Sunteți pe pagina 1din 3

Fi de exerciii

Ex.1 Completai spaiile punctate


cu formulele chimice care lipesc.
a) C + O2 ......
b) S + O2 ......
c) SO2+ O2 ......
d) P + .... P2O5
e) CaO + H2O ......
f) H2 +Cl2 ......
g) NH3 + HCl ......
h) Mg + Cl2 ......
i) NH3 + H2SO4 ......
j) ...... + ...... H2SO4
k) ...... + ...... H2SO3
l) ...... + ...... H2CO3
m) ...... + ...... K2O
n) ...... + ...... SO3
o) N2 + H2 ......
p) Fe + Cl2 ......
q) Cu + Cl2 ......
r) H2 + O2 ......
s) Al + O2 ......
t) H2O + SO2 ......
u) Li2O + H2O ......
v) ...... + ...... KOH
w) Al + Br2 ......
x) Zn +O2 ......
y) .... + O2 CO2
z) SO3 + ..... H2SO4
aa) P2O5 + ....... H3PO4
ab) Al + ...... Al2S3
ac) Fe + O2 ......
ad) MgO + ....... Mg(OH)2
ae) ...... + ......... NH4Cl
af) ...... + ............ Ca(OH)2
ag) ....... + Cl2 CuCl2
ah) ....... + .......... Al2O3

Clasa a VII a
Ex. 2 Completai spaiile punctate cu
Ex. 4 Completai spaiile punctate cu
formulele chimice care lipsesc.
formulele chimice care lipesc.
a) H2O ...... + .......
a) Na + H2O ...... + .......
b) H2CO3 ...... + .......
b) Mg + HCl ...... + .......
c) NH4Cl ...... + .......
c) Fe + HCl ...... + .......
d) KClO3 ...... + .......
d) Ca + HNO3 ...... + .......
e) Cu(OH)2 ...... + .......
e) Mg + H2SO4 ...... + .......
f) HCl ...... + .......
f) Cu + AgNO3 ...... + .......
g) CaCO3 ...... + .......
g) H2 + CuO ...... + .......
h) NaNO3 ...... + .......
h) Al + Fe2O3 ...... + .......
i) ........ CuO + CO2
i) Zn + CuSO4 ...... + .......
j) ........ H2O + O2
j) Fe + ......... FeSO4 + .......
k) ........ MgO + CO2
k) Li + ......... LiOH + .......
l) ........ NH3 + HCl
l) Mg + ......... MgCl2 + H2
m) Mg(OH)2 ...... + .......
m) Al + ......... Al2Cl3 + .....
n) CH4 ...... + .......
n) ...... + ....... FeCl2 + H2
o) Cu(OH)2 ...... + .......
o) ...... + ....... Li3PO4 + H2
p) ......... CO2 + H2O
p) ...... + ....... KOH + H2
q) ......... NaNO2 + .......
q) ...... + ....... Mg(OH)2 + H2
r) H2O2 ....... + O2
r) ...... + ....... FeSO4 + Cu
s) ........ CaO + .......
s) ...... + ....... Ag + Cu(NO3)2
t) (NH4)2CO3 ....... + H2CO3
t) ...... + ....... ZnCl2 + H2
u) Al + ...... Al2O3 + Fe
v) Fe + ...... ........ + Cu
EX 3 Se d schema de reacii chimice:
w) Cu + ...... ........ + Ag

Tipuri de reacii chimice


Ex. 6 Completai spaiile punctate cu
formulele chimice care lipesc.
a) NaOH + H2SO4 ...... + .......
b) KOH + HCl ...... + .......
c) CaO + HNO3 ...... + .......
d) MgO + H2SO4 ...... + .......
e) FeCl3 + NaOH ...... + .......
f) CuSO4 + NaOH ...... + .......
g) ...... + ....... NaCl + H2O
h) ...... + ....... KBr + H2O
i) ...... + ....... Fe(OH)2 + NaCl
j) ...... + ....... AgCl + NaNO3
k) ...... + ....... Ca(NO3)2 + H2O
l) BaCl2 + ...... BaSO4 + ......
m) KCl + ...... AgCl + .......
n) CuSO4 + ...... Cu(OH)2 + .......
o) AlCl3 + ....... Al(OH)3 + .......

EX 7 Se d schema de reacii chimice:


ab+c
b + H2O d
c + H2O e
f+gb
h+gc
d + e a + H2O
CaCO3 a + b
EX 5 Se d schema de reacii chimice: a + i j + e
a + H2O Ca(OH)2
k+li
H2 + CuO a + b
b + H2O c
i + AgNO3 AgCl + m
a + O2 c
Na2O + H2O d
m + Na NaNO3 + k
Na + b d + e
b+d e
tiind c a are compoziia 40 % Ca, 12 %
CuCO3 c + f
e f + H2O + b
C, 48 % O, iar e este o soluie care
b+fg
nroete turnesolul, k este substan
Identificai substanele notate cu litere,
modelai ecuaiile reaciilor chimice i Identificai substanele notate cu litere, simpl cu Z = 1, identificai substanele
modelai ecuaiile reaciilor chimice i notate cu litere, modelai ecuaiile

precizai tipul lor.


Fi de activitate clasa a VII a
Activitatea 1. Se dau schemele de reacii chimice:

precizai tipul lor.

reaciilor chimice i precizai tipul lor.

Tipuri de reacii chimice


Pregtire pentru concursuri de chimie
Activitatea 4. Se dau transformrile chimice

NaOH + a Na2CO3 + b
Na2CO3 + c d + a + b
d + AgNO3 e + NaNO3

a + H2SO4 b + HCl
b + c d + a

tiind c substana c conine 97,26 % Cl i 2,739 % H, identificai substanele


notate cu litere a e, scriei ecuaiile reaciilor chimice, precizai tipul
reaciilor chimice.

tiind c c este reactivul de recunoatere a ionului sulfat , iar substana a se


gsete sub forma de zcmnt (sare gem), determinai substanele notate cu
litere a d, scriei ecuaiile reaciilor chimice, precizai tipul reaciilor
chimice.

Activitatea 2. Se dau transformrile chimice

Activitatea 5 . Se dau transformrile chimice

a+ Na b + c
d + Zn ZnCl2 + c
c + N2 e
b+df+a
e+dg

a + b c + + e
c + f g + h
b + f g + i
Se tie c a are compoziia 43,39 % Na, 11,32 % C, 45,28% O, iar f are
raportul atomic Ag:N:O = 1:1:3, determinai substanele a-i.

tiind c substana b are raportul atomic Na:H:O = 1:1:1, iar g conine


26,168% N, 66,355%Cl, 7, 47 % H, identificai substanele notate cu litere a
g, scriei ecuaiile reaciilor chimice, precizai tipul reaciilor chimice.

Activitatea 6 . Se dau transformrile chimice


SO3 + H2O a
Fe + a FeSO4 + b
a + NH3 c
c + CaCl2 CaSO4 + d
d NH3 + e
a + NaNO3 f+ g
f + BaCl2 NaCl + h
e + AgNO3 i + NaNO3
se tiu urmtoarele: substanele a, d, e sunt acizi iar b este o baz solubil,
substanele a, c, e, f, g, i, conin un element care poate forma ioni bivaleni
negativi cu configuria argonului, substanele b, c, f conin un element care
poate forma ioni monovaleni pozitivi cu configuraia neonului, substanele d,

Activitatea 3. Se dau transformrile chimice


a + O2 b
b + H2O c
c + CO2 d + H2O
d + HCl e + f + H2O
tiind c a este un element chimic i c un atom al elementului a cntrete

6,6412 10 -23, determinai substanele notate cu litere a f, scriei ecuaiile


reaciilor chimice, precizai tipul reaciilor chimice.

e, f, g, h cunt compui binari, elementul cu caracter electropozitiv din g este


acelai cu cel existent n materia prim utilizat la obinerea industrial a
acidului sulfuric. Identificai substanele notate cu litere a i.

S-ar putea să vă placă și