Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: ……………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ*


ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020

Disciplina: Istorie
Clasa a VI-a
Timp: 1oră/săptămână

Unitatea de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


specifice ore
SEMESTRUL I
Recapitulare: Evul mediu 1.2, 1.3, 3.1, 1. Europa medievală 2 1-2
(clasa a V-a) 4.1; - Viaţa cotidiană în Evul Mediu (economie şi tehnologie, credinţa şi
(CS formate biserica, proprietatea, libertate şi dependenţă); Domeniul feudal;
în clasa a V- Oraşul medieval – spaţiu al libertăţii;
a) - Imperiul Bizantin, Franţa, Anglia, Imperiul Romano-German
2. Civilizaţia islamică

1. Călători şi călătorii – 1.1, 1.2, 2.1, - Călătoriile şi percepţia spaţiului în Evul Mediu; mijloace de transport 5 3-7
Europa şi Lumea Nouă 2.3, 3.1, 3.2, - Marile descoperiri ale europenilor: drumuri şi teritorii; consecinţe asupra
3.3; vieţii oamenilor
Studiu de caz:
Lumea Nouă: cunoaştere, misionarism şi exploatare

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
SĂPTĂMANA „ŞCOALA ALTFEL” 8

2. Geneza spiritului modern 1.2, 2.1, 2.2, - Renaşterea: geneza spiritului modern, umanismul 4 9 – 12
(I)** 3.3, 4.1, 4.2; Studii de caz:
▪ Leonardo da Vinci şi Michelangelo Buonarotti
▪ Niccolo Machiavelli
▪ Giordano Bruno şi Galileo Galilei
▪ William Shakespeare

3. Geneza spiritului modern 2.1, 2.2, 2.3, - Reforma. Contrareforma. 3 13 – 15


(II) 3.1, 3.3, 4.2; Studiu de caz:
▪ Barocul

VACANŢA DE IARNĂ

SEMESTRUL AL II-LEA

4. Geneza spiritului modern 1.1, 1.2, 2.1, - Absolutismul 4 16 – 19


(III) 2.2, 2.3; Studii de caz:
▪ Soliman Magnificul
▪ Ludovic al XIV-lea. Palatul de la Versailles
▪ Petru cel Mare

5. Spre o nouă societate 1.1, 1.2, 2.1, - Revoluţia Glorioasă 9 20 – 28


2.2, 2.3, 3.1, - Iluminismul – raţiune, drepturi, implicarea oamenilor în viaţa publică

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
3.2, 3.3, 4.1, Studii de caz:
4.2; ▪ Montesquieu, J.J. Rousseau, Voltaire
- - Viaţa cotidiană. Opinia publică în secolul al XVIII-lea
- Constituirea SUA. Declaraţia de Independenţă. Constituţia.
- Revoluţia franceză. De la supus la cetăţean
Studiu de caz:
▪ Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului
- Napoleon I şi răspândirea ideilor revoluţiei franceze în Europa
- Revoluţia industrială. Impactul în viaţa oamenilor

VACANŢA DE PAŞTI

6. Secolul naţionalitaţilor 1.1, 1.2, 2.1, - Statele moderne: revoluţie şi emancipare naţională. 5 29 – 33
2.2, 2.3, 3.3, Studii de caz:
4.1, 4.2; ▪ 1848 în Europa
▪ Românii şi modernitatea
▪ Formarea statelor naţionale în secolul al XIX-lea:Germania
- Epoca victoriană. La Belle Époque

Recapitulare** 2.2, 3.3, 4.2. 1. Geneza spiritului modern 2 34 – 35


2. Spre o nouă societate

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Note:
*Planificarea anuală cuprinde elemente de recapitulare necesare dezvoltării Competenţelor specifice şi a Conţinuturilor cuprinse în programa de clasa a VI-a.
Ele pot fi particularizate de către fiecare cadru didactic în funcţie de specificul grupului de elevi căruia i se adresează. Planificarea calendaristică pentru
fiecare clasă trebuie să propună reactualizarea unor Competenţe specifice şi a unor Conţinuturi formate/dobândite de către elevi în clasa/clasele anterioare.
**Recapitularea de la sfârşitul clasei a VI-a ar trebui să consolideze/sintetizeze Competenţele specifice şi Conţinuturile pe care cadrul didactic le consideră
necesare atât continuării studiului Istoriei în clasa a VII-a, cât şi deschiderii către studiul disciplinei „Educaţie socială” („Educaţie pentru cetăţenie
democratică”) din clasa a VII-a. Conform programei „conţinuturile propuse spre studiu solicită abordări transdisciplinare;” (Programa şcolară pentru
disciplina Istorie, clasele a V-a – a VIII-a, Bucureşti 2017, capitolul Sugestii metodologice)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020