Sunteți pe pagina 1din 3

Program de formare continuă

a cadrelor didactice
,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel 2

• Durata programului:

Nr. ore program de formare 120 ore

Nr. ore formare total 116 ore

• Nr. ore formare faţă-în-faţă 56 h

• Nr. ore formare online 60 h

Nr. ore evaluare finală 4h

Nr. ore teorie 20h 16,6%


(10 h faţă-în-faţă + 10 h online)

Nr. ore aplicații practice 88h 73,4%


(42 h faţă-în-faţă + 46 h online)

Nr. ore evaluare 12h 10%


(4h faţă-în-faţă + 4 h online + 4h
finală)

1
Nr. Din care: Nr. Din care:
Nr. ore ore
ore față-

Evaluare

Evaluare
Practică

Practică
Tema online

Teorie

Teorie
total în-
față

MODUL 1. Un nou 28h 16h 3h 12h 1h 12h 2h 9h 1h


Curriculum național pentru
învățământul primar şi
gimnazial – conceptualizări
necesare

Tema 1.1. Competențele cheie – 6h 4h 1h 3h - 2h 1h 1h -


repere de adecvare a sistemelor
de educație și formare europene
la societatea cunoașterii

Tema 1.2. Noul Curriculum 11 h 6h 1h 5h - 5h 1h 4h -


naţional - o perspectivă asupra
documentelor curriculare

Tema 1.3. Proiectarea 11 h 6h 1h 4h 1h 5h - 4h 1h


demersului didactic, demers
esențial pentru experiențe de
învățare semnificativă

MODUL 2. Aplicarea noului 60h 28h 5h 21h 2h 32h 5h 25h 2h


Curriculum naţional.
Disciplinele de studiu din
perspectiva didacticii
specialităţii

Tema 2.1. Profilul de formare al 2h 1h 30' 30' - 1h 1h - -


absolventului din perspectiva
disciplinei de studiu

Tema 2.2. O lectură conştientă 8h 3h 30' 1h30' 1h 5h 1h 2h30' 1h30'


şi sistematică a noii programe
şcolare

2
Nr. Din care: Nr. Din care:
Nr. ore ore
ore față-

Evaluare

Evaluare
Practică

Practică
Tema online

Teorie

Teorie
total în-
față

Tema 2.3. Proiectarea didactică, 14h 6h 1h 4h30' 30' 8h 1h 6h30' 30'


dincolo de formalism

Tema 2.4. Abordări 12h 6h 1h 5h - 6h 1h 5h -


metodologice – în şi dincolo de
programa şcolară

Tema 2.5. Evaluarea nivelului 12h 6h 1h 5h - 6h 30' 5h30' -


de performanţă al
competenţelor specifice

12h 6h 1h 4h30' 30' 6h 30' 5h30' -


Tema 2.6. Dincolo de trunchiul
comun: programa de opţional

MODUL 3. Aspecte 28h 12h 2h 9h 1h 16h 3h 12h 1h


transversale în abordarea şi
implementarea
curriculumului naţional

3.a. Consiliere şi dezvoltare


personală. Rolul cadrului
didactic în construirea și
dezvoltarea unor medii de
învățare incluzive

3.b. Resurse educaţionale


deschise (RED) şi platforme
online pentru învăţare

Total activități predare- 116h 56h 10h 42h 4h 60h 10h 46h 4h
învățare

Evaluare finală 4h

TOTAL program de formare 120h