Sunteți pe pagina 1din 1

Raportul lui Publius Lentullus

Majestăţii Voastre şi stimatului Senat al Romei, din partea senatorului Lentullus,


guvernatorul Iudeii, Salutare!
Am aflat că doriţi să ştiţi cele ce acum vă comunic prin această scrisoare: trăieşte
aici un om, care se bucură de o mare reputaţie de om sfânt, pe nume Iisus. Poporul Îl
numeşte Profet al Adevărului, iar discipolii Lui susţin că El e Fiul lui Dumnezeu, adică al
celui care a creat cerul şi pământul şi toate cele care au existat şi vor exista în Univers. Şi,
în adevăr, o, Împărate, în fiecare zi se aude despre minunile săvârşite de acest Iisus. Prin
unul şi singurul Său cuvânt dă sănătate bolnavilor şi viaţă morţilor.
Este de statură mijlocie şi de o frumuseţe uimitoare. Privirea lui e aşa de măreaţă
încât inspiră respect în toţi cei care Îl privesc şi care se văd siliţi să-L iubească şi să se
teamă de El. Părul Lui are culoarea alunei coapte, îi cade până la umeri şi se împarte în
două prin mijlocul capului, după obiceiul nazarinenilor. Fruntea Lui e lată, exprimând
inocenţă şi linişte. Nici o pată sau cută nu se pot vedea pe faţa Lui rumenă şi radioasă.
Nasul şi gura Lui nu arată nici un argument pentru vreo critică logică, iar barba Lui
bogată, de aceeaşi culoare cu a părului, e lungă şi se desparte în două, prin mijloc. Privirea
Lui e măreaţă şi senină. Are ochii albaştri - vineţii, vii şi strălucitori. Lumina ce o revarsă
faţa Lui este întocmai ca lumina soarelui, încât este imposibil a o privi cineva prea lung.
Această strălucire aproape că inspiară spaimă. Când povăţuieşte şi sfătuieşte, uneori face
aceasta plângând şi astfel atrage iubirea, simpatia şi respectul ascultătorilor. Se asigură că
niciodată n-a râs, fiindcă ochii Lui mai mereu lăcrimează. Braţele şi mâinile Lui sunt foarte
frumoase. E foarte plăcut când vorbeşte, dar foarte rar iese în lume. Cât despre învăţătură,
ea atrage atenţia întregului Ierusalim. Cunoaşte perfect toate ştiinţele, fără să fi studiat
vreuna. Călătoreşte desculţ şi cu capul descoperit.
Se vorbeşte pe aici că asemenea om nu s-a mai văzut până acum, prin locurile
acestea. Mulţi iudei Îl consideră ca fiind Dumnezeu, alţii Îl denunţă că lucrează contra
legilor Majestăţii Voastre. Mă revolt foarte mult împotriva acestor iudei pizmaşi. Omul
Acesta n-a cauzat vreodată o nemulţumire cuiva. Dacă Majestatea Voastră doreşte să-L
vadă, precum mi-aţi scris mai deunăzi, faceţi-mi cunoscut aceasta şi imediat Îl voi trimite;
căci sunt gata să îndeplinesc cu smerenie şi cu supunere, tot ce Majestatea Voastră îmi va
ordona...

Scris în Ierusalim. Crugul X, luna a noua.


Al Majestăţii Voastre preasmerit şi supus servitor,
Publius Lentullus, Proconsulul Iudeii.

Acest document s-a găsit în Anglia, într-o bibliotecă particulară, în 1865. A fost apoi
publicat într-un cotidian englez, apoi publicat intr-o revistă bulgară în l885, cu titlul "Nova
Sfetlina izdraveslovie".