Sunteți pe pagina 1din 4

Laborator analize medicale- str.

Sextil Puscariu, 2
Cluj-Napoca
Tel: Fax:
Centrul Medical Unirea SRL
Buletin de analize medicale
Nume:
Adresa:
Unitate recoItare:
Inregistrat Ia data: TeIefon:
Cristea IuIiana VaIentina
34 ani, 4 luni
0749531238
RM Pasteur Cluj
18/2/2014 8:14:00AM
Trimitator: Oana MORAR
CNP:
Varsta:
2790928011103
Sex: F
Cod pacient: 50076636
EmaiI:
Denumire
* 1699902 *
Valorile in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv sunt in chenar
Cod proba:
!"#$%&'(#)
UM RezuItate
Recomandare generaIa: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
IntervaI bioIogic
de referinta
BIOCHIMIE
= 87.045
GLUCOZA SERCA
[60 - 99]
nterpretare valori glicemie bazala
(recomandari ADA)
Normal: 60 - 99
Glicemie bazala modificata: 100 - 125
Diabet zaharat : >= 126
Diagnosticul de diabet zaharat se va
stabili pe baza a cel putin 2 valori
crescute >= 126 ale glicemiei bazale
obtinute in zile diferite
mg/dL
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 17.09
ASPARTATAMNOTRANSFERAZA (GOT/AST) [5 - 34] U/L
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 13.03
ALANNAMNOTRANSFERAZA (GPT/ALT) [5.1 - 55] U/L
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 250.936
COLESTEROL TOTAL
<200
Optim : < 200 mg/dL
Borderline crescut : 200 - 240 mg/dL
Crescut : > 240 mg/dL
mg/dL
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 88.009
TRGLCERDE
<150
Optim : < 150 mg/dL
Borderline crescut : 150 - 199 mg/dL
Crescut : 200 - 499 mg/dL
- foarte crescut >= 500 mg/dL
mg/dL
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 61.571
COLESTEROL HDL
[40 - 60]
> 60 mg/dl : Factor de risc "negativ"
pentru cardiopatia coronariana
Femei: < 50 mg/dl : Factor de risc
"pozitiv" pentru cardiopatia
coronariana
Barbati: < 40 mg/dl Factor de risc
"pozitiv" pentru cardiopatia
coronariana
mg/dL
Pagina 1 din 4 Tiparit la data 22/02/2014 10:03:28AM
Denumire
* 1699902 *
Valorile in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv sunt in chenar
Cod proba:
!"#$%&'(#)
UM RezuItate
Recomandare generaIa: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
IntervaI bioIogic
de referinta
BIOCHIMIE
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 0.652
CREATNNA SERCA <0.9 mg/dL
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 9.403
CALCU SERC [8.4 - 10.2] mg/dL
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
= 2.146
MAGNEZU SERC [1.6 - 2.6] mg/dL
Ser, Metoda fotometrica, Cobas Integra 400 Plus
Aprobat:
HEMATOLOGIE
VSH (VTEZA DE SEDMENTARE A HEMATLOR)
= 12
VSH <20 mm/h
HEMOLEUCOGRAMA CU FORMULA LEUCOCTARA,Hb,Ht, NDC ERTROCTAR
= 4.95
Numar de eritrocite (RBC) [3.92 - 5.08] mil./L
= 14.3
Hemoglobina (HGB) [11.9 - 14.6] g/dL
= 42.8
Hematocrit (HCT) [36.6 - 44] %
= 86.5
Volumul mediu eritrocitar (MCT) [82.9 - 98] fL
= 28.9
Hemoglobina eritrocitara medie (HEM) [27 - 32.3] pg/cell
= 33.4
Concentratia medie a hemoglobinei eritrocitare (MCHC) [31.8 - 34.7] g/dL
= 14.1
Largimea distributiei eritrocitare - coeficient variatie (RDW) [11.6 - 14.8] %
= 7.5
Numar de leucocite (WBC) [4.49 - 12.68] mii/L
= 56.8
Procentul de neutrofile (NEUT%) [42.9 - 74.3] %
= 3.1
Procentul de eozinofile (EOS%) [0.2 - 5.3] %
= 0.5
Procentul de bazofile (BAS%) [0.1 - 1] %
= 34.4
Procentul de limfocite (LYM%) [18.3 - 45.7] %
= 5.2
Procentul de monocite (MON%) [4.2 - 11.8] %
= 4.26
Numar de neutrofile (NEUT) [2.1 - 8.89] mii/L
= 0.23
Numar de eozinofile (EOS) [0.01 - 0.40] mii/L
= 0.04
Numar de bazofile (BAS) [0.01 - 0.07] mii/L
= 2.58
Numar de limfocite (LYM) [1.26 - 3.35] mii/L
= 0.39
Numar de monocite (MON) [0.25 - 0.84] mii/L
= 226
Numar de trombocite (PLT) [150 - 450] mii/L
= 10.5
Volumul mediu plachetar (MPV) [7.4 - 13] fL
= 11.9
Distributia plachetelor(trombocitelor) (PDW) [8 - 16.5] %
Sysmex XT 1800i, sange EDTA, Metoda focusarii hidrodinamice asociata cu citometria in flux si SLS
Pagina 2 din 4 Tiparit la data 22/02/2014 10:03:28AM
Denumire
* 1699902 *
Valorile in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv sunt in chenar
Cod proba:
!"#$%&'(#)
UM RezuItate
Recomandare generaIa: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
IntervaI bioIogic
de referinta
Aprobat:
MICROBIOLOGIE
EXAMEN COMPLET DE URNA
= -
BOCHME URNA
= 5
pH urinar [5 - 7] -
= 1020
Densitate urinara [1010 - 1030] -
< 25
Eritrocite <25 /L
= 25
Leucocite <25 /L
= Negativ
Bilirubina. Negativ -
= Normal
Urobilinogen. Normal -
= Absent
Glucoza urinara. Absent -
= Absent
Corpi cetonici. Absent -
= Absent
Nitriti. Absent -
= Absent
Proteine urinare. Absent -
SEDMENT URNAR...
Rare leucocite 5-6/camp.
esantion urina emisa spontan, Metoda fotometrica, Cobas U 411
Aprobat:
IMUNOLOGIE SI SEROLOGIE
= Pozitiv
ANTCORP HELCOBACTER PYLOR gG Negativ -
Ser, Metoda Imunocromatografie
Aprobat:
MARKERI ENDOCRINI
PROLACTNA
= 315.4
Prolactina [102 - 496] U/mL
Ser, Metoda Imunochimica cu detectie prin ECLIA, Cobas E 411
Aprobat:
Pagina 3 din 4 Tiparit la data 22/02/2014 10:03:28AM
Denumire
* 1699902 *
Valorile in afara limitelor admise pentru varsta si sexul respectiv sunt in chenar
Cod proba:
!"#$%&'(#)
UM RezuItate
Recomandare generaIa: Rezultatele analizelor trebuie interpretate de catre medicul dumneavoastra curant in context clinic.
IntervaI bioIogic
de referinta
Verificat sef laborator:
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de Regina Maria, in conformitate cu Legea 677/2001, in scopul efectuarii de servicii medicale. Va puteti
exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, trimisa
pe adresa EUROCLNC MEDCAL CENTERS, Soseaua Cotroceni, nr. 20, BUCUREST SECTORUL 6.
Pagina 4 din 4 Tiparit la data 22/02/2014 10:03:28AM

S-ar putea să vă placă și