Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: Firma Demo 2

Cod fiscal: RO1234568


Nr. R. C.: J 32/1221/2007
Cap. soc.: 200,00 lei
Sediul social: Str. Primaverii nr. 14, loc. Cluj-
Napoca, jud. Cluj
Telefon:
Fax:
Cont:
0744112233

RO79BUCU04654270XX11XXXX
FACTURA
Banca Transilvania Seria: DEM_F Cumparator: Andrei Hanea
RO XXXXXXXXXXXXXX Numar: 00021 Cod fiscal: 18812321445123
Banca Comerciala Data: 27.03.2009 Nr. R.C.:
Termen plata: 11.04.2009 Sediul social: Str. Livezii nr. 14 , loc. Alba-Iulia,
Aviz.: jud. Alba
Cota tva: 19,00% Cont:

Nr. Denumire articol U.M. Cantitate Pret unitar Valoare Cota Valoare TVA TOTAL
crt. (fara TVA) (fara TVA) TVA
RON RON % RON RON

0 1 2 3 4 5 (3 X 4) 6 7 8 (5 + 7)
1 Alco filtru ulei 1 1,00 18,00 18,00 19,00 3,42 21,42

Total: 18,00 3,42 21,42

Intocmit: Ivanescu Cosmin CNP: 1850123314818 ACT: CI Serie: CJ Nr.: 114451 Total de plata: 21,42 RON

Semnatura si stampila furnizorului Semnatura de primire Date privind expeditia:


Numele delegatului: Posta Romana
Act de identitate: C.I. Serie: Nr:
Mijloc de transport:
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 27.03.2009 ora: 15:03
Semnaturile:

Furnizor: Firma Demo 2


Cod fiscal: RO1234568
Nr. R. C.: J 32/1221/2007
Cap. soc.: 200,0000
Sediu social: Str. Primaverii nr. 14, loc. Cluj-Napoca, jud
Cluj
Telefon:
Fax:
0744112233 CHITANTA
Cont: RO79BUCU04654270XX11XXXX Seria: DEM_C Nr. 00008
Banca Transilvania
Data: 27.03.2009
Am primit de la: Andrei Hanea
Adresa: Str. Livezii nr. 14 , loc. Alba-Iulia, jud. Alba
Suma de: 21,42 lei adica: GRXă]HFLúLXQXOHLVLSDWUX]HFLúLGRLEDQL
Reprezentand: contravaloare factura Seria: DEM_F Nr. 00021 din 27.03.2009

Casier, Ivanescu Cosmin


Act: CI Serie: CJ Nr.: 114451