Sunteți pe pagina 1din 23

REGIMUL FANARIOT

Fanariotismul
Fanariotismul -a reprezentat un sistem
politic, economic, social si cultural nou, impus
de Poarta in secolul al-XVIII-lea in Moldova si
Tara Romaneasca.
Istoricul Vlad Georgescu il defineste
astfel:"o structura social ,politica si de cultura
in care se puteau integra toti cei dornici sa
accepte si sa respecte un anumit sistem de
valori bazat peortodoxismul conservator,pe
traditianismul antioccidentalsipe respectarea
legaturii de credinta fata de Poarta".

Cauzele si scopurileinstaurarii
regimului fanariot:
Cauzele:
-actiuniile antiotomane ale domnitorilor romani
(D. Cantemir si C. Brancoveanu, de exemplu) si
neincrederea sultanilor in acestia;
-accentuarea crizei din Imperiul Otoman si
patrunderea elementelor grecesti in tarile romane.
Scopurile:
-preintampinarea miscarii de eliberare a celor
doua tari romane: Moldova si Tara Romaneasca si
eventuala "tradare" a domnilor romani;
-exploatarea resurselor economice de catre
otomani;

Instaurarearegimului
fanariot:
In 1711, in Moldova, dupa
"tradarea" domnului Dimitrie
Cantemir, Imperiul Otoman
instaureaza ca domn pe Nicolae
Mavrocordat.
In 1716, in Tara Romaneasca ,
dupa mazilirea domnitorului
Constantin Brancoveanu, este
instaurat primul domn fanariot, tot
Nicolae Mavrocordat.

Nicolae Mavrocordat

FANARIOTI

Trasaturile regimului:
Politic
-domnul estenumit direct de sultansi devine functionar al
ImperiuluiOtoman avand rangul de pasa cu douatuiuri
-durata scurta a domnilor. In total au fost 36 domnii in Tara
Romaneasca si 34 in Moldova instabilitate;
-institutiile tarii sunt desfintate(armata in 1741) sau mentinute
formal (Sfatul Domnesc);
-autonomia tatii este astfel grav incalcata,politica externa lichidata
Economic
-obligatiile cresc continuu, atat ca numar, cat si ca suma. Existau in
principal4 mari obligatii financiare: tributul-creste permanent;
mucarerul-suma de bani pentru numirea sau
reconfirmarea domnilor;
peschesurile-darurile catre sultan si marele vizir;
obligatia de a aproviziona Constantinopolul cu
grane (cereale) si altele.

Social
- vechea ierarhie sociala este inlaturata iar categoria privilegiata- a
boierilor- ramane in prim plan. Dar principiul dupa care sunt recunoscuti boierii,
nu mai este cel dupa avere , cidupa functiile detinute in stat (dregatorii);
- creste numarul dragatorilor si majoritatea fara acoperire in stat;
- o parte a boierimii este grecizata;
- boierimea, pamanteana devine ostila si se organizeaza in "partida
nationala";
- erau partu categorii de boieri care alcatuiauDivanul cel
Mare,protipendada,si "cei cinci
boierii de sus";
Cultural
-orientalizarea culturii si modelului de viata: limba greaca folosita in toate
institutiile iar moravurile, imbracamintea si stilul de viata de la Constantinopol
erau cvasiprezente;
-singurul domeniu (+ cel al administratiei) in care se observa un progres
datorita unor domni iluministi si cultivati;

Cetatea Constantinopol

Zidurile Cetatii
Constantinopol

Etape ale regimului


fanariot:
I.pana in 1774,dominatia otomana a fost
excesiva, legaturile cu Occidentul au fost lichidate.
Familii domnitoare:Mavrocordat, Racovita, Ghica
II.1774-1821,dominatia otomana a slabit, sau acceptat deschiderile cu Occidentul,
deschizandu-se primele consulate straine la Iasi si
Bucuresti. Cultura este impulsionata acum, ideile
iluministe patrund pe cale directa sau indirecta
ducand la formarea unei constinte nationale.
Familii domnitoare:Caragea, Ipsilanti, Moruzi, Sutu.

Mihail Sutu

Grigorascu Ghica

Grigore Matei Ghica

Alexandru Sutu

Reformele social-economice si
administrative; Principalii domni fanarioti:
1)CONSTANIN MAVROCORDAT:-domnde mai
multe ori in perioada 1730-1769;
Reforme:
-reforma administrativa-leafa pentru
dragatoriiar judetele conduse de ispravnici;
-fiscalitate:-a introdus odare fixa,ridicata de 4 ori
pe an;
-desfintarea darilor multiple: pagonaritul,
vacaritul.
-sociale-desfiinteazaserbia(rumania) in 1746
in Tara Romaneasca si in 1749 in Moldova. Taranii devin
acum clacasi- dependenta economica fata de stapani.

CONSTANIN
MAVROCORDAT

2)ALEXANDRU IPSILANTI -1774-1782; 17961797 Tara Romaneasca, 1786-1788


Moldova.Reforme:
-fiscale;
-in invatamant,reorganizeaza Academia
Domneasca de la Sf. Sava;
-starea edilitara a Bucurestiului;
-s-a organizat sistemul postelor si
manufacturile;
-juridic:1780"Pravilniceasca Condica"aplicata
pana in preajma revolutiei de la 1821;

ALEXANDRU IPSILANTI

3)SCARLAT CALIMACHIjuridic-1817-Codul de legidin


Moldova
4)ION GHEORGHE CARAGEA
-juridic:1818-"Legiuirea Caragea"

SCARLAT CALIMACHI

ION GHEORGHE
CARAGEA

SFARSIT

S-ar putea să vă placă și