Sunteți pe pagina 1din 4

Q

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Arh. Daniela TUTUNEA-COSTIN, Hanul Solacolu, casa de


la rscruce de lumi; studii complexe i premisele
revitalizrii, Bucureti: mss., 2006, 6p.+19pl. Studiul
conine i elemente din proiectul nr. 509/1998 elaborat
de S.C. PRODOMUS S.A., ef de proiect arh. Daniela
TUTUNEA-COSTIN, beneficiar: Ministerul Culturii
C.C.C.P.C.N.
tefan SOLACOLU, Scurt istoric, Bucureti: mss., 1945,
3p.
Ing. Cristian SOLACOLU, Istoric privind imobilul din Calea
Moilor nr. 134A, Bucureti: mss., 4p.
Judectoria Sector 2 Bucureti, B.C.F. , nscriere nr.
1830/17.11.2004 i Documentaie tehnic pentru
atribuirea numrului cadastral
Certificat de Urbanism nr. 211/28.12.2004 Primria
Municipiului Bucureti
Cezara MUCENIC, Bucureti. Un veac de arhitectur
civil. Secolul XIX, Bucureti: Silex, 1997, p. XXVII
Cezara MUCENIC, Bucureti. Un veac de arhitectur
civil. Secolul XIX, Bucureti: Silex, 1997, p. XIX
Date despre M. Farcot http.//www.ville-saintouen.fr;
date despre uzinele Saint-Ouen wikipedia.org
Registrul Strii Civile pentru nscui, nr. 414/15.04.1868
Certificat de Natere al lui Constantin SOLACOGLU
Certificat de proprietate nr. 2054/09.11.1894
Chitana 07.03.1897
Extrase din Anuarul Naional al Romniei 1903, f.l.
[Bucureti]: mile Melbert [Agence gnrale de
publicit], S. Weisberg, Relieur, f.a. [1904, arhiva
prof.dr.arh. Mihail Caff]
Brevet medalia Meritul Comercial i Industrial nr.
857/05.08.1914
Reclam a fabricii Fraii A.St. Solacoglu (nedatat)
Afie ale Centenarului fabricii Fraii A.St. Solacoglu,
1928, 2p.
Factura nr. 6771/11.06.1942
Adresa M.I.A.M.B. nr. 672/25.03.1997 ctre S.C. FOIOR
S.A.
Adresa Primriei Sectorului 2 nr. 1325/919/26.02.1997
ctre S.C. FOIOR S.A.
Articol din ziarul Libertatea, 12.08.1997
Adresa S.C. PRODOMUS S.A. nr. 700/28.08.1998 ctre
ICRAL FOIOR
Adresa M.C.C. nr. 27065/08.11.2002 ctre Primria
Sectorului 2

22. Dispoziia primarului General al Municipiului Bucureti


nr. 981/17.04.2003 de restituire a imobilului din Calea
Moilor nr. 134
23. Proces verbal nr. 11711/27.11.2003 de restituire a
imobilului din Calea Moilor nr. 134
24. Dispoziia primarului General al Municipiului Bucureti
nr. 1192/05.08.2003 de restituire a imobilului din Calea
Moilor nr. 134A
25. Proces verbal nr. 20126/27.11.2003 de restituire a
imobilului din Calea Moilor nr. 134A
26. P.M.B. Serviciul Nomenclatur Urban, Certificat nr.
406890/10704/1/21.05.2005
27. Adresa Primriei Sectorului 2 nr. 706/8762/23.03.2005
ctre familia SOLACOLU
28. Adresa M.C.C.-D.C.C.P.C.N. a Municipiului Bucureti nr.
1490/13.04.2005 ctre SOLACOLU Bucur Cristian
29. Dispoziia A.G.A. a S.C. Tipografica Filaret S.A. nr.
6932/22.12.2005 de restituire a imobilului din Calea
Moilro nr. 134A
30. Proces verbal nr. 256/17.01.2006 de predare-primire a
imobilului din Calea Moilor nr. 134A.