Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul National Vocational „Nicolae Titulescu” Avizat,

Disciplina: ECONOMIE Director


Nr de ore/an: 35
Nr. ore / săptămână: 1
Clasa: a XI-a

Profesor: Burlacu Radu Avizat,


An şcolar:2017-2018 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Competente generale :
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viaţa reală;
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de
dezvoltare;
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

Competente specifice:
1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană;
1.2. Caracterizarea producătorului / întreprinzătorului, ca purtător al ofertei;
1.3. Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;
1.4. Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică
2.3. Analizarea eficienţei utilizării factorilor de producţie
2.4. Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice
3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi
4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse
4.2. Proiectarea unui comportament raţional şi eficient al producătorului / întreprinzătorului, adecvat raportului cerere – ofertă, consum –
producţie
4.3. Adecvarea comportamentului economic propriu la cerinţele unui mediu concurenţial
1
4.4 Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare, specifice dinamicii economice actuale
5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro şi macroeconomică sau individuală şi socială

Competenţe Număr de ore Observaţii


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate
Notiuni introductive 1 S1

Consumatorul şi comportamentul 1.1; 2.1; 4.1 Nevoi şi resurse 1 S2 Semestrul I


său raţional Cererea 2 S3-S4
Consumatorul şi comportamentul 1.1; 2.1; 4.1 Consumatorul şi 2 S5-S6
său raţional comportamentul său (costul de
Consumatorul şi comportamentul său oportunitate, utilitatea
economică)

Evaluare sumativa 1 S7

Producătorul/ întreprinzătorul şi 1.2; 2.2; 2.3; 4.2 Proprietatea şi libera iniţiativă 2 S8-S9
comportamentul său raţional 2 S10-S11
Oferta 1 S12

Factorii de producţie şi
combinarea acestora
Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Eficienţă economică si 2 S13-S14
comportamentul său raţional productivitatea
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică

Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Costul 3 S15-S17


comportamentul său raţional
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică
Evaluare semestriala, evaluare 1 S18
partiala portofoliu
2
Competenţe Număr de ore Observaţii
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate
Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Profitul 3 S19-S21 Semestrul
comportamentul său raţional II
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică

Evaluare sumativa 1 S22

Piaţa - întâlnire a agenţilor 2.4; 4.3; 5.1 Relaţia cerere – ofertă – preţ în 1 S23
economici economia de piaţă

„Saptamana scoala altfel’’ S24

2.4; 4.3; 5.1 Mecanismul concurenţial 2 S25-S26

Piaţa - întâlnire a agenţilor 1.3; 1.4; 3.1; 5.1 Forme ale pieţei 6 S27-S32
economici - Piaţa monetară
Forme ale pieţei - Piaţa capitalurilor
- Piaţa muncii

Economia deschisă 3.1; 4.4 Uniunea Europeană - 1 S33


mecanisme de integrare
economică
Recapitulare finala 1 S34
Evaluare finala,evaluare portofoliu 2 S35