI bioIogic
de referinta
MICROBIOLOGIE
EXAMEN COPROPARAZTOLOGC
= Absente elemente
parazitare in produsul examinat
Examen coproparazitologic
Aprobat:
Verificat sef laborator:
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Regina Maria, in conformitate cu Legea 677/2001, in scopul efectuarii de servicii medicale. Va puteti
exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa
pe adresa EUROCLNC MEDCAL CENTERS, Soseaua Cotroceni, nr. 20, BUCUREST SECTORUL 6.
Pagina 1 din 1 Tiparit la data 22/02/2014 10:13:52AM