Sunteți pe pagina 1din 13

Kjdskjdskjd

REGULI DE SCRIERE A LUCRARII DE


LICENTA SI A LUCRARII DE SEMINAR.
CITATELE
-Tot timpul trebuie sa fie trecute in ghilimele sau <<
>> pentru citatele din interiorul altui citat:Numai
regele poate fi un legiuitor inspirat de Dumnezeu,
intrucit<<libertatea a fost dintotdeauna un dat al
regilor si toate natiunile libere au fost intemeiate de
regi>>(Scnapper,p.59)
-Tot in ghilimele se trec titlurile de articole din ziare
sau reviste,ori capitolele dintr-o carte sau denumirea
unor studii publicate in reviste sau in colectii de studii,
spre deosebire de titlurile de carti sau de periodice care
nu se trec in ghilimele.
-Daca sunt trecute in interiorul textului nu trebuie sa
depaseasca 3 rinduri
-Folosim un citat atunci cand ne oprim asupra lui din
punct de vedere interpretativ sau cand acesta sustine
propria noastra afirmatie.

-Citatul nu trebuie sa contina adevaruri general


valabile sau de notorietate,ci el trebuie sa spuna ceva
nou
- Citatul nu trebuie sa fie urmat de expresii critice la
adresa autorului caruia ii apartine,sau sa fie urmat de o
critica a idei continute in citatul reprodus.
- Din orice citat trebuie sa reiasa limpede sursa de
provenienta, fie printr-o trimitere la o nota de subsol,
fie intr-o paranteza imediat dupa citat care sa
contina (Numele autorului ,data de publicare,pagina)
insa in aceasta varianta trebuie sa avem in bibliografie
denumirea completa a autorului si a cartii cu toate
datele celelalte.
-Cind se studiaza un autor strain citatele trebuie sa fie
in limba originala
- Citatele care depasesc 3 rinduri se aseaza la subsolul
paginii
-Citatele trebuie sa fie fidele, adica reproduse intocmai.
CITAREA REFERINTELOR BIBLIOGRAFICE N
INTERIORUL PAGINII:
Se introduce textul sau propoziia citat prin
cuvintele proprii, care anun citarea, dupa care se
citeaza:...evideniind rolul educaiei informale prin trei
note definitorii....( Sorin Cristea , 2006, pp 2325).Referina complet cuprinznd : titlul
crii,editura,orasul, se trec in bibliografie.
2

Cnd doar parafrazam un autor,adica pastrm


ideea lui dar o reformulam cu proprii cuvinte nu mai
trecem ghilimele, procedind asa: Invocnd raiuni
pentru o integrare deplina a celor trei tipuri de
educaie, Constantin Cuco enumer urmtoarele
aspecte:
1)...., 2)..... .( Constantin Cuco, 1996, pp.37-38)

NOTELE DE SUBSOL
-Poate sa contina un citat de 3 sau mai multe rinduri

unde se explica mai detaliat, ori se sustine o afirmatie


din text ,sau o problema periferica cu subiectul, dar cu
legatura,
-Poate sa contina doar trimiterea la autorul si cartea al
carei citat l-am dat in text( tehnic vorbind :referinta
bibliografica )
- Notele mai pot folosi spre a adauga alte indicatii
bibliografice de intarire despre un subiect discutat in
text: despre acest subiect vezi si cartea cutare
- In nota de subsol mai poti intalni:cf.P.Ionascu p.33insa trimiterea aceasta trebuie sa o ai completa in
bibliografie.Cf inseamna compara cu si poate sa te
trimita spre o alta carte sau chiar spre un alt paragraf
din propria lucrare.
-Acest cf poate trecut si in text.Depinde de utilitate.
-Notele mai pot introduce un citat de intarire care in
text ar fi deranjant.
3

- Notele pot servi la traducerea romana a unui citat


care era esential sa fie dat in limba straina sau la
versiunea originala de control a unui citat,care din
exigente de fluiditate a discursului ,era mai comod sa
fie dat in traducera romana.

CITAT, PARAFRAZA SI PLAGIAT


-parafraza este reformularea cu proprii termeni a unui
citat
-parafraza se introduce in text astfel: Foarte explicit
in aceasta privinta este prof.Staniloaie(la umarul
cuvintului se introduce indicele numeric,dupa care in
subsol se detaliaza referinta bibliografica aratind
numele complet al autorului titlul cartii si celelalte
informatii).El trateaza aceasta problema si continui
cu cuvintele tale ideea sa,cit mai concis.
- Plagiatul reprezinta reproducerea fidela a ideilor unui
autor ,fara a arata adevarata lor sursa, lasand asfel sa
se inteleaga ca iti apartin,ca sunt produse de mintea ta.

NOTELE DE SUBSOL INTRODUSE PRIN :


<Op.cit>,<Ibidem>,<Idem>,<Cf>(compara sau
confrunta),<Apud(la)>,<n>,< Acum n>
-<Op cit>
(opera citata)

-se foloseste cand trebuie sa citam o singura lucrare a


unui autor.Prima oara trimiterea se face in intregime.A
doua oara folosind acest opus citatus(opera citata
anterior)
- Op.cit se mai poate adauga si la finalul unui citat dat
intr-o nota de subsol.
-Daca intre doua note privind aceasi lucrare se
intercaleaza una sau mai multe note privind alta
lucrare a altui autor, atunci e necesar a trece in nota
noastra unde vrem sa citam din nou din cartea pe care
am citat-o inaintea intercalarilor ,numele autorului ,op
cit.,p33,aceasta pentru a se vedea cu nu citam din
autorul imediat anterior,ci din acela pe care l-am citat
complet prima data, acel autor sub care sau introdus
intercalarile . EX :
N1:K.Randel,Reforma,trad.R. Mihai......p11
N2:C.Dale,The Ortodox........
N3:K.Randel,op.cit. p33
-TOATE notele acestea apar pe aceesi paginaDaca se citeaza un autor cu mai multe lucrari ,iar dupa
acestea s-au intercalat note din alti autori ,dar eu vreau
sa l citez din nou pe acela pe care l-am citat prima
data(acela care a fost citat cu mai multe opere) atunci
ii trec din nou numele dar nu mai reproduc toata opera
ci doar primele cuvinte si pg. X, deoarece ea este usor
identificabila pentru ca a fost citata complet prima
data.
EX:
N1:Prof.I.R.,Primul Patriarh,in Ortodoxia p 72
N2:Idem, Marturisirea de credinta.........
5

N3:Prof S.Vasile. Pavaza credintei.....


N4:Prof.I.R. Primul........p33
-De asemenea op.cit, insotit de p.X se mai introduce si
imediat dupa nota <ibidem> care arata o citare din
aceasi carte, acelasi autor,aceeasi pagina ,carte din
care s-a citat imediat inainte de <ibidem>.Alfel spus
acest ibidem arata reproducerea intocmai a datelor din
nota de deasupra sa .
-Op.cit.p44 asezat sub ibidem arata ca se citeaza din
cartea pe care o reproduce ibidem(adica cartea de
deasupra lui ibidem),dar de la o alta pagina.,adica de la
p 44.
EX
N1:Prof.I.R.,Primul Patriarh,in Ortodoxia p 72
N2:Ibidem
N3:op.cit p44

<Loc.cit>
Se foloseste atunci cind citezi un pasaj din aceeasi
carte,capitol si aceeasi pagina
EX:
NI:Sf Irineu, Contra ereziilor, Migne, P.G VII, col 966,
p33
N2: Idem(sau ibidem).op.cit.loc cit

<Idem>
(acelasi)
-Daca un autor este citat cu doua sau mai multe lucrari,
succesiv,dupa prima citare completa ,nu se mai indica
numele,ci se foloseste idem,urmat de titlul celei de-a
doua lucrari.
EX
N1:K.Randel,Reforma,trad.R. Mihai......p11
N2:Idem,Ortodoxia......
N3:Idem,Biserica......
<Ibidem>
(acelasi autor,aceasi opera,aceasi pagina sau :Ibidem
p33 adica pagina diferita dar din aceasi lucrare)
-Daca insa vrem sa citam din nou aceeasi opera insa pe
pagina imediat urmatoare celei pe care se afla cartea la
care am vrea sa facem trimitere din nou, atunci este
gresit a folosi citarea prin ibidem, si o citare corecta ar
fi asa:Pr.prof.Staniloaie,op.cit,p50.
EX :
N3 DE LA Finalul paginii 3(ultima nota de pe pagina):
N3:Pr.prof.Staniloaie Ascetica si Mistica...,p 50
N4 Prima de pe pagina 4
N4: Pr.prof.Staniloaie,op.cit,p50.

<Cf>
(compara,confrunta)

-Se foloseste pentru a indica o comparatie intre


paragrafe diferite de izvoare, intre puncte de vedere
diferite sau asemanatoare.
EX:...istoria religioasa a fiintei umane se imparte in
doua epoci:cea pina la aratarea bunatatii divine si cea
urmatoare acestui eveniment(cf.Galateni.2,1 24, 4).
<Apud >
(la)
-Se intrebuinteaza cind in text folosim un citat dintr-o
lucrare sau izvor pe care nu l-am citit direct ci l-am
preluat din alta lucrare pe care o mentionam in
subsol. Altfel spus citindu-l pe Staniloaie gasesc la el
un citat din Marcu Ascetul, citat pe care il reproduc in
subsol sau in text.
Ex:Pr.Prof.Dumitru Staniloaie,Ascetica si
Mistica....,,apud Marcu Ascetul, Despre Botez,
Filocalia.rom,p.304.Ce imi spune acesta referinta ?ca in
,lucrarea mea am folosit un citat ,din opera Despre
Botez al carui autor este Marcu Ascetul,dar acest citat
nu l-am gasit citind Filocalia ci Ascetica si Mistica... .

<n>
-Acesta se foloseste pentru a introduce citari din ziare
sau reviste.
-Articolele din reviste ,sau din ziare,capitolele din carti
sau actele de congrese se trec intre ghilimele.

-<n>se foloseste pentru a indica intregul din care face


parte capitolul sau articolul,studiul respectiv.
EX:Nicolae Chitescu,Contributia Bisericii Egiptului la
opera dogmatica a Bisericii crestine, n Studii
Teologice, nr.1-2/1956,pp 40-58
-Pentru ziare fara o difuzare nationala sau
internationala se specifica si orasul inainte de a se
trece data.
-Deci intii se trece autorul,apoi , titlul articolului,apoi
revista n care s-a publicat(titlul revistei nu se trece
intre ghilimele),apoi numarul/anul,pp.Dupa nr se poate
trece si volumul daca e cazul.
<Acum in>
-Exista opere care sunt identificabile in volume de
studii ale aceluiasi autor sau in antologii de uz comun
dar care totusi au aparut mai inainte in reviste .Se pune
editia cea mai accesibila.
EX:Katz, Jerrold si Fodor, Jerry A.The Structure.... ,
Language 39, 1963,pp.170-210,( acum in ,Fodor Jerry
A si Katz Jerrold J,in ingrijirea, The Structure of
Language,Englewood Cliffs,,Prentice Hall,1964,pp 479518.)
-Se observa ca prima data se trec autorii articolului,
urmati de titlul articolului,denumirea revistei in care
a aparut inti, anul aparitiei .
CITARI DIN DOCUMENTE OFICIALE SAU DIN OPERE
MONUMENTALE

Intr-un studiu despre filosofia medievala putem indica


un text care poate fi reperat in P.L. 175,948. Aceste
prescuratari imi spun ca e vorba de un text situat in
coloana 948, din volumul 175 al culegerii clasice de
texte latine din Evul Mediu crestin.
-Referinta completa a cartii ar fi:Patrologiae Cursus
Completus,Series Latina ,in ingrijirea lui
J.J.Migne,Paris,Garnier,1844-1866,222 vol.
CITARI DE CLASICI
Pentru a cita opere clasice exista conventii destul de
universale de tipul :titlu-carte-capitol sau parteparagraf
CITARI DE OPERE INEDITE SI DOCUMENTE
PRIVATE(TEZE DE LICENTA,MANUSCRISE ETC.)
Ex:Ciciu Alexandru Marin,Vinovatia in Dreptul
Penal,Teza discutata la Facultatea de
Drept,Universitatea Constantin Brincusi, Tg-Jiu, 2007

.N.B.Ordinea in care se trec datele dintr-o


referinta bibliografica:
Numele si prenumele(fara prescurtari),titlul carti cu
majuscule,traducatorul(daca e
cazul),editia(nr),denumirea orasului unde s-a
editat,denumirea editurii,anul editarii si pp.
-Orasul unde s-a editat se citeaza in limba originala

10

Cum citez o lucrare cu mai multi autori, si sub


ingrijirea unei alte persoane.
-Este vorba de acele situatii in care dorim sa citam
capitole din opere mai vaste,cum ar fi culegeri de studii
ale aceluiasi autor fie volume de tip micelanau
Ex: Morpurgo-Tagliabuie , Aristotelism si baroc ,in
XXX, Retorica si Baroc.Acte ale celui de-al III-lea
Congres International de Studii Umaniste,Venetia,1518 iunie 1954,in ingrijirea lui Enrico Casteli,
Ce informatii imi da acesta nota?
a)
Ca avem un articol sau studiu(asta pt ca e intre
ghilimele) al carui autor este Morpurgo...,articol pe
care il gasesc intr-o culegere de texte ale mai multor
autori
b)
Ca titlul culegerii este Retorica si Baroc
c)
XXX desemneaza un colectiv de autori
d)
Acesta culegere este alcatuita din
actele(probabil studiile prezentate...) la acel congres.
e)
Ca este ingrijita de Enrico Castelii
-Uzanta romineasca foloseste sigla XXX pentru orice
lucrare cu mai mult de trei autori.

Mai multi autori ai unei lucrari dar fara


ingrijitor,fiecare din ei fiind autori ai unuia sau
mai multor studii.
-Se citeaza doar primul autor,urmat de s.a,apoi titlul
cartii,editia,orasul unde s-a editat,denumirea
editurii,anul editarii,pp

11

EX:Dima Toma,s.a,Antropologia si societatea,in


Sociologia Azi,editia a II-a,Sibiu,Editura
Phoenix,2003,p.31
Avem o opera colectiva (mai multi autori),opera
compusa din 12 volume,care au titluri diferite,iar opera
insasi are alt titlu.
Avem doua cazuri:
a)citam doar unul din studii continut intr-unul din
volume:
Himes Dell ,Antropology and Sociology(denumirea
studiului),in
Sebeok,Thomas,ed(ingritori,editori).,Curent Trends in
Linguistics vol XII(titlu operei),Linquitics and Adjantes
Arts and Sciances (titlul celui de-al XII-lea
volum),t.3,The Hague(denumirea
editurii),Monton(orasul unde s-a editat),1974,pp14451475

b)citam intreaga opera colectiva


EX:Sebeoq,Thomas,ed., Current Trends in
Linquistics,The Haque,Monton,1967-1976(anul primei
respectiv ultimei editari),12 vol.
Bibliografia:
Trebuie sa contina lista cu toate sursele cuprinse in
referinte.Titlurile si toate datele asociate unei carti sa
fie complete.

12

Ordinea asezarii:izvoarele intii,apoi literatura


secundara,dupa care periodicele.
Asezarea inauntrul fiecarei categorii se face in ordine
alfabetica sau cronologica.
Daca avem un autor cu mai multe opere dupa prima
referinta completa scriem idem, titlul cartii.... .

13

S-ar putea să vă placă și