Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC ,,ELINA MATEI BASARAB”-RM-SARAT Avizat,

Disciplina: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ Director


Nr de ore/an: 32 ore/an
Nr. ore / săptămână: 1 ora/ săptămână
Clasa: a X a A
Profesor: CLINCIU VIOLETA Avizat,
An şcolar: 2022-2023 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEC nr.4598 din 31.08.2004

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ


CLASELE a X-a A
Competenţe generale

1. Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente,
procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei antreprenoriale în situaţii caracteristice economiei de piaţă, precum şi în analizarea posibilităţilor de
dezvoltare personală
3. Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice specifice mediului de afaceri
4. Evaluarea comportamentului adecvat unui mediu economico-social în schimbare
5. Formularea unor opinii referitoare la rezolvarea problemelor comunităţii, privind iniţierea şi derularea afacerilor
COMPETENŢE SPECIFICE

1.1. Identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul în domeniul economic
1.2. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului
1.3. Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială
1.4. Identificarea riscurilor ce decurg din comportamentul în afaceri
1.5. Identificarea unor tipuri de risc în situaţii diferite, specifice iniţierii şi derulării unei afaceri
2.1. Exemplificarea unor calităţi ale întreprinzătorului de succes
2.2. Utilizarea unor instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice diferitelor pieţe
2.3. Identificarea oportunităţilor pieţei
2.4. Aplicarea principiilor etice în relaţiile cu angajaţii şi cu partenerii
2.5. Identificarea unor modalităţi posibile de minimizare a riscului în iniţierea şi derularea afacerilor
2.6. Investigarea elementelor comune şi specifice ale reuşitei în afaceri
3.1. Stabilirea, în cooperare cu ceilalţi, a rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, într-un mediu de afaceri
3.2. Antrenarea angajaţilor în rezolvarea problemelor firmei
3.3. Utilizarea unor tehnici de negociere cu partenerii de afaceri
4.1. Analiza critică a comportamentului în alegerea traseului profesional, precum şi a disponibilităţii de reorientare profesională în raport cu
dinamica mediului economico-social
4.2. Evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri
4.3. Utilizarea adecvată şi eficientă a resurselor, în funcţie de caracteristicele mediului economico-social
4.4. Anticiparea consecinţelor comportamentului responsabil în raport cu angajaţii şi cu partenerii
4.5. Identificarea consecinţelor activităţii antreprenorului asupra consumatorului şi asupra mediului
5.1. Evaluarea posibilităţilor de derulare a unei afaceri proprii şi profitabile, luând în considerare interesele comunităţii
5.2. Identificarea unor soluţii alternative la problemele comunităţii, privind iniţierea / derularea unei afaceri
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a X-a A
Anul şcolar 2022-2023
Disciplina: EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ Clasa a X-a A
Timp: 1 oră/săptămână
Nr.ore/an:32 ore/an
Structura anului şcolar 2022 – 2023 are 37 de săptămâni de cursuri
Practică-3 săptamani în timpul anului școlar
Școala -SĂPTĂMÂNA VERDE-31.03-06.04.2023( S26-S27)
Săptămâna -ȘCOALA ALTFEL-22.05-26.05.2023 (S33)

Modulul I : 5 sept.-21.oct 2022 Modulul II: 31.oct.-22.dec 2022 Modulul III : 9 ian.-19.feb.2023
Modulul IV : 27.feb.-9.apr.2023 Modulul V : 19.apr.-23.iun. 2023

Unităţi de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. Observaţii/


specifice ore Structurare an
școlar
Introducere 1.1, 2.1 Introducere. Prezentare programa si manual 1 S1 Cursuri
TEST DE EVALUARE INITIALĂ 1 S2 Modul 1
MANAGEMENTUL 1.1,4.1,3.1,2.1. Motivaţia muncii 1 S3
RESURSELOR Alegerea traseului profesional. Problema mobilităţii 1 S4
PERSONALE profesionale
Individul ca întreprinzător 1 S5
Calităţi şi competenţe ale întreprinzătorului de succes 2 S6-S7
VACANȚĂ –( 22-30 OCTOMBRIE 2022)

INIŢIEREA ŞI 1.2. ,1.3.,2.2. Planul de afaceri şi problemele aplicării acestuia 1 S8 Cursuri


DERULAREA UNEI 5.1. ,4.2. ,4.3. Modul 2
Planul de afaceri şi problemele aplicării acestuia 1 S9
AFACERI 2.3.
Condiţiile legislative ale activităţii antreprenoriale 2 S10-S11
Instrumente necesare studierii pieţei 1 S12
Resursele necesare derulării unei afaceri: 2 S13-14
-RESURSE FINANCIARE
-RESURSE MATERIALE 1 S15
VACANȚĂ(23 DECEMBRIE2022-8 IANUARIE 2023)
INIŢIEREA ŞI 1.2. ,1.3. ,2.2. -RESURSE UMANE 2 S16-S17 Cursuri
DERULAREA UNEI 2.3.,4.2. ,4.3. Obţinerea produsului 1 S18 Modul 3
AFACERI 5.1.
STAGIU DE PREGĂTIRE PRACTICĂ - S19
INIŢIEREA ŞI 1.2. ,1.3. ,2.2.
Promovarea produsului 1 S20
DERULAREA UNEI 2.3.,4.2. ,4.3.
Evaluarea afacerii decizii posibile referitoare la afacere: 1 S21
AFACERI 5.1. -continuarea afacerii
-dezvoltarea şi diversificarea afacerii
-lichidarea afacerii
VACANȚĂ(20-26 FEBRUARIE 2023)
INIŢIEREA ŞI 1.2. ,1.3. ,2.2. Evaluarea afacerii decizii posibile referitoare la afacere: 1 S22 Cursuri
DERULAREA UNEI 2.3.,4.2. ,4.3. -continuarea afacerii Modul 4
AFACERI 5. -dezvoltarea şi diversificarea afacerii
-lichidarea afacerii
ETICA ÎN AFACERI 1.4. ,2.4,3.2. Răspunderea în afaceri 1 S23
5.2,4.4. ,4.5. Principii etice în relaţiile cu angajaţii firmei, cu partenerii de 1 S24
3.3. afaceri şi cu instituţiile publice.
Protecţia consumatorului 1 S25
Protecţia mediului 1 S26
ȘCOALA VERDE - S27
VACANȚĂ(7-18 APRILIE2023)
RISC ŞI REUŞITĂ ÎN Riscul în afaceri:
2.6. 2 S28- S29 Cursuri
AFACERI 2.5.
-tipuri de risc Modul 5
1.5.
-modalitati de minimizare a riscului
Modele de reusita in afaceri 2 S30-31
General şi particular în realizarea unei afaceri reuşite 1 S32
SĂPTĂMÂNA ,,ȘCOALA ALTFEL” S33
RECAPITULARE /EVALUARE SUMATIVA 2 S34-S35

S-ar putea să vă placă și