Sunteți pe pagina 1din 34

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

anul: 4 grupa:
2

PROIECT

Disciplina: SISTEME ELECTROENERGETICE


Ingineria sistemelor electroenergetice

ANUL IV

TEMA DE PROIECT :
STUDIUL REGIMULUI PERMANENT DE FUNCIONARE AL SEE

Student

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

1. Stabilirea schemei monofilare i a datelor iniiale de reea a


sistemului electroenergetic

Schema monofilar de conexiuni a sistemului TEST1

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

2. Reprezentarea elementelor sistemului


Parametrii liniilor electrice:
LINI
A
1-2
1-4
2-3
3-5
4-5

r0

x0

b0

[/km]
0.066
0.066
0.066
0.066
0.066

[/km]
0.406
0.406
0.406
0.406
0.406

[S/km]
2.77
2.77
2.78
2.78
2.72

L [km]

I max

16.2
27.9
14.4
25.2
11.7

[A]
975
975
970
975
970

Parametrii concentrai ai liniilor electrice :

R=r 0 L

[]

X =x0 L

[]

B=b 0 L

[S]
LINI
A
1-2
1-4
2-3
3-5
4-5

R []

X []

B [S]

1.0692
1.8414
0.9504
1.6632
0.7722

6.5772
11.3274
5.8464
10.2312
4.7502

44.8740
77.2830
40.0320
70.0560
31.8240

2.1 Calculul parametrilor electrici i determinarea schemelor echivalente


ale liniilor electrice:

Impedana longitudinala a liniei electrice:

z ik Rik jX ik
[]
Admitana longitudinal :

y ik

R
X
1
2 ik 2 j 2 ik 2
z ik Rik X ik
Rik X ik

[S]

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Rik ro L

n care : Rik este rezistena liniei electrice, n ;


Xik reactana inductiv a liniei electrice, n ;
Admitana transversal a liniei, n ipoteza Gik0 = 0, este

y ik 0 y ki 0 j

Bik 0
2

X ik x o L
;

[S]

BikO bo L
unde:

1) linia 1-2:

Z 12=R12 + j X 12=1.0692+ j6.5772 [ ]

Y 12=

R12
2
12

R +X

Y 120 = j

2
12

X 12
2
12

R +X

2
12

1.0692
6.5772
j
=0.0241 j 0.1481[S ]
2
2
1.0692 + 6.5772
1.06922+ 6.57722

B120
44.8740
=j
= j 22.4370[S ]
2
2

2) linia 1-4:

Z 14=R 14+ j X 14=1.8414+ j 11.3274 [ ]


Y 14=

R 14
2
14

R +X

2
14

X 14
2
14

R +X

2
14

1.8414
11.3274
j
=
2
2
2
2
1.8414 +11.3274
1.8414 +11.3274

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

0.0140 j 0.0860[S ]
Y 140 = j

B140
77.2830
=j
= j38.6415[ S]
2
2

3) linia 2-3:

Z 23=R 23+ j X 23=0.9504+ j5.8464 [ ]


Y 23=

R23
2
23

R +X

2
23

Y 230 = j

X 23
2
23

R +X

2
23

0.9504
5.8464
j
=0.0271 j0.1666 [S]
2
2
0.9504 +5.8464
0.9504 2+5.8464 2

B230
40.0320
=j
= j 20.0160[S ]
2
2

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2
4) linia 3-5:

Z 35=R35 + j X 35=1.6632+ j10.2312 [ ]


Y 35=

R35
2
35

R +X

2
35

X 35
2
35

R +X

2
35

1.6632
10.2312
j
=
2
2
2
2
1.6632 +10.2312
1.6632 +10.2312

0.0155 j0.0952 [S]


Y 350 = j

B350
70.0560
=j
= j35.0280[ S]
2
2

5) linia 4-5:

Z 45=R 45+ j X 45=0.7722+ j 4.7502 [ ]


Y 45=

R 45
2
45

R +X

2
45

X 45
2
45

R +X

2
45

0.7722
4.7502
j
=
2
2
0.7722 + 4.7502
0.77222 + 4.75022

0.0333 j0.2051 [S]


Y 450 = j

B 450
31.8240
=j
= j 15.9120[S ]
2
2

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

LINI
A
L1-2

PARAMETRII

Z 12=1.0692+ j 6.5772 [ ]
Y 12=0.0241 j 0.1481 [S]
Y 120 = j 22.4370[ S ]

L1-4

Z 14=1.8414 + j 11.3274 [ ]
Y 14=0.0140 j 0.0860[S ]
Y 140 = j 38.6415[ S ]

L2-3

Z 23=0.9504 + j 5.8464 [ ]
Y 23=0.0271 j 0.1666[S ]
Y 230 = j 20.0160[S ]

L3-5

Z 35=1.6632+ j10.2312 [ ]
Y 35=0.0155 j 0.0952[S ]
Y 350 = j 35.0280[ S ]

L4-5

Z 45=0.7722+ j 4.7502 [ ]
Y 45=0.0333 j 0.2051[S ]
Y 450 = j15.9120[ S]

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

2.2.Modelarea generatoarelor sincrone i a consumatorilor compleci


2.2.1Generatoarele sincrone
Datele de catalog ale generatoarelor sincrone, din sistem sunt:

Pn g
-puterea nominal [ MW];
Sn g
-puterea aparenta nominala [ MVA];
Un

-tensiunea nominala [kV];

cos

-factorul de putere nominal ;

X d , X 'd , X ''d

-reactantele sincron, tranzitorie, supratranzitorie [ % ];

In regim permanent normal de functionare, generatoarele sincrone


care sunt elemente active ale SEE - intervin in schema electrica echivalenta
E

prin reactanta sincrona X si tensiunea electromotoare


acesteia ( mentinuta constanta de tensiunea de excitatie).

din spatele

In calculele de regim permanent, generatoarele sincrone se pot reprezenta


S P + jQ

prin marimile electrice la borne: puterea debitat ( injectata)


U

tensiunea la borne considerata la valoare nominala

i
S i Pi jQi

U
=ct.
8

n.

si

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

In cazul GS, in vederea calculului regimului permanent, in afara acestor


parametrii, se va ine cont
de limitele de variatie ale puterii reactive a generatoarelor, Qmin , Qmax,
corespunzator diagramei de performante a GS .
Q g min Q g Q g max
<
<
Q g min Q g max
,
reprezint valoarea minim /maxim a puterii reactive produse.
Limita minim rezult din condiii de stabilitate, iar limita maxim este dat de
valoarea maxim a curentului de excitaie.
In cazul in care centrala este constituita din mai multe generatoare
electrice sincrone, acestea se echivaleaz cu un generator sincron
echivalent.Daca generatoarele sincrone sunt echivalente, marimile nominale ale
generatorului echivalent sunt identice cu cele ale generatoarelor componente,
cu exceptia puterii aparente nominale:
Sn g e ng Sn g
2.2.2 Consumatorii complecsi
Caracteristicile consumatorilor sunt:
PC

-puterea activa absorbita [ MW];

QC

-puterea reactiva absorbita [MVAR];

cos

-factorul de putere nominal ;

Un -tensiunea nominala [kV ] ;


Pentru un consumator complex, puterea activa absorbita se modifica
aproximativ liniar cu tensiunea iar puterea reactiva variaza aproximativ cu
patratul tensiunii (caracteristicile statice ale puterii active si reactive).Pentru
simplificarea calculelor, consumatorii se introduc in schema echivalenta de
secventa directa printr-o schema de tip admitanta constanta .( vezi notele de
curs).

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Conductanta corespunde puterii active consumate si se determina cu


relatia:

GC

PC
U 2n

Susceptanta corespunde puterii reactive absorbite de consumator si are ,


in general caracter inductiv :

BC

QC
U 2n

iar admitanta echivalenta se determina:

Y C G C jBC

In

calculul

circulatiei

(2.27)

de

puteri

in

regim

permanent

normal,

S C PC jQ C

consumatorii se pot reprezenta printr-o sarcina constanta (


absorbita (ejectata) din sistem la o tensiune egala cu valoarea nominala.:

i
S C i PC i jQC i

10

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Funcionarea in condiii de eficien i randament a consumatorilor este condiionat de


asigurarea la bornele acestora a unui nivel de tensiune corespunztor.La bornele consumatorilor
trebuie ca
U min

U min U max

<U<

U max

- limitele maxime/minime ale nivelelor de tensiune;

Limita inferioar este estimat la valorile(0,9-0,95)


Un

Un

iar limita superioar la valorile (1,05-

1,1)
.Limitele mai largi sunt pentru tensiuni nominale mai mici de 225 kV n timp ce limitele mai
restrnse sunt pentru valori mai mari ale tensiunii nominale.

11

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

4.Formarea matricii admitanelor nodale ce intervine n modelul


matematic al
regimului permanent prin metoda tensiunilor nodale
12

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Reguli de scriere directa a matricii admitantelor nodale :

Y ii

Orice
termen
de pe diagonala principala este egal cu suma
admitantelor laturilor incidente la nodul in.

Y ii

k=1

k=1

Y i k 0 Y i k
=

(3.2)

Yik

Orice termen
nediagonal este egal cu admitanta laturii de legatura
dintre nodul i si nodul k, considerata cu semnul minus.

Y ki Y ik Y i k
-

(3.3)

Daca intre nodurile i si k nu exista latura de legatura, termenul

Yik

= 0.

Algoritmul pentru formarea matricii admitantelor nodale se bazeaza


pe regulile de scriere mai sus mentionate pentru calculul direct al termenilor
diagonali si nediagonali si cuprinde urmatorii pasi:
1.Iniializarea cu zero a viitoarei matrice ptratice

[ Y nn ]

a admitanelor

nodale.
2.Iniializarea numrului curent al laturii

l 1

3.Citirea datelor referitoare la latura l (cuadripolul i-k) al reelei.


4.

4.1 Calculul elementelor cuadripolului n pentru liniile electrice

4.2 Calculul elementelor cuadripolului


transformatoare.

pentru laturile cu

4.3 Calculul parametrilor electrici ai generatoarelor sincrone ( daca


acesta se reprezinta prin reactanta sincrona) .

13

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

4.4 Calculul parametrilor consumatorilor complecsi ( daca acestia se


modeleaza prin admitanta constanta).
5.Calculul termenilor diagonali

Y ii

a matricii admitanelor longitudinale.

6.Calculul termenilor nediagonali folosind relaiile

Y ik Y i k
-

si

Y ki Y k i

7.Dac nu s-au citit datele referitoare la toate laturile se stabilete


i se repet operaiile ncepnd cu pasul 3.
8.Tiprirea matricei admitanelor nodale

[Y N N ]

[ ]

Y 11 Y 12 Y 13 Y 14 Y 15
Y 21 Y 22 Y 23 Y 24 Y 25
[ Y NN ]= Y 31 Y 32 Y 33 Y 34 Y 35
Y 41 Y 42 Y 43 Y 44 Y 45
Y 51 Y 52 Y 53 Y 54 Y 55

Calculul termenilor matricei admitanelor nodale:


Calculul termenilor diagonali:
Y 11= ( Y 12+Y 14 ) + ( Y 120 +Y 140 )=0.0381 j 0.2340[ S ]
Y 22=( Y 12+ Y 23 )+ ( Y 120 +Y 230 ) =0.0512 j 0.3147 [S]
Y 33=( Y 35 +Y 23 ) + ( Y 350 + Y 230 ) =0.0426 j 0.2617[S ]
Y 44=( Y 14+ Y 45 ) + ( Y 140 +Y 450 ) =0.0473 j 0.2910[S ]
Y 55=( Y 35 +Y 45 ) + ( Y 350 +Y 450 )=0.0488 j 0.3002[S ]
Calculul termenilor nediagonali:

14

l l 1

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Y 12=Y 12=0.0241+ j0.1481 [S]


Y 13=0
Y 14=Y 14=0.0140+ j0.0860 [S]
Y 15=0
Y 21=Y 12=0.0241+ j0.1481 [S]
Y 23=Y 23=0.0271+ j 0.1666[S ]
Y 24=0
Y 25=0
Y 31=0
Y 32=Y 23=0.0271+ j 0.1666[S ]
Y 34=0
Y 35=Y 35=0.0155+ j 0.0952[S ]
Y 41=Y 14=0.0140+ j0.0860 [S]
Y 42=0
Y 43=0
Y 45=Y 45=0.0333+ j0.2051[ S]
Y 51=0
Y 52=0

15

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Y 53=Y 35=0.0155+ j 0.0952[S ]


Y 54=Y 45=0.0333+ j0.2051[ S]

5.Formularea modelului matematic al regimului permanent


prin metoda tensiunilor nodale

Ecuaiile bilanului n noduri se pot scrie :


Pi Pi ([U ], [ ])

Pi Pgi Pci

i = 1,2,n

(4.10)
Q i Q i ([U ], [ ])

Q i Q gi Q ci

i = 1,2,n

Ecuaiile de bilan (4.10) pentru puterile active i reactive la nodurile iN


formeaz modelul matematic neliniar pentru descrierea regimului
permanent al unui sistem electroenergetic.
Din ecuatiile (4.10) rezult c fiecare nod este caracterizat de patru mrimi sau
variabile electrice de stare (Pi,Qi,Ui i i) i de doar dou ecuaii algebrice
(ecuaiile bilanului de puteri) care exprim legtura dintre acestea.
Pentru a obine modelul matematic al regimului permanent este necesar
completarea sistemului de ecuaii (3.6) cu nc 2n ecuaii. Acestea se obin
specificnd pentru fiecare nod dou dintre mrimile electrice de stare.
n funcie de mrimile specificate sau impuse, nodurile sistemului
electroenergetic sunt mprite n urmtoarele categorii:
1* Noduri de tipul PQ sau noduri consumatoare

16

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Sunt nodurile pentru care se specific puterile nodale Pi i Qi i se determin prin


calculul modului Ui i argumentul i ale fazorului tensiunii nodale. Deoarece
modulul tensiunii rezult prin calcul n funcie de valorile specificate Pi i Qi ,
aceste noduri se numesc i noduri cu tensiunea necontrolat, iar mulimea lor se
va nota cu nc .In aceast categorie se situeaz i nodurile pasive cu puteri
injectate nule.
2* Noduri de tipul PU sau noduri generatoare
Sunt nodurile pentru care se specific puterea nodal Pi i modulul tensiunii Ui,
iar prin calcul se determin argumentul i i puterea relativ modului Qi .
Deoarece modulul tensiunii este specificat, aceste noduri se numesc i noduri cu
tensiunea controlat, iar mulimea lor se va nota cu ng .
3* Nodul de echilibru
Deoarece pierderile de putere n reeaua electric nu sunt cunoscute, este
necesar definirea unui nod, numit nod de echilibru i notat cu e, pentru care se
specific modulul tensiunii nodale Ue i argumentul acestuia e, iar prin calcul se
determin puterile nodale Pe i Qe astfel nct s fie satisfcut bilanul global al
puterilor active din sistem:

Pg e

i=1;i e

gi

Pc P

Relaia exprim bilanul global al puterilor active si reactive in sistem care


Pg e
este nchis de puterea activa
a nodului de echilibru.Din acest considerent,
nodul de echilibru este numit nod de echilibrare a puterilor active si
reactive.
Pc

,- suma puterilor active (reactive) la bornele receptoarelor(consumatorilor)

Pg i
,- suma puterilor active la bornele nodurilor generatoare
P- suma pierderilor de putere activa n laturile longitudinale si transversale ale
reelei:

17

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Verificarea bilanului de putere activ este o prima condiie pentru asigurarea


compatibilitii sistemului de ecuaii (4.10).Pentru aceasta se pot estima
Pc
pierderile de putere activ cu aproximaia P=10% .

Fazorul tensiunii nodul de echilibru se alege ca origine de faz, deci se


impune e=0.
Nodul de echilibru corespunde funcional cu un generator care i menine
tensiunea la borne constant, modificndu-i ncrcarea dup necesiti. De
regul, rolul nodului de echilibru este ndeplinit de cea mai important central
din sistem.
Mulimea tuturor nodurilor N se partiioneaz astfel n urmtoarele mulimi:
ng
N=

nC

Odat cu fixarea (impunerea) modulelor tensiunilor n nodurile de tip


ng
generator i , se elimin din ecuatiile (4.10) ecuatiile de bilan ale puterilor
reactive la aceste noduri .De asemenea, odat cu fixarea tensiunii (n modul i
argument)n nodul de echilibru i=e, se elimin din ecuaiile (4.10) ecuaiile de
bilan a puterilor active i reactive corespunztoare nodului de echilibru e.
Astfel, modelul matematic neliniar
devine:
Pi Pi ([U ], [ ])

Pi Pgi Pci

al regimului permanent

i N-e

(4.16)
Q i Q i ([U ], [ ])

Q i Q gi Q ci

nC

n tabelul (5.1) sunt prezentate sintetic tipurile de noduri din SEE:


18

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Tabelul 5.1.
Tipul nodului

Mrimi
cunoscute

Mrimi
necunoscut
e

Numr

Nod generator
PU

Q min Q max
P,U;
,

, Q

ng

U,

nC

P,Q

Nod consumator
PQ

P,Q
P=0,Q=0

Nod de echilibru
U

U,

Calculul regimului permanent a unui sistem electroenergetic


const n determinarea setului de mrimi necunoscute la nivelul
nodurilor sistemului.
Stabilirea tipului i a datelor iniiale ale nodurilor sistemului electroenergetic
TEST1
5.1. Stabilirea tipurilor de noduri pe baza datelor iniiale cunoscute.
Tabel 5.2
Num
r nod

Mrimi
cunoscute(impuse)

Mrimi
necunoscute

Tipul nodului

U,

P,Q

Nod de
echilibru

, Q

Nod generator

, Q

Nod generator
Nod
consumator
Nod
consumator

2
3

Q min Q max
P,U;
,
Q min Q max
P,U;
,

P,Q

U,

P,Q

U,

5.2. Determinarea mrimilor electrice impuse n noduri - stabilirea datelor


nodale
19

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Se stabilesc valorile iniiale ale tensiunilor ( n modul i argument) n nodurile


sistemului. De regul, modulele se aleg n jurul valorii nominale a tensiunii iar
argumentele se aleg egale cu 0.(=0

6. Soluionarea modelului matematic (calculul tensiunilor nodale n


modul i argument) folosind metode directe sau indirecte (iterative)

6.1.Metoda Seidel Gauss pentru determinarea iterativ a soluiilor


ecuaiilor nodale (tensiunile nodale):
U

p+ 1
i

n
1 Pi j Qi
=
Y ik U k
Y ii
U i p
k=1

k 1

S i=U i Y ik U k
k=1

Qi= { S i }

Qi= U i Y ik U ik
k=1

Iteraia-1:
n

S (10 )=U i Y ik U k =
k=1

20

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

U 1 ( Y 11 U 1 (0 )) + ( Y 12 U 2( 0) ) + ( Y 13 U 3( 0) ) + ( Y 14 U 4( 0) ) + ( Y 15 U 5( 0) ) =
S 1=18,62+ j 109,5[ MVA]

U4=

1 P4 jQ 4
(0)
(0 )
(0)
( Y 41 U (0)
1 ) + ( Y 42 U 2 ) + ( Y 43 U 3 ) + ( Y 45 U 5 ) =
( 0)
Y 44 U 4
U 4 =217,68-j4,03 [kV]

U 5=

1 P5 jQ5
(0)
(0)
(0)
(1)
( Y 51 U 1 ) + ( Y 52 U 2 ) + ( Y 53 U 3 ) + ( Y 54 U 4 ) =
(0 )
Y 55 U 5
U 5 =218,42-j2,36 [kV]

(0)

(0)

(0)

(1 )

(1)
Q2= {U (0)
2 ( Y 21 U 1 +Y 22 U 2 +Y 23 U 3 +Y 24 U 4 +Y 25 U 5 ) }

Q2= j 78,68 [ MVAr ]

Q3= {U 3 ( Y 31 U 1 +Y 32 U 2 +Y 33 U 3 +Y 34 U 4 +Y 35 U 5
(0)

(0)

(0)

(0)

(1 )

(1)

Q3= j20,2 [ MVAr ]

U 2=

1 P 2 j Q 2
(0 )
(1)
(1)

Y 21 U (0)
1 Y 23 U 3 Y 24 U 4 Y 25 U 5
(0)
Y 22
U2

U 2=220,23+ j1,40 [ kV ]

U 3=

1 P3 j Q 3
(1 )
(1 )

Y 31 U (01 )Y 32 U (1)
2 Y 34 U 4 Y 35 U 5
(0)
Y 33
U3

21

)}

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

U 3=220,33+ j2 [ kV ]

Iteraia-2:
n

S 1 =U i Y ik U k =
(1 )

k=1

U 1 ( Y 11 U 1 (1) ) + ( Y 12 U 2( 1) ) + ( Y 13 U 3(1 )) + ( Y 14 U 4(1 )) + ( Y 15 U 5 (1) ) =


S 1=55,54+ j141,23 [MVA ]

U4=

1 P4 jQ 4
(1)
(1)
(1 )
( Y 41 U (1)
1 ) + ( Y 42 U 2 ) + ( Y 43 U 3 ) + ( Y 45 U 5 ) =
Y 44 U 4( 1)
U 4 =216,54-j5,50 [kV]

U 5=

1 P5 jQ5
(1)
(1)
(1)
(2)
( Y 51 U 1 ) + ( Y 52 U 2 ) + ( Y 53 U 3 ) + ( Y 54 U 4 ) =
(1 )
Y 55 U 5
U 5 =216,90-j4,47 [kV]

(1)

(1)

(2)

(2)
Q2= {U (12 ) ( Y 21 U (1)
1 +Y 22 U 2 +Y 23 U 3 + Y 24 U 4 +Y 25 U 5 ) }

Q2= j 71,69 [ MVAr ]

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)
Q3= {U (1)
3 ( Y 31 U 1 +Y 32 U 2 +Y 33 U 3 + Y 34 U 4 +Y 35 U 5 ) }

Q3= j 46,62 [ MVAr ]

22

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

U 2=

1 P 2 j Q 2
(1)
(2)
(2)

Y 21 U (1)
1 Y 23 U 3 Y 24 U 4 Y 25 U 5
(1)
Y 22
U2

U 2=220,40+ j2,45 [ kV ]

U 3=

P jQ
1
(2)
(2)
(2)
3 (1) 3 Y 31 U (1)
1 Y 32 U 2 Y 34 U 4 Y 35 U 5
Y 33
U3

U 3=220,31+ j1,84 [ kV ]

Iteraia-3:
n

S (12 )=U i Y ik U k =
k=1

U 1 ( Y 11 U 1 2 ) + ( Y 12 U 2 2 ) + ( Y 13 U 3 2 ) + ( Y 14 U 4 2 ) + ( Y 15 U 5 2 ) =

( )

( )

( )

( )

( )

S 1=51,72+ j 158,47[ MVA]

U4=

1 P4 jQ 4
(2)
(2 )
(2)
(2)
( Y 41 U 1 ) + ( Y 42 U 2 ) + ( Y 43 U 3 ) + ( Y 45 U 5 ) =
Y 44 U 4( 2)
U 4 =215,94-j6,25 [kV]

U 5=

1 P5 jQ5
(2)
(2)
(3)
( Y 51 U (2)
1 ) + ( Y 52 U 2 ) + ( Y 53 U 3 ) + ( Y 54 U 4 ) =
(2 )
Y 55 U 5
U 5 =216,08-j5,53 [kV]
Q2= {U 2 ( Y 21 U 1 +Y 22 U 2 +Y 23 U 3 +Y 24 U 4 +Y 25 U 5
(2)

(2)

(2)

(2)

Q2= j 71,06 [ MVAr ]

23

(3)

(3)

)}

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)
Q3= {U (2)
3 ( Y 31 U 1 +Y 32 U 2 +Y 33 U 3 +Y 34 U 4 +Y 35 U 5 ) }

Q3= j60,25 [ MVAr ]

U 2=

1 P 2 j Q 2
(2)
(3 )
(3 )

Y 21 U (2)
1 Y 23 U 3 Y 24 U 4 Y 25 U 5
(2)
Y 22
U2

U 2=220,39+ j2,36 [ kV ]

U 3=

1 P3 j Q 3
(3)
(3 )
(3 )

Y 31 U (2)
1 Y 32 U 2 Y 34 U 4 Y 35 U 5
(2)
Y 33
U3

U 3=220,24 + j 1,36 [ kV ]

Iteraia-4:
n

S 1 =U i Y ik U k =
(3 )

k=1

U 1 ( Y 11 U 1 (3 )) + ( Y 12 U 2( 3) ) + ( Y 13 U 3(3 ) ) + ( Y 14 U 4(3 ) ) + ( Y 15 U 5(3 )) =


S 1=70,93+ j167,44 [MVA ]

U4=

1 P4 jQ 4
(3 )
(3)
(3)
( Y 41 U (3)
1 ) + ( Y 42 U 2 ) + ( Y 43 U 3 ) + ( Y 45 U 5 ) =
( 3)
Y 44 U 4
U 4 =215,61-j6,71 [kV]

U 5=

1 P5 jQ5
(3)
(3)
(3 )
(4 )
( Y 51 U 1 ) + ( Y 52 U 2 ) + ( Y 53 U 3 ) + ( Y 54 U 4 ) =
Y 55 U 5 (3 )

24

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

U 5 =215,63-j6,19 [kV]

(3)

(3)

(4 )

(4)
Q2= {U (32 ) ( Y 21 U (3)
1 +Y 22 U 2 +Y 23 U 3 +Y 24 U 4 +Y 25 U 5 ) }

Q2= j 70,95 [ MVAr ]

(3)

(3)

(3)

(4 )

(4)
Q3= {U (3)
3 ( Y 31 U 1 +Y 32 U 2 +Y 33 U 3 +Y 34 U 4 +Y 35 U 5 ) }

Q3= j 67,34 [ MVAr ]

U 2=

1 P 2 j Q 2
(3)
(4)
(4 )

Y 21 U (3)
1 Y 23 U 3 Y 24 U 4 Y 25 U 5
(3)
Y 22
U2

U 2=220,35+ j2,11 [ kV ]

U 3=

1 P3 j Q 3

Y 31 U (31 )Y 32 U (42 )Y 34 U (44 )Y 35 U (4)


5
(3)
Y 33
U3

U 3=220,17+ j 0,94 [ kV ]

Iteraia-5:
n

S (14 )=U i Y ik U k =
k=1

U 1 ( Y 11 U 1 4 ) + ( Y 12 U 2 4 ) + ( Y 13 U 3 4 ) + ( Y 14 U 4 4 )+ ( Y 15 U 5 4 ) =

( )

( )

( )

( )

( )

S 1=89,19+ j172,30 [MVA ]

U4=

1 P4 jQ 4
(4 )
(4 )
(4 )
(4)
( Y 41 U 1 ) + ( Y 42 U 2 ) + ( Y 43 U 3 ) + ( Y 45 U 5 ) =
( 4)
Y 44 U 4
U 4 =215,42-j7,03 [kV]

25

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

U 5=

1 P5 jQ5
(4)
(4)
(4)
(5 )
( Y 51 U 1 ) + ( Y 52 U 2 ) + ( Y 53 U 3 ) + ( Y 54 U 4 ) =
Y 55 U 5 (4 )
U 5 =215,37-j6,64 [kV]

(4)

(4 )

(4)

(5)

(5)
Q2= {U (4)
2 ( Y 21 U 1 +Y 22 U 2 + Y 23 U 3 +Y 24 U 4 +Y 25 U 5 ) }

Q 2= j 70,97 [ MVAr ]

Q3= {U 3 ( Y 31 U 1 +Y 32 U 2 + Y 33 U 3 +Y 34 U 4 +Y 35 U 5
(4)

(4)

(4 )

(4)

(5)

(5)

Q3= j 70,83 [ MVAr ]

U 2=

1 P 2 j Q 2
(5 )
(5)

Y 21 U (41 )Y 23 U (4)
3 Y 24 U 4 Y 25 U 5
(4)
Y 22
U2

U 2=220,32+ j1,89 [ kV ]

U 3=

1 P3 j Q 3
(5)
(5)
(5)

Y 31 U (4)
1 Y 32 U 2 Y 34 U 4 Y 35 U 5
(4 )
Y 33
U3

U 3=220,12+ j0,62 [ kV ]

Test convergen-1

|S(11 )S (01 )|= P21 +Q21 =46,68


Test convergen-2

|S(21 )S(1)1 |= P21+Q21 =16,81


Test convergen-3

|S(31 )S(21 )|= P21 +Q21 =21,2


26

)}

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Test convergen-4
(3)
2
2
|S(4)
1 S 1 |= P1 +Q 1 =18,89

7. Determinarea circulaiilor de putere activ i reactiv prin


elementele sistemului

Relaii de calcul:

S ij =U i ( U iU j ) y ij [ MVA ]
S ji =U j ( U jU i ) y ji [ MVA ]
S ij =Pij + jQij [ MVA ]
Pij = { Sij } [ MW ]

Qij = { Sij } [ MVAr ]

Latura : 2-1
S 21=U 2 ( U 2U 1 ) y 21=36,04 j71,18 [ MVA ]

P21=36,04 [ MW ]

Q21=71,18 [ MVAr ]

Latura : 2-3

27

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

S 23=U 2 ( U 2U 3 ) y 23=52,37+0,47 [ MVA ]


P23=52,37 [ MW ]
Q23=0,47 [ MVAr ]

Latura : 3-5

S 35=U 3 ( U 3U 5 ) y 35=175,21+ j 79,2 [ MVA ]


P35=175,21 [ MW ]
Q35=79,20 [ MVAr ]

Latura : 5-4
S 54=U 5 ( U 5U 4 ) y 54=4,04 j7,18 [ MVA ]
P54=4,04 [ MW ]
Q54=7,18 [ MVAr ]

Latura : 1-4
S 14=U 1 ( U 1U 4 ) y 14 =168,15+ j 111,11 [ MVA ]
P14=168,15 [ MW ]
Q14=111,11 [ MVAr ]

28

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

8. Calculul pierderilor de putere

Relaii de calcul:
Sij =|S ij + S ji|[ MVA ]
Pij = { S ij } [ MW ]
Qij = { S ij } [ MVAr ]

Linia : 1-2
S12=|S 12 + S21|=0,1405+ j 0,86338 [ MVA ]
P12= { S 12} =0,140 [ MW ]
Q12= { S 12 }= j0,863 [ MVAr ]

Linia : 2-3
S23=|S 23 + S32|=0.053794+ j0.3307 [ MVA ]
P23= { S 23 }=0,0537 [ MW ]
Q23 = { S23 }= j 0,3307 [ MVAr ]

Linia : 3-5
S35=|S 35 + S53|=1.2726+ j 7.8162 [ MVA ]
P35 = { S 35 }=1,272 [ MW ]
Q35= { S35 }= j7,816 [ MVAr ]

Linia : 4-5
29

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

S45=|S 45 +S 54|=0.00113+ j 0.00697 [ MVA ]


P45= { S45 } =0,00113 [ MW ]
Q45 = { S 45} = j 0,00697 [ MVAr ]

Linia : 1-4
S14 =|S 14 +S 41|=1.5171+ j9.3195 [ MVA ]
P14= { S 14 }=1,517 [ MW ]
Q14 = { S14 } = j 9,319 [ MVAr ]

9. Calculul regimului permanent al Reelei TEST-1 utiliznd


software-ul NEPLAN

30

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Tabel rezultate sumare

31

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

Tabel rezultate n noduri

Tabel rezultate pe elemente

32

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2

10. Interpretarea rezultatelor i concluzii


33

Ingineria Sistemelor Electroenergetice


anul: 4 grupa:
2
n cadrul proiectului sa studiat regimul permanent pentru sistemul electroenergetic
TEST-1 , cu metoda Seidel-Gauss i cu ajutorul software-ului NEPLAN care foloseste
pentru studiul de regim permanent metoda Newton-Raphson , iar rezultatele obinute
fiind apropiate ca valoare n ambele situaii.
Se poate observa c n noduri tensiunea se ncadreaz n limitele impuse n tema
proiectului, n nodurile generatoare fiind de 100 %, iar n nodurile consumatoare

0.95 U n
tensiunea are valori peste

n ceea ce privete circulaia de puteri active i reactive ct i pierderile care au loc


n transportul acestor puteri pe linii se poate spune c acestea sunt cele mai mari ca
volori pe linia L1-4 , linie pe care se tranziteaza o putere activa si reactiva destul de
mare, avand cea mai mare lungime.

34