Sunteți pe pagina 1din 1

Industria materialelor de constructii

Materialele de constructii pot fi :


A.NATURALE
B.ARTIFICIALE
A.NATURALE
* marmura :
- Muntii Poiana Rusca(Ruschita) -> calitate superioara
- Muntii Codru Moma(Moneasa,Vasau)
*granitul :
- Muntii Dobrogei(Macini,Greci)

*bazaltul
obtinute prin racirea lavei vulcanice
*andezitul
si se exploateaza,in special,din muntii vulcanici
*pietrisurile si nisipurile (se exploateaza,in special,din albile raurilor)
*gresii naturale(prin cimentarea nisipurilor fine naturale din albile raurilor)
B.ARTIFICIALE
! Prin arderea arderea argilelor se obtin : caramizi si tigle
*cimentul -> se obtine prin prelucrarea industriala a marnelor
*varul ->se obtine prin arderea calcalelor
Fabrici mari pentru obtinerea cimentului :
- Targu Jiu
-Megidia
-Bicaz
-Turda
-Tarnaveni
-Alejd(langa Oradea)