Sunteți pe pagina 1din 15

Alexandru cel Mare

Ridicarea Macedoniei

Filip II (359-336 î.H.)

 Neînțelegerile dintre cetățile grecești sunt folosite de către


Regatul Macedoniei, situat în nordul Greciei și condus, din
de către Filip al II-lea
Filip al II-lea

 Era unul dintre cei mai capabili oameni politici din acea vreme,
mare diplomat și comandant militar.
 În timpul său s-au dezvoltat agricultura și meșteșugurile, s-au bătut
monede de aur și argint, a fost organizată armata.
 A cucerit teritoriile învecinate ale ilirilor și tracilor.
 Voia să formeze un mare imperiu, să supună Grecia și I.Persan
Cucerirea Greciei
 Filip al II-lea și-a
impus stăpânirea
asupra Greciei în urma
bătăliei de la
Cheroneea (338 î.H.)
 În anul următor, Filip a
convocat un congres la
care a participat
majoritatea statelor
grecești. S-a creat Liga
de la Corint și s-a
declarat război Persiei.
Alexandru Macedon
 Avea numai 20 de ani când a devenit rege. Dar, alături de tatăl
său, în bătălii și în organizarea statului arătase maturitate,
curaj, rezistență fizică și o inteligență neobișnuită.
 Era frumos, deschis, prietenos, darnic și omenos.
 Fiind însă foarte ambițios, convins că are menirea istorică să
cucerească lumea întreagă și, fiind foarte violent, a dat dovadă
adeseori de cruzime și lipsă de tact față de unii prieteni și aliați
politici.
 A fost educat de marele gânditor Aristotel.
 La 16 ani primește de la tatăl său funcția de regent și obține
primele victorii.
 La 18 ani, în calitate de comandant al cavaleriei, are o
contribuție hotărâtoare la victoria de la Cheroneea. Atunci tatăl
său i-a spus: "Fiule, caută-ți alt regat, pentru că acel ce ți-l las eu
este prea mic pentru tine!"
Alexandru cel Mare

Olympia, mama lui


Alexandru

 După asasinarea lui Filip al II-lea, domnia a fost preluată de fiul


său Alexandru (336-323 î.H.)
 Hotărăște să ducă la îndeplinire dorințele tatălui său
 În zece ani (334-324 Î.H.), distruge imensul Imperiu Persan și
continuă cuceririle până la hotarele Indiei.
 Alexandru cel Mare a întemeiat cel mai întins stat
cunoscut până atunci în istorie, ce cuprindea
Macedonia, Grecia, Asia Mică, Egiptul, Siria, Palestina,
Persia, nord-vestul Indiei
L-a
îmblânzit
pe Bucefal,
calul uriaș,
pe care
nimeni nu a
putut să-l
strunească
Falanga macedoneană

 Era alcătuită din hopliți care purtau lănci de 5-7 m și scuturi mari, lipite
unele de altele, lovind dușmanul ca un trăznet.
 Aceștia erau dispuși în 16 rânduri compacte.
 Primele 5 rânduri aveau lăncile dispuse orizontal spre inamic, formând
un adevărat zid în fața dușmanului.
 Falanga părea un uriaș arici de fier care zdrobea totul în cale.
 În acel timp s-au construit noi aparate pentru asediat și distrus cetățile.
Bătălia de la Issos 333 î.H.

Armata imensă a lui Darius al III-lea a fost distrusă


Darius acoperit de către
Alexandru Macedon cu
mantia sa
Intrarea în Babilon
(va devenii capitala Imperiului)
Organizarea imperiului
 Spre a se apropia de persani, Alexandru cel Mare a împrumutat
costumul și obiceiurile lor. A păstrat împărțirea administrativă a
statului în satrapii.
 Și-a îndemnat soldații să se căsătorească cu asiatice și a făcut
primul pas luând de soție pe Roxana, fiica unui nobil și apoi, în
timp, încă trei principese persane.
 A încurajat sinteza dintre civilizația și cultura greacă și cea
orintală, punând bazele culturii elenistice.
 A impus educarea copiilor din Orient după model grec.
 A adus artiști și a organizat în fața barbarilor concursuri muzicale
și de atletism.
 A respectat credințele autohtonilor.
 A pus să se bată numeroase monede, a construit 34 de orașe care i-
au purtat numele, cel mai vestit fiind Alexandria din Egipt.
 A încurajat comerțul, schimbul de plante și rase de animale.
Regatele elenistice

 După moartea lui Alexandru, imperiul s-a împărțit între generalii


săi numiți diadohi (urmași). Aceștia au format state noi numite
regate elenistice. Ele și-au măcinat forțele în lupte pentru
supremație, lucru de care au profitat romanii. Aceștia au ocupat
rând pe rând regatele elenistice, ultima cucerire fiind Egiptul în
anul 30 î.H. Acest an marchează sfârșitul epocii elenistice.