Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC „SF.

DIMITRIE” TEREGOVA Avizat,


Disciplina: ECONOMIE Director
Nr de ore/an: 66 Prof. Damian Maria
Nr. ore / săptămână: 2
Clasa: A XI- A
Profesor: COȘERIU MARIA NICOLETA Avizat,
An şcolar: 2019-2020 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEC nr.3252 din 31.08.2004 Bica Gabriela Violeta

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Competente generale :

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viaţa reală;
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de
dezvoltare;
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri;
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

Competente specifice:

1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană;


1.2. Caracterizarea producătorului / întreprinzătorului, ca purtător al ofertei;
1.3. Recunoaşterea caracteristicilor generale ale pieţei în diferite forme concrete de manifestare a acesteia;
1.4. Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică
2.3. Analizarea eficienţei utilizării factorilor de producţie
2.4. Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice
3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi
4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse
4.2. Proiectarea unui comportament raţional şi eficient al producătorului / întreprinzătorului, adecvat raportului cerere – ofertă, consum –
producţie
1
4.3. Adecvarea comportamentului economic propriu la cerinţele unui mediu concurenţial
4.4 Identificarea tendinţelor de integrare şi globalizare, specifice dinamicii economice actuale
5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro şi macroeconomică sau individuală şi socială

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Disciplina: Economie Clasa a XI-a
Timp: 2 ore/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Consumatorul şi 1.1; 2.1; 4.1 Nevoi şi resurse 6 S1-S3 I
comportamentul său raţional Cererea
Consumatorul şi 1.1; 2.1; 4.1 Consumatorul şi comportamentul 6 S4-S6
comportamentul său raţional său (costul de oportunitate,
Consumatorul şi comportamentul său utilitatea economică)

Producătorul/ întreprinzătorul şi 1.2; 2.2; 2.3; 4.2 Proprietatea şi libera iniţiativă 10 S7-S11
comportamentul său raţional Oferta
Factorii de producţie şi combinarea
acestora
Lucrare scrisă semestrială (teză) 1 S12

Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Costuri


comportamentul său raţional
Costuri, productivitate, profit, 3 S12-S13
eficienţă economică
Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Productivitatea 4 S14-S15
comportamentul său raţional
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică
Recapitulare

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice ore alocate Semestrul
Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Profit, eficienţă economică 4 S16-S17
comportamentul său raţional
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică
Piaţa - întâlnire a agenţilor 2.4; 4.3; 5.1 Relaţia cerere – ofertă – preţ în 4 S18-S19
economici economia de piaţă
Mecanismul concurenţial
Piaţa - întâlnire a agenţilor 1.3; 1.4; 3.1; 5.1 Forme ale pieţei 10 S20-S24
economici - Piaţa monetară
Forme ale pieţei - Piaţa capitalurilor
- Piaţa muncii
Piaţa - întâlnire a agenţilor 1.3; 1.4; 3.1; 5.1 - *Piaţa valutară 4 S25-S26
economici - *Piaţa mondială
Forme ale pieţei
Piaţa - întâlnire a agenţilor 2.4; 4.3; 5.1 *Echilibre şi dezechilibre economice 6 S27-S29
economici *Creştere şi dezvoltare economică
Piaţa - întâlnire a agenţilor 2.4; 4.3; 5.1 *Fluctuaţii ale activităţii 2 S30
economici economice

Lucrare scrisă semestrială(teză) 1 S31

Piaţa - întâlnire a agenţilor 2.4; 4.3; 5.1 *Rolul statului în economia de 1 S31
economici piaţă

Economia deschisă 3.1; 4.4 *Globalizarea 2 S32


Uniunea Europeană - mecanisme
de integrare economică
Recapitulare anuală 2 S33

S-ar putea să vă placă și