Sunteți pe pagina 1din 2

Planificare calendaristică Vizat: Director:

An şcolar 2019-2020 prof. Damian Maria

Unitatea: Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” Teregova


Disciplina: Tehnologia Informației și Comunicațiilor Şef de catedră:
Clasa a XII-a seral prof. Tudoran Ana
Cadru didactic: Coşeriu Maria Nicoleta
Nr. ore/sapt.: 2
Nr. ore/an 66
Nr. Unitatea de Competenţe Săptămâna
Conţinuturi asociate Nr. ore Observaţii
crt. învăţare specifice Data
 Norme de protecţia muncii. Ergonomie S1
Utilizarea 2
calculatorului 1. Utilizează  Analiza informaţiei. Noţiuni de bază: date, informaţii
1. S2
şi prelucrarea informaţii de pe  Surse de informaţii 2
informaţiei Internet.  Recapitulare
 Testare iniţială S3
2
4. Utilizarea 1. Utilizează  proces informaţional 2 S4 Metode:
calculatorului informaţii de pe  bază informaţională -explicaţia
2 S5
Internet.  flux informaţional -învăţarea
şi prelucrarea  sistem informatic, rolul sistemelor informatice în raport 2 S6
2 S7 prin
informaţiei cu sistem informaţional descoperire
 Surse furnizoare de informaţie. Caracterizare. Criterii de 4 S8-S9 -crearea de
utilizare. Eficienţă.
situaţii
 bănci de date, 4 S10-S11
 baze de date, problemă
 Internet, Intranet, Mijloace:
2 S12 -calculator
 resurse umane implicate în sistemul informaţional. 2 S13 -programe
 Căutarea şi regăsirea informaţiei. -fise de lucru
Tehnici de căutare: S14 -registre de
2
 selectarea după: criterii multiple (domeniu, limbă,
calcul
localizare site), cuvinte cheie.
 Prezentarea şi utilizarea informaţiilor în documente, 4 S15-S16
prezentări, etc.

1
 Aplicaţii
 Crearea unor documente (cerere, ofertă, caiet de
sarcini, pagină de fax, raport, studiu, scrisoare oficială etc.) S17-S18
4
pe o structură dată, utilizând informaţii de pe Internet.
 Crearea unor prezentări pe o structură dată, utilizând
informaţii de pe Internet. SEM II
Utilizarea opţiunilor de comunicare între aplicaţii şi/sau S19
echipamente (trimitere la fax, poştă electronică, Intranet). 2
Evaluare sumativă
I. Organizarea datelor
 Tipuri de informaţii / date: numerice, şiruri de S20
2
caractere (texte), imagini, logice
S21
 Structuri de date necesare organizării informaţiei: 2
variabile, fişiere (text, binare), foi de lucru, tabele,
S22
baze de date, liste 2
 Aplicaţii
II. Prelucrarea datelor
1. Operatori: aritmetici, relaţionali, logici, funcţii definite pe S23-S24
4
tipuri de date.
2. Organizează şi Utilizarea operatorilor – aplicaţii
2. Funcţii:
prelucrează 4
 Predefinite: aritmetice, logice, de căutare şi referinţă, S25-S26
informaţia. financiare, definite pe şiruri de caractere, informative.
 Funcţii utilizator. Definire. 4 S27-S28
Apelarea/utilizarea acestora în cadrul documentelor.
 Aplicaţii 2 S29

3. Instrumente de lucru pentru sistemele informatice.


 Caracteristici, definire.
S30
 Utilizarea instrumentelor de lucru: schiţe, 2
grafice/diagrame, şabloane (templates), rapoarte (simple,
complexe), funcţii.
4. Aplicaţii: studii de caz pentru diferite companii S31-S32
2
funcţie de specificul calificării.
3. Fixarea Recapitulare finală
14. S33
cunoştințelor Evaluare 2

S-ar putea să vă placă și