Sunteți pe pagina 1din 5

Proiectul unităţii de învăţare

Anul școlar 2019 - 2020

Disciplina: ISTORIE
Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: Călători şi călătorii – Europa şi Lumea Nouă*
Timp alocat: 5 ore

Conţinuturi** Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


specifice
1. Călătoriile şi percepţia spaţiului în Evul 3.2. Proiect: „Călătoria – o schimbare în viaţa Hărţi istorice; Fişa de autoevaluare
Mediu; oamenilor” Surse istorice (jurnale de individuală***
- Călătoria în evul mediu; distanţe parcurse; Produse ale proiectului: 5 Postere cu următoarele călătorie, fragmente din
mijloace de transport şi de orientare; spaţii elemente de conţinut: surse istorice academice,
istorice cunoscute; 1. Călătoria - spaţii istorice cunoscute de filme documentare,
- Marile descoperiri ale europenilor: Oceanul către europeni imagini)
Atlantic şi coasta Africii, Oceanul Indian şi 2. Călătoria – un nou drum spre India (B. Resurse materiale necesare
India, călătoria în jurul lumii;
Diaz şi Vasco da Gama) pentru realizarea
- Lumea Nouă: cunoaştere, misionarism şi
exploatare; 3. Călătoria – descoperirea Americii posterului (rechizite
(Cristofor Columb) diverse)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- Consecinţe asupra vieţii oamenilor; 4. Călătoria în jurul lumii (F. Magellan) Ora 1
5. Călătorie şi cunoaştere: consecinţe
asupra vieţii oamenilor

Elevii formează cinci echipe/grupuri de lucru.


Sunt prezentate: Grila de evaluare a produsului şi
Fişa de autoevaluare individuală
În fiecare echipă de decide formatul posterului
asumat (elemente de conţinut, grafică, estetică
etc)
Completare Fişa de autoevaluare individuală
1.1. Compararea „lumii cunoscute”, cu ajutorul Hărţi istorice; Fişa de autoevaluare
hărţilor în diferite perioade istorice Surse istorice (jurnale de individuală
călătorie, fragmente din
Documentarea cu privire la „lumea cunoscută”, surse istorice academice,
mijloace de transport, distanţe, mijloace de filme documentare,
orientare (activitate comună în fiecare echipă) imagini)
Completare Fişa de autoevaluare individuală Ora 1
2.3. Descoperirea cauzelor unui eveniment prin Hărţi istorice; Fişa de autoevaluare
analiza contextului istoric Surse istorice (jurnale de individuală
călătorie, fragmente din
Documentarea cu privire la cauzele care au surse istorice academice,
generat călătoriile la sfârşitul Evului Mediu filme documentare,
(activitate comună în fiecare echipă)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Completare Fişa de autoevaluare individuală imagini)
Ora 2
1.2. Redactarea unor texte**** cu ajutorul unor Resurse materiale necesare Fişa de autoevaluare
informaţii oferite de sursele istorice pentru realizarea individuală
Realizarea unor texte folosind adecvat termenii posterului (rechizite
istorici diverse)

Realizarea textelor care descriu/prezintă fiecare Ora 2


element din formatul asumat pentru poster
Activitate individuală în fiecare echipă
Completare Fişa de autoevaluare individuală
3.3. Descrierea consecinţelor acţiunii umane din Resurse materiale necesare Fişa de autoevaluare
spaţii şi perioade istorice folosind surse variate pentru realizarea individuală
posterului (rechizite
Realizarea textelor/imaginilor/formelor grafice diverse)
care descriu/prezintă elementele din formatul
asumat pentru poster Ora 3
Activitate individuală în fiecare echipă
Completare Fişa de autoevaluare individuală
3.1. Identificarea consecinţelor interacţiunii Resurse materiale necesare Fişa de autoevaluare
culturale în evoluţia comunităţilor umane; pentru realizarea individuală
posterului (rechizite
Realizarea textelor/imaginilor/formelor grafice diverse)
care descriu/prezintă elementele din formatul

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
asumat pentru poster Ora 4
Activitate individuală în fiecare echipă
Completare Fişa de autoevaluare individuală
3.2. Îndeplinirea unor sarcini de lucru în cadrul Ora 1, 2, 3, 4 Fişa de autoevaluare
grupului; individuală

Fiecare elev va avea sarcini de lucru comune


(documentare) şi individuale (selecţia
informaţiilor specifice fiecărui poster, realizarea
unei părţi din produsul final)
Prezentarea şi evaluarea fiecărui poster Ora 5 Evaluarea fiecărui
Activitate desfăşurată la nivelul clasei poster (produs de
echipă) conform grilei
de evaluare***** de
produs;
Test de evaluare Ora 5 Test de evaluare
Evaluare individuală (conform criteriilor de
evaluare rezultate din
competenţele specifice
propuse şi din
desfăsurarea
activităţilor de
învăţare)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Note:
*Toate elementele de identitate ale acestei Unităţi de învăţare corespund Planificării calendaristice.
**Conţinuturile enunţate în Programa de Istorie trebuie însoţite de câteva precizări/detalieri ale enunţurilor din programă. Aceste precizări au rolul de a orienta cadrul didactic şi
de a adecva cantitatea de informaţie pe care profesorul o expune elevilor.
*** Exemple de enunţuri pentru fişele de autoevaluare ale elevului:
- Am învăţat ...
- Am fost surprins de faptul că ...
- Am folosit comparaţia dintre .... şi .... pentru că ....
- Am întâmpinat următoarele dificultăţi ...
- În echipa de proiect m-am simţit... pentru că...
- În echipa de proiect sarcinile mele au fost...
- Colaborarea cu colegii mei din echipă a fost...
- Consider că activitatea mea în perioada .... a fost ....
- Îmi propun să .....
**** Fiecare Activitate de învăţare poate fi încheiată cu realizarea unui produs (text, desen, hartă etc) care poate fi utilizat în realizarea posterului echipei. Fiecare astfel de
subprodus poate avea propria grilă de evaluare de produs.
***** Grila de evaluare a produsului de către elevi cuprinde elemente care se raportează la conţinutul şi estetica produsului (poster, în acest caz)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020