Sunteți pe pagina 1din 1

Buletin de analize medicale

Nume: CONSTANTIN
Prenume: CORINA ELENA

2870111180041
29 ani, 4 luni
Varsta:
F
Sex:
2514189
Cod pacient:

nr.10336296

Medic:Medic Primar Anca Alexandru - Florin

Data recoltare:

Contract:

Data receptie:

CNP:

21.05.2016 10:03
21.05.2016 13:38
25.05.2016

Data validare:
Cabinet/Spital:
Punct recoltare:

Favorit
Valori in afara limitelor admise
pentru varsta si sexul respectiv

Va multumim pentru solicitarea dvs. Regasiti mai jos rezultatele obtinute.

Microbiologie
Test

Rezultat

Ex. citobacteriologic secretie


vaginala
Microscopie

Interval de referinta

Frecvente celule epiteliale superficiale si


intermediare. Rare PMN. Frecventi bacili Doderlein.
Absente levuri. Absent Trichomonas vaginalis.
Culturi in conditii aerobe: nu s-au dezvoltat colonii bacteriene
Cultura fungi - negativa

Ex. bact. secretie uretrala,


vaginala, col
Tampon cu mediu Amies, cultura

Validat de medic (semnatura si parafa):

Se interzice reproducerea buletinului de analize in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, sau reproducerea partiala a acestuia fara acordul scris al laboratorului care a efectuat analiza. Rezultatele
buletinului de analize se refera numai la probele supuse analizei.
Registrul de evidenta a operatorilor de date personale: nr. inregistrare 14182.

Analize neacreditate RENAR:

Data tiparire: 25/05/2016 8:51:45PM

BE - AS

Pagina 1 / 1

F-01-PG-19