Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 9

Modelul cererii privind solicitarea votrii la locul aflrii


Biroului electoral al seciei de votare
_______________________ nr. ____

CERERE
Subsemnatul(a)___________________________________________________________
(numele, prenumele)

anul naterii ________________________________________, posesorul (posesoarea) actului de


identitate______________________________________________________________________
(seria, numrul)

domiciliat() pe adresa __________________________________________________________,


n legtur cu faptul c nu m pot prezenta la secia de votare din
motivul_______________________________________________________________________,
(se indic motivul)

____________________________________________________________________________,
rog s-mi acordai posibilitatea de a vota la locul aflrii.

_____ _____________20___
data

________________
ora

__________________
semntura