Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ:LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ,,ELINA MATEI BASARAB”-RM-SARAT Avizat,

Disciplina: ECONOMIE APLICATĂ Director


Nr de ore/an: 56 ORE/AN
Nr. ore / săptămână: 2
Clasa: a XII- a A Avizat,
Profesor: CLINCIU VIOLETA Șef catedra
An şcolar: 2019-2020
Programa aprobata prin OMEC nr. 5959 din 22.12.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a XII-a A
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Competente generale :
1. Utilizarea conceptelor specifice stiințelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese
din viața reală;

2. Aplicarea cunostințelor specifice stiințelor sociale în rezolvarea unor situații-problemă, precum si în analizarea posibilităților personale de
dezvoltare

3. Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice si practice, în cadrul diferitelor grupuri;

4. Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi în schimbare;

5. Participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor comunității


Competente specifice:
1.1. Identificarea caracteristicilor menajurilor si ale nevoilor specifice acestora;

1.2. Utilizarea conceptelor specifice economiei si antreprenoriatului în activitatea de înființare si gestionare a unei firme;

1.3. Identificarea oportunităților si a dificultăților în activitatea firmei ;

2.1. Utilizarea instrumentelor economice necesare rezolvării unor probleme specifice spațiului privat;

2.2. *Utilizarea instrumentelor de studiere a pietei pentru identificarea domeniului de activitate si pentru estimarea parametrilor de optimizare a
activitătii
2.3. Realizarea corectă a managementului afacerii;

2.4. Utilizarea rațională a resurselor financiare, materiale, informaționale si umane;

2.5. Compararea eforturilor cu efectele, a cheltuielilor cu rezultatele, a costurilor cu beneficiile în scopul rentabilizării activității firmei;

2.6. Aplicarea indicatorilor economici în fundamentarea, derularea si monitorizarea unei afaceri;

3.1. Utilizarea cunostințelor economice în rezolvarea unor probleme prin cooperare cu persoane fizice (membrii familiei, prieteni, vecini etc.) si cu
instituții financiare, juridice, de consultanță etc
3.2. Utilizarea dialogului si a negocierii în situații economice concrete;

3.3. Manifestarea spiritului de echipă în scopul optimizării relațiilor între firmă si angajați, între firmă si parteneri;

4.1. Adecvarea comportamentului propriu la cerințele de ordin economic din cadrul unui menaj;

4.2. Manifestarea inițiativei, a spiritului întreprinzător în domeniul economic;

4.3. Manifestarea responsabilității față de angajați,clienți și mediu

5.1. Luarea deciziilor cu caracter economic, potrivit rolurilor asumate

5.2. Interrelaţionarea, în cadrul unei echipe, în vederea identificării unor soluţii pentru problemele economice ale comunităţi
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
Disciplina: Economie Aplicată
Clasa a XII-a A
Timp: 2 ore/săptămână
Nr.ore/an: 56 ore/an
Programa aprobata prin ordinul ministrului Nr. 5959/22.12.2006
Profil : Economic/Tehnician in activitati economice
Competenţe Nr. Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice de ore Semestrul
Introducere Prezentare programa școlară 1 S1(9.IX–13.IX) SEMESTRUL I
2 15
Recapitulare S2(16.IX-20.IX)
SĂPTĂMÂNI
Test de evaluare inițială 1

STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ S3(23.IX-27.IX)

1.1; 2.1; 3.1; Menajurile: caracteristici; nevoi specifice menajurilor 2 S4(30.X-4.X)


4.1

-Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul 1


personal şi de familie. S5(07.X-11.X)
1
-Proiecte ale menajurilor- alegere şi renunţare: cost
de oportunitate
MENAJURILE
2.1; 3.1; 4.1 Instrumente de economisire şi de investire specifice 1 S6(14.X-18.X)
persoanelor fizice:
- depozit bancar;
- titluri de valoare;
- credit de consum, credit ipotecar, credit pentru 1 S6(14.X-18.X)
nevoi personale etc. 1 S7(21.X-25.X)
Competenţe Nr. Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice de ore Semestrul
2.1; 3.1; 4.1 Riscuri şi asigurarea persoanelor contra riscurilor: 1 S7(21.X-25.X)
asigurări obligatorii şi facultative; de viaţă, de
sănătate, de pensie, de bunuri aflate în proprietate etc.
RECAPITULARE/EVALUARE SUMATVA 2 S8( 28.X-01.XI)

Întreprinzătorul şi 1.2; 1.3; 3.2; Oportunităţi şi riscuri cu privire la înfiinţarea şi 1 S9(04.XI-08.XI)


firma 4.2 ;5.1 gestionarea unei firme – analiza SWOT
Înfiinţarea şi Marketingul firmei; *instrumente utilizate în studiul 2
gestionarea firmei pieţei (referitoare la produs, preţ, plasare, S10 (11.XI-15.XI)
promovare)
Elaborarea planului managerial; structura planului 1 S10 (11.XI-15.XI)

Recapitulare-/Lucrare scrisă semestrială-teză 2 S11 (18.XI-22.XI)

STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ - S12 (25.XI-29.XI)

Întreprinzătorul şi 1.3; 2.3; 3.2; Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile 2 S13(02.XII-06.XII)
firma 4.2; 5.1 propuse:
- veniturile firmei;
Înfiinţarea şi
- cheltuielile firmei
gestionarea firmei
RECAPITULARE/EVALALUARE SUMATIVA 2 S14(09.XII-13.XII)

EVALUARE SEMESTRIALĂ SUMATIVĂ 2 S15(16.XII-20.XII)

Întreprinzătorul şi 2.3; 2.4; 2.5; Constituirea resurselor financiare: S16(13.I-17.I) SEMESTRUL II


firma 4.2; 4.3; 5.1; - Studiul ofertelor de finanţare pentru persoane 4 20
5.2 S17(20.I-24.I)
Locul şi rolul firmei pe juridice, IMM-uri SĂPTĂMÂNI
piaţă
STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 2 S18(27.I-31.I)

Întreprinzătorul şi 2.3; 2.4; 2.5; - Posibilităţi de finanţare pe piaţa monetară şi pe 2 S19(03.II-07.II)


3.3; 4.2; 4.3; piaţa capitalurilor
Competenţe Nr. Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice de ore Semestrul
firma 5.1; 5.2 - Relaţii cu băncile, fondurile de investiţii, societăţile 2 S20(10.II-14.II)
Locul şi rolul firmei pe de asigurare
piaţă - *Listarea la bursă a firmelor
- *Planul de finanţare
-Asigurarea resurselor materiale – relaţiile firmei cu S21(17.II-21.II)
furnizorii

Întreprinzătorul şi 2.3; 2.4; 2.5; Asigurarea resurselor umane necesare firmei: 1 S22(24.II-28.II)
firma 4.2; 4.3; 5.1; - Angajaţii firmei: criterii de recrutare
5.2
Locul şi rolul firmei pe
piaţă - Relaţii între salariaţi şi firmă; fişa postului 1 S22(24.II-28.II)

- Salarizarea personalului firmei şi alte forme de 2 S23(02.III-06.III)


venit pentru angajaţi
2.3; 2.4; 2.5; Aplicarea planului managerial 2 S24(09.III-13.III)
2.6; 3.2 - Derularea activităţilor firmei:
- consumul eficient de factori de producţie
- indicatori de eficienţă (productivitate, costuri,
profit)
-Comercializarea rezultatelor activităţii 2 S25(16.III-20.III)
*Monitorizarea planului propus, comparaţia plan
propus – plan realizat (analiza abaterilor):
- *Controlul eficienţei şi rentabilităţii
- *Controlul rezultatelor parţiale
STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ - S26(23.III-27.III)

Întreprinzătorul şi 2.3; 2.5; 2.6; -*Planul strategic: 2 S27(30.III-03.IV)


firma 3.3; 4.3; - *Evoluţia firmei pe termen mediu şi lung
Locul şi rolul firmei pe 5.1,5.2
piaţă
2 S28(22.IV-24.IV)
Săptămâna ,,ȘCOALA ALTFEL”
RECAPITULARE-/LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ-TEZĂ 2 S29(27.IV-.01.V)
Competenţe Nr. Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice de ore Semestrul
Întreprinzătorul şi 2.3; 2.5; 2.6; Imaginea firmei: 2 S30(04.V-08.V)
firma 3.3; 4.3; 5.1; - Crearea şi promovarea imaginii firmei
5.2
Locul şi rolul firmei pe - Promovarea produselor prin reclamă si publicitate 2 S31(11.V-15.V)
piaţă
Recapitulare anuală/evaluare finala- sumativa 2 S32(18.V-22.V)
STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ S33(25.V-29.V)

S-ar putea să vă placă și