Sunteți pe pagina 1din 1

Cod: PG F-01-01

RENAR Asociaia de
Acreditare din Romnia
Organismul Naional de
Acreditare

Comand pentru certificare sistem de management

Nr. nregistrare
CLIENT /Data
CERTIFICARE
INIIALA

Ediia: 8/03.08.2015
Revizia: 1/14.01.2016
Pagina: 1 / 1

Nr. nregistrare
SUCERT-RO/Data

RECERTIFICARE

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (sediu):


NUMELE ORGANIZAIEI:
STRADA:
COD POTAL:

LOCALITATE:

TEL:

FAX:

e MAIL:

PERSOANA DE CONTACT:

TELEFON:

2. DETALII PRIVIND ORGANIZAIA:


COD FISCAL:

NR DE ORDINE:

COD IBAN:

BANCA:

STATUT JURIDIC:

WEB:

DOMENIUL DE CERTIFICARE DORIT


(codul CAEN + descrierea amnunita a activitii pentru care se solicit certificarea)

Nr. total de
personal sediu

Nr. personal
permanent

Nr. personal cu
norm redus

Nr. personal temporar


(sezonier)

Filiale / punct de lucru:


detalii (adresa, tel., fax, e-mail )

Nr. total de
Nr. personal
Nr. personal cu
Nr. personal temporar
personal filiala
permanent
norm redus
(sezonier)
3. STANDARDE PENTRU CARE SOLICITAI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT
EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001: 2015 SR OHSAS 18001:2008 EN ISO 22000:2005 ALTE STANDARDE:

4. CERTIFICRI SAU ALTE RECUNOATERI OBINUTE:


Standardul nr.
Organismul de certificare:

Nr. Certif/ Data certificrii:

5. INFORMAII REFERITOARE LA CONSULTAN:


AI PRIMIT CONSULTANTA PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI/SISTEMELOR DE MANAGEMENT?
(DACA DA VA RUGAM SA SPECIFICAI NUMELE CONSULTANTULUI)
Nume:
DA
NU
AUDITURILE INTERNE SUNT EFECTUATE DE PERSOANE DIN CADRUL ORGANIZAIEI?

(VA RUGAM SPECIFICAI NUMELE PERSOANEI SAU FIRMEI)


Nume:
DA

NU

6. LIMBA IN CARE SE DORETE DESFURAREA AUDITULUI:


ROMNA
ENGLEZA
FRANCEZA
GERMANA
COMPLETAT DE: REPREZENTANTUL LEGAL
NUME, PRENUME
SEMNTURA

ALTA :
L.S.

- in funcie de sistemul de management pentru care solicitai certificarea completai anexele:


ANEXA 1 SMC ISO 9001 ANEXA 2 SMM ISO 14001 ANEXA 3 OHSAS OHSAS 18001 ANEXA 4 HACCP ISO 22000:2005

V rugm s anexai: 1) Lista proceselor sistemului de management precum; 2) Organigrama; 3) Copie dup
certificatul de nregistrare la Registrul Comerului cu anexele sale sau act constatator legal valabil, din care s
reias cu claritate activitatea, locaiile i adresele aferente, dup caz.