Sunteți pe pagina 1din 7

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DE SINTEZA

A LITERATURII (mataanaliza)
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului


Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
In totalitate Partial
1. Obiectivele metaanalizei
sunt clar definite
2. Metodologa studiului
2.1. Procedurile de selectie :
Autorul descrie sursele de date
Criteriile de selectie a studiilor
sunt pertinente
Criteriile de includere si excludere
a articolelor au fost descrise
Articolele nepublicate au fost luate
in consideratie
2.2. Metoda de analiza
Sunt precizate metodele de lectura critica
( lectori, grila de lectura......)
Autorul prezinta metoda utilizata pentru a
realiza sinteza rezultatelor
3. Rezultate
Autorul descrie rezultatele
Autorul comunica validitatea studiilor
selectate
Concluziile sunt stabilite pe baza
datelor fiabile a caror surse sunt citate
4. Aplicabilitate clinica
Sinteza literaturii permite sa se
raspunda intrebarilor aparute in practica
Comentarii :

Deloc

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DESCRIPTIV


(STUDIU TRANSVERSAL)
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului


Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Da
5. Obiectivele studiului sunt clar
definite
6. Metodologie
Sunt descrise caracteristicile
populatiei
Criteriile de includere/excludere
sunt precise si adecvate
Calitatea si madalitatile de culegere
a datelor sunt precise
7. Analiza rezultatelor
Analiza statistica este adecvata
Factorii de confuzie si erorile
sistematice sunt luate in consideratie
Rezultatele sunt verificabile
plecand de la datele de baza
Comentarii :

Nu

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DE


STUDIU DIAGNOSTIC
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului

Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Scopul articolului
Da
8. Obiectivele sunt clar
definite
9. Metodologie
Testul studiat este comparat
cu un test fiabil si valid stabilit a priori
Este descrisa metoda de selectie
a pacientilor
Frecventa bolii in esantionul studiat
corespunde datelor epidemiologice existente
Este definit termenul de normal
10. Analiza rezultatelor
Rezultatele sunt analizate
dupa metoda orb atunci cand este posibil
Caracteristicile diagnostice a testului
sunt calculate sau calculabile
4. Este cercetata utilitatea clinica a testului
Comentarii :

Nu

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DE STUDIU


TERAPEUTIC (dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)
Titlul si autorul articolului
Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Da
11. Obiectivele studiului sunt clar
definite
12. Metodologa studiului
Studiul este comparativ
- studiu prospectiv
- studiu retrospectiv

Calculul numarului pacientilor


a fost efectuat a priori
Populatia studiului corecpunde
populatiei tratate in mod obisnuit
Toate variabile cu importanta
clinica au fost luate in studiu
Analiza statistica este adecvata
Analiza este efectuata in sensul
evaluarii numarului necesar de paciente care
trebuie tratati
13. Resltatele sunt coherente cu
obiectivele studiului si tinand cont de
eventualele efecte secundare
14. Aplicabilitatea clinica
Semnificatia clinica este bovedita
Modalitatile de tratament sunt
aplicabile de rutina
Comentarii :

Nu

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DE


CAUZALITATE (STUDIU CAZ-MARTOR)
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului


Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Scopul articolului
Da
15. Formularea obiectivelor este clar
exprimata
16. Metodologie
Studiul este comparativ
Populatia caz si cea martor
sunt bine definite (caracteristici, criterii
de includere/excludere)
Factorii de risc si de expunere
sunt bine definiti
17. Rezultate
Grupurile sunt comparabile
Existenta unei asocieri este
dovedita iar forta asocierii testata
Cauzalitatea asocierii este
studiata
Erorile sistematice sint descrise
si corectata
Comentarii :

Nu

GRILA DE LECTURA A UNUI ARTICOL DE STUDIU


ANALITIC DE COHORTA
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului


Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Scopul articolului
Da
18. Obiectivele studiului sunt clar
definite
19. Metodologie
Modalitatile de construire
a cohortei sunt precizate
Toti pacientii cohortei se gasesc
in acelasi stadiu al bolii
Criteriile de includere si excludere
a bolnavilor sunt specifice si adecvate
Erorile sistematice (bias) posibile
sunt identificate si sunt descrise modalitatile
limitare a efectului lor
Urmarirea cazurilor este corecta
si completa
Criteriile de evaluare sunt pertinente
fiabile si reproductibile
20. Rezultate
Interpretarea criteriilor este
obiectiva
Resltatele sunt ajustate pentru
alti factori prognostici
Comentarii :

Nu

GRILA DE LECTURA A UNUI DOCUMENT CARE


CUPRINDE RECOMANDARI
(dupa ANAES, Service Recommandations Professionnelles, 2000)

Titlul si autorul articolului


Rev/anul/vol/pag:
Tema articolului
Promotorul
Da
1. Contextul si obiectivele
Contextul elaborarii recomandarilor
este precizat
Obiectivul recomandarilor este
precizat
Populatia care beneficiaza de
recomandari este clar indicata
2. Metodologie
Motodologia utilizata pentru
elaborarea recomandarilor este clar prezentata
Criteriile de analiza a studiilor
utile elaborarii recomandarilor sunt explicite
Argumentarea recomnadarilor
este precisa
3. Recomandari
Concluziile si recomandarile
corespund cu informatiile analizate
Recomandarile sunt clare si
precise
Recomandarile sunt adaptate
pentru practica clinica si problemelor tintita
4. Este mentionat procesal de validare
Comentarii ;

Partial

Nu