Sunteți pe pagina 1din 4

OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI

Operatiunile in afara bilantului reprezinta angajamente date si primite in relatiile cu tertii, precum si unele bunuri
si operatiuni ce nu pot fi incluse in activul sau pasivul bilantier bancar. Angajamentele sunt de fapt drepturi si obligatii ale
caror efecte asupra marimii si structurii patrimoniului bancii sunt conditionate de realizarea unor operatiuni ulterioare. De
exemplu, banca se angajeaza printr-o scrisoare de garantie sa plateasca la scadenta, in locul unui client, daca acesta nu o face.
Pana la scadenta, angajamentul bancii nu creaza fluxuri financiare, nu aduce modificari in patrimoniu. Acestea sunt
conditionate de o alta operatiune si anume de neexecutarea obligatiei de plata. In acest moment, angajamentul inregistrat in
conturi extrabilantiere se transforma intr-o operatiune bilantiera.
Pentru contabilizarea operatiunilor extrabilantiere exista clasa 9 – Operatiuni in afara bilantului. Specific acestor
inregistrari contabile este faptul ca pentru majoritatea conturilor (exceptie fac conturile utilizate la operatiunile in devize) se
foloseste drept cont corespondent in operatiune contul 999 – Contrapartida

9.1. ANGAJAMENTE DE FINANTARE


Angajamentele de finantare reprezinta promisiuni irevocabile de a pune la dispozitie fonduri in favoarea unui
beneficiar. In raport cu banca, ele pot avea dublu sens. Ele se inregistreaza la nivelul finantarii prevazute in contract si se
diminueaza pe masura ce fondurile sunt puse la dispozitie. Evidentierea contabila se face in baza urmatoarelor conturi
din grupa 90 – Angajamente de finantare. Conturile de angajamentele date de banca in favoarea altor banci sau in
favoarea clientilor (901, 903) sunt conturi de activ, ce se debiteaza la semnarea contractilui de finantare (de
exemplu, contractul de creditare), in corespondenta cu contul 999 – Contrapartida si se crediteaza la punerea la
dispozitie a fondurilor, in corespondenta cu acelasi cont.

1. Semnarea contractului de creditare catre o alta banca:


901 = 999
Angajamente in favoarea altor banci Contrapartida

2. Acordarea creditului interbancar:


999 = 901
Contrapartida Angajamente in favoarea altor banci

3. Semnarea contractului de creditare a bancii de catre o alta banca:


999 = 902
Contrapartida Angajamente primite de la alte banci

4. Primirea imprumutului de la alta banca:


902 = 999
Angajamente primite de la alte banci Contrapartida

5. Semnarea contractului de creditare a unui client:


903 = 999
Angajamente in favoarea clientelei Contrapartida

6. Acordarea creditului catre client:


999 = 903
Contrapartida Angajamente in favoarea clientelei
9.2. ANGAJAMENTE DE GARANTIE
Angajamentele de garantie reprezinta operatiuni prin care o persoana numita garant se angajeaza in favoarea unui
beneficiar sa efectueze plata unei obligatii asumate de o alta persoana, in conditiile in care aceasta nu o poate efectua.
Angajamentele de garantie pot fi date sau primite in relatie cu o alta banca sau cu clientela.
In contabilitate, angajamentele de garantie sunt inregistrate in grupa 91 – Angajamente de garantie. Conturile de
garantii date de banca in favoarea tertilor (911 – Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci si 913 – Garantii date
pentru clientela) sunt conturi de activ. Ele sunt debitate atunci cand banca isi ia angajamentul sa garanteze si sunt creditate la
scadenta operatiunii care conditioneaza angajamentul, cand acesta se stinge printr-o operatiune de plata efectuata de persoana
pentru care s-a garantat sau de catre banca. Conturile de garantii primite de banca de la terti ( 912 – Cautiuni, avaluri si alte
garantii primite de la alte banci si 914 – Garantii primite de la clientela) sunt conturi de pasiv. Ele sunt creditate atunci cand
terti garanteaza pentru banca si sunt debitate la scadenta operatiunii care conditioneaza angajamentul, cand acesta se stinge prin
onorarea obligatiei de catre banca sau de catre garant. Pentru toate aceste conturi din grupa 91, debitarea sau creditarea se face
in corespondenta cu contul 999 – Contrapartida.

1. Garantie financiara data de banca pentru un client:


913 = 999
Garantii date pentru clientela Contrapartida

2. Stingerea angajamentului de garantie, prin efectuarea platii de catre banca, in conditiile in care clientul nu si-a onorat
obligatia asumata:
999 = 913
Contrapartida Garantii date pentru clientela

9.3. ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE


Angajamentele privind titlurile reprezinta angajamente bancii de a primi un titlu sau de a-l livra intr-o operatiune
de cumparare, de vanzare, de cumparare sau vanzare cu posibilitate de rascumparare sau in alte operatiuni cu titluri. Aceste
angajamente sunt inregistrate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 92 – Angajamente privind titlurile.
Contul 921- 950.864984h–r70.188617ht70.188617hl70.188617hu7-7.ri de primet
9.4. ANGAJAMENTE PRIVIND OPERATIUNILE IN DEVIZE
Angajamentele privind operatiunile in devize sunt angajamente de primire sau livrare de devize sau lei, aparute
in operatiuni de schimb sau de imprumut de devize. Pentru a evidentia contabil aceste angajamente se folosesc conturile din
grupa 93 – Operatiuni in devize. Spre deosebire de restul conturilor in afara bilantului, conturile grupei 93 (exceptie 932 –
Operatiuni privind devizele date si luate cu imprumut) nu fac apel pentru corespondenta la contul 999 – Contrapartida, ci la
conturile 9361 – Pozitia de schimb si 9362 – Contravaloarea pozitiei de schimb. Aceste conturi sunt bifunctionale si
functioneaza dupa un mecanism asemanator celui intalnit la conturile 3721 – Pozitia de schimb si 3722 – Contravaloarea
pozitiei de schimb, pentru sume in devize, respectiv pentru sume in lei.
Conturile de angajamente de primire a monedelor cumparate, lei sau devize, in cazul operatiunilor de schimb la
vedere sau la termen (9311, 9312, 9331, 9333, 9335) sunt conturi de activ. Ele sunt debitate in lei sau in devize la cumpararea
monedelor si creditate la primirea acestora, in corespondenta cu conturile 9362 – Contravaloarea pozitiei de schimb, respectiv
9361 – Pozitia de schimb.
Conturile de angajamente de livrare a monedelor cumparate, lei sau devize, in cazul operatiunilor de schimb la
vedere sau la termen (9313, 9314, 9332, 9334, 9336) sunt conturi de pasiv. Ele sunt creditate in lei sau devize la vanzarea
monedelor si debitate la livrarea acestora, in corespondenta cu conturile 9362 – Contravaloarea pozitiei de schimb, respectiv
9361 – Pozitia de schimb. In cazul acestor operatiuni este posibil ca, datorita modificarii cursului de schimb, sa apara anumite
diferente favorabile sau nefavorabile. Acestea vor fi evidentiate cu ajutorul contului 9363 – Conturi de ajustare devize.
Contul 9321 – Devize date cu imprumut si inca nelivrate este un cont de activ ce inregistreaza pe debit devizele
date cu imprumut si inca nelivrate, iar pe credit devizele livrate la operatiunea de imprumut. Contul 9322 – Devize luate cu
imprumut si inca neprimite este un cont de pasiv. El se crediteaza cu valoarea devizelor luate cu imprumut si inca neprimite si
se debiteaza la primirea acestora.

1. Emiterea unui ordin de cumparare de devize la vedere:


9312 = 9361
Devize cumparate si inca neprimite Pozitia de schimb

9362 = 9313
Contravaloarea pozitiei de schimb Lei vanduti si inca nelivrati

2. Stingerea angajamentelor in urma livrarii devizelor:


9361 = 9312
Pozitia de schimb Devize cumparate si inca neprimite

9313 = 9362
Lei vanduti si inca nelivrati Contravaloarea pozitiei de schimb

3. Angajament de cumparare devize la termen contra lei, in conditiile in care apare un report de primit:
9333 = 9361
Devize de primit contra lei de livrat Pozitia de schimb

% = 9334
9362 Lei de livrat contra devize de primit
Contravaloarea pozitiei de schimb
9342
Report / deport de platit
4. Stingerea angajamentului la livrarea devizelor:
9361 = 9333
Pozitia de schimb Devize de primit contra lei de livrat

9334 = %
Lei de livrat contra devize de primit 9362
Contravaloarea pozitiei de schimb
9342
Report / deport de platit

5. Reevaluarea devizelor tranzactionate la vedere sau la termen, in urma modificarii cursului de schimb:
9363 = 9362
Cont de ajustare devize Contravaloarea pozitiei de schimb
sau
9362 = 9363
Contravaloarea pozitiei de schimb Cont de ajustare devize

S-ar putea să vă placă și