Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru - ORIENTUL ANTIC

I. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos; notaţi cu A pe cele adevărate din punct de vedere istoric şi cu F pe cele
false: 3x5p
…… 1. In Orientul antic, suveranul era trimisul zeului pe pământ.
…… 2. În Mesopotamia au trăit în antichitate mai multe popoare, precum: sumerienii şi chinezii.
…… 3. Tipuri de stat in Orientul antic, in ordinea cronologica a aparitiei lor, au fost: imperiul, oraşul stat şi regatul.

II. Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos cu termenii potriviţi din lista dată: 3x5p
Cea mai veche scriere din lume este scrierea ……………………………………...... La rândul lor, egiptenii au avut o
scriere proprie, numită ……………………………………………, Primul alfabet din lume se pare că a fost folosit de marii
navigatori ai Orientului, …………………………………………
Lista de termeni: cuneiformă, sumerieni, fenicieni, pictografică, chinezi, hieroglifică

III. Citiţi cu atenţie textul de mai jos:


“Nu există nici un popor pe pământ, care să poată obţine fără nici un fel de chin precum egiptenii roadele
pământului. Nu este necesar să treacă plugul prin brazdele pământului şi nici să iniţieze alte lucrări agricole
specifice. Ei aşteaptă pur şi simplu până când fluviul creşte, se revarsă asupra pământurilor şi apoi se retrage.
Apoi fiecare îşi îmbunătăţeşte calitatea solului lăsând câteva zile oi şi porci, pentru a îngrăşa pământul natural;
apoi aşteaptă liniştit timpul recoltelor, culeg toate roadele şi le păstrează.” (Herodot, Istorii, pg.
14)
Răspundeţi cerinţelor:
1. Identificaţi în text poporul la care face referire autorul textului. 4p
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Precizaţi, pe baza textului, trei operaţii agricole, în ordinea cronologică a defăşurării lor. 12p
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. Menţionaţi două fluvii care au influenţat viaţa poparelor din Orientul antic, altele decât cel la care 4p
face se face referire în text.
……………………………………………………………………………………………………………………….

IV. În coloana A sunt enumerate popoare din Orientul antic, iar în coloana B sunt numerotate contribuţii ale
acestor popoare la cultura universală. Scrieţi în tabelul de mai jos perechile corecte dintre fiecare literă din
coloana A şi cifra corespunzătoare din coloana B (pentru fiecare literă din coloana A există o singură asociere
corectă în coloana B). 4x5p
A B
a indieni 1 cunoştinţe de anatomie (îmbălsămările)
b chinezi 2 semnele + şi -
c egipteni 3 acul magnetic
d evrei 4 alfabetul
5 Vechiul Testament

V. Precizaţi secolul pentru următorii ani: 4x5p

1254 î.Cr. ……………………………………………………… 710 ………………………………………………………


900 ……………………………………………………… 1065 ………………………………………………………