Sunteți pe pagina 1din 6

CNV „Nicolae Titulescu” Avizat Director, Responsabil comisie,

Carmen Boiangiu Spataru Nicoleta

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 20147– 2018

Disciplina: Psihologie
Clasa a X-a
Profesor: Burlacu Radu
Timp: 1 oră/săptămână

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/


învăţare specifice ore Semestru
alocate
Procese psihice şi 1.1. Introducere 2 S1 –S2 I
rolul lor în
evoluţia Psihicul şi caracteristicile acestuia
personalităţii

Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procese cognitive senzoriale-caracterizare generală 2 S3-S4


rolul lor în 2.1.; 2.2.;
evoluţia 3.1.; 4.1.
personalităţii
Procese cognitive
senzoriale
Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procese cognitive superioare: 8 S5-S12
rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Gândirea
evoluţia 3.1.; 4.1. - Memoria
personalităţii - Imaginaţia
Procese cognitive
superioare Limbajul

1
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/
învăţare specifice ore
alocate Semestrul
Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procesele reglatorii:
rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Motivaţia
evoluţia 3.1.; 4.1. - Voinţa 2 S12-S13
personalităţii

practica S14

Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procesele reglatorii: 3 S15-S17


rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Afectivitatea
evoluţia 3.1.; 4.1. - Atenţia
personalităţii
Procesele
reglatorii
Recapitulare 1 S18 I
semestrială

Semestrul II

Structura şi 1.3; 2.3; Caracterizarea generală a personalităţii 1 S1 II


dezvoltarea 3.2; 4.2;
personalităţii 5.1.
Caracterizarea
generală a
personalităţii
Structura şi Temperamentul 6 S2-S8
dezvoltarea Aptitudinile
personalităţii 1.3; 2.3; -Inteligenţa ca aptitudine generală
3.2; 4.2;
5.1.

Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare S6

2
Structura şi Caracterul
dezvoltarea 1.3; 2.3; Creativitatea 4 S9-S12
personalităţii 3.2; 4.2;
5.1.

Evaluare S13
semestriala
Conduita 1.4; 2.4; Imaginea despre sine şi percepţia socială a imaginii de sine 1 S14
psihosocială 3.3; 4.3;
5.2.
Conduita 1.4; 2.4; Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi 2 S15-S16
psihosocială 3.3; 4.3; dezvoltarea personalităţii
5.2. Comportamente pro şi antisociale

Recapitulare 1 S17 II
anuală

3
Unitatea de învatamant: CNV „N. Titulescu” Avizat Director, Responsabil comisie,
Carmen Boiangiu Spataru Nicoleta

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 20147– 2018

Disciplina: Psihologie
Clasa a X-a
Profesor: Burlacu Radu
Timp: 2 ore/săptămână

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/


învăţare specifice ore Semestru
alocate
Procese psihice şi 1.1. Introducere 4 S1-S2 I
rolul lor în Psihicul şi caracteristicile acestuia
evoluţia
personalităţii Ipostazele psihicului
Mmetodele psihologiei

Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procese cognitive senzoriale-caracterizare generală 4 S3-S4


rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Senzatia
evoluţia 3.1.; 4.1. - Perceptia
personalităţii - Reprezentarea
Procese cognitive
senzoriale
Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procese cognitive superioare: 6 S5-S7
rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Gândirea
evoluţia 3.1.; 4.1. - Memoria
personalităţii - Imaginaţia
Procese cognitive
superioare

4
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna* Observaţii/
învăţare specifice ore Semestrul
alocate
Conditii generale 2.1.; 2.2.; Limbajul 4 S8-S9
ale activitatii 3.1.; 4.1. Atentia
pshice umane

Procese psihice şi 1.1.; 1.2.; Procesele reglatorii: 8 S10-S17


rolul lor în 2.1.; 2.2.; - Motivaţia
evoluţia 3.1.; 4.1. - Afectivitatea
personalităţii - Voinţa
- Deprinderile
Recapitulare 2 S18 I
semestrială

Semestrul II

Structura şi 1.3; 2.3; Caracterizarea generală a personalităţii 4 S1-S2 II


dezvoltarea 3.2; 4.2; Individ. Persoana . Persoanalitate
personalităţii 5.1.
Caracterizarea
generală a
personalităţii
Structura şi Etape in dezvoltarea personalitatii 10 S3-S7
dezvoltarea Temperamentul
personalităţii 1.3; 2.3; Aptitudinile
3.2; 4.2; Inteligenţa ca aptitudine generală
5.1.

Structura şi Caracterul
1.3; 2.3;
dezvoltarea Creativitatea 6 S8-S10
3.2; 4.2;
personalităţii
5.1.
Saptamana Scoala altfel S6
Conduita 1.4; 2.4; Imaginea despre sine şi percepţia socială a imaginii de sine 4 S11-S12

5
psihosocială 3.3; 4.3;
5.2.
Conduita 1.4; 2.4; Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi 8 S13-S16
psihosocială 3.3; 4.3; dezvoltarea personalităţii
5.2. Comportamente pro şi antisociale
Atitudini socile si formarea lor

Recapitulare 2 S17 II
anuală