Sunteți pe pagina 1din 5

l.

Unitatea de invatare: Organizarea datelor in baze de date


Clasa a-XII-a zi – Stiintele naturii
Forma de organizare: Laborator ( 14 ore)
Profesor: TOMA SIMONA

COMPETENTE ACTIVITATI DE
CONTINUTURI SPECIFICE RESURSE EVALUARE
INVATARE
• Tipuri de activităţi care
implică necesitatea 6 ore
organizării datelor în baze 1.1. Identificarea unor − -Observare sistematica
Realizarea de Calculatorul
de date: cheltuieli, control activităţi pentru care se activitati ce presupun Activitate in laborator
-Apreciere verbala
inventar, management impune crearea unei baze -Lucrare scrisa
de date organizarea datelor Munca independenta
evenimente, facturare, -Evaluare individuala
gestionare contacte, Fise de lucru
urmărire active.
1.2. Identificarea datelor − 4 ore
• Analiza datelor ce intervin in Analiza datelor ce -Observare sistematica
relevante, care trebuie Calculatorul
aplicaţii practice concrete. intervin in aplicatii si a -Apreciere verbala
memorate in baza de date Activitate in laborator
• Relaţii existente între date. relatiilor dintre -Lucrare scrisa
şi a relaţiilor dintre Munca independenta
• Redundanta datelor. acestea acestea -Evaluare individuala
Fise de lucru
1.3. Descrierea tipurilor de 4 ore
date care intervin în -Observare sistematica
Calculatorul
• Tipuri de date (numerice, prelucrări sistematice ale − Prezentarea tipurilor
Activitate in laborator
-Apreciere verbala
caracter, dată. logice). volumelor mari de date şi de date -Lucrare scrisa
selectarea tipurilor de date Munca independenta
-Evaluare individuala
adecvate Fise de lucru
2.Unitatea de invatare: . Analiza unei probleme ce necesita o baza de date
Clasa a-XII-a zi – Stiintele naturii
Forma de organizare: Laborator ( 30 ore)
Profesor: TOMA SIMONA

COMPETENTE
CONTINUTURI SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE

• Deschiderea aplicaţiei Microsoft


Access. -Observare
4 ore
• Folosirea funcţiei „Ajutor" (Help). − Lansarea în execuţie a sistematica
2.1. Utilizarea funcţiunilor aplicaţiei Calculatorul
• Deschiderea, modificarea, salvarea -Apreciere verbala
de baza ale interfeţei − Prezentarea elementelor Activitate in laborator
şi închiderea unei baze de date ferestrei aplicatiei -Lucrare scrisa
Microsoft Access Munca independenta
existente. − Folosirea funcţiei Help -Evaluare
• Moduri de vizualizare. Fise de lucru
individuala
• Închiderea aplicaţiei.
-Observare
4 ore
• Proiectarea unei baze de date. − Aplicatii de realizare a sistematica
Calculatorul
• Crearea structurii unei tabele. 2.2. Definirea structurii unei structurii unei tabele -Apreciere verbala
Activitate in laborator
• Modificarea structurii unei tabele. baze de date − Aplicatii de modificare a -Lucrare scrisa
Munca independenta
• Relaționarea tabelelor. structurii unei tabele -Evaluare
Fise de lucru
individuala
• Adăugarea de înregistrări într-o
tabelă. − Prezentarea modului de
• Vizualizarea informaţiilor dintr-o proiectare a unei baze de -Observare
tabelă. date , de crearea a 6 ore
structurii unui tabel , de sistematica
• Modificarea înregistrărilor dintr-o 2.3. Manipularea datelor Calculatorul
-Apreciere verbala
modificare a structuri
tabelă. dintr-o tabelă a unei baze unui tabel , de adaugare
Activitate in laborator
-Lucrare scrisa
• Ştergerea de înregistrări dintr-o de date de inreg in tabel . Munca independenta
tabelă. -Evaluare
− Exerciţii de punere în Fise de lucru
• Sortarea datelor. practică a celor de mai individuala
• Funcţii standard de prelucrare a sus
datelor dintr-o tabelă.
• Conectarea la o bază de date
existentă.
• Căutarea unor informaţii într-o -Observare
− Exerciţii de crearea a unei 4 ore
tabelă, specificând criterii interogări simple şi de sistematica
Calculatorul
• de căutare. 2.4. Interogarea unei baze acţiune . Activitate in laborator
-Apreciere verbala
• Căutarea într-o bază de date a unor de date − Exerciţii de filtrare , -Lucrare scrisa
adaugare de inreg, Munca independenta
informaţii stocate în tabele diferite, -Evaluare
specificând criterii de căutare. sortare de date . Fise de lucru
individuala
• Tipărirea rezultatelor unei
interogări.
• Crearea unui formular simplu. − Prezentarea modului de
• Adăugarea, mutarea şi proiectare a unui -Observare
formular , de formatare a 4 ore
redimensionarea controalelor. sistematica
textului , de schimbare a Calculatorul
• Schimbarea caracteristicilor grafice aspectului grafic al unui -Apreciere verbala
ale unui formular. 2.5. Utilizarea formularelor Activitate in laborator
formular . -Lucrare scrisa
• Introducerea datelor în baza de − Exercitii de punere în
Munca independenta
-Evaluare
date folosind formulare. Fise de lucru
practică a celor de mai individuala
sus
− Exercitii de creare a unui -Observare
• Crearea unui raport. raport . 8 ore
− Explicarea şi sistematica
• Modificarea unui raport. Calculatorul
-Apreciere verbala
exemplificarea modului
• Formatarea raportului. 2.6. Utilizarea rapoartelor de creare si modificare a
Activitate in laborator
-Lucrare scrisa
• Examinarea raportului înaintea unui antet şi subsol , de Munca independenta
-Evaluare
imprimării şi imprimarea raportului. realizare a grupării Fise de lucru
datelor într-un raport individuala
3. Unitatea de invatare: Dezvoltarea aplicatiilor informatice
Clasa a-XII-a zi – Stiintele naturii
Forma de organizare: Laborator ( 24 ore)
Profesor: TOMA SIMONA

COMPETENTE
CONTINUTURI SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE

• Tema proiectului (in funcţie


− Alegerea temelor de
de specificul clasei şi -Observare
interesul proiect 20 ore
sistematica
• elevilor). 3.1. Analizarea unei − Elaborarea planului de Calculatorul
-Apreciere verbala
• Reguli de lucru în echipă. probleme date și crearea lucru Activitate in laborator
-Lucrare scrisa
• Planul de lucru. aplicaţiei − Stabilirea rolurilor in echipa Munca independenta
-Evaluare
• Culegerea datelor − Culegerea datelor Fise de lucru
necesare, structurarea individuala
necesare
datelor, realizarea şi
documentarea aplicaţiei.

-Observare
4 ore
sistematica
• Reguli de bază pentru − Realizarea prezentarii Calculatorul
3.2. Prezentarea in public a -Apreciere verbala
prezentarea unui proiect. proiectului Activitate in laborator
aplicaţiei realizate -Lucrare scrisa
• Prezentarea proiectului. − Prezentarea proiectului Munca independenta
-Evaluare
Fise de lucru
individuala