Sunteți pe pagina 1din 16

Politica şi diplomaţie

în secolele
XVII-XVIII
1. Statutul politic
al
Ţărilor Române
în secolul
XVII
Situaţia politică externă

Turcii opresc înnaintarea austriecilor spre


răsărit, iar dominaţia poloneza din ţările
române este eliminată.
Secolul al XVII-lea este caracterizat printr-o mai mare stabilitate
politică. Domnitorii români au renunțat la conflictul deschis cu
Imperiul Otoman, înlocuindu-l cu acțiuni diplomatice menite să
strangă legaturile dintre cele trei Țari Romanesti și sa le apropie
de puterile europene ostile turcilor (Imperiul Habsburgic,
Polonia si Rusia).

Dacă în prima jumatate a sec. al XVII-lea, regimul dominației


otomane (instituit înca din 1538) a fost mai ușor, în a doua
jumatate a secolului, acest regim a devenit tot mai apăsător
culminând, la începutul sec. XVIII-lea cu instaurarea, în Țara
Românească și în Moldova, a regimului fanariot.

Regimul politic al dominației otomane asupra Țarilor Române s-a


manifestat sub doua forme: dominația economică și dominația
politică.
obţinerea independenţei după modelul lui Mihai
Viteazul
Direcţiile politicii externe
Consolidarea autonomiei sub dominaţia otomană, reducerea
haraciului

Ţările române, 1635


domină boierimea
românească deşi treptat va fi
surclasată de elementele
greceşti
Regimul nobiliar
obţine incuviintarea Imperiului Otoman de a
alege domnitorii-sistemul electiv-ereditar, nu de a
fi numiţi de către acesta.
2. Secolul al XVII-lea
Matei Basarab şi Vasile Lupu
(1632-1654) (1634-1653)
Matei Basarab
-cu sprijinul boierilor români a încercat înlaturarea boierilor greci
din sfatul domnesc;
-a urmărit dezvoltarea economică a țării;
-a sprijinit construirea de lacașuri de cult.
Politica externă:
-a inițiat legături cu habsburgii și cu regele Poloniei în scopul
realizării unei alianțe antiotomane;
-a întreținut relații cu principele Transilvaniei, Gheorghe Rackoczi
I, cu care a incheiat, in 1633, un tratat de alianta prin care cei doi
isi promiteau sprijin reciproc. Acest tratat a fost reinnoit in 1635,
1636, 1638, 1640, 1647 si cu fiul acestuia Gheorghe Rackoczi II,
in 1650 si 1651;
-s-a aflat în conflict cu domnul Moldovei, Vasile Lupu, care
urmîrea sa-i ocupe tronul.
Gheorghe Rákóczi I Gheorghe Rákóczi al II-lea
Politica internî a lui Vasile Lupu:
-s-a sprijinit pe boierii greci în conducerea țării ceea ce i-a nemultumit pe
boierii pamanteni;
-om de cultură, a ridicat numeroase biserici și manastiri (Biserica Trei
Ierarhi din Iasi).
Politica externă:
-1639, a încercat să-l îndepărteze de la tron pe Matei Basarab, dar a fost
înfrânt în luptele de la Ojogeni si Nenisori (Ialomita);
-1638, tratat de alianță cu principele Transilvaniei, Gheorghe Rackoczi I;
-1646, a încheiat o convenție de bună vecinatate și de extrădare cu
Transilvania;
-1653, ultima incercare a lui Vasile Lupu de a ocupa tronul Țării
Romanești s-a încheiat cu înfrangerea ți îndepărtarea sa de pe tron.
3. Sfărşitul secolului
al XVII-începutul
secolului XVIII
În 1683 are loc asediul Vienei:
-Imperiul Otoman este oprit din înnaintarea sa;
- se alcătuieşte o Ligă creştină;Roma, Austria, Veneţia, şi Polonia
-Imperiul otoman intră în defensivă dar ţările romăne adoptă o politică de echilibru
Şerban Canatacuzino(1678-1688):
-reușește lărgirea autonomiei politice interne şi externe, înflorirea culturii
-încearcă o alianţa cu Austria nefinalizată însă din cauza lipsei garanțiilor austriece și a
morții sale
-a stabilit relații bune și cu Rusia pentru a nu schimba dominația otomană cu cea
habsburgică

Mânăstirea Cotroceni
Constantin Brâncoveanu (1688-1714):
-dezvoltare culturală deosebită: mănăstirea Sâmbăta;
-relatii diplomatice cu Polonia şi Rusia pentru a evita influenta Austriei;
-este trădat de spătarul Toma Coantacuzono ce trece de partea rușilor ajutându-i sa
cucerească Brăila.
-bănuit de trădare este mazilit şi ucis la Istambul.
Dimitrie Cantemir (1710-1711):
-mare erudit ;
-politică externă hotărâtă prin alianţa cu Petru cel Marede la
Luck, dar invins la Stânileşti , se refugiază în Rusia;

După domniile acestor domnitori turcii nu mai au incredere în


romăni numind domnitor de origine grecească-
fanarioţii(1711/1714-1821)