Sunteți pe pagina 1din 6

Viitoarele mijloace de transport in

comun ar putea fi electrice

Autoritatile publice locale, regiile autonome si societatile comerciale


din subordinea unitatilor administrativ-teritoriale vor trebui sa
achizitioneze mijloace de transport in comun actionate electric in
proportie de minimum 50% din necesarul de achizitii, potrivit unei
initiative legislative.
2

"Autoritatile publice locale, regiile autonome si societatile comerciale aflate in


subordinea unitatilor administrativ-teritoriale vor achizitionale mijloace de
transport in comun actionate electric intr-o proportie de minim 50% din
necesarul de achizitii viitoare'', prevederile aplicandu-se si in cazul
microbuzelor si autobuzelor scolare, potrivit Legii privind promovarea
transportului ecologic, depusa la Senat de sase parlamentari social-democrati
si doi liberali, potrivit Mediafax.
Proiectul de lege extinde obligativitatea achizitionarii mijloacelor de transport
ecologice si asupra societatilor comerciale cu capital privat care deruleaza
transport in comun pe traseele din municipii si zonele metropolitane.
Astfel, potrivit actului normativ ''societatile comerciale cu capital privat care
deruleaza transport in comun pe traseele din municipii si zonele metropolitane
vor asigura incepand cu anul 2020 un parc auto actionat electric in proportie
de minim 50%''.
Proiectul de lege ar urma sa produca efecte incepand cu anul urmator celui
de intrare in vigoare a prezentei legi, daca initiativa legislativa va intruni
sprijinul parlamentarilor.
Legea isi propune sa reduca poluarea in aglomerarile urbane, prin diminuarea
consumului de benzina si motorina, cat si sa promoveze noile tehnologii in
transport, potrivit expunerii de motive.
''Mijloacele de transport in comun actionate electric au o contributie benefica
asupra sustenabilitatii economice si ecologice a comunitatilor pe care le
deservesc'', sustin initiatorii.Expunerea de motive mai arata ca ''la nivelul UE
circa 28% din emisiile de gaze cu efect de sera sunt datorate transporturilor si
84% dintre acestea revin transportului rutier, cu mentiunea ca 10% provin din
traficul urban'', iar ''transportul ecologic se refera de regula la orice mijloc de
transport ce implica diminuarea combustibilului lichid''. Senatul este prima
camera sesizata.
Material realizat de Laura Stefan, Business Development Manager Accace
http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/163007/cui-ii-revine-raspunderea-legala-pentru-

activitatea-financiar-contabila.html#ixzz42F0SWq7B

Cui ii revine raspunderea legala pentru


activitatea financiar-contabila?

Atunci cand este semnalata o problema in ceea ce priveste intocmirea


documentelor contabile, de obicei raspunderea revine
reprezentantului departamentului intern sau firmei de contabilitate,
insa sunt anumite informatii ce pot fi verificate si de catre
administratorul companiei, cu scopul de a evita situatiile in care datele
furnizate sunt incorecte si pot atrage dupa sine consecinte legale.

In primul rand, este nevoie sa precizam ca atat administratorii, cat si contabilii


trebuie sa inteleaga ca rolul departamentului financiar-contabil nu este numai
de a inregistra tranzactii care au avut deja loc, iar administratorii de companii
trebuie sa renunte la ideea conform careia contabilitatea este un rau necesar,
impus pentru calculul si plata taxelor catre stat si care nu aduce valoare
adaugata companiei.
Dincolo de stereotipurile demodate, contabilul este totusi cel care furnizeaza,
prin munca sa, imaginea performantei financiare a tuturor actiunilor si
deciziilor luate de managementul companiei.
La randul lor, administratorii raspund pentru organizarea si conducerea
contabilitatii si isi asuma raspunderea pentru intocmirea corecta a situatiilor
financiare, astfel ca Accace le recomanda verificarea din punct de vedere
financiar-contabil a unui set de informatii minime:
- Existenta inventarierii anuale si a documentatiei aferente;
- Verificarea corelatiei dintre stocurile faptice si cele scriptice;
- Verificarea facturilor neincasate de la clienti si a celor neplatite catre
furnizori;
- Verificarea depunerii declaratiilor de impozite si taxe si verificarea cel putin
anuala a evidentei fiscale obtinute de la Administratia Financiara;
- Existenta balantelor de verificare si a celorlate registre obligatorii.
Asadar, pentru o colaborare eficienta, un bun profesionist contabil are o
atitudine proactiva si se implica activ in activitatea companiei, in timp ce
managerul este familiar cu termenii financiar-contabili de baza (profit, bilant,
creante, marja, etc.) si isi alege profesionistul contabil pentru a-l asista in
deciziile de business.
In plus, departamentul financiar-contabil trebuie sa ofere informatii care sa
asiste managementul in activitatea operationala si decizionala. Cum datele
din contabilitatea financiara sunt codificate dupa un plan de conturi si dupa
reguli si metode contabile care sunt dificil de inteles de cineva fara un minim

de pregatire contabila, pe langa balanta contabila, adica documentul de


sinteza a contabilitatii financiare, sugestia Accace este ca administratorul
afacerii sa solicite un set de informatii din contabilitatea manageriala analiza
cifrei de afaceri pe divizii de activitate, analiza profitabilitatii, structura
costurilor, analiza activelor si a datoriilor, etc. In fapt, aceste rapoarte contin
transpunerea informatiilor din contabilitatea financiara pe o structura care sa
asiste managementul in procesul de analiza, previziune si decizie.
Responsabilitatea depinde de natura documentelor contabile
Din punct de vedere legal, pentru inregistrarea unei tranzactii economice in
contabilitate este nevoie de un document primar sau justificativ, iar
responsabilitatea pentru aceste documente revine persoanelor care le-au
intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in
contabilitate.
Pe de alta parte, documentele oficiale de prezentare a activitatii economicofinanciare a companiei sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit
reglementarilor contabile si semnate de catre cei care le-au intocmit expert
contabil, contabil sef, alta persoana imputernicita de companie si de catre
administratorul companiei. Mai mult, acestea sunt insotite de o declaratie
scrisa a administratorului, prin care acesta isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale. Astfel, responsabilitatea pentru
situatiile financiare anuale revine atat administratorilor, cat si contabililor.
In concluzie, in ceea ce priveste responsabilitatea pentru activitatea financiarcontabila, administratorul companiei este direct raspunzator pentru
organizarea contabilitatii (prin departament contabil intern sau prin contract de
prestari de servicii cu o firma autorizata CECCAR), in timp ce persoana ce
conduce efectiv contabilitatea, fie ca este vorba de contabilul sef, directorul
economic sau firma de contabilitate, va fi direct raspunzator pentru
nerespectarea reglementarilor contabile, bineinteles impreuna cu personalul
din subordine.
Material realizat de Laura Stefan, Business Development Manager Accace
http://www.wall-street.ro/articol/Legal-Business/163007/cui-ii-revine-raspunderea-legala-pentru-

activitatea-financiar-contabila.html#ixzz42EzsLUjK