Sunteți pe pagina 1din 2

Nume student: Berlovan Romolus

Fisă de evaluare a personalului din activități de ospitalitate și turism

1.1.Nume: Željko Radovanović

1.2.Vârsta: 38 de ani.

1.3.Statut civil: Necăsătorit.

1.4. Pregătire profesională în domeniul turismului:

1.4.1. Educație formală:

Universitatea de Istorie și Geografie, facultatea de Geografie, departamentul de Management


Hotelier și Turism.

1.4.2. Alte forme de educație/training/pregătire:

-Traning de Tour Guide în cadrul programului Asociației de Ghizi din Serbia.

-Curs de Projec Manager la institutul Project Management Srbija.

2. 1. Compania/instituția (aici se va menționa şi câți angajați permanenți/sezonieri/part time are


unitatea):

Centrul de dezvoltarea turistică pentru municipiul Alibunar (Serbia).

Patru angajați permanent: Directorul, doi informatori turistici și o femeie de serviciul.

O angajată sezonier: hostes (la târgurile de turism naționale).

2.2. Departamentul din cadrul companiei (aici se va menționa şi relațiile de subordonare şi de coordonare
pe care le are cu alte departamente; câți agnați sunt în departamentul respectiv şi câți angajați sunt în
departamentele subordonate. Se poate face și organigrama unității):

Colaborează cu departamentele din cadrul primăriei Alibunar (nr. de angajați exact necunoscut),
cu centrul sportiv și pentru tineret Alibunar (3 angajați), centrul cultural Alibunar (5 angajați) și firma
municipală de transport public J.A.T.P. (10 amgajați).

2.3. Denumirea postului:

Informator turistic și project manager.

2.4. Cerințele postului:

Studi superioare în domeniu, cunoașterea limbei engleze, o cunoaștere a locațiilor monumentelor


și clădirilor istorice, a evenimentelor culturale și sportive, a instituțiilor administrative, de cazare,
alimentare publică, de sănătate și protecția publică, a evenimentelor istorice și a persoanelor simbolice
din municipiul Alibunar.
2.5. Programul de lucru (număr de ore/zi; care sunt zilele vizate politica legată de ore suplimentare):

8 ore/zi de luni până vineri + 6 ore/zi timp de 2 zile la târgurile naționale de turism, considerate
ore suplimentare fiind deobicei în weekend.

2.6. Riscurile şi beneficiile postului:

Riscuri: Odată cu schimbarea partidului, riscă să piardă postul.

Benefici: Salar atractiv pentru regiune fără multe obligați și fără a fi expus la stres.

2.7. Vechimea in cadrul postului: 2 ani

2.8. Posibilități de avansare:

Dacă acumulează suficientă experiență poate deveni director în cadrul instituției

3. Abilitățile angajatului:

3.1. Operaționale (cum se descurcă în îndeplinirea sarcinilor din fişa postului: în cazul de faţă cum
se descurcă în administrarea grupului):

Foarte bine, ne având multe sarcini și obligați, este mereu pregătit, are cunoștințele necesare și
este deschis la sugesti și curios de cunoștințe noi

3.2. Stăpânirea limbajului de specialitate:

Pe lângă limba sârbă (maternă), vorbește trei limbi străine: Engleza la perfecție, germana și
franceza la nivel de intermediar.

3.3. Amabilitate (limbaj, mimică, gestică):

Foarte amabil, cu dicție perfectă, zâmbește mereu, glumeț și atent.

4. Observații generale asupra angajatului din domeniul turismului sau ospitalității evaluat:

Din propriile povești, nu este mulțumit de postul său, nu dorește să avanseze în cadrul instituției,
a intrat în partid pentru a primi postul și acum este obligat să participe la evenimentele lor și își dorește
să plece în străinătate.