Sunteți pe pagina 1din 10

Cauze:

Anarhia militara

Pătrunderea barbarilor în Imperiu

Decăderea economiei

Sărăcirea populaţiei-colonatul -patronatul

Masuri:

Schita lectiei CRIZA IMPERIULUI ROMAN

Aurelian (270-275) - retragerea armatei si administratiei din Dacia 271 Diocleţian (285-305) -instaurează dominatul: -forma de conducere in care împăratul detine puterea absoluta in stat .

- tetrarhia - conducerea împărţită intre 4 persoane-2 Auguşti -2 Caesari Constatin cel Mare(306-337)-fixează capitala la Constantinopol (330)

Teodosie I (379-395)- 395 imparte Imperiul Roman: Imperiul Roman de Apus-Roma Imperiul Roman de Rasarit-Constantinopol

Proiect didactic

Unitatea de învãţãmânt:

Profesor: Oaie Ioana Dorina Clasa: a-V-a

Data:

Unitatea de învăţare: Declinul Imperiului Roman Lecţia: Criza Imperiului Roman Tipul lecţiei: mixtã Competenţe generale:

 • 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate

 • 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice

 • 4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

Competenţe specifice:

1.1 Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă şi orală.

3.3. Utilizarea in timp şi spaţiu a faptelor istorice din Antichiatate, pe baza surselor istorice. 4.2 Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric

Concepte operaţionale:

Cognitive

C1: Definirea conceptelor: anarhie militara, colonat, patronat, dominat,

C2: Identificarea cauzelor care au dus la declanşarea crizei Imperiului roman în sec.III C3: Prezentarea măsurilor luate de împăraţii romani pentru stoparea crizei

Formative:

C4: Utilizarea tehnicii de lucru cu textul istoric şi suportul cartographic

C5: Compararea a două forme de organizare a Imperiului Roman (dominatul cu principatul)

Atitudinale:

C6: Formularea aprecierilor obiective, argumentate, cu privire la semnificaţia împărţirii Imperiului Roman

Evaluarea : formativă-ameliorativã Obiective ale evaluãrii:

Cognitive:

Oe1: operarea cu noţiunile şi conceptele:arc de triumf, apeduct, bazilică, for, termă, anarhie militara, mercenar, colonat, dominat, tetrarhie

Formative:

Oe2: competenţa de a analiza şi de a interpreta fapte conform algoritmului cauzã-efect Oe3: competenţa de a utilize tehnici de lucru cu textul istoric

Atitudinale:

Oe4: capacitatea de a formula şi susţine opinii personale

Valori şi atitudini vizate:

- Gândire criticã şi flexibilã

- Relaţionare pozitivã cu ceilalţi Strategii: inductiv-deductivã, explicativ-conversativã Metode:

Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2- explicaţia, M3-conversaţia euristicã Interactive: M4-comparaţia, M5- descoperirea M6-conversatia examinatoare

Instrumente de evaluare: verificarea frontalã, observarea sistematicã, fisã de lucru Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualã Resurse:

 • - Umane- clasa a -V-a

 • - De timp- 50’

 • - Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã m2: Macroproiectarea didacticã

 • - Manuale: Istorie clasa a-V-a, ed. Teora, Istorie clasa a-V-a, ed. All,

 • - Auxiliare: Caiet de lucru, ed. CD Press

 • - izvoare cartografice: m3 Atlas istoric scolar m4 Harta istorica

 • - izvoare narative:m5: Anarhia militara, Dio Cassius, Istoria romana m6:Noua capitala a Imperiului, Eutropius, Istoria romana m7: Despre carmuirea lui Dumnezeu, Salvianus -altele:m8: imagini videoproiector

Demers didactic

Secvenţele

Conţinuturi

Conce

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Res. mat

Res. Proc

Evaluare

didactice

vizate

pte

operaţ

ionale

Moment

   

-absenţe

-rãspund cerinţelor

   

organizatoric

-organizeazã materialele şi clasa -creeazã un climat cooperant

-pregãtesc materialele solicitate

Reactualizarea

-noţiuni şi

Oe1

-solicită elevilor definirea termenilor şi apoi

     

cunoştinţelor/eval

concepte

recunoaşterea lor în diferite imagini: apeduct,

uare

apeduct, arc

Oe2

for, termă, arc de triumf, bazilică

de triumf,

bazilică, for,

Oe3

-solicită elevilor sesizarea influenţelor la care a

-elaboreazã rãspunsuri

frontalã

termă

fost supusă cultura romană

-autoevalueazã

m8

obs. sistematicã

-conţinuturi:

-solicita elevilor caracterizarea literaturii

influentele

romane şi enumerarea celor mai de seamă

culturii

reprezen-

romane,

ţanţi

răspândirea

culturii

-solicită elevilor enumerarea principalelor

romane,

realizări ştiinţifice

literatura

romana,

-solicită elevilor compararea trăsăturilor culturii

ştiinţele,

romane cu cea greacă

caracteristicile

-solicită elevilor aprecierea însemnătăţii culturii

artei romane

romane în cadrul istoriei universale

             

Evocare

Titlul lecţiei

 

-solicitã elevilor descrierea unei imaginii

- descrie imaginea

 

m3

 

Criza

 

Imperiului

-noteazã pe tablã titlul lecţiei

-noteazã în caiete titlul lecţiei

 

Roman

 

-precizeazã ce vor afla, ce vor şti sã facã la sfârşitul orei,

-organizeazã învãţarea

Dobândirea de

-titlul lecţiei

 

-Asigurã:

     

noi cunoştinţe

Criza

a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea

Imperiului

C1

-defineşte următorii termeni: anarhie miltara,

-definesc

termenii

cu

ajutorul

M2

Roman

colonat,patronat, dominat,

dictionarului istoric

 

-noţiuni:

 

M5

anarhie

C2

-identifica cauzele care au declansat criza

-investigheaza sursele istorice si

m5

militara,

Imperiului Roman

descopera cauzele care au declansat criza

m7

M3

colonat,

patronat,

dominat

C3

-prezinta masurile luate de imparatii romani

-investigheaza sursele istorice si descopera masurile luate de imparati

m6

M5

-conţinuturi:

M3

Cauzele

crizei,

C4

-identifica teritoriile din care s-au retras romanii

-localizeaza pe harta

 

masurile luate

provinciile din care s-au retras

m4

M5

de imparati,

 

C3

-caracterizeaza perioada dominatului

-identifica modul de conducere in aceasta perioada

 

M1

fişe de lucru

exerciţiul

obs sistematicã

           

M2

 

C3

b) înţelegerea noilor conţinuturi

-explicã importanta masurile luate de imparatii

-investigheaza sursele istorice si

romani

apreciaza in ce masura acestea au stopat

criza

M2

verificare frontala

 • c) analiza

orala

C5

-compara doua forme de organizare: dominatul si principatul

-coreleaza cu achizitiile anterioare si compara cele 2 forme de organizare.

M4

 • d) sinteza

-formuleazã aprecieri cu privire la importanta acestei perioade pentru istoria Romei si istoria universala

-formuleaza opinii in legatura cu aceasta perioada

M6

             

Asigurarea retenţiei şi a transferului

   

-cere rezolvarea exercitiilor din fisa de lucru

-rezolva exercitiile

 

M6

Fisa de lucru

Tema pentru

   

Recomandã: aprofundarea cunoştinţelor

-noteazã

   

acasã

asimilate prin citirea lecţiei acasã

Evaluarea

   

-Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, decide/noteazã

-se raporteazã la aprecieri

   

ANEXE:

Anarhia militara "Suparati pe repetatele lor infrangeri,nemaivrand sa faca nici o treaba ,indisciplinati la culme , soldatii nu mai voiau sa aiba nici un imparat,care sa-i tina din scurt,pretindeau gratificatii dupa gratificatii fara sa mai accepte nici una din indatoririle ce le reveneau. In cele din urma se rasculara se ... taiara unii pe altii,il dadura jos pe imparat si,ceea ce este de plans pusera pe altcineva in loc,a carui conduita nu a fost decat rautate si rusine." Dio Cassius,Istoria romana

Noua capitala a imperiului

"Constantius a fost un imparat care in cei dintai ani ai domniei sale se poate asemui cu cei mai buni imparati ,in ultimii cu cei mai de rand Dupa ... razboiul civil batu pe goti in mai multe lupte. In cele din urma incheie cu ei pace si prin binefacerile sale,dobandi recunostinta popoarelor

barbare

El

a fost cel dintai care a cautat sa-i dea orasului ,numit dupa numele sau Constantinopol o stralucire egala cu cea a Romei,careia,i-o facu

rivala"

Eurtropius , Istoria romana

Patronatul

 

Contribuabilii saraci si localnici

.....

se

dau celor mai mari pentru a fi aparati si protejati

......

As

multumi maretiei sufletului celor puternici, carora li se

dau cei saraci

....

,

daca ceea ce ei numesc a apara pe cei umili s-ar numi omenie si nu lacomie

......

Sunt

vazuti protejandu-i pe cei saraci pentru a-i

jefui

Siguranta

parintilor este cumparata prin mizeria urmasilor.

 

Salvianus, Despre ocarmuirea lui Dumnezeu

FIŞĂ DE LUCRU I.Priviti cu atentie harta de mai jos:

FIŞĂ DE LUCRU I.Priviti cu atentie harta de mai jos: a. Divizează pe hartă, cu o
 • a. Divizează pe hartă, cu o linie, Imperiul roman asa cum a fost el împărţit in anul 395

 • b. Haşurează cu albastru Imperiul Roman de Apus şi cu roşu pe cel de Răsărit.

II. Construieşte, in spatiul de mai jos, o axă cronologică pe care să înscrii, în ordinea corectă, următoarele evenimente:

Domnia lui Constantin cel Mare

Împărţirea Imperiului Roman de către Teodosie I

Reformele adoptate de Diocleţian

Retragerea armatei şi a funcţionarilor romani din Dacia

_______________________________________________________________________________________________

0