Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Liceul Pedagogic ‘‘ Carmen Sylva’’


Propunător: Bozana Viktorija
Data: 05.12.2017
Clasa: a X a
Obiectul/Disciplina: Educaţia Antreprenorială
Subiectul/Tema: Protecţia Consumatorului
Tipul de lecţie: Comunicarea şi asimilarea de noi cunoştiinţe
Locul de desfaşurare: sala de clasa
Durata: 50 min

Obiective operaţionale:
- O1 să identificam drepturile fundamentale ale consumatorilor
- O2 să investigam prevederile legale si actele Normative privind protecţia consumatorului
- O3 să evideţiem organismele de stat abilitate în domeniul protecţiei consumatorilor

Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice: metoda ciorchinelui
Mijloace şi materiale didactice: manualul, tablă..

Strategia de evaluare: evaloarea orala ( conversaţia)

Bibliografie: Suport de curs Educaţie Antreprenorială, Fondul Social European, 2007-2013

1
Desfăşurarea activităţii

Evenimentul Conţinutul ştiinţific/ Strategii ( Forme de Timp Evaloare


organizare, Metode,
didactic Activitatea profesorului (min.) Formativă( forme şi tehnici)
Mijloace)
1. 2. 3. 4. 5.

Moment Pregătirea mijloacelor 3 Observaţia


organizatoric de învăţământ sistematică
Efectuarea prezenţei şi
notarea absenţelor
Sondarea pregătirii Activitate frontala
elevilor

Motivarea Întrebări stimulative: Metode active prin 5


pentru lecţia Pornind de la expresia descoperire:
de zi „Un client satisfăcut Conversaţia Observaţia
este expresia unui euristică sistematică
producător puternic” Mijloace materiale: Evaluare orală
Care este părerea Material didactic: (conversaţia)
voastră în ceea ce Manual
priveşte scopul Reviste de
agenţilor economici de specialitate
a satisface cerinţele
consumatorilor?
-elevii răspund
-profesorul sublinează
ideea: Orice
antreprenor ştie că
şansele de
prosperitate ale firmei
sale depind de măsura
în care produsele pe
care le oferă
corespund
standardelor de
calitate, nu periclitează
sănătatea sau
siguranţa
consumatorului, nu
încalcă drepturile şi
interesele legitime ale
acestora.

2
Anunţarea Notăm! (Prof.-pe tablă; elevii Metode
titlului lecţiei în caiete) Expozitive: 5
noi şi a Titlul lecţiei: Protecţia -Descrierea Observaţia sistemică
obiectivelor consumatorului
de conţinut Ne propunem următoarele
Obiective operaţionale: Mijloace didactice
O1: să identificam drepturile -Proiecţie cu
fundamentale ale retroproiectorul
consumatorilor
O2: să investigam prevederile
legale si actele Normative
privind protecţia
consumatorului
O3: să evideţiem organismele
de stat abilitate în domeniul
protecţiei consumatorilor

Dirijarea O1: Metode 20


învăţării Statul este obligat să protejeze expozitive:
cetăţenii, în calitatea lor de Observaţia sistemică
consumatori, instituind cadrul
necesar accesului deplin la -descrierea
produse şi servicii, informării (Ce este? Cum
lor complete despre este?)
caracteristicele acestora,
apărării şi asigurării drepturilor Evaluare orală
şi intereselor persoanelor fizice -explicaţia (Conversaţia)
impotriva unor practici (De ce? Din ce
abuzive. cauză?)

-demonstraţia

Dirijarea O2: Mijloace didactice: 8


învăţării Operaţiunile de import-export, -calculator
impun schimb monedelor -proiector Observaţia sistematică
naţionale, unele contra altora.
Definiţie:
Totalitatea tranzacţiilor cu
monedele naţionale ale
diferitelor ţării formează piaţa
schimburilor valutare numită şi
piaţa valutară.
Preţul unei monede naţionale,
numit curs sau rata de schimb,
reprezintă numărul de unităţii
monetare străine care se
primesc în schimbul unei
3
monetare naţionale la un
moment dat. Factori care
înfluenţează mecanismul de
schimb: (urmărim
demonstraţia grafică ): Metode:
a) aprecierea monedei: Demonstraţia ( cu
Factori: creşterea cererii ajutorul graficului) Evaluarea orală
datorită: (conversaţia)
1. Creşterea exporturilor
2.Creşterea dobânzii la
depozite
3.Creşterea intrărilor în ţară de
valută
4. BNR compară lei
Efecte:
- Scumpirea exportului
(reducerea)
- Ieftinirea importului
(creşterea)
- Imp > Exp. creşterea
deficitului bal.com.
b) deprecierea monedei:
Factori: creşterea ofertei
datorită:
1. Creşterea importurilor de
mărfuri
2. Creşterea exportului de
capital (scade rata dobânzii
interne)
3. BNR vInde lei
Efecte:
- Ieftinirea exportului
(creşterea)
- Scumpirea importului
(reducerea)

Exerciţiu în clasă:
Fixarea -indic elevilor pagina Metode: 10 Evaluare scrisă
cunoştiinţelor din manual şi rezolvăm -exerciţiul
împreună problema.

Tema pentru Indic tema: Text de Metode active prin 2


acasa crestomaţie: descoperire:
-documentare cu
scop precis

S-ar putea să vă placă și