Sunteți pe pagina 1din 6

Structura anului școlar 2020 - 2021

Semestrul I
Septembri Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie
e
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 V V V S15 S16 S17
L 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
M 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
M 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
J 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
V 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
S 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
D 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Semestrul al II-lea
Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
V S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 V S9 S10 S11 V S12 S13 S14 S15 S16 S17
L 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14
M 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15
M 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16
J 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17
V 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
S 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
D 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20
- Vacanțe, - Sărbători legale, - Zile marcate prin manifestări specifice.
Săptămânile anului şcolar 2020 -2021
SEMESTRUL I SEMESTRUL II
S1 14 sep – 18 sep S1 08 feb – 14 feb
S2 21 sep – 25 sep S2 15 feb – 19 feb
S3 28 sep – 02 oct S3 22 feb – 26 feb
S4 05 oct – 09 oct S4 01 mar – 05 mar
S5 12 oct – 16 oct S5 08 mar – 12 mar
S6 19 oct – 23 oct S6 15 mar – 19 mar
S7 26 oct – 30 oct S7 22 mar – 26 mar
S7 26 oct – 01 noi (vacanță învățământ primar) S8 29 mar – 01 apr
S8 02 noi – 06 noi Vacanța de primăvară 02 aprilie – 11 aprilie
S9 09 noi – 13 noi S9 12 apr – 16 apr
S10 16 noi – 20 noi S10 19 apr – 23 apr
S11 23 noi – 27 noi S11 26 apr – 29 apr
S12 31 noi – 04 dec Vacanța de primăvară 30 aprilie – 09 mai
S13 07 dec –11 dec S12 10 mai – 14 mai
S14 14 dec – 18 dec S13 17 mai – 21 mai
S14 21 de – 22 dec S14 24 mai – 28 mai
Vacanța de iarnă 23 dec -10 ian S15 31 mai – 04 iun
S15 11 ian – 15 ian S16 07 iun – 11 iun (clasa a VIII-a final de an școlar)
S16 18 ian – 22 ian S17 14 iun –18 iun
S17 25 ian – 29 ian Vacanța de vară 19 iun – ............sep
Vacanța intersemestrială 30 ian – 07 feb

- Tezele se susțin până la această dată.


Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
Data publicării: 
12.02.2020

 Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.

Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

 Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)

 Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

 Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020

 Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021

 Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)

 Vacanța de primăvară

o Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)

o Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)

 Vacanța de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de
săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele
din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul
școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile
consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

ORDIN Nr. 3125/2020 din 29 ianuarie 2020


privind structura anului şcolar 2020 - 2021
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 6 februarie 2020
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
ART. 1 (1) Anul şcolar 2020 - 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 34 de
săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de
4 iunie 2021;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021;
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din
învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.
ART. 2 Anul şcolar 2020 - 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021.
Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020.
În perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul
preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021.
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021.

Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021 - duminică, 7 februarie 2021.


Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie - 18 iunie 2021.
Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021.
Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021.
Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021.
Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021.
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.
Vacanţa de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 - 2022.
ART. 3 În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se
organizează cursuri.
ART. 4 Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua
internaţională a educaţiei.
ART. 5 (1) Programul naţional "Şcoala altfel" se va desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5
zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
(2) Intervalul aferent programului "Şcoala altfel" nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale
(tezele).
(3) Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot
organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului "Şcoala altfel".
ART. 6 Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de
finalizarea semestrului.
ART. 7 Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţelor de primăvară, conform
calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

ART. 8 (1) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, alte situaţii excepţionale, cursurile pot fi
suspendate cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Recuperarea cursurilor suspendate în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.
ART. 9 Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării
profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului
educaţiei şi cercetării.
ART. 10 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare şi unităţile de
învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,


Cristina Monica Anisie
Bucureşti, 29 ianuarie 2020. Nr. 3.125.